Bezpečnostné kamery a kompatibilita s GDPR pravidlami. Výhody a nevýhody kamerových systémov z pohľadu GDPR

Celoeurópske všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) je v platnosti od polovice roku 2018, jeho cieľom je lepšia ochrana osobných údajov.
Dohľadová kamera je z pohľadu legislatívy považovaná za optoelektronické zariadenie, ktoré sa používa na pozorovanie. Dohľadové bezpečnostné kamery zaznamenávajú obrázky alebo video a tieto údaje ukladajú na lokálne alebo vzdialené médium pre potreby ďalšieho vyhodnotenia. Ak je kamera vybavená mikrofónom, zaznamenáva aj zvuk. Kamery okrem záznamu majú aj odstrašujúci účinok, odrádzajú zlodejov a preventívne chránia ich pred vlámaním.

Výhody kamerového dohľadu

  • Odstrašujúci účinok, napomáhajú preventívne zabrániť trestným činom.
  • Umožňujú inteligentné sledovanie premávky na cestách.
  • Slúžia na uchovanie dôkazov na vyšetrovanie trestných činov.
  • Umožňujú diaľkovú starostlivosť o domáce zvieratá, seniorov a deti.
  • Video dohľad na verejných priestranstvách slúži hlavne na uchovanie dôkazov. Zachovanie dôkazov o vandalizme alebo trestných činoch je hlavným cieľom pri inštalácii kamier na verejných miestach, vlakových staniciach, čerpacích staniciach a v obchodoch. Vstupom do oblasti automaticky súhlasíte s monitorovaním.

Nevýhody kamerového dohľadu

  • Prísne zákony s vysokými pokutami za nedodržiavanie ochrany údajov.

Video dohľad na pracovisku

Monitorovanie videa na pracovisku vyžaduje súhlas zamestnancov.
Monitorovanie na pracovisku je povolené iba so súhlasom zamestnancov. Rozlišuje sa medzi tým, či pracujete v kancelárii alebo vo verejne prístupných priestoroch, ako je napríklad pult v banke, na pošte alebo miestnosť predajne. Súkromne miestnosti, ako sú toalety, sprchy, ubytovacie priestory a šatne, sú zakázané. Nikto tiež nesmie nahrávať súkromné ​​rozhovory. Zamestnávatelia musia po určitom čase vymazať údaje z kamery.

Platia GDPR pravidlá aj v súkromí vlastného domova?

GDPR platí všade, aj u vás doma. Ani doma nemôžete natáčať niekoho bez jeho súhlasu. Zjednodušene povedané, je to o tom, že každému musí mať slobodné právo určiť, čo o ňom vedia ostatní. Patria sem aj video nahrávky, obrázky a ostatné osobné údaje.

Pokiaľ si doma nahrávate iba videozáznamy a obrázky, čisto súkromné ​​sledovanie nepodlieha kontrole dozorných orgánov pre ochranu údajov. Bez ohľadu na to musíte stále dodržiavať osobné práva všetkých natočených, ako aj občianskoprávne a trestnoprávne požiadavky!

Každý, kto má prístup do vášho bytu, musí byť informovaný o sledovaní a musí s ním súhlasiť. To platí už aj pre tínedžerov vo veku 14 a viac rokov! Monitorovanie dieťaťa je výnimkou, bez súhlasu môžete sledovať deti a batoľatá.

Pomocou vonkajšej kamery je možné videodohľad rozšíriť aj na vonkajšiu plochu a teda jasne a viditeľne by ste mali umiestniť upozornenie pre doručovateľov balíkov, poskytovateľov služieb a vašich hostí.

GDPR a atrapy videokamier

Aj atrapa mení správanie zjavne pozorovaných osôb, a preto je s ňou podľa zákona zaobchádzané rovnako ako so skutočnou kamerou!

Najdôležitejšie informácie pri sledovaní objektu/priestoru videokamerou

1.) Informačné štítky

Majiteľ/prevádzkovateľ video kamery má povinnosť informovať o videodohľade. Jasne viditeľný štítok znamená, že každý je informovaný a môže sa sám rozhodnúť, či vstúpi do vášho súkromného vlastníctva alebo nie.

2.) Písomný súhlas
Získajte písomný súhlas s opatrovateľkami, upratovacím personálom , remeselníkmi, hosťami a rodinou – všetci musia byť informovaní o sledovaní v byte a zaznamenaných osobných údajoch a musia s nimi súhlasiť. Najlepšie urobíte, keď vám to dajú písomne. Čo sa týka rodiny, môže sa to zdať zbytočné a možno prehnané, no pomôže vám to vyhnúť sa prípadný problémom v budúcnosti.

3.) Vypnite kamery, keď ste doma.
Pre všetkých obyvateľov a hostí je to tak príjemnejšie, kamery nútia ľudí do neprirodzeného správania a pri vypnutých kamerách sú uvoľnenejší.

4.) Monitorovanie verejných komunikácií a chodníkov
Verejné cestné komunikácie a cesty sa nesmú natáčať. Pri nastavovaní kamery buďte opatrní, aby v zábere nebol verejný chodník či, nebodaj, susedov majetok.

5.) Sledovanie spoločných chodníkov
Spoločné priestory ako napríklad vchod do dvora, do činžiaka, schodisko a vstupný priestor, sa nesmú monitorovať, výnimkou je, ak sa všetky strany (napríklad vlastníci bytov) písomne dohodli.

6.) Umiestnenie záznamov na internet
Neumiestňujte záznam na server prístupný z verejného internetu. Dokonca aj prichytený vlamač by vás mohol žiadať o náhradu škody! Záznam má byť poskytnutý polícii, nie verejnosti.

7.) Monitorovanie súkromných pristorov
Vo vašom dome je zakázané monitorovať intímne priestory, ako sú spálne, toalety, kúpeľne a sauny.