Vysielač HomeMatic pod omietku pre 3 prepínače

49.81

Popis

Vlastnosti a parametre výrobku

Séria (domáca technika)Homematic
Cloudová integrácia (Smart Home)Conrad Connect (CONRAD-CONNECT_SY_01)
Bezdrôtové zariadenie (Smart Home)Hersteller-Spezifisch
NapájanieNa batérie
Prevádzkové napätie3 V/DC
Kanálov3
Max. dosah100 m
Spôsob montážePod omietku
Vonkajšia výška9 mm
Vonkajší Ø50 mm
Hmotnosť30 g

Skúsenosti a názory zákazníkov

 • Neviditeľne inštalovateľné rozhranie pre až 3 striedavé vypínače. Plochá konštrukcia na montáž pod omietku. Bezproblémovo sa dá nainštalovať do bežných vypínačov.
 • Technické špecifikácie

  • max. dosah (vo voľnom priestore): 100 m
 • Vybavenie

  • životnosť batérie až 10 rokov
 • Rozsah dodávky

  • rádiové rozhranie
  • gombíková batéria
  • návod na použitie

Otázky užívateľov

 • Užívatelia k tomuto výrobku zatiaľ nemali žiadne otázky.

Overiť cenu

Dokumentácia

Podmienky používania dokumentácie

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Szerelési és használati útmutató HM-SwI-3-FM süllyesztett szerelésû rádiójel vezérlésû háromszoros kapcsoló-interfész Rend. sz. 64 64 32 1 Megjegyzések ehhez az útmutatóhoz Olvassa el gondosan az útmutatót, mielõtt a HomeMatic egységet üzembe helyezné. Õrizze meg az útmutatót késõbbi betekintés céljára! Ha a készüléket más személyeknek használatra átengedi, adja át a jelen használati útmutatót is. Az alkalmazott szimbólumok: Figyelem! Itt veszélyhelyzetre mutatunk rá. Megjegyzés: Ez a szakasz további fontos információkat tartalmaz. 2 Figyelmeztetés veszélyekre A terméket csak belsõ térben mûködtesse. Ne tegye ki nedvességnek, pornak, valamint közvetlen nap- vagy más hõsugárzásnak. 3 Mûködés A kapcsolóinterfész segítségével az épületszerelvények közé tartozó kereskedelmi kapcsolókhoz (váltó- vagy alternatív kapcsoló) lehet csatlakozni. A detektált gombnyomásokat a termék HomeMatic rádióparancsokká alakítja át.
(A) – betanítógomb (B) – csatlakozóvezetékek (C) – készülék-LED (D) – antenna 4 Általános tudnivalók a HomeMatic rendszerrõl A készülék a HomeMatic házvezérlõ rendszer része, és a bidirekcionális (kétirányú) BidCoS® rádiójeles protokollal mûködik. Minden készüléket egy standard konfigurációval szállítunk. Ezen kívül a készülék mûködése egy programozó készülékkel, és szoftverrel konfigurálható. Azt, hogy milyen további funkciókra ad lehetõséget, és milyen kiegészítõ funkciók állnak rendelkezésre a HomeMatic rendszerben a további komponensekkel való együttmûködésben, a különálló konfigurációs útmutatóból, vagy a HomeMatic kézikönyvbõl lehet megtudni. Minden mûszaki dokumentáció és aktuális adat megtalálható a következõ weblapon: www.HomeMatic.com. 5 Általános tudnivalók a rádiójel-vezérlésrõl Rádiójel vezérlésű üzem A rádiójelek továbbítása nem kizárólagos frekvencián történik, ezért az átvitel zavarása nem zárható ki teljesen. További zavarokat okozhatnak kapcsolások, villanymotorok, vagy hibás elektromos készülékek. Épületen belül a hatótávolság erõsen eltérhet a szabadtéri hatótávolságtól. Az adóteljesítményen és a vevõk vételi tulajdonságain kívül még fontos szerepet játszanak a környezeti behatások, pl. légnedvesség, és a környezõ építmények adottságai is. Az eQ-3 Entwicklung GmbH ezennel kijelenti, hogy a jelen készülék megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvetõ követelményeinek, és más érvényben lévõ elõírásainak. A teljes megfelelõségi nyilatkozat a www.HomeMatic.com. weblapon található. 6 Felszerelés Az interfész hajlékony csatlakozó vezetékekkel (0,75 mm2) rendelkezik, a végükön érvégi hüvelyekkel. Csatlakoztatás elõtt távolítsa el az érvéghüvelyekre felhúzott gumisapkákat. Ezáltal közvetlenül csatlakoztathatók az alkalmazásra kerülõ kapcsolókra az alábbi rajz szerint: Amennyiben nem használja az összes csatornát, hagyja a gumisapkát a nem használt csatornák érvéghüvelyein. Tartson legfeljebb 3 méter vezetékhosszat a kapcsoló és a kapcsolóinterfész között. A nyomógomb interfész csak potenciálfüggetlen kapcsolók csatlakoztatására alkalmas. Ne kösse össze a csatlakozóvezetéket a 230-V hálózati feszültséggel. 7. Üzembe helyezés 7.1 Elemek berakása és cseréje 7.1.1. Elemek berakása Vegye le a ház fedelét úgy, hogy a reteszelõbütykét óvatosan benyomja (nyíl).
Rakja be helyes polaritással az együttszállított lítiumelemet (CR 2032) a jelöléseknek megfelelõen (pozitív pólus felfelé) az elemtartóba (E).
Rakja vissza a helyére a ház fedelét. Vigyázzon arra, hogy a ház fedele teljesen bepattanjon.

7.1.2 Elemcsere Figyelem! Az elemek szakszerûtlen cseréje robbanásveszéllyel jár. A berakott lítium-gombelem legyen rövidzárálló! A lemerült elemeket ne a háztartási szemétbe dobja! Vigye azokat a lakóhelye közelében felállított elem-gyûjtõhelyre! Amennyiben egy gomb megnyomásakor a vezérlendõ készülék nem reagál, és nincs megszüntethetõ kommunikációs zavar (pl. a vezérlendõ készülék le van választva a hálózatról, a vevõ elemei kimerültek), akkor cserélje ki az elemet a fentiek szerint egy új, CR 2032 típusú lítiumelemre. Ügyeljen közben az elem helyes polaritására. Ennek megfelelõen elemcsere után ellenõrizze, hogy a termék megfelelõen mûködik-e. 7.2 Tanítás Kérjük, olvassa el ezt a szakaszt teljesen, mielõtt a tanítást megkezdi. A kapcsoló-interfész három különbözõ üzemmódot támogat. – Kezelõ mód (normál üzemmód) – Konfigurációs mód (a kapcsoló-interfész paramétereinek a megváltoztatásához) A betanításhoz mind a két egymással kapcsolatba hozandó készüléket betanító üzemmódba kell hozni. Ezután a vevõ kívánt csatornáját kell a tanításhoz kiválasztani. A betanító gomb (A) a csatlakozó vezetékek kivezetése mellett van (B). – Betanító üzemmód (HomeMatic egységek betanítása) A kapcsoló-interfész betanítási üzemmódba hozatalához nyomja meg egy tárggyal a betanítógombot. Ezután a kapcsoló-interfész konfigurációs üzemmódba kerül, amit a készülék-LED zöld színnel történõ villogása jelez. (Ha el akarja hagyni a konfigurációs üzemmódot, nyomja meg még egyszer röviden a betanító gombot.) Majd nyomja meg a betanítandó csatornához csatlakoztatott kapcsolót a betanító üzemmódba való lépéshez. A készülék-LED narancsszínnel villog. (Megszakítás a betanító gomb rövid megnyomásával, a készülék-LED most piros fénnyel fog égni. Ha nem történt betanítás, a betanító üzemmód 20 másodperc múlva automatikusan befejezõdik. Ha más készülékek tanulási módban vannak, ezek lesznek betanítva. A sikeres betanítást a készülék-LED zöld fénnyel való kigyulladása jelzi (a világítás idõtartama attól függ, hogy folyik-e mg további konfiguráció). Megjegyzés: Ha a kapcsoló-interfész már be van tanítva a központra, és ez által reteszelve van a közvetlen betanítás ellen, ha mégis a fenti módon konfigurációs üzemmódba hozza, akkor azonban egy csatlakoztatott kapcsoló mûködtetésekor 2 másodpercre piros színnel kigyullad a készülék-LED. Közvetlen tanulás nem lehetséges! A készülék-LED visszajelzése konfigurációs módban: Min. 2 mp-ig zöld LED Tanulás sikeres 2 mp-ig piros LED Tanulás sikertelen A készülék konfigurációs üzemmódban van, és a kapcsoló mûködtetésekor piros fénnyel kigyullad. A kapcsoló-interfész már be van tanítva a központra, és ez által reteszelve van a közvetlen betanítás ellen. 8 Egyszerû kezelési funkciók A betanítás után egyszerû kezelõ funkciók állnak rendelkezésre. Leszállításkor a három csatorna három be-/kikapcsolóként (BE/KI) van betanítva. A kapcsolómûködtetõk BE/KI üzemmódban mûködtethetõk. A redõnymûködtetõk fel és le üzemmódban (FEL/STOP/LE/STOP) mûködtethetõk. Váltókapcsolások is megvalósíthatók a kapcsoló-interfésszel. 9 Visszaállítás a szállítási állapotra Tartsa a tanító gombot legalább 5 másodpercig nyomva. A készülék-LED elkezd lassan pirosan villogni. (Ha itt akarja a visszaállítást megszakítani, ezt a tanító gomb rövid nyomásával teheti meg, vagy várhat 15 másodpercig. mindkét esetben leáll a LED lassú piros villogása.) A készülék visszaállításához nyomja meg ismét a betanítógombot legalább 5 másodpercig. A betanítógomb nyomva tartása közben a LED most gyorsabban kezd el villogni. Engedje fel most a gombot, a visszaállítást a LED mintegy 3 másodpercig tartó piros fényû világítással igazolja vissza. Lehetséges hibajelentések: (Ez a hiba csak akkor léphet fel, ha Önnek van központja, és a készülék be van tanítva erre a központra.) Ha a LED a betanítógomb 5 másodperces nyomva tartása ellenére nem kezd el villogni, hanem folyamatosan ég, a készülék nem állítható vissza. Ebben az esetben a kódolás a gyáritól eltérõ kódrendszerrel mûködik. A készülék visszaállítására a központ konfigurációs szoftverjét kell használni. Az eljárás a központ szoftverjének a használati útmutatójában van leírva. 10 Mûszaki adatok Rádiójel frekvenciája: 868,3 MHz Típus Szabadtéri hatótávolság: 100 m Tápáramellátás 1db CR 2032 lítium-gombelem Elem-üzemélettartam: 3 év (napi 6 mûködtetés) Védettség: IP 20 Ház: ABS A ház színe: fekete Méretek: 50 x 10 mm ( Súly 30 g (elem nélkül) Mûszaki változtatások joga fenntartva. Eltávolítás A készüléket tilos a háztartási szemétbe dobni! Az elektronikai készülékeket az elhasznált elektromos és elektronikai készülékekrõl szóló irányelvnek megfelelõen az erre rendszeresített helyi gyûjtõhelyen kell leadni. A CE jelölés szabadforgalmi jel, amely kizárólag a hatóságok felé irányul, és nem tartalmaz a jellemzõkre vonatkozó jótállást.

Podmienky používania dokumentácie produktu