Atrapa kamery so solárnym modulom, s IR simuláciou Renkforce 419706

23.90

Popis

Vlastnosti a parametre výrobku

Rozmery (dodatočný text)Bez držiaku
Hmotnosť460 g
Vonkajšia výška70 mm
Vonkajšia šírka92 mm
Rozmer, hĺbka210 mm
Kategória výrobkuAtrapa kamery
Rozmery (dodatočný text)S držiakom

Skúsenosti a názory zákazníkov

  • dobre, idem si ju kupiť

Otázky užívateľov

  • Dobrý den,

    Jaké baterie budou vhodné pro nabíjení? předpokládám že pro venkovní použití se hodí lithiové,ale jelikož neznám výkon solárního panelu,nevím jakou kapacitu baterie vložit.Co můžete doporučit,
  • Dobrý den, je možno kameru v držáku mechanicky otočit o 90 stupňů oproti obrázku, tedy aby "snímala" kolmo k rovině, ke které je připevněna ?
  • Dobrý den, prosím o upřesnění, zda se kamera začne při detekci pohybu otáčet.
  • Dobrý den,

    kolik kusů akumulátorových bateríí NiMH kamera potřebuje – 1 nebo 2?

Overiť cenu

Dokumentácia

Podmienky používania dokumentácie

1
Atrapa kamery se solárním modulem a IR simulací Obj. č.: 41 97 06
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup atrapy kamery se solárním modulem.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! Účel použití Tato atrapa kamery vypadá téměř jako skutečná sledovací kamera a proto je vhodné ji umístit pro výstrahu na odlehlá nebo kritická místa (např. příjezdové cesty, vstupní prostory, atd.).
Atrapa je určená k instalaci a provozování ve venkovním prostředí. Napájení je zajišťováno z akumulátorů (nejsou součástí dodávky, je třeba je objednat zvlášť), které jsou dobíjeny solárním modulem. Rozsah dodávky · Atrapa kamery s nástěnným držákem · Montážní materiál (3 x šroub, 3x hmoždinka) · Návod k použití Vložení akumulátorů Používejte pouze NiMH akumulátory nikoli baterie.
· Otevřete postranní přihrádku baterií a ponechte ji otevřenou.
· Vložte 2 akumulátory typu AA 1,2 V (nejsou součástí dodávky), dodržujte správnou polaritu (pozor na kladný/+ a negativní/- pól akumulátorů), do přihrádky akumulátorů. Dejte pozor, aby nebyly mezi akumulátory nebo jinde v přihrádce skřípnuté kabely.
· Opětovně uzavřete přihrádku akumulátorů. Ujistěte se, že kryt bezpečně zapadl na své místo, aby byla zajištěna odolnost pro venkovní použití.
2
Montáž · Nejprve vyberte pro kameru vhodné umístění. Místo pro montáž by mělo být takové, aby byl solární modul kamery vystaven slunečnímu záření po několik hodin denně, jinak nebude docházet k dostatečnému dobíjení vložených akumulátorů.
· Označte si místo montáže na stěně skrz 3 montážní otvory v nástěnném držáku.
· Přišroubujte atrapu kamery pevně ke stěně. V závislosti na druhu stěny použijte vhodné šrouby a hmoždinky.
Při vrtání / přitahování šroubů dbejte zvýšení opatrnosti a ujistěte se, že v místě montáže nevedou žádné elektrické kabely, plynové nebo vodovodní trubky, které byste mohli montáží poškodit.
· Gumová hadička simuluje vzhled skutečného připojovacího kabelu. Připojte ji k příslušnému otvoru v nástěnném držáku. (Je-li to třeba, tak ji v průběhu montáže přitáhněte mezi nástěnný držák a stěnu).
· Nastavte si sklon a úhel natočení atrapy kamery jak je třeba tak, aby směřovala na sledovanou oblast. Před nastavováním nejprve povolte příslušný šroub na kloubu nástěnného držáku. Provoz · Integrovaný solární článek dobíjí při dostatečném slunečním svitu (>2000-2500 lux) do atrapy vložené akumulátory.
· Je-li okolní osvětlení

3
Recyklace Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.
Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!
Manipulace s bateriemi a akumulátory Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky.
V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice!
Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze!
Nabíjet můžete pouze akumulátory.
Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!
K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! Šetřete životní prostředí!
Technické údaje Napájení: 2,4 V/DC (2x 1,2V/DC NiMH akumulátory typu AA) Materiál: ABS
Držák (délka): 130 mm Hmotnost: 460 g (s nástěnným držákem, bez akumulátorů) Rozměry (D x V x H): 210 x 70 x 92 mm Záruka Na atrapu kamery poskytujeme záruku 24 měsíců.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.
Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! © Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. KOV/3/2015

Podmienky používania dokumentácie produktu