Detektor úniku oxidu uhoľnatého (CO) Protector 20565, na batérie

36.64

Popis

Vlastnosti a parametre výrobku

DetekovanéOxidu uhoľnatého (CO)
NapájanieNa batérie
Vonkajšia výška37.5 mm
Vonkajší Ø119 mm
Hmotnosť120 g
obsahuje1 ks
Kategória výrobkuDetektor úniku

Skúsenosti a názory zákazníkov

 • Oxid uhoľnatý (CO) je nebezpečný plyn bez farby a zápachu, ktorý je pre človeka nerozoznateľný, ale pritom veľmi jedovatý. Preto je nutné používať hlásič CO u zariadení produkujúcich oxid uhoľnatý, ako napr. u krbu, plynového sporáku, plynového ohrievača vody, kachle alebo v uzatvorenej garáži. Hlásič spustí alarm pri zvýšenej koncentrácii oxidu uhoľnatého. Modro podsvietený displej zobrazuje aktuálnu koncentráciu CO. Automatická funkcia samotestovania. Trvalé monitorovanie a vysoká presnosť merania.
 • Jednoduchá a rychlá montáž, odpovídající cena, přehledná indikace zařízení, dlouhá životnost baterií zařízení (7.let).
 • Chcel som takýto, ktorý nielen pípa, ale ukazuje aj hodnotu zamorenia CO. Aby som vedel čo mám robiť, či stačí s chladnou hlavou iba prevetrať alebo v panike utekať z domu. Fungovať funguje, test pod igelitkou s tliacim papierikom sa ukázal ako OK.
 • Uvádění naměřené hodnoty.
 • Nemá slovenský, resp. český preklad návodu na použitie.
 • Kvalitní cenově dostupné zboží vyrobené dle nové technologie. Jednoduchá montáž.
 • Technické špecifikácie

  • Životnosť hlásiča: 6 rokov od prvého uvedenia do prevádzky
 • Vybavenie

  • Testovacie tlačidlo
  • Hlasný akustický signál 85 dB a červené blikajúce svetlo
  • Kontrola batérie – varuje pri nízkom nabití batérie
 • Vlastnosti

  • Elektromagnetický hlásič oxidu uhoľnatého “FIGARO”
  • Certifikácia EN 50291: 2001

Otázky užívateľov

 • Prosím o návod namontování Detektoru CO Protector,20557,4,5 V
 • Jak se namontuje,popis prosím.
 • Dobrý den, chci se opat jestli tento přístroj je vhodný i pro použití v kabině nákladního vozidla? Kde se topí naftou (bufíkem)
 • Dobty den.

  Chtel bych se zeptat,jestli detektor muze byt umisten v koupelne,kde je casto para a vlhko
 • Dobrý den,

  chtěl bych se zeptat:

  – jak dlouho vydrží baterie v tomto/případně ostatních nabízených modelech detektoru CO. Pokud dislpay stále (modře) svítí, obávám se, že to bude dost baterkožrout.

  – Zobrazí se někde konec životnosti senzoru?

  – Existuje testovací CO nějak třeba ve spreji, nebo v jiné formě pro reálný test senzoru? To, že "nezafungoval" se již nemusím dozvědět. Takto test před topnou sezonou by trochu uklidnil.

 • Dobrý den,

  chtěla jsem se zeptat, zda je tento typ vhodný k umístění do koupelny či byste mi ze své nabídky doporučili jiný přístroj.

Overiť cenu

Dokumentácia

Podmienky používania dokumentácie

1
Detektor úniku plynu Obj. č.: 100 88 04
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup detektoru úniku plynu.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
Důležité informace o oxidu uhelnatém (CO) Oxid uhelnatý (CO) je jedovatý plyn. Je bezbarvý, bez zápachu a neutrální chuti. CO vzniká při spalování uhlíkatých materiálů za nedostatečného přístupu kyslíku.
Toto nebezpečí hrozí především u otevřených krbů, u topných kotlů, kamen a automobilových splodin.
Tento respirační jed se váže na krev a zabraňuje přenosu kyslíku krví, což může vést ke smrti udušením.
Jed je nebezpečný pro všechny osoby, podle odborníků ovšem ohrožuje zvláště nenarozené děti, těhotné ženy, starší osoby a pacienty s onemocněním srdce a dýchacích cest.
Počáteční příznaky otravy oxidem uhelnatým se podobají příznakům chřipky bez zvýšené teploty, projevují se nejčastěji formou závratí, úporných bolestí hlavy, nevolnosti, zvracení a dezorientace. Při prvních náznacích otravy oxidem uhelnatým okamžitě vyhledejte lékaře. Otravu oxidem uhelnatým lze diagnostikovat pomocí testu na karboxyhemoglobin. Následující příznaky mohou souviset s otravou oxidem uhelnatým a měli by s nimi být seznámeni všichni členové Vaší domácnosti: 1. Nízká zátěž: Mírné bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, únava (často se zaměňuje s příznaky chřipky).
2. Střední zátěž: Silné, pulzující bolesti hlavy, otupělost, zmatenost, vysoká srdeční frekvence.
3. Vysoká zátěž: Bezvědomí, křeče, kardiopulmonální selhání, smrt.
2
Důležité bezpečnostní pokyny Uvědomte si, že detektor CO nespouští alarm v ostatních nebezpečných situacích, jako např. při úniku plynu, požáru nebo výbuchu. Detektor CO nenahrazuje kouřový hlásič, požární hlásič nebo jiná zařízení varující před únikem plynu! Další informace najdete na internetu, např. na stránce www.protector24.de.
Přístroj je určen k domácí používání. Nehodí se k použití v oblasti obchodu či průmyslu.
Úkolem detektoru je chránit osoby před expozicí oxidu uhelnatému. Komplexní ochranu osob se specifickými zdravotními problémy nelze tímto způsobem zajistit. V případě pochybností konzultujte s lékařem.
Přístroje a zařízení využívající plyn smějí být instalovány pouze odborně způsobilými osobami. Přístroje a zařízení udržujte v dobrém stavu a nechávejte je pravidelně kontrolovat. Instalace detektoru CO nezbavuje provozovatele povinnosti instalovat, používat a udržovat zařízení spalujících paliva odborným a správným způsobem, včetně vzduchotechniky a odvětrávání.
Nebezpečné koncentrace CO
Koncentrace CO ve vzduchu (ppm = parts per million) Přibližná doba expozice a projevující se příznaky 50 ppm Maximální povolená koncentrace při trvalé expozici u zdravých dospělých jedinců během 8 hodin. 200 ppm Mírné bolesti hlavy, únava, závratě a nevolnost po 2 až 3 hodinách. 400 ppm Bolesti hlavy v čelní oblasti po 1 až 2 hodinách, ohrožení života po 3 hodinách. 800 ppm Závratě, nevolnost a křeče do 45 minut. Bezvědomí do 2 hodin.
Smrt během 2 až 3 hodin. 1 600 ppm Bolesti hlavy, závratě, nevolnost a křeče do 20 minut. Smrt během 1 hodiny. 3 200 ppm Bolesti hlavy, závratě a nevolnost do 5 až 10 minut. Smrt během 25 až 30 minut.
6 400 ppm Bolesti hlavy, závratě a nevolnost do 1 až 2 minut. Smrt během 10 až 15 minut. 12 800 ppm Smrt během 1 až 3 minut. Váš detektor může zaznamenat nebezpečné koncentrace CO pouze na místě, kde je připevněný.
Aby došlo ke spuštění alarmu, musí koncentrace CO dosáhnout v určitém časovém intervalu určité úrovně.
Koncentrace CO pro spuštění alarmu (podle normy EN 50291) 50 ppm – spuštění alarmu po 60 až 90 minutách 100 ppm – spuštění alarmu po 10 až 40 minutách 300 ppm – spuštění alarmu do 3 minut Instalace Vložte 3 baterie typu AA do přihrádky na baterie.
Respektujte správnou polaritu uvedenou ve spodní části přihrádky na baterie.
Během vkládání baterií se nedotýkejte testovacího tlačítka / tlačítka „RESET“!

3
Umístění detektoru Přístroj musí být namontován na stěnu.
Postupujte podle pokynů k montáži!
Máte-li k dispozici pouze jeden detektor, umístěte ho do blízkosti ložnic, ovšem nikoliv do blízkosti kamen, ohřívačů vody apod.
Kam byste měli svůj detektor CO nainstalovat Následující doporučení by Vám měla pomoci při výběru správného místa k montáži: · Přístroj namontujte mimo dosah dětí. Děti v žádném případě nesmějí mít přístup k detektoru CO.
· Přístroj umístěte do ložnice nebo na chodbu v blízkosti ložnice. Alarm musí být v ložnici dobře slyšitelný.
· Ve vícepodlažních budovách by měl být detektor CO umístěný na každém podlaží.
· Dodržujte vzdálenost minimálně 1,5 metru od spalovacích nebo topných zařízení.
· Montáž ve výšce očí (150 až 300 cm nad podlahou) zajišťuje optimální výhled na červenou a zelenou kontrolku.
· Montáž detektoru do výšky pelesti nebo jeho umístění na noční stolek je povolená.
Zohledněte při tom vysokou hlasitost alarmu!
· Ve výjimečných případech lze detektor použít jako přenosné zařízení a lze ho používat pro rozpoznání nebezpečí na různých místech. Detektor ovšem musí být přepravován velmi šetrně.
Jinak může dojít k jeho poškození a ke ztrátě nároku na záruku.
Kam se detektor CO montovat nesmí!
· Nemontujte detektor do kuchyní, garáží a kotelen. Zde by mohl být senzor vystaven škodlivinám nebo nečistotám.
· Nemontujte detektor do vzdálenosti menší než 60 cm od topných zařízení a vařičů.
· Nemontujte detektor do blízkosti větráků, odsávacích zařízení, komínů nebo jiných větracích otvorů stavebního i jiného charakteru.
· Nemontujte detektor do blízkosti stropních ventilátorů, dveří, oken nebo do míst vystavených působení povětrnostních vlivů.
· Nemontujte detektor na klenuté stropy nebo do štítu střechy. V těchto místech se CO dostane k senzoru později a také ke spuštění alarmu může dojít příliš pozdě.
· Nemontujte detektor do blízkosti robustních baterií. Velké baterie uvolňují emise, jež by mohly snížit životnost a výkon detektoru.
· Nemontujte detektor do blízkosti závěsů, nábytku nebo jiných předmětů, jež by mohly blokovat přísun vzduchu k větracím drážkám detektoru. Větrací drážky nesmějí být ucpané.
4
Návod k montáži Upevnění 1. Pomocí přiložené šablony si označte dva montážní otvory (vzdálenost mezi jejich středy je 6 cm).
2. Pomocí 6 mm vrtáku vyvrtejte dva otvory pro přiložené plastové zátky (dejte pozor na stávající rozvody).
3. Přístroj pevně přišroubujte ke stěně.
Vyplnění a připevnění přiložené montážní nálepky Při instalaci zapište datum instalace na přiloženou nálepku a tu umístěte na dobře viditelné místo na detektor CO
(např. jako na uvedeném obrázku) a detektor vyměňte, jestliže: · uplynulo 7 let od data montáže nebo · se na LCD displeji zobrazil nápis „Err“.
Provozní kontrolky a alarm LCD displej Aktivita LCD displeje Alarm Stav přístroje Postup (číslo na ukázku) Zobrazuje se koncentrace CO 30 až 999 ppm. Modré podsvícení displeje. Č ervená LED kontrolka bliká. 4 krátká pípnutí, opakování každých 5 sekund.
Byla zaznamenána koncentrace CO
ve vzduchu.
Spuštěný alarm. Postupujte podle pokynů uvedených v kapitole Postup při spuštění alarmu.
Po dobu asi 60 sekund se zobrazuje „888 ppm“.
Modré podsvícení displeje na 60 sekund. Přístroj nepípá (pípání při vkládání baterií je normální). Samotest při prvním uvedení do provozu. Nebyla zaznamenána koncentrace CO ve vzduchu. Číselné údaje slouží pouze k účelu testování. Zelený displej. Zelená LED kontrolka blikne každých 20 sekund.
Není slyšet žádný zvuk.
Normální provoz při dobrém stavu nabití baterií. (Kontrola koncentrace CO) ádná akce.
Konstantně se zobrazuje „0 ppm“. Modré podsvícení displeje na 20 sekund. 4 krátká pípnutí. Bylo stisknuto testovací tlačítko / tlačítko „RESET“. Nebyla zaznamenána koncentrace CO ve vzduchu. Číselné údaje slouží pouze k účelu testování. Zobrazuje se „Lb“. Č ervená LED kontrolka blikne každých 20 sekund. Krátké pípnutí každých 20 sekund.
Je třeba vyměnit baterie. Neodkladně vložte nové baterie typu AA. Zobrazuje se „Err“. Č ervená LED kontrolka blikne každých 20 sekund. 2 krátká pípnutí každých 20 sekund.
Porucha přístroje. Přístroj je vadný a musí být neodkladně vyměněn.
Zobrazuje se „HHH“.
Modré podsvícení displeje. Červená LED
kontrolka bliká. 4 krátká pípnutí, opakování každých 5 sekund. Koncentrace CO
ve vzduchu přesahuje 999 ppm. Okamžitě jděte na čistý vzduch! Zobrazení „End“. Č ervená LED kontrolka blikne každých 20 sekund. 2 krátká pípnutí každých 20 sekund.
Konec životnosti.
Průměrně 72 měsíců po prvním uvedení do provozu. Přístroj neodkladně vyměňte.

5
Testovací tlačítko Testovací tlačítko stiskněte, chcete-li zkontrolovat funkčnost přístroje. Uslyšíte 4 krátká pípnutí, červená LED kontrolka blikne 4 a zelená LED kontrolka se na několik sekund rozsvítí. Na displeji se zobrazí aktuální koncentrace CO. Po několika sekundách se přístroj vrátí zpět do normálního provozního režimu.
Tlačítko „RESET“ Po stisknutí tlačítka „RESET“ se alarm přeruší na 5 minut.
Je-li poté koncentrace CO stále vyšší než 35 ppm, spustí se alarm znovu.
Kontrola baterií Detektor je vybaven funkcí kontroly stavu baterií. Baterie musí být neodkladně vyměněny, jakmile se na displeji objeví nápis „Lb“, každých 20 sekund blikne červená LED kontrolka a ozve se krátké pípnutí.
Paměť pro špičkové hodnoty 1) Testovací tlačítko / tlačítko „RESET“ podržte stisknuté asi 5 sekund. Na displeji se zobrazí nejvyšší koncentrace CO, která byla naměřena od posledního vynulování přístroje.
2) Testovací tlačítko / tlačítko „RESET“ podržte stisknuté asi 15 sekund. Hodnoty CO se z paměti vymažou.
Měření koncentrace CO je znovu aktivní. Údržba · Jednou za týden zkontrolujte funkčnost přístroje stisknutím testovacího tlačítka / tlačítka RESET.
· Jednou za měsíc vysajte z povrchu přístroje prach. Použijte při tom kartáčový nástavec.
· Poučte své děti, aby se detektoru nikdy nedotýkaly, aby ho nevypínaly nebo aby s ním nemanipulovaly jakýmkoliv jiným způsobem. Informujte je o tom, jak je otrava CO nebezpečná.
· Při čištění nepoužívejte žádné chemické čisticí prostředky nebo rozpouštědla.
Chemikálie by mohly trvale poškodit senzor nebo ho přechodně kontaminovat.
· V blízkosti detektoru nerozprašujte žádné osvěžovače vzduchu, laky na vlasy, barvy nebo jiné aerosoly.
· Na přístroj nenanášejte žádné barvy. Barvy blokují větrací drážky a omezují správné fungování senzoru.
· Neumísťujte detektor CO do blízkosti koše, do něhož odkládáte použité dětské plenky.
Vysoké koncentrace methanu mohou přechodně zkreslit údaje zobrazené na displeji.
Postup při spuštění alarmu 1) Stiskněte testovací tlačítko / tlačítko „RESET“ 2) Zavolejte na tísňovou linku 3) Okamžitě odejděte na čerstvý vzduch – ven nebo k otevřenému oknu či dveřím. Ujistěte se, že kontaminovaný prostor opustily všechny osoby. Nevracejte se do budovy a nevzdalujte se od otevřených oken či dveří, dokud nedorazí záchranné složky a budovu nevyvětrají a dokud Váš detektor CO nezačne znovu pracovat v normálním provozním režimu.
4) Jestliže se kroky 1 až 3 znovu zopakují během 24 hodin, proveďte je znovu a kontaktujte odborníky, kteří vystopují zdroj úniku CO ze spalovacích zařízení a přezkoušejí, zda tato zařízení fungují správně.
Zjistí-li odborník nějaké závady na přístrojích a zařízeních, nechte je neodkladně opravit. Věnujte pozornost zařízením, jež nebyla odborníky přezkoušena, znovu si přečtěte dokumentaci poskytnutou jejich výrobcem nebo jejich výrobce přímo kontaktujte a informujte se o bezpečnosti zařízení, pokud jde o CO.
Zajistěte, aby v garážích přímo napojených na budovu nebo s ní sousedících nebyla provozována žádná motorová vozidla. Po stisknutí testovacího tlačítka / tlačítka „RESET“ se alarm přeruší. Jestliže ve vzduchu přetrvává koncentrace CO vyvolávající spuštění alarmu, aktivuje se alarm znovu. Jestliže se během 5 minut alarm rozezní 2x, znamená to, že je koncentrace CO velmi vysoká a hrozí bezprostřední ohrožení.
6
Upozornění: 1) Baterie vydrží v režimu StandBy a za normálních podmínek obvykle déle než 4 roky.
Plně nabitá baterie pokryje asi 100 hodin spuštěného alarmu. ivotnost baterií zkracuje časté spouštění alarmu a také dlouhodobé působení extrémních teplot.
2) Po prvním uvedení do provozu lze detektor používat 6 let. Poté je třeba celou jednotku vyměnit.
Kromě toho musí být přístroj vyměněn po uplynutí 7 let od data výroby uvedeného na jeho zadní straně. Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do detektoru. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.
K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro detektoru. Manipulace s bateriemi a akumulátory Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky.
V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice!
Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze!
Nabíjet můžete pouze akumulátory.
Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!
K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! Šetřete životní prostředí!
Recyklace Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!
Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

7
Technické údaje Certifikace EN 50291:2001, zařízení typu B
Senzor elektromagnetický senzor „FIGARO“ Napájení 3 alkalické baterie typu AA, 1,5 V
Teplota –10 °C až +40 °C
Vlhkost vzduchu 10 % až 90 % rel.
Montáž příslušenství potřebné k montáži je součástí balení Alarm pulzující tón, 85+ dB /1 m při 3,4 ± 0,5 KHz Testovací tlačítko / tlačítko „RESET“ slouží ke kontrole funkčnosti Přesnost zobrazení na displeji 30–999 ppm (±30 %) při teplotě 20 °C (±5 °C).
Atmosférický tlak při ±10 %, rel. vlhkost vzduchu při 40 % (±5 %) Rozměry a hmotnost 119 mm × 37,5 mm / 120 g bez baterií ivotnost senzoru FIGARO 6 let od prvního uvedení do provozu, ovšem ne déle než 7 let od data výroby uvedeného na zadní straně. Záruka Na detektor CO poskytujeme záruku 24 měsíců.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.
Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! © Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. MIH/10/2014

Podmienky používania dokumentácie produktu