Bezpečnostná kamera Technaxx 3233, v hodinkách, 640 x 480 pix, 4 GB

53.67

Popis

Vlastnosti a parametre výrobku

Optické rozlíšenie videa640 x 480 px
Výstupy (bezpečnostná technika)USB
Doplnkové IČ-svetloNie
MikrofónÁno
Kapacita pamäte4 GB
Vonkajšia šírka13 mm
Vonkajší Ø43 mm
Hmotnosť85 g
Kategória výrobkuBezpečnostná kamera

Skúsenosti a názory zákazníkov

 • Dostal jsem hodinky v orig. balení jako dárek, ale firma nedodala český manuál!
 • "ke stažení"
 • Možná, kdyby dodržovali zákon bylo by to lepší. Proto radím když si budete chtít u této firmy něco objednat zjistěte si předem jestli bude přiložen návod na obsluhu v českém jazyce. Mě už se stalo 3x, že návod nebyl přiložen proto jsem s touto firmou skončil! Už mě vůbec nebaví se u nich něčeho doprošovat.

  Plusy
  vzhled

  Mínusy
  Conrad se vůbec neobtěžuje, i když mu to zákon přikazuje, přibalovat český návod.

 • Zboží má více zajímavých funkcí, přál si je syn i přítel.

Otázky užívateľov

 • Užívatelia k tomuto výrobku zatiaľ nemali žiadne otázky.

Overiť cenu

Dokumentácia

Podmienky používania dokumentácie

Hodinky s integrovanou kamerou Actionmaster 3233, 640 x 480 px Obj. č. 100 01 44
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup hodinek s integrovanou kamerou.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
Rozsah dodávky Hodinky Video Watch Actionmaster 4 GB
USB kabel USB napájecí adaptér (pro nabíjení z elektrické sítě) CD-ROM (Driver Windows 98) Návod k použití Nabíjení Hodinky jsou vybaveny vestavěnou Li-Ion akumulátorem, který je možné nabíjet buď po připojení do USB portu počítače / notebooku nebo síťovým adaptérem. Během nabíjení prostřednictvím PC / notebooku nebo síťového adaptéru svítí červená LED kontrolka.
Při nabíjení zároveň bliká modrá LED kontrolka. Zdánlivě tak bliká kontrolka fialové barvy, jedná se však spíše o optický klam, který vzniká při smíšení barev.
Nabíjení trvá cca 2 až 2,5 hod. Jakmile je baterie zcela nabitá, modrá LED kontrolka se trvale rozsvítí. Energetická náročnost akumulátoru V případě, že během natáčení videa dojde k výraznému poklesu kapacity akumulátoru, modrá LED
kontrolka začne rychle blikat. Předtím, než se akumulátor zcela vybije a hodinky vypnou, však dojde k uložení videa. Popis a ovládací prvky Zapnutí kamery Stiskněte a přidržte tlačítko On / Off po dobu 2 sekund. Přitom se na okamžik rozsvítí červená LED
kontrolka. Následně se rozsvítí modrá LED kontrolka. Kamera je nyní zapnuta a v pohotovostním režimu Stand-By připravena k použití. Vypnutí kamery Stiskněte a přidržte tlačítko On / Off / Video. Červená LED kontrolka 3x zabliká a poté zhasne.
Pakliže nedojde do 3 minut od zapnutí kamery k jejímu použití, kamera se automaticky vypne.
Nahrávání videa V režimu Stand-By stiskněte tlačítko On / Off / Video. Modrá LED kontrolka třikrát zabliká.
Tím se spustí nahrávání videa. Pokud během nahrávání dojde ke stisku libovolného tlačítka, modrá LED zabliká pro upozornění, že právě probíhá nahrávání videa. Dvojitým stisknutím tlačítka On / Off / Video nahrávání zastavíte. Dalším stisknutím stejného tlačítka dojde k uložení nahraného videa a vypnutí kamery. Přitom třikrát blikne červená LED kontrolka.
V případě, že na interním úložišti není dostatek místa pro uložení videa, začnou rychle blikat současně červená i modrá LED kontrolka. Za dalších 5 sekund pak dojde k vypnutí kamery.
1 On / Off Stisknutím a přidržením hodinky zapnete / vypnete Nahrávání videa Krátkým stisknutím spustíte nahrávání videa 2
Pořízení snímku Krátkým stisknutím pořídíte snímek (foto) 3
USB vstup 4
Objektiv kamery 5
Mikrofon 6
LED kontrolka 7
Tlačítko nastavení času

Pořízení snímku Krátce stiskněte tlačítko pro pořízení snímku (2). Červená LED kontrolka se přitom krátce rozsvítí a následně dojde k uložení snímku ve formátu JPEG. Dál bude svítit modrá LED kontrolka, která indikuje to, že fotoaparát je zapnutý a v režimu Stand-By.
Záznam zvuku V režimu Stand-By stiskněte tlačítko pro pořízení snímku (2) a přidržte jej po dobu 2 sekund. Červená LED kontrolka 3x zabliká, čímž se spustí nahrávání zvuku. Dvojitým stisknutím stejného tlačítka nahrávání zvuku zastavíte. Následným stisknutím tlačítka On / Off/ Video se zvuková nahrávka uloží a fotoaparát se vypne, přitom zabliká červená LED kontrolka. Reset zařízení V případě, že dojde k zhroucení systému, proveďte jeho uvedení do továrního nastavení (reset).
Stiskněte tlačítko On / Off / Video (1) a zároveň tlačítko pro pořízení snímku (2).
Instalace ovladačů (pouze pro systém Windows 98) Součástí dodávky je CD s ovladači pro systém Windows 98. Pro systémy Windows 8.1 / 8/7 / Vista / XP / ME / 2000 a Mac OS 9.2.2 nebo novější není instalace ovladačů zapotřebí.
Vložte instalační CD do počítače a spusťte instalaci ovladačů (soubor WDV_020_PC-Camera.exe).
Po dokončené instalaci proveďte restart počítače.
Připojení k počítači Zařízení připojíte k PC / notebooku pomocí USB kabelu. Po připojení do počítače se na pracovní ploše objeví “Removable Disk“, zařízení pak funguje jako jiný vyměnitelný disk. Následně je možné přehrávat zaznamenané video, prohlížet snímky a data dále kopírovat nebo smazat.
Nastavení času a data u videa: Připojte hodinky do PC / notebooku a v kořenovém adresáři zařízení vytvořte textový soubor s názvem “time.txt”. Otevřete tento soubor a upravte jej.
Například: 2014 03 03 10:30:00 (ROK – MĚSÍC – DATUM oddělte mezerami, nepoužívejte pomlčky ani znaménko minus!) Poté soubor uložte, zavřete a USB zařízení bezpečně odpojte. Při dalším zapnutí dojde u hodinek k automatické aktualizaci datumu a času. Na zaznamenaném videu nebo snímku se zobrazí datum a čas např. následovně: 03. 3. 2014 10:30:28.
Odpojení zařízení USB
Zařízení odpojíte dvojitým klinutím na ikonu “Bezpečně odebrat hardware” na liště v pravém dolním rohu. Vyberte zařízení, které chcete odpojit a klikněte na tlačítko “OK”. Zařízení odeberte až poté, co systém zobrazí “Hardware lze nyní bezpečně odebrat.” Teprve poté lze zařízení bezpečně z PC / notebooku odpojit. Často kladené otázky (FAQ) Hodiny nelze zapnout: Zkontrolujte stav baterie, popřípadě baterie nabijte.
Soubory není možné uložit do PC / notebooku kopírovat: Zkontrolujte, zda není USB kabel mezi zařízením a PC poškozen a zda je správně zapojen.
Ověřte, zda je na pevném disku PC / notebooku dostatek místa pro uložení souboru.
Zkontrolujte, zda je nainstalován aktuální ovladač (pouze v systému Windows 98).
Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do náramkových hodinek s kamerou. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím a otřesům. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.
K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro hodinek. Technické údaje Video rozlišení / Video formát 640 x 480, 30 FPS / AVI
Rozlišení fotoaparátu 1600 x 1200 / JPEG
USB / flash disk 1.1 (Hs) / 4 GB
Baterie (akumulátor) vestavěný lithiový Charakteristika ochrana proti stříkající vodě, nečistotám, prachu, dešti, sněhu, podpora funkce nahrávání videa Podporované systémy Windows 8.1 / 8/7 / Vista / XP / ME / 2000 / Mac OS
9.2.2 a vyšší (nevyžadují instalaci), Windows 98 – nezbytné instalovat ovladače Záruka Na náramkové hodinky s integrovanou kamerou poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.
Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.
Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! © Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. REI/12/2014

Podmienky používania dokumentácie produktu