Čo je bezpečnostný systém a ako bezpečnostné systémy fungujú?

Všetky domáce bezpečnostné systémy pracujú na rovnakom základnom princípe zabezpečenia vstupných bodov, ako sú dvere a okná, a na zabezpečení vnútorných priestorov, v ktorých sa nachádzajú cennosti, umelecké predmety, počítače, elektronika a všetko ostatné, čo môže zaujímať zlodejov.

Bez ohľadu na veľkosť vášho domu alebo počet dverí, okien alebo vnútorných miestností, ktoré sa majiteľ domu rozhodne chrániť, jediným skutočným rozdielom v bezpečnostných systémoch je počet bezpečnostných komponentov rozmiestnených v priestore a monitorovaných ústredňou.

Čo je to bezpečnostný systém?

Bezpečnostný systém je jednoducho systém vzájomne prepojených komponentov a zariadení, ktorými je niečo zabezpečené. Domáci bezpečnostný systém, predstavuje sieť integrovaných elektronických zariadení, ktoré spolupracujú s centrálnym ovládacím panelom na ochrane pred zlodejmi a inými votrelcami.

Typický domáci bezpečnostný systém obsahuje:

 • Ovládací panel, ktorý je primárnym ovládačom systému zabezpečenia domácnosti
 • Senzory dverí a okien
 • Pohybové senzory, interiérové ​​aj exteriérové
 • Káblové alebo bezdrôtové bezpečnostné kamery
 • Sirény alebo alarmy
 • Štítky a nálepky na okná

Ako funguje bezpečnostný systém?

Domáce bezpečnostné systémy pracujú na jednoduchom princípe zabezpečenia vstupných bodov do domu/chaty/objektu pomocou senzorov, ktoré komunikujú s ústredňou alebo riadiacim strediskom inštalovaným na vhodnom mieste niekde v domácnosti.

Senzory sú zvyčajne umiestnené vo dverách, ktoré vedú do domu az domu, ako aj na ľahko prístupných oknách, najmä na tých, ktoré sa dajú otvoriť, alebo sa nachádzajú na úrovni zeme. Otvorené priestory vo vnútri domácnosti môžu byť zabezpečené pohybovými senzormi.

Riadiaci panel bezpečnostného systému

Riadiaci panel je počítač, ktorý zapína a vypína jednotlivé komponenty bezpečnostného systému, komunikuje s nimi, vyhlasuje poplach v prípade narušenia bezpečnostnej zóny a komunikuje so spoločnosťou monitorujúcou nehnuteľnosť (ak je nehnuteľnosť takto zabezpečená). Riadiace panely sú obvykle vybavené dotykovým displejom pre ľahké programovanie a interakciu.

Senzory dverí a okien

Senzory dverí a okien sa skladajú z dvoch častí namontovaných vedľa seba.

Jedna časť zariadenia je namontovaná na dvere alebo okno a druhá na rám dverí alebo parapet okna. Keď sú dvere alebo okno zatvorené, obidve časti senzora sa spoja, čím sa vytvorí bezpečnostný obvod. Keď je bezpečnostný systém zapnutý na ovládacom paneli, tieto senzory s ním komunikujú informáciou, že vstupný bod je bezpečný.

Ak sa monitorované dvere alebo okno otvoria, bezpečnostný obvod je prerušený a ústredňa ho interpretuje ako porušenie zabezpečenej zóny. Zaznie poplašná siréna a v prípade, že je dom monitorovaný externou spoločnosťou (napr. SBS), je táto spoločnosť automaticky informovaná.

Senzory pohybu

Pohybové senzory (často sa označujú skratkou PIR, čiže pasívny infračervený senzor) sú pohybové čidlá, ktoré chránia daný priestor vytvorením pomyselnej zóny, ktorú nie je možné narušiť bez spustenia alarmu. Zvyčajne sa používajú na ochranu miestností obsahujúcich cennosti, ako aj na menej frekventované oblasti vo väčších domácnostiach

Bezpečnostné kamery

Bezpečnostné kamery sú k dispozícii v káblovej aj bezdrôtovej konfigurácii a dajú sa použiť viacerými spôsobmi.

Medzi typické použitia patrí monitorovanie:

 • Ťažko viditeľných alebo vzdialených oblastí vášho majetku (napr. pozemok, záhrada, dvor, príjazdová cesta)
 • Vzdialených budov, ako sú garáže, stodoly a dielne alebo miesta na parkovanie bicyklov
 • Vstupné bodov vonkajšie aj vnútorných, napríklad garážových dverí, vchodových dverí

K dohľadovým bezpečnostným kamerám je obvykle možné pristupovať aj na diaľku, prostredníctvom PC, smartfónu či tabletu.

Týmto spôsobom môžu majitelia domov počas neprítomnosti sledovať nielen bezpečnosť majetku, ale aj osôb, môžu napríklad monitorovať príchod detí po škole. Záznam z kamery poslúži aj ako dodatočná informácia pre políciu, ak by došlo k vniknutiu.

Alarm

Zvukový signál alarmu/sirény jednak vyplaší vlamača a je tiež dostatočne hlasný na to, aby ho začuli susedia alebo okoloidúci, čo môže zlodejovi sťažiť únik, prípadne uľahčiť jeho identifikáciu políciou

Nálepky/značky/štítky

Úloha nálepky alebo štítku je najmä odstrašiť zlodeja. Potenciálni zlodeji sú takto vopred varovaní, že dom je profesionálne zabezpečený a jeho vykradnutie je veľmi rizikové, keďže možnosť dolapenia vlamača je veľmi vysoká.

Monitorovacie systémy zvyčajne umožňujú majiteľom domov, aby dostali upozornenie prostredníctvom textovej správy a e-mailu, keď dôjde k narušeniu zabezpečenia.

Aké sú výhody domáceho bezpečnostného systému?

Početné štúdie ukazujú, že domácnosti bez bezpečnostných systémov sú v porovnaní s domami s profesionálne monitorovanými systémami vykrádané až trikrát častejšie, keďže zlodeji si obvykle vyberajú ľahšie ciele. A domy bez bezpečnostných systémov ľahkým cieľom sú.

Ak máte domáci bezpečnostný systém, máte profesionálne monitorovaný dom, dávate tak zlodejom najavo, že je veľmi pravdepodobné, že pri krádeži zlyhajú a budú dolapení

Ďalšou výhodou bezpečnostného systému je možnosť diaľkovo dom riadiť. Na diaľku môžete bezpečnostný systém zapnúť a vypnúť, prostredníctvom webového rozhrania sledovať, kto prichádza a odchádza z vášho domu, a v prípade potreby proaktívne konať.

Bezpečnostný systém a poistenie

A nakoniec, ak chcete v prípade vlámania od poisťovne aj nejaké peniaze späť, potrebujete nejakú formu zabezpečenia. Aké majú poisťovne požiadavky na alarm?

 • alarm musí byť certifikovaný do požadovaného stupňa zabezpečenia,
 • alarm musí zareagovať a poplach hlásiť,
 • alarm musí každý rok absolvovať servisnú prehliadku pri ktorej sa systém skontroluje a otestuje,
 • alarm musí byť inštalovaný certifikovanou firmou s platnou licenciou na poskytovanie technickej služby v oblasti súkromnej bezpečnosti vydanou krajským riaditeľstvom policajného zboru.

Ako zabezpečiť dom, byt alebo chatu proti vlámaniu počas vašej neprítomnosti?

Kedykoľvek idete preč z domu, či už na kratší alebo dlhší čas, či už na víkend na návštevu starej mamy do Lučenca, alebo na polročnú cestu jachtou okolo sveta, vždy si chcete byť istí, že je doma všetko v poriadku a v bezpečí.

A naopak, ak ste napríklad cez týždeň doma v Pezinku a tešíte sa na dovolenku na chate v Mýte pod Ďumbierom, taktiež chcete, aby, keď tam dorazíte, chata bola v priadku a všetky veci na mieste.

Vždy existujú opatrenia, ktoré ak urobíte, pomôžu vám zaistiť bezpečnosť vášho majetku. Zhrňme si ich teda.

Zamknite úplne všetko!

Pred odchodom zamknite všetky dvere a okná, vrátane dverí do dvora alebo do garáže. Ak máte dom a garáž prepojené dverami, zamknite aj tie. Akákoľvek prekážka je dobrá.

Ak máte garáž s okienkami, zakryte ich, aby ľudia nemohli nahliadnuť dovnútra a zistiť, či je vaše auto preč. Ak odchádzate na dlhšiu dobu a máte automatickú garážovú bránu, vypnite ovládanie, ak je to možné. Pomôže to zabrániť vniknutiu zlodejom s univerzálnym elektronickým kľúčom.

Aj hnuteľný majetok môžete dodatočne zabezpečiť, kľudne napríklad môžete zamknúť bicykle a sťažiť tak poteciálnym zlodejom prácu.

Domáci kamerový systém

Ak máte integrovaný kamerový systém, uistite sa, že je zapnutý vždy, keď opúšťate dom. Ak bezpečnostný systém nemáte, možno je čas zvážiť jeho zaobstaranie 🙂

Domáci bezpečnostný systém dokáže totiž oveľa viac, než vás len upozorniť na vniknutie nepovolaných osôb.

Môže vám tiež umožniť ovládať alarm na diaľku, keď ste preč, a prostredníctvom inteligentných zámkov môžete nastaviť selektívny prístup pre susedku, ktorá vám príde poliať kveta alebo nakŕmiť papagája.

Aj zlodeji sú na Facebooku

Počas dovolenky nepostujte nič na sociálne siete. Pre zlodejov sú fotografie z dovolenky ako pozvánka – poďte ďalej, my sme na pláži a dom je prázdny, len sa zastavte na návštevu.

Akékoľvek zdieľanie zážitkov s blízkymi počká, kým sa vrátite z dovolenky domov.

Vzbuďte dojem, že ste stále doma a že sa môžete kedykoľvek vrátiť

Neupozorňujte zlodejov na svoju neprítomnosť tým, že necháte hromadiť poštu alebo noviny v schránke.

Počas dovolenky buď poštu pozastavte, zriaďte si na pošte priečinok, kde vám pošta zostane až do vášho návratu alebo požiadajte priateľa alebo suseda, aby schránku pravidelne vyberal.

Ak ste mimo domu na dlhší čas, môžete si tiež dohodnúť údržbu, napríklad kosenie trávy alebo odhřňanie snehu.

Nechajte svoje žalúzie alebo závesy tak, ako ich nechávate obvykle, keď ste doma. Ak je to možné, nastavte svetlá, rádiá a televízory v byte na časovače, aby ste vytvorili dojem, že v byte bývate. Snažte sa vytvoriť dojem, že niekto je doma. Dohodnite sa so susedmi, že budú parkovať na vašom vyhradenom mieste alebo pred vašou bránou.

Ďalším spôsobom, ako odradiť potenciálnych zlodejov, je nechať zapnutú klimatizáciu. Je to síce zbytočné míňanie elektriny, no tu si treba zvážiť všetky plusy a mínus. Vypnutá klíma počas tropického dňa aj menej chytrému zlodejovi napovie, že tento dom pravdepodobne majitelia nechali bez dozoru.

Dohodnite sa so susedmi alebo rodinnými príslušníkmi

Zabezpečte, aby priateľ alebo sused dohliadol na vaše veci, keď ste mimo mesta.

Ak nemôžete diaľkovo ovládať svetlá, požiadajte niekoho, komu dôverujete, aby svetlá zapínal a vypínal, pamätáte sa na Macaulaya Culkina vo filme Sám doma?

Nenechajte sa vykradnúť počas dovolenky

Ono to naozaj funguje. Zlodeji si majú z čoho vyberať a vždy pôjdu tou jednoduchšou cestou.

Ochrana vášho majetku je dôležitá, určite sa nikto nechce vrátiť z dovolenky síce oddýchnutý a plný zážitkov, no do vybieleného domu. Zabezpečte inteligentne svoj majetok a užite si čas mimo domova, tak ako treba, na oddych a relax.

Aký je najlepší zámok na bicykel?

Bicykel ponúka pohodlný spôsob, ako sa prepravovať na krátke vzdialenosti. Ale či už idete z domu len na najbližšiu zastávku autobusu, do obchodu alebo na celý deň do práce, odložené bicykle, najmä drahé horské MTB na zastávkach autobusu, na vlakových staniciach, pred kancelárskymi budovami alebo na iných verejných miestach, bohužiaľ priťahuje záujem zlodejov.
Výber vhodného typu zámku, ktorý zlodejov odradí, je preto dôležitým rozhodnutím, ktoré netreba odfláknuť kúpou prvého najlacnejšieho zámku na bicykel z Tesca.

Ako si vybrať vhodný zámok na bicykel, aké parametre a vlastnosti zámku brať do úvahy?

Skladnosť, hmotnosť a robustnosť zámku

Väčšina majiteľov bicyklov sa domnieva (a treba povedať, že oprávnene), že najodolnejšie a najbezpečnejšie zámky na bicykel sú tie najmasívnejšie a najťažšie. Môže to byť pravda, ale nosiť takýto zámok so sebou je veľmi nepohodlné. Preto je potrebné hľadať kompromis medzi praktickosťou a ľahkou prenosnosťou bicyklového zámku a úrovňou bezpečnosti, ktorú môže poskytnúť.

Pre rozhodovanie je tiež dôležité miesto, kde bude bicykel odložený a uzamknutý. V oblasti s vysokou viditeľnosťou a s konštantným tokom ľudí môže byť vnímané riziko krádeže bicyklov nižšie ako v oblastiach, ktoré sú bez dozoru počas väčšej časti dňa alebo noci. Špecializované parkovacie konštrukcie pre bicykle, ako sú rôzne stojany na bicykle alebo klietky na bicykle, majú bezpečnostné prvky integrované, no akýmkoľvek zámkom na bicykli úroveň bezpečnosti zvyšujeme.

Odstrašujúci, odradzujúci faktor zámku

Aj keď zámky bicyklov znižujú pravdepodobnosť odcudzenia bicykla, neeliminujú toto riziko úplne. Možno ich preto považovať skôr za odstrašujúce, odrádzajúce, než za 100% spoľahlivé riešenie. Väčšina zámkov by mala stačiť na odradenie príležitostného zlodeja. V podstate, akýkoľvek zámok je lepší ako žiadny zámok, tu funguje rovnaký efekt ako pri atrapách bezpečnostných kamier. Ak má zlodej na výber z viac ako jedného bicykla, je pravdepodobné, že si vyberie ľahšiu alternatívu a siahne po neuzamknutom bicykli, hoci by aj bol lacnejší a menej atraktívny ako ten uzamknutý.

U-zámky

U-zámok na bicykel poskytuje vhodný kompromis medzi pevným zámkom odolným proti pílke, a tieto zámkz sú zároveň ľahké a dobre prenosné. Tento typ zámku otvorí dobre vybavený zlodej, stačí mu na to hever alebo iné zariadenie na roztiahnutie zámku, preto je vhodné vyberať si zámok s užším U.

Zámok s reťazou

Reťaz sa dá rozpíliť alebo rozbrúsiť karboškou, preto je treba brať do úvahy najmä tvar a materiál použitý v reťazi. Bezpečnostné reťaze s tvrdým povrchom špeciálne navrhnuté na ochranu bicyklov predstavujú lepšiu ochranu, ako keď si podomácky skombinujete FAB visací zámok a štandardné reťaze s bežnými článkami zakúpené v železiarstve.

Káblový, lankový zámok

Oceľové opláštené lankové zámky poskytujú najlepšiu ochranu v tejto kategórii zámkov. Bezpečnostné oceľové lanko je splietané z tenších laniek a obvykle je dosť odolné na rozbrus, takže bezpečnosť bicykla je pravdepodobne dostatočne zaručená na všetkých parkovacích plochách s výnimkou najrizikovejších parkovísk.

Ochrana častí bicykla

Nestačí zámkom pripevniť len rám bicykla. Časti bicyklov, ako sú kolesá alebo sedadlá, sa dajú často ľahko odstrániť, často sú z praktických dôvodov upínané rôznymi rýchloskrutkami. Ich nahradenie bežnými šróbami s maticami riziko odcudzenia výrazne zníži, keďže potenciálne úspešný zlodej by musel byť vybavený špeciálnymi nástrojmi, čo prakticky vylučuje príležitostných kradošov.

Okrem používania vhodných zámkov na bicykel, by ste si tiež mali dobre rozmyslieť, kde svojho dvojkolesového tátoša odložíte, aby tento neskončil v nesprávnych rukách. Dokonca aj doma sa určite uistite, že je váš bicykel uložený mimo dohľadu z ulice v uzamknutej garáži, pivnici alebo trebárs v záhradnom domčeku.

Ak nemáte prístup k chránenému úložisku bicyklov, použite zámok na pripevnenie bicykla k nejakej nehnuteľnej veci, lampe, plotu, zvodidlu. Aj keď vaše poistenie domácnosti a majetku zaistí ochranu bicykla uloženého doma, pre drahšie značky a modely sa môže vyplatiť špeciálna poistka.

Najzaujímavejšou novinkou na trhu ochrany bicyklov sú určite elektronické zámky alebo zámky s alarmom, kde odstršujúcim faktorom je určite často aj vyše 100 dB siréna.

V súčasnosti sa dajú bežne kúpiť už aj RFID čipy alebo tagy, ktoré pomôžu bicykel vystopovať napríklad prostredníctvom smartfónovej aplikácie, ak by sa stalo najhoršie a nejaký zlodej by sa vám na váš bike.

Bezpečnostná kamera s nočným videním za dobrú cenu?

Infračervené svetlo sa s obľubou využíva aj v bezpečnostnej technike, pri kamerách s nočným videním.

Hoci je toto svetlo ľudskému oku z väčšej časti neviditeľné, elektronika bezpečnostnej kamery ho spoľahlivo zaznamená a premení na viditeľný obraz. Zdrojom infračerveného žiarenia je každý predmet v našom okolí. Napríklad všetky živé organizmy (vrátane ľúdí) a všetky telesá s teplotu menšou než 4000 Kelvinov vysielajú žiarenie v infračervenej oblasti.

Medzi spoľahlivé a pomerne lacné kamery s nočným videní patria napríklad:

Monitorovacia mini kamera s nočným videním Sygonix

Sygonix, nočná mini kamera so senzorom pohybu

Sygonix disponuje už spomínaným IR nočným videním, detekciou pohybu (PIR) a záznamom na SD kartu až do 32GB.

Technické parametre minikamery IR Sygonix

Nabíjacie napätie / prúd ……………………………….. 5 V / DC, max. 2 A cez USB
Nabíjateľná batéria ……………………………………………….. 3,7 V / DC LiPo , 1000 mAh
Citlivosť na svetlo (- IR / + IR) ……………………………… 10 lux
Spotreba energie pre
videozáznam s nočným videním ……………………… 650 mA
Spotreba energie pre
záznam videa za denného svetla ……………………………… 220 mA
Uhol pohľadu kamery ……………………………………….. 120 °
Uhol nastavenia kamery ……………………………… 180 °
Rozsah detekcie PIR ………………………………………. max , 5-8 metrov
Uhol detekcie PIR ………………………………………. 60 º
Rozlíšenie videa / obnovovacia frekvencia ……………………………. HD 720p (1280 x 720), 30 snímok / druhý
Formát videa ………………………………………… ……… AVI
Kódovanie videa ………………………………………… ….. M-JPEG
Kódovanie zvuku ………………………………………… ….. PCM, Mono, 16 bitov
Maximálna doba pohotovosti PIR ………………………….. 1 rok
Maximálny čas záznamu dňa …………………… 4 hodiny
Maximálny čas nepretržitého záznamu v noci. 1,5 hodiny
Celý čas nabíjania ……………………………………….. .. približne. 3,5 hodiny (s nabíjačkou 2 A)
Miesto na pamäťovej karte Micro-SD ………………………… min. 8 GB
max. 32 GB, trieda 10 a vyššia
Dĺžka kábla USB ……………………………………….. … približne. 0,8 m
Systémové požiadavky …………………………………….. Windows® XP a vyššie, Mac OS, Linux
Prevádzkové podmienky ……………………………………… 0 až + 40 ° C, 15% – 85% RH
Podmienky skladovania………………………………………… -20 až +60 ° C, 15% – 85% RH
Rozmery (D x Š x V) …………………………………. 65 x 35 x 28 mm
Hmotnosť ……………………………………… …………….. približne. 53 g (fotoaparát)

Vonkajšia kamera ABUS TVCC40010 s denným/nočným režimom

Abus 40010 vonkajšia bezpečnostná kamera s nočným videním

Abus 40010 je exteriérová analógová mini kamera s denným / nočným videním, ktorá sa vyznačuje sa jednoduchým nenápadným dizajnom a vysokou triedou ochrany (IP66).

Dá sa použiť ako vnútorná a aj vonkajšia bezpečnostná IP kamera, ktorá na ďalšiu ochranu už nepotrebuje žiadny dodatočný kryt proti poveternostným vplyvom.

Vďaka vysokému detailnému rozlíšeniu 600 TVL poskytuje presné videozáznamy, ktoré umožňujú presné rozpoznanie osoby.

Bezpečnostné WIFI kamery so záznamom na SD a microSD

Technické parametre vonkajšej kamery s nočným videním Abus 40010

Veľkosť senzoru8.5 mm (1/3″)
Druh senzora (zabezpečenie)DIS
Ohnisková vzdialenosť3,6 mm
Zorný uhol68.4 °
Výstupy (bezpečnostná technika)BNC
max.dosah IR svetla10 m
Miesto použitiaVonkajšia
MikrofónNie
Spôsob ochranyIP66
Rozsah prevádzkovej teploty-20 až +50 °C
Hmotnosť360 g
Vlastnosti monitorovacieho zariadeniaS IR LED
Kategória výrobkuBezpečnostná kamera
Špôsob prenosuAnalógový

Sieťová kamera s nočnou víziou – HiLook IPC-B150H-M

Hilook IPC-B150H-M sieťová kamera s nočným a denným videním

Hilook IPC-B150H-M je bezpečnostná sieťová kamera ideálna na monitorovanie domu, chaty alebo firmy. Tento model je certifikovaný podľa IP67 a je chránený proti vandalizmu podľa normy IK10, takže ho možno nainštalovať zvnútra aj zvonka.

Kamera je vybavená nočným videním do 30 metrov, a má podporu pre ONVIF štandard umožňujúci interoperabilitu s ďalšími sieťovými zariadeniami.

Parametre kamery

Typ fotoaparátuBullet kamera
Veľkosť senzoru9.4 mm (1/2.7″)
Druh senzora (zabezpečenie)CMOS
Ohnisková vzdialenosť2,8 mm
Horizontálny zorný uhol100 °
Pozorovací uhol vertikálny74 °
Ovládanie pomocou aplikácie pre smartphoneÁno
prenosLAN
max.dosah IR svetla30 m
Miesto použitiaVonkajšia
Rozmer, hĺbka181.4 mm
Vonkajší Ø71.4 mm
Hmotnosť400 g
Rozlíšenie (max.)2560 x 1920 px
Standard přenosu signáluIP
Kategória výrobkuBezpečnostná kamera
Hodnoty clonyF2.0
FarbaČierna
Spôsob ochranyIK10
IP67
Vlastnosti monitorovacieho zariadeniaS IR LED
S ONVIF podporou
Odolné proti vandalizmu
S PoE IEEE 802.3af

Prídavná bezdrôtová kamera s IR, mikrofónom a senzorom pohybu Abus

Prídavná kamera Abus s nočným videním

Až 4 kamery tohto typu môžu byť prevádzkované súčasne a prenášať video signály rádiom šifrovane na vzdialenosť do 150 m (v prípade voľného poľa).

Vďaka triede krytia IP66 je kamera vhodná na použitie vonku (exteriér) a vďaka integrovaným infračerveným diódam LED poskytuje jasný obraz aj v noci (night vision).

Rádiový prenos signálu je výhodný všade tam, kde káble nie sú žiaduce alebo praktické: Kamera vysiela bezdrôtovo video a zvukový signál rádiom, digitálny rádiový prenos zabraňuje rušeniu, čo zaisťuje dobrý dosah a kvalitu prenosu.

PIR senzor zaistí, že akonáhle kamera zistí pohyb, odošle kódované obrazové a zvukové signály do centrálnej jednotky, ktorá uloží záznam na SD kartu (max. 32 GB microSD karta).

Nahrávanie je možné trvalo alebo podľa vopred definovaného plánu.

Technická špecifikácia kamery Abus

Vlastnosti monitorovacieho zariadeniaS IR LED
S mikrofónom
So senzorom pohybu
Záznam na pamäťovú kartu
Spôsob prenosu signáluBezdrôtový
Druh senzora (zabezpečenie)CMOS
Veľkosť senzoru6.35 mm (1/4″)
Miesto použitiaVonkajšia
Frekvencia2.4 GHz
max.dosah IR svetla5 m
Ohnisková vzdialenosť3,6 mm
Horizontálny zorný uhol60 °
Vonkajšia šírka68 mm
Vonkajšia výška74 mm
Rozmer, hĺbka150 mm
Hmotnosť390 g
Rozsah prevádzkovej teploty-10 až +50 °C
Kategória výrobkuPrídavná kamera
Rozlíšenie (max.)640 x 480 px

Bezdrôtová vonkajšia kamera pre domáce video monitorovacie zariadenie s dĺžkou 17,78 cm (TVAC14000A)

Robustné bezdrôtové vonkajšie kamery odolné voči poveternostným vplyvom (IP66) s funkciou infračerveného nočného videnia a rozlíšením VGA (640 x 480 pixelov)

Prenos video a audio signálov cez Šifrované digitálne rádio (do 150 m voľného poľa)

Nahrávanie podľa detekcie pohybu, podľa plánu alebo natrvalo pomocou domáceho monitorovacieho systému 17,78 cm (7 palcov)

Na jeden domáci monitorovací systém možno použiť až 4 kamery

Ako odstrániť bezpečnostný čip z oblečenia

Vrátili ste sa z obchodu s oblečením a až doma ste si všimli, že nepozorná predavačka vám zabudla z nových nohavíc, či košele odstrániť bezpečnostný čip? Čo vtedy robiť?

Nie je to nič neobvyklé, ľudia robia chyby, predavačky sú pod neustálym stresom, aby obslúžili, čo najväčší počet zákazníkov a ani skener pri východe z obchodu nie je 100% dokonalý a môže si vás nevšimnúť.

Ako prvý krok odporúčam vrátiť sa aj s blokom do predajne a požiadať obsluhu o odstránenie bezpečnostného čipu.

Ak to však možné nie je, oblečenie ste zakúpili napríklad v inom meste, či ste ho dokonca dostali do daru od tety na Vianoce a bez bloku, nedá sa robiť nič iné, len vyskúšať niektorý zo spôsobov, ako bezpečnostný čip odstrániť z oblečenia, na ktorý už prišli šikovníci pred vami.

Návod ako odstrániť bezpečnostný megnetický čip z oblečenia prostredníctvom magnetu

Ako rozobrať bezpečnostný čip s použitím magnetu.

Ako odstrániť z oblečenia bezpečnostný čip s použitím pílky na železo a kombinčiek

Odstrániť bezpečnostnú placku z oblečenia viete aj s použitím pílky na železo a klieští

Videonávod ako jednoducho odstrániť bezpečnostnú visačku z oblečenia prostredníctvom dvoch vidličiek

Odstrániť bezepčnostnú placku dokážete aj kuchynským príborom

Alebo čip odstráňte zapaľovačom (ale opatrne, nech nevoláte hasičov)

Chlapík odstráni bezpečnostný čip z oblečenia zapaľovačom