Detektor oxidu uhoľnatého Cordes CC-4000

38.57

Popis

Vlastnosti a parametre výrobku

DetekovanéOxidu uhoľnatého (CO)
NapájanieNa batérie
obsahuje1 ks
Kategória výrobkuDetektor úniku

Skúsenosti a názory zákazníkov

 • Tento detektor mám už druhý rok a minulú noc mne i celej rodine zachránil život, keď začal o pol tretej v noci pípať-chyba bola v plynovom kotli, na ktorom zlyhala bezpečnostná poistka. Nebyť tejto krabičky, pribudli by ďalší traja ľudia do štatistík otravy CO.
 • Technický a estetický výrobek
 • Dostupný i cenově

Otázky užívateľov

 • Dobrý den,

  detektor jsem umístil podle návodu (nejméně 3m od kotle, ve výšce 180cm, na chodbu do blízkosti ložnice atd.), ale revizní technik po kontrole kotle to zapsal jako závadu, prý je špatně umístěn a neplní svou funkci! Má prý být u kotle a dole u země. Tak fakt nevím, kam s ním?
 • Dobrý den koupil jsem si od Vás tento detektor, podle instrukcí nainstaloval i otestoval. Vše podle návodu v pořádku. Ovšem přístroj ukazuje za všech okolností 0 PPM. Žádné jiné číslo jsem tam neviděl ani při testování a foukání do přístroje ani při ranním zatápění kdy jsem celkem začoudil místnost. Detektor vesele ukazuje 0 PPM Co mám dělat? A můžu se na něj spolehnout?
 • Dobrý den, jsou nějaká omezení prostředí pro tento detektor?

  Mám na mysli, zda je možné umístění do koupelny, kde je vytápění plynem a karma, nebo na chatu, kde přes zimu mrzne a rovněž vlhkost je vyšší než v městském bytě.
 • Prosim vas nebyl by dostupny navod v cestine? uvnitr krabicky byl jen v NJ a AJ a sekce "ke stazeni" hlasi "prazdne vysledky". Dik
 • Neměl by tedy být detektor umístěn níže – jedná-li se o místnost kde se spí (leží). Tedy v cca úrovni hlavy?
 • Proč se dává detektor tak vysoko (180cm nad podlahu tuším – nejde stahování) když se hlava může ocitnout i pod touto výškou – CO klesá dolů protože je těžší než vzduch a může teoreticky zaplnit místnost až do této výše?

Overiť cenu

Dokumentácia

Podmienky používania dokumentácie

1
Detektor oxidu uhelnatého CC-4000
Obj. č.: 40 12 73
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup detektoru oxidu uhelnatého CC-4000.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
Účel použití Tento přístroj využívá špičkový elektrochemický senzor a koncentraci CO v okolním vzduchu zobrazuje na LCD displeji. Jedná se o samostatně umístěný detektor.
Umístění Při výběru umístění detektoru se ujistěte, že spuštěný alarm uslyšíte ve všech místnostech.
Jestliže do svého domu umísťujete pouze jeden detektor CO, instalujte jej do blízkosti ložnice, a nikoliv například do sklepa nebo do kotelny. Doporučená výška umístění detektoru je nejméně 1,8 metru nad podlahou.
Ten detektor musí být instalován na stěně.
2
Popis a ovládací prvky Instalace 1. Vyvrtejte do stěny 2 otvory o průměru 5,0 mm, vzdálenost mezi středy otvorů činí 58 mm.
Zasuňte obě přiložené plastové hmoždinky do vyvrtaných otvorů (viz obr. 1).
2. Do hmoždinek zašroubujte oba přiložené šrouby a jejich hlavy nechte vyčnívat asi 5 mm (3/16′) nad povrchem stěny.
3. Otestujte detektor tím, že stisknete tlačítko „Test/Reset“. Ujistěte se, že akustická signalizace odpovídá sekvenci alarmu.
4. Zahákněte detektor jeho otvory na zadní straně za hlavy šroubů (viz obr. 3).
Po vložení baterií se přístroj může spustit i na několik minut, poté utichne a přejde do normálního provozního režimu.
Doporučená místa instalace Následující pokyny Vám pomohou s výběrem správného umístění a s instalací Vašeho detektoru CO: · Přístroj umístěte mimo dosah dětí.
· Za žádných okolností byste neměli dětem dovolit, aby detektor CO obsluhovaly.
· Doporučujeme Vám montáž do ložnice nebo na chodbu do blízkosti ložnice.
· Za každých okolností se přesvědčte, zda je alarm slyšet v ložnici.
· U vícepodlažních budov Vám doporučujeme umístit jeden detektor CO do každého podlaží.
· Detektor CO umístěte do vzdálenosti nejméně 3 metry od spalovacích zařízení.
· Umístění do výšky očí umožňuje optimální kontrolu červené a zelené kontrolky.
· Ujistěte se, že všechny otvory v přístroji zůstávají nezakryté, neinstalujte detektor na místa, kde neexistuje cirkulace vzduchu, například pod klenuté stropy nebo sedlové střechy.
· Neinstalujte detektor na místa, kde je vzduch vířen stropními ventilátory.
· Neumísťujte přístroj do blízkosti přívodu čerstvého vzduchu, vedle venkovních dveří nebo oken.
· Udržujte detektor CO v dostatečné vzdálenosti od nadměrně prašných, znečištěných nebo mastných míst, jako jsou kuchyně, garáže a kotelny.

3
· Prach, mastnota a chemikálie používané v domácnostech mohou omezit fungování senzoru.
· Neumísťujte detektor CO na vlhká a mokrá místa, jako jsou koupelny.
· Zamezte rozprašování aerosolů v blízkosti detektoru CO.
· Nemontujte detektor CO na místa, kde teplota klesá pod –10 °C nebo překračuje +40 °C.
· Neumísťujte detektor za závěsy nebo za nábytek.
· Oxid uhelnatý musí mít možnost proniknout k senzoru, aby ho detektor mohl zaznamenat.
LCD displej LCD displej zobrazuje koncentrace od 20 do 600 ppm. Je-li koncentrace CO ve vzduchu v místnosti vyšší než 600 ppm, zobrazení „600 ppm“ na displeji bliká.
Upozornění na vybitou baterii Jestliže přístroj každých 30 sekund jednou pípne, na LCD displeji se zobrazuje „ “ a bliká zelená LED kontrolka, znamená to, že je baterie téměř vybitá a je třeba ji neodkladně vyměnit.
Porucha senzoru Je-li senzor vadný, bliká žlutá LED kontrolka a každých 30 sekund se ozve pípnutí. Na LCD displeji se trvale zobrazuje nápis „Err“.
Stavová LED kontrolka (viz obr. 2) 1. Při prvním uvedení do provozu bliká zelená LED kontrolka po dobu 2 minut každých 6 sekund.
To je typické pro zahřívací fázi.
2. Po těchto 2 minutách začne zelená LED kontrolka blikat každých 30 sekund, což indikuje, že přístroj pracuje bezporuchově.
3. Jestliže přístroj každých 30 sekund jednou pípne a začne blikat zelená LED kontrolka, znamená to, že je baterie vybitá a musí být vyměněna.
4. Je-li vadný senzor, ozývá se pípání každých 30 sekund a bliká žlutá LED kontrolka.
LED kontrolka alarmu (viz obr. 2) 1. Jestliže je ve vzduchu zjištěna nebezpečná koncentrace oxidu uhelnatého, začne blikat červená LED kontrolka alarmu a ozve se hlasitý (85 decibelů) akustický alarm.
2. Poté, co detektor přejde do tichého režimu, červená LED kontrolka bliká dále, dokud není tichý režim ukončen.
Tlačítko „Test/Reset“ (viz obr. 2) Tlačítko „Test/Reset“ slouží k testování elektroniky přístroje a také k přepnutí do tichého režimu při spuštěném alarmu.
Testování přístroje Chcete-li přístroj otestovat, podržte stisknuté tlačítko „Test/Reset“. Měl by se ozvat signál alarmu a příslušná červená LED kontrolka by měla trvale blikat, dokud tlačítko „Test/Reset“ znovu neuvolníte.
· Po stisknutí tlačítka „Test/Reset“ se rozezní alarm a začne blikat červená LED kontrolka alarmu.
To neznamená, že byl ve vzduchu detekován oxid uhličitý.
· Přístroj testujte 1x za týden. Kdykoliv přístroj funguje jinak, než jak bylo popsáno, okamžitě jej vyměňte.
· Senzor otestujte tím, že budete do detektoru foukat kouř.
· Po stisknutí tlačítka Test/Reset bude na LCD displeji asi na 5 sekund blikat uložená maximální hodnota. Jestliže stisknete tlačítko „Test/Reset“ a podržíte je stisknuté po dobu 5 sekund nebo vyjmete baterii, vymaže se nejvyšší uložená hodnota (jakožto nejvyšší hodnota se ukládají pouze koncentrace vyšší než 20 ppm). Jestliže je zjištěná koncentrace nižší než 20 ppm, tato hodnota se neukládá.
· Jsou-li baterie vybité, nejste chráněni před otravou oxidem uhelnatým.
4
Přepnutí detektoru CO do tichého režimu Jakmile se rozezní akustický alarm, můžete si tento alarm vypnout pomocí tlačítka „Test/Reset“ (přechod do tichého režimu). Na LCD displeji se zobrazuje blikající symbol „ “.
Jestliže je koncentrace CO vyšší než 50 ppm, spustí detektor během 80 minut další alarm.
Je-li koncentrace CO vyšší než 100 ppm, spustí se další alarm do 30 minut.
Při koncentraci CO vyšší než 200 ppm nelze alarm vypnout.
Konec životnosti přístroje Jestliže přístroj pípne jednou za 30 sekund, bliká zelená LED kontrolka a LED kontrolka pro alarm a na LCD displeji se zobrazuje „7Yr“, znamená to, že přístroj dosáhl konce své životnosti.
Detektor CO musí být neodkladně vyměněn.
Vložení a výměna baterií Pípání doprovází blikání zelené LED kontrolky každých 30 sekund a poukazuje na nízký stav nabití baterie.
Musíte baterie nahradit novými bateriemi specifikovaného typu (viz kapitola Doporučené typy baterií).
Při vkládání a výměně baterií postupujte následovně: 1. Sejměte přístroj z hlav šroubů, na nichž je zavěšený.
2. Odstraňte vybité baterie a připojte napájecí kontakty k nové alkalické baterii s manganem, viz obr. 3.
3. Vložte baterie do přihrádky na baterie.
4. Zahákněte plášť detektoru za otvory na jeho zadní straně za hlavy šroubů.
5. Otestujte detektor stisknutím tlačítka „Test/Reset“. Ozve se sekvence 4 krátkých pípnutí, následuje 5 sekund ticha, poté opět 4 krátká pípnutí. Pokud se tato sekvence neozve, znamená to, že je detektor vadný nebo že byly baterie vloženy nesprávně.
Používejte pouze baterie doporučeného typu. Použití jiných baterií může mít na detektor CO neblahý vliv. Abyste byli dobře chráněni, měli byste baterie vyměnit alespoň 1x za rok.
Po vyčištění přístroj okamžitě znovu zavěste a otestujte ho stisknutím tlačítka „Test/Reset“!
Chování v případě spuštěného alarmu Alarm spuštěný přístrojem Vás upozorňuje na přítomnost nebezpečných koncentrací oxidu uhelnatého! Oxid uhelnatý může zabíjet! Jestliže se rozezněl alarm: 1. Stiskněte tlačítko „Test/Reset“.
2. Vypněte kotel topení a přívod plynu.
3. Okamžitě odejděte na čerstvý vzduch – ven nebo k otevřenému oknu či dveřím. Spočítejte přítomné, abyste se ujistili, že nikdo nechybí. Nevcházejte zpět do místností a počkejte u otevřených oken/dveří na příjezd záchranných složek, dokud nebudou místnosti důkladně vyvětrané a Váš detektor CO nepřejde zpět do normálního provozního režimu.
4. Jestliže se detektor CO poté, co jste absolvovali kroky 1 až 3, během 24 hodin znovu spustil, zopakujte kroky 1 až 3 a přivolejte kvalifikovaného technika, aby vyhledal spalovací zařízení a zkontroloval, zda fungují správně. Zjistí-li se při této kontrole nějaké problémy, nechte zařízení okamžitě opravit. Dávejte pozor na všechna zařízení, jež nebyla technikem zkontrolována, pročtěte si návody k jejich obsluze nebo kontaktujte jejich výrobce a vyžádejte si dodatečné informace o bezpečnosti zařízení, pokud jde o únik CO. Zajistěte, aby v sousedící garáži nebo vedle obytné budovy nebyla provozována motorová vozidla.

5
Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do detektoru. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.
Detektor nevyžaduje kromě výměny baterií žádnou speciální údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro detektoru.
· Následující látky mohou poškodit senzor a způsobit nepřesné měření: methan, propan, isobutan, isopropanol, ethylen, benzol, toluol, etylacetát, hydrogensulfid, oxid siřičitý, výrobky na alkoholové bázi, barvy, ředidla, rozpouštědla, lepidla, laky na vlasy, balzámy po holení, parfémy a některé čisticí prostředky.
· Bez baterií není detektor CO schopen provozu a nemůže sledovat koncentrace CO.
· Tento přístroj je sestaven tak, aby chránil osoby před akutním působením vysokých koncentrací oxidu uhelnatého. Nemůže kompletně ochránit osoby s určitými zdravotními problémy a stavy.
Máte-li pochybnosti, poraďte se s lékařem.
Oxid uhelnatý – shrnutí Oxid uhelnatý je plyn bez barvy, zápachu a chuti, který může zabíjet. Oxid uhelnatý se naváže na krevní barvivo hemoglobin a zabraňuje krvinkám v přenášení kyslíku. V závislosti na koncentraci dokáže oxid uhelnatý zabít už během několika minut. Nejčastějším zdrojem oxidu uhelnatého jsou vadná spalovací zařízení určená k vytápění nebo vaření, motory vozidel nastartované v sousedících garážích, ucpané kouřovody nebo krbové komíny, přenosné topné systémy, otevřené krby, zařízení spalující paliva a používání grilu v uzavřených prostorách.
Příznaky otravy oxidem uhelnatým se podobají příznakům chřipky, ovšem bez horečky. Dalšími příznaky je pocit závratě, únava, pocit slabosti, bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, ospalost a zmatenost. Nebezpečí otravy CO je vystaven každý, ale odborníci se domnívají, že u nenarozených dětí, malých dětí, těhotných žen, seniorů a osob s onemocněním srdce a dýchacích cest je nebezpečí zranění nebo úmrtí ještě vyšší. Jednou za rok by měl vyškolený technik zkontrolovat a vyčistit Vaše topení, větrací otvory, komíny a kouřovody.
Následující příznaky se vyskytují při otravě oxidem uhelnatým a měli by s nimi být seznámeni VŠICHNI členové Vaší domácnosti: Nízká zátěž: Mírné bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, únava (často se tyto příznaky vydávají za příznaky chřipky).
Střední zátěž: Silné, tepající bolesti hlavy, zmatenost, vysoká srdeční frekvence.
Extrémní zátěž: Bezvědomí, poruchy srdečního rytmu, smrt. Výše popsané stupně zátěže se vztahují ke zdravému dospělému jedinci. U osob se zvýšeným rizikem se mohou tyto stupně lišit. Vystavení vysoké zátěži oxidem uhelnatým může být smrtelné, případně může zanechat trvalé poškození nebo postižení.
V řadě případů otravy oxidem uhelnatým byly postižené osoby natolik dezorientované, že ačkoliv si byly vědomy toho, že jim není dobře, nebyly schopné se samy zachránit tím, že by opustily budovu nebo přivolaly pomoc. Malé děti a domácí zvířata bývají zasaženy jako první. Je důležité, abyste se seznámili s projevy každého stupně zátěže oxidem uhelnatým.
Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.
6
Manipulace s bateriemi a akumulátory Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky.
V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice!
Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze!
Nabíjet můžete pouze akumulátory.
Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!
K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! Šetřete životní prostředí!
Recyklace Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!
Technické údaje Napájení 4,5 V (3× 1,5V baterie typu AA) Kalibrace senzoru dle normy EN50291 : 2010 Při koncentraci 50 ppm se spustí alarm po 60 až 90 minutách, při koncentraci 100 ppm po 10 až 40 minutách, při koncentraci 300 ppm po méně než 3 minutách Odběr proudu v režimu Standby

Podmienky používania dokumentácie produktu