Čo je bezpečnostný systém a ako bezpečnostné systémy fungujú?

Bezpečnostný systém

Všetky domáce bezpečnostné systémy pracujú na rovnakom základnom princípe zabezpečenia vstupných bodov, ako sú dvere a okná, a na zabezpečení vnútorných priestorov, v ktorých sa nachádzajú cennosti, umelecké predmety, počítače, elektronika a všetko ostatné, čo môže zaujímať zlodejov.

Bez ohľadu na veľkosť vášho domu alebo počet dverí, okien alebo vnútorných miestností, ktoré sa majiteľ domu rozhodne chrániť, jediným skutočným rozdielom v bezpečnostných systémoch je počet bezpečnostných komponentov rozmiestnených v priestore a monitorovaných ústredňou.

Čo je to bezpečnostný systém?

Bezpečnostný systém je jednoducho systém vzájomne prepojených komponentov a zariadení, ktorými je niečo zabezpečené. Domáci bezpečnostný systém, predstavuje sieť integrovaných elektronických zariadení, ktoré spolupracujú s centrálnym ovládacím panelom na ochrane pred zlodejmi a inými votrelcami.

Typický domáci bezpečnostný systém obsahuje:

 • Ovládací panel, ktorý je primárnym ovládačom systému zabezpečenia domácnosti
 • Senzory dverí a okien
 • Pohybové senzory, interiérové ​​aj exteriérové
 • Káblové alebo bezdrôtové bezpečnostné kamery
 • Sirény alebo alarmy
 • Štítky a nálepky na okná

Ako funguje bezpečnostný systém?

Domáce bezpečnostné systémy pracujú na jednoduchom princípe zabezpečenia vstupných bodov do domu/chaty/objektu pomocou senzorov, ktoré komunikujú s ústredňou alebo riadiacim strediskom inštalovaným na vhodnom mieste niekde v domácnosti.

Senzory sú zvyčajne umiestnené vo dverách, ktoré vedú do domu az domu, ako aj na ľahko prístupných oknách, najmä na tých, ktoré sa dajú otvoriť, alebo sa nachádzajú na úrovni zeme. Otvorené priestory vo vnútri domácnosti môžu byť zabezpečené pohybovými senzormi.

Riadiaci panel bezpečnostného systému

Riadiaci panel je počítač, ktorý zapína a vypína jednotlivé komponenty bezpečnostného systému, komunikuje s nimi, vyhlasuje poplach v prípade narušenia bezpečnostnej zóny a komunikuje so spoločnosťou monitorujúcou nehnuteľnosť (ak je nehnuteľnosť takto zabezpečená). Riadiace panely sú obvykle vybavené dotykovým displejom pre ľahké programovanie a interakciu.

Senzory dverí a okien

Senzory dverí a okien sa skladajú z dvoch častí namontovaných vedľa seba.

Jedna časť zariadenia je namontovaná na dvere alebo okno a druhá na rám dverí alebo parapet okna. Keď sú dvere alebo okno zatvorené, obidve časti senzora sa spoja, čím sa vytvorí bezpečnostný obvod. Keď je bezpečnostný systém zapnutý na ovládacom paneli, tieto senzory s ním komunikujú informáciou, že vstupný bod je bezpečný.

Ak sa monitorované dvere alebo okno otvoria, bezpečnostný obvod je prerušený a ústredňa ho interpretuje ako porušenie zabezpečenej zóny. Zaznie poplašná siréna a v prípade, že je dom monitorovaný externou spoločnosťou (napr. SBS), je táto spoločnosť automaticky informovaná.

Senzory pohybu

Pohybové senzory (často sa označujú skratkou PIR, čiže pasívny infračervený senzor) sú pohybové čidlá, ktoré chránia daný priestor vytvorením pomyselnej zóny, ktorú nie je možné narušiť bez spustenia alarmu. Zvyčajne sa používajú na ochranu miestností obsahujúcich cennosti, ako aj na menej frekventované oblasti vo väčších domácnostiach

Bezpečnostné kamery

Bezpečnostné kamery sú k dispozícii v káblovej aj bezdrôtovej konfigurácii a dajú sa použiť viacerými spôsobmi.

Medzi typické použitia patrí monitorovanie:

 • Ťažko viditeľných alebo vzdialených oblastí vášho majetku (napr. pozemok, záhrada, dvor, príjazdová cesta)
 • Vzdialených budov, ako sú garáže, stodoly a dielne alebo miesta na parkovanie bicyklov
 • Vstupné bodov vonkajšie aj vnútorných, napríklad garážových dverí, vchodových dverí

K dohľadovým bezpečnostným kamerám je obvykle možné pristupovať aj na diaľku, prostredníctvom PC, smartfónu či tabletu.

Týmto spôsobom môžu majitelia domov počas neprítomnosti sledovať nielen bezpečnosť majetku, ale aj osôb, môžu napríklad monitorovať príchod detí po škole. Záznam z kamery poslúži aj ako dodatočná informácia pre políciu, ak by došlo k vniknutiu.

Alarm

Zvukový signál alarmu/sirény jednak vyplaší vlamača a je tiež dostatočne hlasný na to, aby ho začuli susedia alebo okoloidúci, čo môže zlodejovi sťažiť únik, prípadne uľahčiť jeho identifikáciu políciou

Nálepky/značky/štítky

Úloha nálepky alebo štítku je najmä odstrašiť zlodeja. Potenciálni zlodeji sú takto vopred varovaní, že dom je profesionálne zabezpečený a jeho vykradnutie je veľmi rizikové, keďže možnosť dolapenia vlamača je veľmi vysoká.

Monitorovacie systémy zvyčajne umožňujú majiteľom domov, aby dostali upozornenie prostredníctvom textovej správy a e-mailu, keď dôjde k narušeniu zabezpečenia.

Aké sú výhody domáceho bezpečnostného systému?

Početné štúdie ukazujú, že domácnosti bez bezpečnostných systémov sú v porovnaní s domami s profesionálne monitorovanými systémami vykrádané až trikrát častejšie, keďže zlodeji si obvykle vyberajú ľahšie ciele. A domy bez bezpečnostných systémov ľahkým cieľom sú.

Ak máte domáci bezpečnostný systém, máte profesionálne monitorovaný dom, dávate tak zlodejom najavo, že je veľmi pravdepodobné, že pri krádeži zlyhajú a budú dolapení

Ďalšou výhodou bezpečnostného systému je možnosť diaľkovo dom riadiť. Na diaľku môžete bezpečnostný systém zapnúť a vypnúť, prostredníctvom webového rozhrania sledovať, kto prichádza a odchádza z vášho domu, a v prípade potreby proaktívne konať.

Bezpečnostný systém a poistenie

A nakoniec, ak chcete v prípade vlámania od poisťovne aj nejaké peniaze späť, potrebujete nejakú formu zabezpečenia. Aké majú poisťovne požiadavky na alarm?

 • alarm musí byť certifikovaný do požadovaného stupňa zabezpečenia,
 • alarm musí zareagovať a poplach hlásiť,
 • alarm musí každý rok absolvovať servisnú prehliadku pri ktorej sa systém skontroluje a otestuje,
 • alarm musí byť inštalovaný certifikovanou firmou s platnou licenciou na poskytovanie technickej služby v oblasti súkromnej bezpečnosti vydanou krajským riaditeľstvom policajného zboru.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *