Digitálne elektronická detská opatrovateľka Olympia 40014 MBF8181, 864 MHz

88.42

Popis

Vlastnosti a parametre výrobku

Frekvencia864 MHz
prenosDigitálne
Max. dosah600 m
Kategória výrobkuElektronická detská opatrovateľka

Skúsenosti a názory zákazníkov

 • Jsou to již naše druhé chuvicky od H+H. Původne jsme měli MBF8020, které vydrželi 6 let. Tyto vypadají jako slušný nástupce, jen neobsahuje dětska jednotka nabíjecí akupack, takže bez zásuvky jsou nutné baterie – vyzkoušeli jsme alkalicke po dva večery a bez problémů vydrželi. Dosah je dostatečný, hlasitost také a v hlučném prostředí se hodi vibrace. Používáme zatím krátce, ale vše funguje jak má a cena je taky fajn.

  Plusy
  Super dosah, citlivost, čistý přenos hlasu, vibrace.

  Mínusy
  Dětska jednotka neobsahuje nabíjecí baterie.

Otázky užívateľov

 • 600 metrů je na dětskou chůvičku brutální výkon. Zajímaly by mne hodnoty vyzářeného výkonu chůviček.
 • Dobrý den, zajímalo by mne, zda jsou obě jednotky – dětska i rodičovska na nabíjecí baterie?

Overiť cenu

Dokumentácia

Podmienky používania dokumentácie

1
Dětská chůvička MBF 8181
Obj. č.: 26 00 80
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup dětských chůviček.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
Rozsah dodávky · 1 dětská jednotka · 1 rodičovská jednotka · 1 napájecí zdroj 6 V AC pro dětskou jednotku · 1 napájecí zdroj 6 V AC pro rodičovskou jednotku nebo nabíječka · 1 inteligentní nabíječka · 1 akumulátor NiMH 3,6 V
· 1 návod k obsluze 2
Popis a ovládací prvky 1. Noční osvětlení 2. Knoflík pro zvýšení citlivosti mikrofonu 3. Knoflík pro snížení citlivosti mikrofonu 4. Vypínač a spínač nočního osvětlení 5. Mikrofon 6. Reproduktor 7. Kontrolka Rx (přijímaný signál) 8. Kontrolka Tx (vysílaný signál) 9. ZAP / kontrolka slabé baterie 10. Ovladač kontroly hlasitosti 11. Snímač teploty 12. Zdířka pro zapojení síťového adaptéru 13. Knoflík pro zvýšení hlasitosti 14. Knoflík pro snížení hlasitosti 15. Vypínač a spínač vibračního alarmu 16. LED ukazatel hladiny hluku 17. Kontrolka Tx (vysílaný signál) 18. Ukazatel vibrací 19. ZAP / kontrolka slabé baterie 20. Ukazatel teploty 21. Mikrofon 22. Reproduktor 23. Tlačítko pro hovor 24. Zdířka pro síťový adaptér (volitelně) 25. Kontakty pro nabíječku 26. Přípojka síťového adaptéru 27. Kontrolka nabíjení

3
Vlastnosti · Plně digitální technika, bezporuchový provoz v rozsahu 863 až 870 MHz.
· Automatické vyhledávání a přepínání na volný kanál · Dosah až 500 m na volném prostranství · Nízký vysílací výkon · Automatická funkce snížení výkonu redukuje vysílací výkon na polovinu, pokud se obě jednotky nacházejí blízko sebe · Ukazatel teploty v dětském pokoji · Funkce nočního osvětlení u dětské jednotky · Akustická a optická kontrola dosahu na rodičovské jednotce · LED kontrolka úrovně hlasitosti na rodičovské jednotce · Výstraha při nízkém stavu nabití baterie v dětské a rodičovské jednotce · Nastavitelná citlivost mikrofonu na dětské jednotce · Vibrační alarm na rodičovské jednotce · Funkce zpětného hovoru Digitální technologie „APRS“ (= automatický systém na snížení výkonu) Přístroj pracuje na základě digitální techniky zcela bezporuchově v rozsahu 863 až 870 MHz.
Přístroj automaticky volí volné kanály nebo přepne na volný kanál během komunikace, aby zamezil interferencím s jinými elektronickými přístroji.
Automatický systém na snížení výkonu (APRS – Automatic Power Reduction System) rozpoznává vzdálenost mezi oběma jednotkami a automaticky upraví vysílací výkon dětské jednotky, pokud se obě jednotky nacházejí v bezprostřední blízkosti. Vysílací výkon, jemuž je dítě vystaveno, je tak silně snížený. Napájení Dětská a rodičovská jednotka Napájení z baterií · Stiskněte a posuňte víčko přihrádky na baterie v naznačeném směru.
· Vložte do přihrádky 3 alkalické baterie typu AAA. Věnujte pozornost značení polarity.
Napájení ze síťového adaptéru Přístroj lze napájet prostřednictvím 6V síťového adaptéru zapojeného do zásuvky.
Za tím účelem zapojte síťový adaptér do připojovací zdířky (12) nebo (24). Dbejte přitom na správnou polaritu.
Napájení z baterie se přeruší, jakmile zapojíte síťový adaptér do zdířky v přístroji.
4
Provoz rodičovské jednotky v nabíječce Napájení z akumulátoru NiMH · Stiskněte a posuňte víčko přihrádky na baterie v naznačeném směru.
· Vložte do přihrádky na baterie přiložený akumulátorový blok NiMH. Dbejte na to, aby byl v přihrádce správně umístěný: Kontakty na akumulátorovém bloku musí být v kontaktu s kovovými pružinami v přístroji.
Napájení z elektrické zásuvky prostřednictvím inteligentní nabíječky · Zapojte přiložený 6V síťový adaptér do zdířky (26) v nabíječce.
· Dbejte přitom na správnou polaritu.
· Vložte vypnutou rodičovskou jednotku do nabíječky. Kontrolka nabíjení (27) svítí střídavě červeně a zeleně a přístroj zjišťuje stav nabití akumulátoru.
· Pokud se kontrolka (27) nerozsvítila, upravte polohu jednotky v nabíječce. Při nabíjení akumulátoru začne kontrolka nabíjení (27) po 5 sekundách blikat červeně. Jakmile je akumulátor kompletně nabitý (zpravidla to trvá asi 4 hodiny), svítí kontrolka (27) trvale zeleně. Nyní lze rodičovskou jednotku zapnout a uvést do provozu. Jednotku můžete buď vyjmout, nebo ji můžete ponechat v nabíječce. Akumulátoru to nijak neškodí.
· Ponecháte-li jednotku v nabíječce, další nabíjecí cyklus se spustí automaticky po dosažení určité úrovně nabití akumulátoru.
Poznámka: Před prvním použitím byste měli NiMH akumulátor v rodičovské jednotce plně nabít prostřednictvím nabíječky. Dbejte na to, aby byla jednotka před nabíjením vypnutá.
Předtím, než zapojíte jednotku do nabíječky, věnujte pozornost následujícím bodům: 1) Ujistěte se, že používáte nabíjecí baterie = akumulátory. Nebezpečí výbuchu!
2) Dbejte na to, aby byl akumulátor správně vložený do jednotky.
Pouze tak může jednotka správně fungovat. Párování Tento proces spáruje vysílač s přijímačem, a umožní tak komunikaci mezi oběma přístroji. Díky tomu nemůže být signál rušen jiným přístrojem nebo jinou dětskou chůvičkou stejného typu. Obě jednotky jsou při dodání již spárované pomocí přednastaveného kódu. Nicméně Vám doporučujeme, abyste následující kroky pro spárování provedli znovu, a lépe tak ochránili své soukromí.
1. Stiskněte tlačítko * (14) na rodičovské jednotce a podržte je stisknuté.
2. Uveďte vypínač (15) do polohy „EIN“ (zapnuto) a počkejte, až začne blikat ukazatel teploty (20).

5
3. Stiskněte tlačítko * (3) na dětské jednotce a podržte je stisknuté.
4. Uveďte vypínač (4) do polohy „EIN“ (zapnuto) a počkejte, až začne blikat kontrolka Tx.
5. Tlačítko * (3) uvolněte a poté je znovu stiskněte a podržte stisknuté.
6. Poté, co bylo úspěšně provedeno spárování, měla by kontrolka Tx (8) a na ukazateli teploty (20) přestat blikat. Současně vydá rodičovská jednotka dvě pípnutí.
7. Obě jednotky vypněte a hned je znovu zapněte. Dětská chůvička je nyní připravená k použití.
8. Pokud spolu jednotky nekomunikují, proveďte kroky 1 až 7 znovu. Obsluha Dětská jednotka (vysílač) 1. Nastavte vypínač (4) do polohy „EIN“ (zapnuto). Provozní kontrolka (9) svítí trvale žlutě.
2. Postavte vysílač do vzdálenosti asi 1 metru od dětské postýlky. Mikrofon (5) by při tom měl směřovat k miminku.
3. Citlivost mikrofonu upravte ovladači (2) a (3) tak, aby jednotka zahájila přenos od určité hladiny hluku, zachycené mikrofonem (5). Kontrolka vysílání (8) blikne při každém stisknutí těchto tlačítek. Častější blikání znamená, že byl mikrofon nastaven na vyšší citlivost (blikne minimálně 1x a maximálně 4x).
Stiskněte a citlivost zvyšte, nebo stiskněte * a citlivost snižte.
4. Jakmile se jednotka nachází v režimu vysílání, svítí kontrolka vysílání (8) žlutě. Přístroj po několika sekundách automaticky přepne do režimu Standby, pokud mikrofon (5) nedetekuje žádný hluk, a kontrolka vysílání (8) zhasne.
5. Dětská chůvička je vybavená alarmem při překročení dosahu. Vysílač přenáší v pravidelných intervalech signál do rodičovské jednotky, i když mikrofon (5) nezachytil žádný hluk.
6. Chcete-li aktivovat zabudované noční osvětlení (1), uveďte vypínač (4) do polohy .
7. Stav nabití baterie indikuje kontrolka (9). Když baterie zeslábne, kontrolka (9) začne blikat.
Vložte novou baterii nebo použijte k napájení síťový adaptér.
8. Snímač teploty (11) detekuje teplotu v dětském pokoji a vysílá signál do rodičovské jednotky.
Aby nedocházelo ke zkreslování výsledků měření, zajistěte dostatečné odvětrání snímače.
8.2 Rodičovská jednotka (přijímač) 1. Nastavte vypínač (15) do polohy „EIN“ (zapnuto). Provozní kontrolka (19) svítí trvale žlutě.
2. Umístěte přijímač do přiměřené vzdálenosti od vysílače, abyste zabránili zpětné vazbě.
Příliš malé vzdálenosti vyvolávají pískání v reproduktoru (22).
3. Jakmile přístroj přijme signál, rozsvítí se LED kontrolky ukazatele hladiny hluku (16). Čím hlasitější je miminko, tím, více LED kontrolek se rozsvítí. Chcete-li přístroj používat se sníženou hlasitostí v tichém prostředí, je tato funkce velmi užitečná.
4. Hlasitost lze upravit knoflíkem pro zvýšení hlasitosti (13) nebo knoflíkem pro snížení hlasitosti (14).
Každé stisknutí tlačítka doprovází pípnutí a v ukazateli teploty (20) se rozsvítí až . znamená, že je reproduktor ztlumený na minimum, znamená maximální hlasitost.
5. Dětská chůvička je vybavená vibračním alarmem. Nastavíte-li vypínač (15) do polohy , rozsvítí se ukazatel vibrací (18). Jakmile je zachycen hlas miminka, začne přijímač vibrovat. Tato funkce je velmi užitečná, používáte-li přístroj v hlučném prostředí (např. při vysávání). Z důvodu úspory energie v akumulátoru se doporučuje přiměřené používání vibračního alarmu.
6. Jakmile se přijímač nachází po dobu delší než 2 minuty mimo komunikační rozsah dětské chůvičky, spustí se alarm pro dosah a LED kontrolky na ukazateli hladiny hluku (16) začnou blikat. Alarm se vypne až poté, co se přijímač vrátí zpět do komunikačního okruhu vysílače.
Poznámka: Alarm pro dosah se rozezní také v případě, kdy byl vysílač vypnut, kdy je slabá baterie, kdy bylo přerušeno napájení nebo kdy se přerušilo spárování.
7. Stav nabití baterie nebo akumulátoru indikuje kontrolka (19). Když začne baterie nebo akumulátorový blok slábnout, začne blikat kontrolka (19) a rozezní se signální tón. Co nejdříve vyměňte baterie nebo nabijte akumulátor prostřednictvím nabíječky.
8. Teplota v dětském pokoji se zobrazuje na ukazateli teploty (20). Rozsah měření se pohybuje od –9 do +50 °C.
Je-li teplota mimo tento rozsah, objeví se na displeji .
6
Poznámka: Pokud zapnete rodičovskou jednotku jako první, po aktivaci vysílače se okamžitě zobrazí teplota v místnosti. Pokud ale zapnete jako první vysílač (dětskou jednotku), bude chvilku trvat, než přijímač zobrazí teplotu. Funkce zpětného hovoru Funkce zpětného hovoru umožňuje hovořit k miminku a utišit je.
1. Stiskněte tlačítko pro zpětný hovor (23) a podržte je stisknuté. Hovořte směrem k mikrofonu (21).
Rozsvítí se kontrolka Tx (17).
2. Váš hlas se bude ozývat z reproduktoru (6) a rozsvítí se kontrolka Rx.
3. Stiskněte a podržte stisknutý knoflík pro nastavení hlasitosti (10) a k přizpůsobení hlasitosti použijte tlačítka (2) a * (3). Při každém stisknutí tlačítka se rozsvítí kontrolka Rx (7) jednou až čtyřikrát a ozve se odpovídající počet pípnutí. Čím více pípnutí se ozve, tím vyšší hlasitost byla nastavena.
4. Po ukončení hovoru tlačítko pro zpětný hovor (23) uvolněte. Uvědomte si: Zatímco držíte stisknuté tlačítko pro zpětný hovor (23), nemůžete prostřednictvím přijímače slyšet hlas svého miminka.
Odstraňování závad Problém Možná příčina Návrh řešení Vysílač nefunguje správně.
· Citlivost mikrofonu je nastavená příliš nízko.
· Baterie je slabá nebo je nesprávně zapojený síťový adaptér. · Zvyšte citlivost pomocí tlačítka (2).
· Vyměňte baterii nebo zkontrolujte síťový adaptér. Vysílač trvale přenáší zvuky.
· Citlivost mikrofonu je nastavená příliš vysoko. · Snižte citlivost tlačítkem (3) tak, aby se vysílač aktivoval pouze hlasem. Alarm pro dosah je trvale spuštěný.
· Baterie ve vysílači je příliš slabá.
· Vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem přesahuje komunikační rozsah.
· Spárování neproběhlo úspěšně.
· Vyměňte baterii nebo použijte síťový adaptér.
· Snižte vzdálenost mezi oběma jednotkami.
· Kroky potřebné ke spárování proveďte ještě jednou.
Ukazatel stavu baterie trvale ukazuje nízký stav nabití. · Baterie je vybitá.
· V přijímači není vložená baterie.
· Akumulátorový blok je poškozený. · Nabijte akumulátor, vyměňte baterie nebo použijte síťový adaptér.
· Do přihrádky na baterie vložte akumulátorový blok.
· Akumulátorový blok vyměňte za nový. ivotnost baterie je příliš krátká. · Noční osvětlení je trvale aktivované.
· Vibrační alarm je trvale aktivovaný. · Vypněte noční osvětlení.
· Vypněte vibrační alarm. Hluk a rušivé zvuky.
· Vysílač se nachází v blízkosti jiných elektronických zařízení. · Odstraňte elektronická zařízení nebo umístěte vysílač dále od zdrojů rušení. Příliš krátký dosah.
· Mezi oběma jednotkami se nacházejí ocelové konstrukce.
· Baterie ve vysílači je slabá. · Změňte umístění obou přístrojů.
· Nabijte akumulátor, vyměňte ho nebo použijte síťový adaptér.

7
Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do dětských chůviček.
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.
K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro výrobku. Manipulace s bateriemi a akumulátory Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky.
V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice!
Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze!
Nabíjet můžete pouze akumulátory.
Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!
K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! Šetřete životní prostředí!
Recyklace Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!
Technické údaje Kanály: 50
Kmitočtové pásmo: 863–870 MHz Dosah: až 500 m Výkon na výstupu: 6 V, 300 mA
Výkon na vstupu: 100–240 V, 50/60 Hz Akumulátor: 3,6 V
Rozměry (D x Š x V): 2 x 4,5 x 11 cm (1přístroj) Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.
Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!
© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. MIH/03/2017

Podmienky používania dokumentácie produktu