Bezpečnostné kamery a kompatibilita s GDPR pravidlami. Výhody a nevýhody kamerových systémov z pohľadu GDPR

Celoeurópske všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) je v platnosti od polovice roku 2018, jeho cieľom je lepšia ochrana osobných údajov.
Dohľadová kamera je z pohľadu legislatívy považovaná za optoelektronické zariadenie, ktoré sa používa na pozorovanie. Dohľadové bezpečnostné kamery zaznamenávajú obrázky alebo video a tieto údaje ukladajú na lokálne alebo vzdialené médium pre potreby ďalšieho vyhodnotenia. Ak je kamera vybavená mikrofónom, zaznamenáva aj zvuk. Kamery okrem záznamu majú aj odstrašujúci účinok, odrádzajú zlodejov a preventívne chránia ich pred vlámaním.

Výhody kamerového dohľadu

 • Odstrašujúci účinok, napomáhajú preventívne zabrániť trestným činom.
 • Umožňujú inteligentné sledovanie premávky na cestách.
 • Slúžia na uchovanie dôkazov na vyšetrovanie trestných činov.
 • Umožňujú diaľkovú starostlivosť o domáce zvieratá, seniorov a deti.
 • Video dohľad na verejných priestranstvách slúži hlavne na uchovanie dôkazov. Zachovanie dôkazov o vandalizme alebo trestných činoch je hlavným cieľom pri inštalácii kamier na verejných miestach, vlakových staniciach, čerpacích staniciach a v obchodoch. Vstupom do oblasti automaticky súhlasíte s monitorovaním.

Nevýhody kamerového dohľadu

 • Prísne zákony s vysokými pokutami za nedodržiavanie ochrany údajov.

Video dohľad na pracovisku

Monitorovanie videa na pracovisku vyžaduje súhlas zamestnancov.
Monitorovanie na pracovisku je povolené iba so súhlasom zamestnancov. Rozlišuje sa medzi tým, či pracujete v kancelárii alebo vo verejne prístupných priestoroch, ako je napríklad pult v banke, na pošte alebo miestnosť predajne. Súkromne miestnosti, ako sú toalety, sprchy, ubytovacie priestory a šatne, sú zakázané. Nikto tiež nesmie nahrávať súkromné ​​rozhovory. Zamestnávatelia musia po určitom čase vymazať údaje z kamery.

Platia GDPR pravidlá aj v súkromí vlastného domova?

GDPR platí všade, aj u vás doma. Ani doma nemôžete natáčať niekoho bez jeho súhlasu. Zjednodušene povedané, je to o tom, že každému musí mať slobodné právo určiť, čo o ňom vedia ostatní. Patria sem aj video nahrávky, obrázky a ostatné osobné údaje.

Pokiaľ si doma nahrávate iba videozáznamy a obrázky, čisto súkromné ​​sledovanie nepodlieha kontrole dozorných orgánov pre ochranu údajov. Bez ohľadu na to musíte stále dodržiavať osobné práva všetkých natočených, ako aj občianskoprávne a trestnoprávne požiadavky!

Každý, kto má prístup do vášho bytu, musí byť informovaný o sledovaní a musí s ním súhlasiť. To platí už aj pre tínedžerov vo veku 14 a viac rokov! Monitorovanie dieťaťa je výnimkou, bez súhlasu môžete sledovať deti a batoľatá.

Pomocou vonkajšej kamery je možné videodohľad rozšíriť aj na vonkajšiu plochu a teda jasne a viditeľne by ste mali umiestniť upozornenie pre doručovateľov balíkov, poskytovateľov služieb a vašich hostí.

GDPR a atrapy videokamier

Aj atrapa mení správanie zjavne pozorovaných osôb, a preto je s ňou podľa zákona zaobchádzané rovnako ako so skutočnou kamerou!

Najdôležitejšie informácie pri sledovaní objektu/priestoru videokamerou

1.) Informačné štítky

Majiteľ/prevádzkovateľ video kamery má povinnosť informovať o videodohľade. Jasne viditeľný štítok znamená, že každý je informovaný a môže sa sám rozhodnúť, či vstúpi do vášho súkromného vlastníctva alebo nie.

2.) Písomný súhlas
Získajte písomný súhlas s opatrovateľkami, upratovacím personálom , remeselníkmi, hosťami a rodinou – všetci musia byť informovaní o sledovaní v byte a zaznamenaných osobných údajoch a musia s nimi súhlasiť. Najlepšie urobíte, keď vám to dajú písomne. Čo sa týka rodiny, môže sa to zdať zbytočné a možno prehnané, no pomôže vám to vyhnúť sa prípadný problémom v budúcnosti.

3.) Vypnite kamery, keď ste doma.
Pre všetkých obyvateľov a hostí je to tak príjemnejšie, kamery nútia ľudí do neprirodzeného správania a pri vypnutých kamerách sú uvoľnenejší.

4.) Monitorovanie verejných komunikácií a chodníkov
Verejné cestné komunikácie a cesty sa nesmú natáčať. Pri nastavovaní kamery buďte opatrní, aby v zábere nebol verejný chodník či, nebodaj, susedov majetok.

5.) Sledovanie spoločných chodníkov
Spoločné priestory ako napríklad vchod do dvora, do činžiaka, schodisko a vstupný priestor, sa nesmú monitorovať, výnimkou je, ak sa všetky strany (napríklad vlastníci bytov) písomne dohodli.

6.) Umiestnenie záznamov na internet
Neumiestňujte záznam na server prístupný z verejného internetu. Dokonca aj prichytený vlamač by vás mohol žiadať o náhradu škody! Záznam má byť poskytnutý polícii, nie verejnosti.

7.) Monitorovanie súkromných pristorov
Vo vašom dome je zakázané monitorovať intímne priestory, ako sú spálne, toalety, kúpeľne a sauny.

Čo je RFID a ako funguje?

Čo je RFID?

RFID je skratka pre “RADIO-FREQUENCY IDENTIFICATION”, čiže rádiofrekvenčnú alebo vysokofrekvenčnú identifikáciu.

Ide o technológiu, pri ktorej digitálne údaje kódované v RFID štítkoch alebo inteligentných smart štítkoch (rozdiel medzi týmito dvoma technológiami popisujeme nižšie) sú zachytávané čítačkou prostredníctvom rádiových vĺn.

Rozdiel medzi RFID čítačkou a čítačkou čiarových kódov

RFID je podobné čiarovým kódom v tom, že údaje zo značky alebo štítku sú zachytené zariadením, ktoré ukladá údaje do databázy. RFID má však oproti systémom, ktoré používajú softvér na čítanie čiarových kódov, niekoľko výhod.
Najpozoruhodnejšie je, že údaje RFID sa dajú čítať aj mimo priamej viditeľnosti, zatiaľ čo čiarové kódy musia byť optickým skenerom priamo viditeľné.

Ako RFID funguje?

RFID patrí do skupiny technológií automatickej identifikácie a zaznamenávania dát, označovaných súhrnne skratkou AIDC (Automatic Identification and Data Capture).

Metódy AIDC automaticky identifikujú objekty, zhromažďujú o nich údaje a vkladajú ich priamo do počítačových systémov s minimálnym alebo žiadnym zásahom človeka.

Metódy RFID na dosiahnutie tohto cieľa využívajú rádiové vlny.

Najjednoduchšie systémy RFID skladajú z troch komponentov:

 • RFID tag alebo inteligentný tag,
 • RFID čítačka a
 • anténa.

RFID tagy a chytré tagy

RFID tagy obsahujú integrovaný obvod a anténu, ktoré sa používajú na prenos údajov do čítačky RFID. Čítačka potom prevádza rádiové vlny na použiteľnejšiu formu dát.

Informácie zhromaždené zo značiek sa ďalej prenášajú cez komunikačné rozhranie do hostiteľského počítačového systému, kde sa údaje môžu ukladať do databázy a neskôr analyzovať a využiť.

Štítok má tiež obal z ochranného materiálu (v angličtine sa často označuje ako substrát – substrate), ktorý drží jednotlivé súčasti pohromade a chráni ich pred okolitými podmienkami.

Ochranný materiál závisí od použitia RFID štítku. Napríklad identifikačné štítky zamestnanca na báze RFID sú obvykle vyrobené z odolného plastu a štítok je vložený medzi plastové vrstvy.

Značky RFID majú rôzne tvary a veľkosti a sú buď pasívne alebo aktívne.

Pasívne značky sa používajú najčastejšie, pretože sú menšie, ich použitie je jednoduchšie a lacnejšie. Pasívne štítky musia byť pred spustením prenosu údajov čítačkou RFID „zapnuté“. Na rozdiel od pasívnych štítkov majú aktívne RFID štítky zabudované napájanie (napr. batériu), ktoré umožňuje nepretržitý prenos údajov.

Aký je rozdiel medzi RFID tagom a smart tagom?

Inteligentné (smart, chytré) štítky sa líšia od štítkov RFID v tom, že obsahujú technológie RFID a aj čiarové kódy. Vyrábajú sa z nálepky s vloženým štítkom RFID a môžu obsahovať aj čiarový kód a / alebo iné tlačené informácie. Inteligentné štítky sa dajú kódovať a tlačiť na požiadanie pomocou stolných tlačiarní štítkov, zatiaľ čo programovanie RFID tagov je časovo náročnejšie a vyžaduje pokročilejšie vybavenie.

Pasívne RFID ZNAČKY

Pasívne štítky sa skladajú z troch prvkov: integrovaný obvod alebo čip, anténa a už spomínaný ochranný materiál, čiže substrát.

Čip
RFID čip ukladá údaje a vykonáva konkrétne úlohy. V závislosti od jeho dizajnu môže byť čip iba na čítanie (RO – Read Only), na jednorazový zápis a opakované čítanie (WORM – Write Once and Read Many times) alebo na čítanie a zápis (RW – Read and Write). Pamäťová kapacita čipu RFID je zvyčajne 96 bitov, ale v zásade sa môže pohybovať v rozmedzí 2 až 1 000 bitov.

Anténa
K čipu je pripojená druhá súčasť, anténa, ktorej účelom je absorbovať vysokofrekvenčné (RF) vlny zo signálu čítačky a odosielať a prijímať údaje. Výkon pasívneho RFID tagu je silne závislý od veľkosti antény – čím väčšia je anténa, tým viac energie môže zhromaždiť a potom odoslať späť.

Tvar antény je tiež dôležitý pre výkon tagu. Nízkofrekvenčné (LF a HF) antény sú zvyčajne cievky, pretože tieto frekvencie majú prevažne magnetickú povahu.

Naproti tomu ultrafrekvenčné antény (UHF) vyzerajú podobne ako staromódne televízne antény („zajačie uši“), pretože ultrafrekvenčné frekvencie sú zasa elektrickej povahy.

Obal
Tretia zložka pasívnej RFID značky je obal, substrát – obvykle polyesterová (mylarová) fólia.

Na rozdiel od aktívnych značiek RFID sú pasívne značky obvykle menšie a lacnejšie.

Aktívne RFID tagy

Podobne ako pasívne RFID tagy, aj aktívne značky majú mikročip aj anténu. Čipy sú však zvyčajne väčšie a majú väčší rozsah ako čipy RFID v pasívnych značkách.

Aktívne značky obsahujú rôzne ďalšie komponenty, ktoré ich odlišujú od pasívnych značiek, napr. integrovaný napájací zdroj (batéria) a integrovaná elektronika.

Napájanie
Zdrojom energie je zvyčajne batéria, aj keď značka môže byť aj solárna. Vstavaný zdroj napájania umožňuje tagu prenášať údaje do čítačky samostatne, bez potreby odberu energie zo samotnej čítačky, ako to robia pasívne štítky. Okrem toho je možné čítať aktívne značky zo vzdialenosti aj viac ako 10 metrov, zatiaľ čo pasívne značky sa dajú spoľahlivo čítať iba na vzdialenosť niekoľko metrov.

Integrovaná elektronika
Elektronické vybavenie štítku sa môže skladať zo senzorov, mikroprocesorov a vstupných/výstupných portov, ktoré všetky sú napájané priamo z batérie značky.

Elektronika umožňuje, aby sa aktívne štítky RFID dali použiť v širšom rozsahu aplikácií ako pasívne štítky.

Napríklad potravinové výrobky podliehajúce skaze môžu byť označené značkami, ktoré zhromažďujú údaje, ktoré potom môžu byť použité na určenie dátumov expirácie a upozorňujú koncového spotrebiteľa, že je tovar po dátume spotreby a môže byť pokazený.

Aj keď na mnohých výrobkoch sú uvedené dátumy exspirácie, tieto dátumy sú platné iba vtedy, ak je produkt skladovaný pri optimálnych podmienkach (teplota, vlhkosť, vystavenie svetlu atď.) pre daný typ produktu.

Trvanlivosť produktu, ak nie je správne skladovaný, sa výrazne skracuje. Aktívny štítok RFID vybavený snímačom teploty by mohol byť schopný napríklad “predpovedať” skutočný dátum exspirácie potraviny, ktorý sa v závislosti od skladovacích podmienok môže líšiť od dátumu na nálepke.

Stručne povedané, či sa v systéme RFID rozhodnete používať aktívne alebo pasívne značky, bude pravdepodobne závisieť od konkrétnej aplikácie a vášho rozpočtu.

Každopádne v RFID vidíme budúcnosť – je zrejmé, že jednoduché sledovanie majetku, ktoré využíva technológiu čiarových kódov bude postupne nahradené RFID systémami, pretože tieto sú efektívnejšie a presnejšie.

RFID technológie sa dnes využívajú už takmer vo všetkých priemyselných odvetviach, mimoriadne vhodné sú (okrem iného) napríklad na:

Čo je bezpečnostný systém a ako bezpečnostné systémy fungujú?

Všetky domáce bezpečnostné systémy pracujú na rovnakom základnom princípe zabezpečenia vstupných bodov, ako sú dvere a okná, a na zabezpečení vnútorných priestorov, v ktorých sa nachádzajú cennosti, umelecké predmety, počítače, elektronika a všetko ostatné, čo môže zaujímať zlodejov.

Bez ohľadu na veľkosť vášho domu alebo počet dverí, okien alebo vnútorných miestností, ktoré sa majiteľ domu rozhodne chrániť, jediným skutočným rozdielom v bezpečnostných systémoch je počet bezpečnostných komponentov rozmiestnených v priestore a monitorovaných ústredňou.

Čo je to bezpečnostný systém?

Bezpečnostný systém je jednoducho systém vzájomne prepojených komponentov a zariadení, ktorými je niečo zabezpečené. Domáci bezpečnostný systém, predstavuje sieť integrovaných elektronických zariadení, ktoré spolupracujú s centrálnym ovládacím panelom na ochrane pred zlodejmi a inými votrelcami.

Typický domáci bezpečnostný systém obsahuje:

 • Ovládací panel, ktorý je primárnym ovládačom systému zabezpečenia domácnosti
 • Senzory dverí a okien
 • Pohybové senzory, interiérové ​​aj exteriérové
 • Káblové alebo bezdrôtové bezpečnostné kamery
 • Sirény alebo alarmy
 • Štítky a nálepky na okná

Ako funguje bezpečnostný systém?

Domáce bezpečnostné systémy pracujú na jednoduchom princípe zabezpečenia vstupných bodov do domu/chaty/objektu pomocou senzorov, ktoré komunikujú s ústredňou alebo riadiacim strediskom inštalovaným na vhodnom mieste niekde v domácnosti.

Senzory sú zvyčajne umiestnené vo dverách, ktoré vedú do domu az domu, ako aj na ľahko prístupných oknách, najmä na tých, ktoré sa dajú otvoriť, alebo sa nachádzajú na úrovni zeme. Otvorené priestory vo vnútri domácnosti môžu byť zabezpečené pohybovými senzormi.

Riadiaci panel bezpečnostného systému

Riadiaci panel je počítač, ktorý zapína a vypína jednotlivé komponenty bezpečnostného systému, komunikuje s nimi, vyhlasuje poplach v prípade narušenia bezpečnostnej zóny a komunikuje so spoločnosťou monitorujúcou nehnuteľnosť (ak je nehnuteľnosť takto zabezpečená). Riadiace panely sú obvykle vybavené dotykovým displejom pre ľahké programovanie a interakciu.

Senzory dverí a okien

Senzory dverí a okien sa skladajú z dvoch častí namontovaných vedľa seba.

Jedna časť zariadenia je namontovaná na dvere alebo okno a druhá na rám dverí alebo parapet okna. Keď sú dvere alebo okno zatvorené, obidve časti senzora sa spoja, čím sa vytvorí bezpečnostný obvod. Keď je bezpečnostný systém zapnutý na ovládacom paneli, tieto senzory s ním komunikujú informáciou, že vstupný bod je bezpečný.

Ak sa monitorované dvere alebo okno otvoria, bezpečnostný obvod je prerušený a ústredňa ho interpretuje ako porušenie zabezpečenej zóny. Zaznie poplašná siréna a v prípade, že je dom monitorovaný externou spoločnosťou (napr. SBS), je táto spoločnosť automaticky informovaná.

Senzory pohybu

Pohybové senzory (často sa označujú skratkou PIR, čiže pasívny infračervený senzor) sú pohybové čidlá, ktoré chránia daný priestor vytvorením pomyselnej zóny, ktorú nie je možné narušiť bez spustenia alarmu. Zvyčajne sa používajú na ochranu miestností obsahujúcich cennosti, ako aj na menej frekventované oblasti vo väčších domácnostiach

Bezpečnostné kamery

Bezpečnostné kamery sú k dispozícii v káblovej aj bezdrôtovej konfigurácii a dajú sa použiť viacerými spôsobmi.

Medzi typické použitia patrí monitorovanie:

 • Ťažko viditeľných alebo vzdialených oblastí vášho majetku (napr. pozemok, záhrada, dvor, príjazdová cesta)
 • Vzdialených budov, ako sú garáže, stodoly a dielne alebo miesta na parkovanie bicyklov
 • Vstupné bodov vonkajšie aj vnútorných, napríklad garážových dverí, vchodových dverí

K dohľadovým bezpečnostným kamerám je obvykle možné pristupovať aj na diaľku, prostredníctvom PC, smartfónu či tabletu.

Týmto spôsobom môžu majitelia domov počas neprítomnosti sledovať nielen bezpečnosť majetku, ale aj osôb, môžu napríklad monitorovať príchod detí po škole. Záznam z kamery poslúži aj ako dodatočná informácia pre políciu, ak by došlo k vniknutiu.

Alarm

Zvukový signál alarmu/sirény jednak vyplaší vlamača a je tiež dostatočne hlasný na to, aby ho začuli susedia alebo okoloidúci, čo môže zlodejovi sťažiť únik, prípadne uľahčiť jeho identifikáciu políciou

Nálepky/značky/štítky

Úloha nálepky alebo štítku je najmä odstrašiť zlodeja. Potenciálni zlodeji sú takto vopred varovaní, že dom je profesionálne zabezpečený a jeho vykradnutie je veľmi rizikové, keďže možnosť dolapenia vlamača je veľmi vysoká.

Monitorovacie systémy zvyčajne umožňujú majiteľom domov, aby dostali upozornenie prostredníctvom textovej správy a e-mailu, keď dôjde k narušeniu zabezpečenia.

Aké sú výhody domáceho bezpečnostného systému?

Početné štúdie ukazujú, že domácnosti bez bezpečnostných systémov sú v porovnaní s domami s profesionálne monitorovanými systémami vykrádané až trikrát častejšie, keďže zlodeji si obvykle vyberajú ľahšie ciele. A domy bez bezpečnostných systémov ľahkým cieľom sú.

Ak máte domáci bezpečnostný systém, máte profesionálne monitorovaný dom, dávate tak zlodejom najavo, že je veľmi pravdepodobné, že pri krádeži zlyhajú a budú dolapení

Ďalšou výhodou bezpečnostného systému je možnosť diaľkovo dom riadiť. Na diaľku môžete bezpečnostný systém zapnúť a vypnúť, prostredníctvom webového rozhrania sledovať, kto prichádza a odchádza z vášho domu, a v prípade potreby proaktívne konať.

Bezpečnostný systém a poistenie

A nakoniec, ak chcete v prípade vlámania od poisťovne aj nejaké peniaze späť, potrebujete nejakú formu zabezpečenia. Aké majú poisťovne požiadavky na alarm?

 • alarm musí byť certifikovaný do požadovaného stupňa zabezpečenia,
 • alarm musí zareagovať a poplach hlásiť,
 • alarm musí každý rok absolvovať servisnú prehliadku pri ktorej sa systém skontroluje a otestuje,
 • alarm musí byť inštalovaný certifikovanou firmou s platnou licenciou na poskytovanie technickej služby v oblasti súkromnej bezpečnosti vydanou krajským riaditeľstvom policajného zboru.

Ako zabezpečiť dom, byt alebo chatu proti vlámaniu počas vašej neprítomnosti?

Kedykoľvek idete preč z domu, či už na kratší alebo dlhší čas, či už na víkend na návštevu starej mamy do Lučenca, alebo na polročnú cestu jachtou okolo sveta, vždy si chcete byť istí, že je doma všetko v poriadku a v bezpečí.

A naopak, ak ste napríklad cez týždeň doma v Pezinku a tešíte sa na dovolenku na chate v Mýte pod Ďumbierom, taktiež chcete, aby, keď tam dorazíte, chata bola v priadku a všetky veci na mieste.

Vždy existujú opatrenia, ktoré ak urobíte, pomôžu vám zaistiť bezpečnosť vášho majetku. Zhrňme si ich teda.

Zamknite úplne všetko!

Pred odchodom zamknite všetky dvere a okná, vrátane dverí do dvora alebo do garáže. Ak máte dom a garáž prepojené dverami, zamknite aj tie. Akákoľvek prekážka je dobrá.

Ak máte garáž s okienkami, zakryte ich, aby ľudia nemohli nahliadnuť dovnútra a zistiť, či je vaše auto preč. Ak odchádzate na dlhšiu dobu a máte automatickú garážovú bránu, vypnite ovládanie, ak je to možné. Pomôže to zabrániť vniknutiu zlodejom s univerzálnym elektronickým kľúčom.

Aj hnuteľný majetok môžete dodatočne zabezpečiť, kľudne napríklad môžete zamknúť bicykle a sťažiť tak poteciálnym zlodejom prácu.

Domáci kamerový systém

Ak máte integrovaný kamerový systém, uistite sa, že je zapnutý vždy, keď opúšťate dom. Ak bezpečnostný systém nemáte, možno je čas zvážiť jeho zaobstaranie 🙂

Domáci bezpečnostný systém dokáže totiž oveľa viac, než vás len upozorniť na vniknutie nepovolaných osôb.

Môže vám tiež umožniť ovládať alarm na diaľku, keď ste preč, a prostredníctvom inteligentných zámkov môžete nastaviť selektívny prístup pre susedku, ktorá vám príde poliať kveta alebo nakŕmiť papagája.

Aj zlodeji sú na Facebooku

Počas dovolenky nepostujte nič na sociálne siete. Pre zlodejov sú fotografie z dovolenky ako pozvánka – poďte ďalej, my sme na pláži a dom je prázdny, len sa zastavte na návštevu.

Akékoľvek zdieľanie zážitkov s blízkymi počká, kým sa vrátite z dovolenky domov.

Vzbuďte dojem, že ste stále doma a že sa môžete kedykoľvek vrátiť

Neupozorňujte zlodejov na svoju neprítomnosť tým, že necháte hromadiť poštu alebo noviny v schránke.

Počas dovolenky buď poštu pozastavte, zriaďte si na pošte priečinok, kde vám pošta zostane až do vášho návratu alebo požiadajte priateľa alebo suseda, aby schránku pravidelne vyberal.

Ak ste mimo domu na dlhší čas, môžete si tiež dohodnúť údržbu, napríklad kosenie trávy alebo odhřňanie snehu.

Nechajte svoje žalúzie alebo závesy tak, ako ich nechávate obvykle, keď ste doma. Ak je to možné, nastavte svetlá, rádiá a televízory v byte na časovače, aby ste vytvorili dojem, že v byte bývate. Snažte sa vytvoriť dojem, že niekto je doma. Dohodnite sa so susedmi, že budú parkovať na vašom vyhradenom mieste alebo pred vašou bránou.

Ďalším spôsobom, ako odradiť potenciálnych zlodejov, je nechať zapnutú klimatizáciu. Je to síce zbytočné míňanie elektriny, no tu si treba zvážiť všetky plusy a mínus. Vypnutá klíma počas tropického dňa aj menej chytrému zlodejovi napovie, že tento dom pravdepodobne majitelia nechali bez dozoru.

Dohodnite sa so susedmi alebo rodinnými príslušníkmi

Zabezpečte, aby priateľ alebo sused dohliadol na vaše veci, keď ste mimo mesta.

Ak nemôžete diaľkovo ovládať svetlá, požiadajte niekoho, komu dôverujete, aby svetlá zapínal a vypínal, pamätáte sa na Macaulaya Culkina vo filme Sám doma?

Nenechajte sa vykradnúť počas dovolenky

Ono to naozaj funguje. Zlodeji si majú z čoho vyberať a vždy pôjdu tou jednoduchšou cestou.

Ochrana vášho majetku je dôležitá, určite sa nikto nechce vrátiť z dovolenky síce oddýchnutý a plný zážitkov, no do vybieleného domu. Zabezpečte inteligentne svoj majetok a užite si čas mimo domova, tak ako treba, na oddych a relax.

Aký je najlepší zámok na bicykel?

Bicykel ponúka pohodlný spôsob, ako sa prepravovať na krátke vzdialenosti. Ale či už idete z domu len na najbližšiu zastávku autobusu, do obchodu alebo na celý deň do práce, odložené bicykle, najmä drahé horské MTB na zastávkach autobusu, na vlakových staniciach, pred kancelárskymi budovami alebo na iných verejných miestach, bohužiaľ priťahuje záujem zlodejov.
Výber vhodného typu zámku, ktorý zlodejov odradí, je preto dôležitým rozhodnutím, ktoré netreba odfláknuť kúpou prvého najlacnejšieho zámku na bicykel z Tesca.

Ako si vybrať vhodný zámok na bicykel, aké parametre a vlastnosti zámku brať do úvahy?

Skladnosť, hmotnosť a robustnosť zámku

Väčšina majiteľov bicyklov sa domnieva (a treba povedať, že oprávnene), že najodolnejšie a najbezpečnejšie zámky na bicykel sú tie najmasívnejšie a najťažšie. Môže to byť pravda, ale nosiť takýto zámok so sebou je veľmi nepohodlné. Preto je potrebné hľadať kompromis medzi praktickosťou a ľahkou prenosnosťou bicyklového zámku a úrovňou bezpečnosti, ktorú môže poskytnúť.

Pre rozhodovanie je tiež dôležité miesto, kde bude bicykel odložený a uzamknutý. V oblasti s vysokou viditeľnosťou a s konštantným tokom ľudí môže byť vnímané riziko krádeže bicyklov nižšie ako v oblastiach, ktoré sú bez dozoru počas väčšej časti dňa alebo noci. Špecializované parkovacie konštrukcie pre bicykle, ako sú rôzne stojany na bicykle alebo klietky na bicykle, majú bezpečnostné prvky integrované, no akýmkoľvek zámkom na bicykli úroveň bezpečnosti zvyšujeme.

Odstrašujúci, odradzujúci faktor zámku

Aj keď zámky bicyklov znižujú pravdepodobnosť odcudzenia bicykla, neeliminujú toto riziko úplne. Možno ich preto považovať skôr za odstrašujúce, odrádzajúce, než za 100% spoľahlivé riešenie. Väčšina zámkov by mala stačiť na odradenie príležitostného zlodeja. V podstate, akýkoľvek zámok je lepší ako žiadny zámok, tu funguje rovnaký efekt ako pri atrapách bezpečnostných kamier. Ak má zlodej na výber z viac ako jedného bicykla, je pravdepodobné, že si vyberie ľahšiu alternatívu a siahne po neuzamknutom bicykli, hoci by aj bol lacnejší a menej atraktívny ako ten uzamknutý.

U-zámky

U-zámok na bicykel poskytuje vhodný kompromis medzi pevným zámkom odolným proti pílke, a tieto zámkz sú zároveň ľahké a dobre prenosné. Tento typ zámku otvorí dobre vybavený zlodej, stačí mu na to hever alebo iné zariadenie na roztiahnutie zámku, preto je vhodné vyberať si zámok s užším U.

Zámok s reťazou

Reťaz sa dá rozpíliť alebo rozbrúsiť karboškou, preto je treba brať do úvahy najmä tvar a materiál použitý v reťazi. Bezpečnostné reťaze s tvrdým povrchom špeciálne navrhnuté na ochranu bicyklov predstavujú lepšiu ochranu, ako keď si podomácky skombinujete FAB visací zámok a štandardné reťaze s bežnými článkami zakúpené v železiarstve.

Káblový, lankový zámok

Oceľové opláštené lankové zámky poskytujú najlepšiu ochranu v tejto kategórii zámkov. Bezpečnostné oceľové lanko je splietané z tenších laniek a obvykle je dosť odolné na rozbrus, takže bezpečnosť bicykla je pravdepodobne dostatočne zaručená na všetkých parkovacích plochách s výnimkou najrizikovejších parkovísk.

Ochrana častí bicykla

Nestačí zámkom pripevniť len rám bicykla. Časti bicyklov, ako sú kolesá alebo sedadlá, sa dajú často ľahko odstrániť, často sú z praktických dôvodov upínané rôznymi rýchloskrutkami. Ich nahradenie bežnými šróbami s maticami riziko odcudzenia výrazne zníži, keďže potenciálne úspešný zlodej by musel byť vybavený špeciálnymi nástrojmi, čo prakticky vylučuje príležitostných kradošov.

Okrem používania vhodných zámkov na bicykel, by ste si tiež mali dobre rozmyslieť, kde svojho dvojkolesového tátoša odložíte, aby tento neskončil v nesprávnych rukách. Dokonca aj doma sa určite uistite, že je váš bicykel uložený mimo dohľadu z ulice v uzamknutej garáži, pivnici alebo trebárs v záhradnom domčeku.

Ak nemáte prístup k chránenému úložisku bicyklov, použite zámok na pripevnenie bicykla k nejakej nehnuteľnej veci, lampe, plotu, zvodidlu. Aj keď vaše poistenie domácnosti a majetku zaistí ochranu bicykla uloženého doma, pre drahšie značky a modely sa môže vyplatiť špeciálna poistka.

Najzaujímavejšou novinkou na trhu ochrany bicyklov sú určite elektronické zámky alebo zámky s alarmom, kde odstršujúcim faktorom je určite často aj vyše 100 dB siréna.

V súčasnosti sa dajú bežne kúpiť už aj RFID čipy alebo tagy, ktoré pomôžu bicykel vystopovať napríklad prostredníctvom smartfónovej aplikácie, ak by sa stalo najhoršie a nejaký zlodej by sa vám na váš bike.

Bezpečnostná kamera s nočným videním za dobrú cenu?

Infračervené svetlo sa s obľubou využíva aj v bezpečnostnej technike, pri kamerách s nočným videním.

Hoci je toto svetlo ľudskému oku z väčšej časti neviditeľné, elektronika bezpečnostnej kamery ho spoľahlivo zaznamená a premení na viditeľný obraz. Zdrojom infračerveného žiarenia je každý predmet v našom okolí. Napríklad všetky živé organizmy (vrátane ľúdí) a všetky telesá s teplotu menšou než 4000 Kelvinov vysielajú žiarenie v infračervenej oblasti.

Medzi spoľahlivé a pomerne lacné kamery s nočným videní patria napríklad:

Monitorovacia mini kamera s nočným videním Sygonix

Sygonix, nočná mini kamera so senzorom pohybu

Sygonix disponuje už spomínaným IR nočným videním, detekciou pohybu (PIR) a záznamom na SD kartu až do 32GB.

Technické parametre minikamery IR Sygonix

Nabíjacie napätie / prúd ……………………………….. 5 V / DC, max. 2 A cez USB
Nabíjateľná batéria ……………………………………………….. 3,7 V / DC LiPo , 1000 mAh
Citlivosť na svetlo (- IR / + IR) ……………………………… 10 lux
Spotreba energie pre
videozáznam s nočným videním ……………………… 650 mA
Spotreba energie pre
záznam videa za denného svetla ……………………………… 220 mA
Uhol pohľadu kamery ……………………………………….. 120 °
Uhol nastavenia kamery ……………………………… 180 °
Rozsah detekcie PIR ………………………………………. max , 5-8 metrov
Uhol detekcie PIR ………………………………………. 60 º
Rozlíšenie videa / obnovovacia frekvencia ……………………………. HD 720p (1280 x 720), 30 snímok / druhý
Formát videa ………………………………………… ……… AVI
Kódovanie videa ………………………………………… ….. M-JPEG
Kódovanie zvuku ………………………………………… ….. PCM, Mono, 16 bitov
Maximálna doba pohotovosti PIR ………………………….. 1 rok
Maximálny čas záznamu dňa …………………… 4 hodiny
Maximálny čas nepretržitého záznamu v noci. 1,5 hodiny
Celý čas nabíjania ……………………………………….. .. približne. 3,5 hodiny (s nabíjačkou 2 A)
Miesto na pamäťovej karte Micro-SD ………………………… min. 8 GB
max. 32 GB, trieda 10 a vyššia
Dĺžka kábla USB ……………………………………….. … približne. 0,8 m
Systémové požiadavky …………………………………….. Windows® XP a vyššie, Mac OS, Linux
Prevádzkové podmienky ……………………………………… 0 až + 40 ° C, 15% – 85% RH
Podmienky skladovania………………………………………… -20 až +60 ° C, 15% – 85% RH
Rozmery (D x Š x V) …………………………………. 65 x 35 x 28 mm
Hmotnosť ……………………………………… …………….. približne. 53 g (fotoaparát)

Vonkajšia kamera ABUS TVCC40010 s denným/nočným režimom

Abus 40010 vonkajšia bezpečnostná kamera s nočným videním

Abus 40010 je exteriérová analógová mini kamera s denným / nočným videním, ktorá sa vyznačuje sa jednoduchým nenápadným dizajnom a vysokou triedou ochrany (IP66).

Dá sa použiť ako vnútorná a aj vonkajšia bezpečnostná IP kamera, ktorá na ďalšiu ochranu už nepotrebuje žiadny dodatočný kryt proti poveternostným vplyvom.

Vďaka vysokému detailnému rozlíšeniu 600 TVL poskytuje presné videozáznamy, ktoré umožňujú presné rozpoznanie osoby.

Bezpečnostné WIFI kamery so záznamom na SD a microSD

Technické parametre vonkajšej kamery s nočným videním Abus 40010

Veľkosť senzoru8.5 mm (1/3″)
Druh senzora (zabezpečenie)DIS
Ohnisková vzdialenosť3,6 mm
Zorný uhol68.4 °
Výstupy (bezpečnostná technika)BNC
max.dosah IR svetla10 m
Miesto použitiaVonkajšia
MikrofónNie
Spôsob ochranyIP66
Rozsah prevádzkovej teploty-20 až +50 °C
Hmotnosť360 g
Vlastnosti monitorovacieho zariadeniaS IR LED
Kategória výrobkuBezpečnostná kamera
Špôsob prenosuAnalógový

Sieťová kamera s nočnou víziou – HiLook IPC-B150H-M

Hilook IPC-B150H-M sieťová kamera s nočným a denným videním

Hilook IPC-B150H-M je bezpečnostná sieťová kamera ideálna na monitorovanie domu, chaty alebo firmy. Tento model je certifikovaný podľa IP67 a je chránený proti vandalizmu podľa normy IK10, takže ho možno nainštalovať zvnútra aj zvonka.

Kamera je vybavená nočným videním do 30 metrov, a má podporu pre ONVIF štandard umožňujúci interoperabilitu s ďalšími sieťovými zariadeniami.

Parametre kamery

Typ fotoaparátuBullet kamera
Veľkosť senzoru9.4 mm (1/2.7″)
Druh senzora (zabezpečenie)CMOS
Ohnisková vzdialenosť2,8 mm
Horizontálny zorný uhol100 °
Pozorovací uhol vertikálny74 °
Ovládanie pomocou aplikácie pre smartphoneÁno
prenosLAN
max.dosah IR svetla30 m
Miesto použitiaVonkajšia
Rozmer, hĺbka181.4 mm
Vonkajší Ø71.4 mm
Hmotnosť400 g
Rozlíšenie (max.)2560 x 1920 px
Standard přenosu signáluIP
Kategória výrobkuBezpečnostná kamera
Hodnoty clonyF2.0
FarbaČierna
Spôsob ochranyIK10
IP67
Vlastnosti monitorovacieho zariadeniaS IR LED
S ONVIF podporou
Odolné proti vandalizmu
S PoE IEEE 802.3af

Prídavná bezdrôtová kamera s IR, mikrofónom a senzorom pohybu Abus

Prídavná kamera Abus s nočným videním

Až 4 kamery tohto typu môžu byť prevádzkované súčasne a prenášať video signály rádiom šifrovane na vzdialenosť do 150 m (v prípade voľného poľa).

Vďaka triede krytia IP66 je kamera vhodná na použitie vonku (exteriér) a vďaka integrovaným infračerveným diódam LED poskytuje jasný obraz aj v noci (night vision).

Rádiový prenos signálu je výhodný všade tam, kde káble nie sú žiaduce alebo praktické: Kamera vysiela bezdrôtovo video a zvukový signál rádiom, digitálny rádiový prenos zabraňuje rušeniu, čo zaisťuje dobrý dosah a kvalitu prenosu.

PIR senzor zaistí, že akonáhle kamera zistí pohyb, odošle kódované obrazové a zvukové signály do centrálnej jednotky, ktorá uloží záznam na SD kartu (max. 32 GB microSD karta).

Nahrávanie je možné trvalo alebo podľa vopred definovaného plánu.

Technická špecifikácia kamery Abus

Vlastnosti monitorovacieho zariadeniaS IR LED
S mikrofónom
So senzorom pohybu
Záznam na pamäťovú kartu
Spôsob prenosu signáluBezdrôtový
Druh senzora (zabezpečenie)CMOS
Veľkosť senzoru6.35 mm (1/4″)
Miesto použitiaVonkajšia
Frekvencia2.4 GHz
max.dosah IR svetla5 m
Ohnisková vzdialenosť3,6 mm
Horizontálny zorný uhol60 °
Vonkajšia šírka68 mm
Vonkajšia výška74 mm
Rozmer, hĺbka150 mm
Hmotnosť390 g
Rozsah prevádzkovej teploty-10 až +50 °C
Kategória výrobkuPrídavná kamera
Rozlíšenie (max.)640 x 480 px

Bezdrôtová vonkajšia kamera pre domáce video monitorovacie zariadenie s dĺžkou 17,78 cm (TVAC14000A)

Robustné bezdrôtové vonkajšie kamery odolné voči poveternostným vplyvom (IP66) s funkciou infračerveného nočného videnia a rozlíšením VGA (640 x 480 pixelov)

Prenos video a audio signálov cez Šifrované digitálne rádio (do 150 m voľného poľa)

Nahrávanie podľa detekcie pohybu, podľa plánu alebo natrvalo pomocou domáceho monitorovacieho systému 17,78 cm (7 palcov)

Na jeden domáci monitorovací systém možno použiť až 4 kamery

WIFI kamery so záznamom

WIFI kamera so záznamom na SD kartu DIGITUS® Plug & View OptiPan

DIGITUS® Plug & View OptiPan je vynikajúcou WIFI kamerou, s ktorou môžete spoľahlivo monitorovať svoj byt počas vašej neprítomnosti, napríklad v práci, na služobnej ceste alebo trebárs na dlhšej dovolenke.

Vďaka funkcii otáčania a naklápania môže byť táto elegantná sférická IP kamera namontovaná na strop alebo nenápadne umiestnená kdekoľvek v miestnosti (potrebný inštalačný materiál je súčasťou dodávky).

Vnútorná kamera monitoruje napríklad chodby, rozľahlejšie priestory (obývačka, garáž, dieľňa) alebo detskú izbu. S rozlíšením videa 2 megapixely ponúka WIFI IP kamera Plug & View OptiPan presvedčivú kvalitu obrazu. Podporuje tiež obojsmerný zvuk, takže zvláda naraz „počúvanie” aj „rozprávanie”, čo je možné využiť v detskej izbe ako alternatívu špecializovanej elektronickej detskej pestúnky, alebo napríklad na odohnanie psa z pohovky, či z postele v spálni.

Tak ako pri ostatných zariadenia radu Plug & View je aj inštalácia tejto kamery rýchla a jednoduchá, vykonať ju je možné napríklad naskenovaním QR kódu.

Obraz vidíte priamo v bezplatnej aplikácii DIGITUS® Plug & View. Videozáznam je možné ukladať na SD kartu (do 32GB) alebo online napríklad na účet služby Disk Google.

Technické parametre WIFI kamery so záznamom DIGITUS® Plug & View OptiPan

Typ kameryOtočná/sklopná kamera
Veľkosť senzora6.35 mm (1/4″)
Druh senzora (zabezpečenie)CMOS
Ohnisková vzdialenosť2,8 mm
Zorný uhol88
Horizontálny zorný uhol88 °
Ovládanie pomocou aplikácie pre smartphoneÁno
PrenosWi-Fi
LAN
Wi-Fi štandardIEEE802.11n
Maximálny dosah infračerveného svetla15 m
Miesto použitiaDo interiéru
Typ pamäťovej kartySD karta (do 32 GB)
Vonkajšia šírka99 mm
Vonkajšia výška118 mm
Rozmer, hĺbka100 mm
Štandard prenosu signáluIP
Séria (domáca technika)DIGITUS Plug&View
Rozlíšenie (max.)1920 x 1080 px
Vlastnosti monitorovacieho zariadeniaOtáčanie, naklápanie, ZOOM (PTZ)
So senzorom pohybu
Záznam na pamäťovú kartu
S mikrofónom
S obojsmernou, dvojcestnou komunikáciou
S IR LED
Kategória výrobkuBezpečnostná kamera

Špecifiké vlastnosti kamery

 • Diaľkovo ovládateľné, motorizované otáčanie a naklápanie

WIFI kamera s nahrávaním na SD kartu IMOU IPC-G42P-imou, LAN, Wi-Fi, 2560 x 1440 pix

WIFI kamera so záznamom IMOU IPC

IMOU IPC-G42P je vizuálne veľmi príťažlivá kamera typu bullet. Ako všetky bullet kamery sa aj ona vyznačuje malými rozmermi a nízkou hmotnosťou (iba 260 gramov).

Kamera je určená najmä na vonkajšie použitie (exteriér), umiestniť ju môžete na fasádu domu, pod strechu alebo do vchodu paneláka.

Vďaka rozlíšeniu 2560 na 1440 bodov ponúka táto WIFI kamera mimoriadne ostrý obraz a vďaka záznamu na mikro SD kartu s kapacitou až 128GB zasa dostatočný pristor aj na dlhšiu nahrávku.

Okrem ďalších funkcií je pri tejto kamere potrebné zdôrazniť ONVIF podporu, vďaka ktorej je zabezpečená otvorená interoperabilita s ďalšími IP zariadeniami podporujúcimi tieto štandardy.

Chcete vediet ako odstranit cip z oblecenia?

Technické parametre WIFI kamery so záznamom IMOU IPC-G42P-imou

Typ kameryBullet kamera
Veľkosť senzoru8.5 mm (1/3″)
Druh senzora (zabezpečenie)CMOS
Ohnisková vzdialenosť2,8 mm
Horizontálny zorný uhol101 °
Pozorovací uhol vertikálny54 °
Ovládanie pomocou aplikácie pre smartphoneÁno
prenosLAN
Wi-Fi
Wi-Fi štandardIEEE802.11b
IEEE802.11g
IEEE802.11n
max.dosah IR svetla30 m
Miesto použitiaVonkajšia
Typ pamäťovej kartyMicroSD karta (do 128 GB)
Vonkajšia šírka70 mm
Vonkajšia výška84.6 mm
Rozmer, hĺbka164.6 mm
Hmotnosť260 g
Štandard prenosu signáluIP
Cloudová integrácia (Smart Home)Špecifické podľa výrobcu (SPECIFIC)
Spôsob ochranyIP67
Rozlíšenie (max.)2560 x 1440 px
Kategória výrobkuBezpečnostná kamera
Vlastnosti monitorovacieho zariadeniaZáznam na pamäťovú kartu
S IR LED
S mikrofónom
S ONVIF podporou

WI-FI kamera na beterky, so záznamom na mikro SD kartu Ring 8SB1S7-WEU0

WIFI kamera so záznamom Ring

Ďalšia kamera s vysokým rozlíšením HD a s obojsmerným zvukom.

8SB1S7 je všestrannou bezdrôtovou kamerou, ktorú môžete sledovať prostredníctvom všetkých možných zariadení, smartfónom počnúc a iMacom končiac. Kamera ponúka vysoké rozlíšenie 1920 x 1080 pixelov, fotoaparát so širokouhlým objektívom, vstavaný mikrofón a reproduktor. Táto wifi kamerka disponuje snímačmi pohybu a v prípade zaznamenania nečakaných pohybov Vám to ihneď oznámi.

Ak by to nestačilo, kamera má integrovaný 110 decibelový alarm, ktorý narušiteľa spoľahlivo odplaší.

Batéria je dobíjateľná s možnosťou rýchlej výmeny.

Voliteľne si môžete záznamy uložiť v cloude, a tak si kedykoľvek prezerať, sťahovať a zdieľať dôležité momenty.

Samozrejmosťou je cloud integrácia.

Technické parametre kamery Ring 8SB1S7-WEU0

 • Alarmová siréna 110 dB
 • 2 LED svetlá: 900 lm
 • Batéria: 6100 mAh (s pripojením na dobíjanie s konektorom micro USB)
 • Priehradky na batérie: 2 (doba behu až 12 mesiacov)
Typ kameryBullet
Zorný uhol140 °
Horizontálny zorný uhol140 °
Pozorovací uhol vertikálny140 °
Ovládanie pomocou aplikácie pre smartfónÁno
prenosWi-Fi
Wi-Fi štandardIEEE802.11b
IEEE802.11g
IEEE802.11n
max.dosah IR svetla10 m
Miesto použitiaVonkajšia, exteriér
Vonkajšia šírka69 mm
Vonkajšia výška126 mm
Rozmer, hĺbka76 mm
Hmotnosť1.8 kg
Rozlíšenie (max.)1920 x 1080 px
Štandard prenosu signáluIP
FarbaBiela
Vlastnosti monitorovacieho zariadeniaS IR LED
S reproduktorom
S mikrofónom
S obojsmernou komunikáciou
So senzorom pohybu
S reflektorom s bielym svetlom
Cloudová integrácia (Smart Home)Conrad Connect (CONRAD-CONNECT_SY_01)
Kategória výrobkuBezpečnostná kamera

Vlastnosti

 • Pokročilé senzory pohybu (vlastné zóny a plány)
 • Vstavaný mikrofón a reproduktor (funkcia obojsmerného zvuku / interkomu)
 • Funkcia Live Streaming pre video a audio
 • Bezplatná aplikácia pre iOS, Android a Windows
 • Voliteľné cloudové úložisko je možné aktivovať v aplikácii Ring
 • Výmenná batéria (výdrž 6 – 8 mesiacov)
 • Priestor pre voliteľnú druhú batériu
 • Jednoduchá inštalácia (bez zapojenia do elektrickej siete)

Wi-Fi kamera so záznamom Edimax IC-3116W, denný aj nočný záznam, 1280 x 720 px

není
Wifi kamera so záznamom Edimax

Ako poslednú dnes predstavím vizuálne tiež veľmi príťažlivú kompaktnú wi-fi sieťovú kameru Edimax IC-3116W s rozlíšením 720 px.

Táto nízkonákladová kamera je vhodná na použitie v interiéri domácností, obchodov alebo spoločným priestorov vo firme. Záznam vykonáva vo dne aj v noci a vďaka Edimax Plug-n-View technologii je jej inštalácia veľmi jednoduchá. Kamera sa dokáže automaticky pripojiť do Cloudu a môžete ju ovládať na diaľku mobilom, tabletom alebo z PC.

Táto IP kamera má funkciu detekcie pohybu (PIR) a je tak schopná zaznamenať aj sebemenší pohyb, automaticky zálohuje záznam a môže vám jho poslat napr. na e-mail.

Model IC-3116W má bezdrôtové rozhranie, nevýhodou je však software výhradne v EN a DE jazykovom prevedení.

Kamera má k dispozícii bezplatnú aplikáciu EdiView pre Apple iPhone, iPad či Android alebo software EdiView pre PC

Technické parametre kamery

Typ kameryKompaktná kamera
Druh senzora (zabezpečenie)CMOS
Ohnisková vzdialenosť2,2 mm
Horizontálny zorný uhol69 °
Ovládanie pomocou aplikácie pre smartphoneÁno
prenosWi-Fi
LAN
Wi-Fi štandardIEEE802.11b
IEEE802.11g
IEEE802.11n
max. dosah IR svetla5 m
Miesto použitiaDo interiéru
Vonkajšia šírka65 mm
Vonkajšia výška109 mm
Rozmer, hĺbka27 mm
Hmotnosť100 g
Rozlíšenie (max.)1280 x 720 px
Vlastnosti monitorovacieho zariadeniaS IR LED
Kategória výrobkuBezpečnostná kamera
Štandard prenosu signáluIP

Ako odstrániť bezpečnostný čip z oblečenia

Vrátili ste sa z obchodu s oblečením a až doma ste si všimli, že nepozorná predavačka vám zabudla z nových nohavíc, či košele odstrániť bezpečnostný čip? Čo vtedy robiť?

Nie je to nič neobvyklé, ľudia robia chyby, predavačky sú pod neustálym stresom, aby obslúžili, čo najväčší počet zákazníkov a ani skener pri východe z obchodu nie je 100% dokonalý a môže si vás nevšimnúť.

Ako prvý krok odporúčam vrátiť sa aj s blokom do predajne a požiadať obsluhu o odstránenie bezpečnostného čipu.

Ak to však možné nie je, oblečenie ste zakúpili napríklad v inom meste, či ste ho dokonca dostali do daru od tety na Vianoce a bez bloku, nedá sa robiť nič iné, len vyskúšať niektorý zo spôsobov, ako bezpečnostný čip odstrániť z oblečenia, na ktorý už prišli šikovníci pred vami.

Návod ako odstrániť bezpečnostný megnetický čip z oblečenia prostredníctvom magnetu

Ako rozobrať bezpečnostný čip s použitím magnetu.

Ako odstrániť z oblečenia bezpečnostný čip s použitím pílky na železo a kombinčiek

Odstrániť bezpečnostnú placku z oblečenia viete aj s použitím pílky na železo a klieští

Videonávod ako jednoducho odstrániť bezpečnostnú visačku z oblečenia prostredníctvom dvoch vidličiek

Odstrániť bezepčnostnú placku dokážete aj kuchynským príborom

Alebo čip odstráňte zapaľovačom (ale opatrne, nech nevoláte hasičov)

Chlapík odstráni bezpečnostný čip z oblečenia zapaľovačom