Bezpečnostná kamera Technaxx 4219, v nástenných hodinách, 720 x 480 pix, 32 GB

84.56

Popis

Vlastnosti a parametre výrobku

Druh senzora (zabezpečenie)CMOS
Optické rozlíšenie videa720 x 480 px
Výstupy (bezpečnostná technika)USB
Doplnkové IČ-svetloNie
Miesto použitiaDo interiéru
MikrofónÁno
Kapacita pamäte32 GB
Vonkajšia šírka40 mm
Vonkajší Ø180 mm
Hmotnosť450 g
Kategória výrobkuBezpečnostná kamera

Skúsenosti a názory zákazníkov

  • Skúsenosti užívateľov nie sú k dispozícii.

Otázky užívateľov

  • Užívatelia k tomuto výrobku zatiaľ nemali žiadne otázky.

Overiť cenu

Dokumentácia

Podmienky používania dokumentácie

Hodiny s integrovanou kamerou Technaxx 4219, 720 x 480 px Obj. č. 100 01 47
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup hodin s integrovanou kamerou.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
Rozsah dodávky Hodiny s integrovanou kamerou USB kabel Opěrka Návod k obsluze Zvláštní funkce · Moderní hodiny s vestavěnou videokamerou.
Montáž na stěnu nebo pro umístění na vodorovný povrch.
· Malá CMOS kamera skrytá v číselníku.
· Detekce pohybu pomocí PIR čidla a video záznam (až 5 hodin).
· Funkce Snapshot (funkce fotoaparátu – pořizování snímků).
· Audio záznam prostřednictvím mikrofonu ukrytého v USB portu.
· Video rozlišení 720 x 480 px / 30 FPS (snímků za sekundu).
· Záznam videa na micro-SD kartu (až 32 GB).
· Vestavěný Li-Pol akumulátor 1000 mAh.
· LED indikátor stavu baterie.
· Klasický design s kovovým vzhledem, Ø 18 cm / 450 g a velmi snadné ovládání. Popis a ovládací prvky 1. Otočné kolečko pro seřízení času.
2. LED kontrolka provozního stavu.
3. Power On / Off (zapnutí / vypnutí).
4. USB port pro připojení do PC / nabíjení / skrytý mikrofon.
5. Funkce reset (uvedení do továrního nastavení).
6. Slot pro mikro-SD kartu.
7. Konektor pro připojení nabíječky.
Před použitím se ujistěte o tom, že interní akumulátor je plně nabitý!

Nabíjení prostřednictvím USB portu v PC Hodiny připojte pomocí dodávaného USB kabelu k počítači. Rozsvítí se červená LED kontrolka, která signalizuje, že došlo k připojení a zahájení nabíjení. Nabíjení akumulátoru trvá přibližně 5 hodin.
Nabíjení pomocí dodávané nabíječky s výstupem 5 V DC
Připojte konec dodávaného kabelu nabíječky do vstupu DC IN na zadní straně hodin.
Nabíjení trvá přibližně stejnou dobu jako při nabíjení z USB portu PC.
Před pořizováním video záznamu musí být do hodin vložena mikro-SD karta! Pořízení video záznamu prostřednictvím detekce PIR čidla Stiskněte tlačítko On / Off. Zelená LED kontrolka přitom 6 x zabliká. Vestavěná kamera přejde do režimu pořizování záznamu.
V případě, že je PIR senzorem v monitorovaném prostoru zaznamenán pohyb, vestavěná kamera automaticky zahájí záznam.
1 minutu po té, co v monitorovaném prostoru není zaznamenán žádný pohyb, kamera zastaví záznam a přejde do pohotovostního režimu StandBy.
Stisknete-li znovu tlačítko On / Off, zabliká LED kontrolka provozního stavu 3 x a následně dojde k deaktivaci režimu záznamu.
Manuální nahrávání Záznam lze také spustit, stisknete-li a přidržíte tlačítko On / Off po dobu přibližně 3. sekund.
Kamera v té chvíli spustí záznam videa nezávisle na PIR senzoru. Pro ukončení (zastavení) záznamu znovu krátce stisknete tlačítko On / Off. LED kontrolka potom 3 x blikne a režim záznamu se tím deaktivuje. Připojení k PC Hodiny připojte do PC pomocí dodávaného USB kabelu. Počítač následně rozpozná hodiny a načte je coby vyměnitelný disk. Složku kamery lze otevřít pouze v případě, že v hodinách je použita mikro-SD karta. Pakliže počítač nenačetl hodiny, ověřte kabelové USB připojení. Nastavení času a data V počítači vytvořte textový soubor s názvem “TAG.txt”.
Otevřete tento textový soubor a zadejte čas a datum v následujícím formátu: [date] 2015/03/02
12:00:00
Tento soubor potom uložte v kořenovém adresáři hodin (vyměnitelný disk). Proveďte bezpečné odpojení zařízení od počítače. Při následně pořízeném video záznamu bude použito aktuálně nastaveného času a data.
Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do hodin s kamerou. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření.
Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí!
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.
Hodiny nevyžadují kromě výměny baterie žádnou speciální údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro hodin. Manipulace s bateriemi a akumulátory Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky.
V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice!
Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze!
Nabíjet můžete pouze akumulátory.
Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!
K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! Šetřete životní prostředí!
Recyklace Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.
Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!
Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Technické údaje Objektiv CMOS 0,3 Mpx Video rozlišení 720 x 480 px / 30 FPS
Video formát AVI (podporované přehrávače – Storm Player, KM Player a další) PIR senzor vzdálenost pokrytí 3 – 8 m / úhel 70° Akumulátor vestavěný Li-Po 1000 mAh Provoz v režimu StandBy až 25 dní (600 hodin) Doba nabíjení 5 hodin Doba záznamu až 5 hodin nepřetržitého záznamu (při plném nabití aku) Přehrávání záznamu po dosažení kapacity paměťové karty dojde k přehrávání nejstarších záznamů. Pro zachování dat proveďte archivaci.
Nabíječka výstupní hodnoty: 5 V DC 1 A (není součástí dodávky) Provoz na baterie 1x typ AA (pouze při použití hodin) Podpora OS Windows ME / Vista / XP / 2000 / 2003 / 98, Mac OS, Linux Provozní teplota v pokojové teplotě Hmotnost 450 g Rozměry Æ 18 cm, hloubka 4 cm.
Záruka Na hodiny s integrovanou kamerou poskytujeme záruku 24 měsíců.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.
Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! © Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. REI/4/2015

Podmienky používania dokumentácie produktu