Tester zásuvky pro přívěs

138.61

Popis

Skúsenosti a názory zákazníkov

  • Skúsenosti užívateľov nie sú k dispozícii.

Otázky užívateľov

  • Užívatelia k tomuto výrobku zatiaľ nemali žiadne otázky.

Overiť cenu

Dokumentácia

Podmienky používania dokumentácie

Tester zásuvek přívěsu Obj. č.: 85 37 70
Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup testeru zásuvek SecoRüt.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
Účel použití Výrobek slouží k zjišťování závad v kabeláži připojení přívěsu k vozidlu.
Je napájen z vozidla a napájení je synchronizováno s elektronikou zařízení.
Bezpečnostní pokyny Neoprávněné zásahy do výrobku a/nebo jeho úpravy jsou nepřípustné z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE). Věnujte pozornost pokynům k správnému uvedení do provozu.
1. Zástrčka k zásuvce přívěsu 7 a 13 pólů 2. LED kontrolka / kontrolky Princip fungování Testování vozidla se děje přes kabel a zásuvku testeru.
Uvedení do provozu 1. Připojte přiloženou zástrčku testeru do zásuvky přívěsu na vozidle.
2. Nejdříve zkontrolujte správné připojení 7 – 13 pólové zástrčky. Tester automaticky rozpozná, zda vozidlo používá CAN sběrnici nebo ne. Musí blikat obě LED kontrolky 9 (-) a 10 (-), (13 pólů).
V opačném případě musela být zásuvka připojena k vozidlu nesprávně (chybí kabely mínus / na konstrukci vozu).
3. Nastupte do vozidla na straně řidiče i s testerem a zapínáním jednotlivých funkcí vozu zkontrolujte konfiguraci kabelů zásuvky. Aby to bylo možné, zapněte prosím zapalování.
4. Případné rozdíly tester okamžitě indikuje blikáním LED kontrolek pro chybějící nebo špatné připojení.
Údržba Pravidelně kontrolujte technickou funkčnost testeru, např. zda není poškozen kabel konektoru.
Mimo to není potřebná žádná další údržba.
Recyklace Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.
Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!
Technické údaje Napájení: 12 V DC
Proud měření: 0,2 mA
Rozměry (Š x V x H): 62 x 68 x 100 mm Hmotnost: 695 g Rozsah provozní teploty (min- – max.): +5 °C až +40 °C
Relativní vlhkost: Max. 85% Záruka Na tester zásuvek přívěsu SecoRüt poskytujeme záruku 24 měsíců.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, běžného opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.
Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.
Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!
© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. VAL/10//2016

Podmienky používania dokumentácie produktu