Stolové hodiny so skrytou HD kamerou Technaxx TX-76

79.15

Popis

Vlastnosti a parametre výrobku

Druh senzora (zabezpečenie)CMOS
Doplnkové IČ-svetloÁno
Miesto použitiaDo interiéru
MikrofónÁno
Vonkajšia šírka104 mm
Vonkajšia výška49 mm
Rozmer, hĺbka44 mm
Hmotnosť139 g
Kategória výrobkuBezpečnostná kamera

Skúsenosti a názory zákazníkov

  • Po dvou dnech hodiny přestali fungovat.
  • Svit hodin v noci působí rušivě, nutné napájení baterií.

Otázky užívateľov

  • Dobrý den. Hodiny sem zakoupil a po 2 dnech nefungují. Po vybití baterií a následném dobití hodiny nefungují ani kontrolka nabíjení nic neukazuje že by se hodiny nabíjeli. V návodu se nic nepíše kde by mohla být chyba nebo nějaký typ co dál dělat. Poradíte mi prosím.

Overiť cenu

Dokumentácia

Podmienky používania dokumentácie

Stolní hodiny s Full HD kamerou TX
-76
Obj. č.: 149 10 86
Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup stolních hodin s vestavěnou Full HD kamerou TX-76.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
Před prvním použitím se musí akumulátory uvnitř výrobku nabít. K napájení používejte pouze akumulátory Li-Ion 14500, které jsou součástí dodávky. V případě použití jiného typu akumulátorů nemůžeme poskytnout záruku. Nejdříve vložte paměťovou kartu MicroSD, protože jinak nebudou popisované funkce LED kontrolek odpovídat popisu v návodu.
Rozsah dodávky * Stolní hodiny s Full HD kamerou TX-76
* 2 x akumulátor Li-Ion (typ 14500, 3,7 V) * Dálkový ovladač (včetně knoflíkové baterie CR2032, 3 V) * Micro USB kabel (k nabíjení a přenosu dat na počítač) * Návod k obsluze Vlastnosti * Digitální stolní hodiny s integrovanou Full HD kamerou pro pořizování fotografií a videozáznamu * Funkce detekce pohybu, nočního vidění a budíku * Střežení bytů a kanceláří * Digitální zobrazení času i během nahrávání * Možnost nastavení 3 časů buzení * Jednoduchý záznam videa se zvukem a pořizování fotografií pomocí dálkového ovladače.
* Spuštění záznamu na základě detekce pohybu (s dosahem do 5 m) * 6 x IR LED pro noční vidění s dosahem 1 až 3 m * Dálkový ovladač s dosahem do 10 m (v otevřeném prostoru) * Podpora nahrávání během nabíjení * Snadná obsluha a malé rozměry Toto zařízení podporuje video 1080P.
K ukládání záznamu použijte vysokorychlostní paměťovou kartu.
Popis výrobku Přední strana Zadní strana

Vložení a výměna akumulátorů Otevřete zadní kryt na hodinách (viz obrázek vpravo) a vložte dovnitř akumulátory (typ 14500, 600 mAh, 3,7 V). Při vkládání akumulátorů dejte pozor na dodržení jejich správné polarity.
Po vložení akumulátorů vraťte kryt na místo a schránku uzavřete.
K nabíjení akumulátorů použijte přiložený Micro USB kabel. V průběhu nabíjení bude pomalu blikat modrá LED kontrolka (Blue light). Po dokončení nabíjení LED kontrolka přestane blikat a začne trvale svítit. Vložení paměťové karty POZOR: Před prvním použitím paměťovou kartu (až do 32 GB) zformátujte ve FAT 32.
Paměťová karta se musí vložit, aby bylo možné používat funkci nahrávání a pořizování fotografií.
Dejte pozor, abyste paměťovou kartu vkládali kontakty dopředu směrem k schránce akumulátorů.
Vložte paměťovou kartu do otvoru (TF slot), až uslyšíte, jak zaklapne na místo. Chcete-li kartu vybrat, zatlačte je trochu dovnitř, aby se uvolnila a částečně vysunula z hodin.
Nastavení funkcí Nastavení přesného času Pro nastavení hodin stiskněte jedenkrát tlačítko SET a tlačítky UP a DOWN nastavte hodinu.
Stiskněte znovu SET a začne blikat nastavení minut. Tlačítky UP a DOWN nastavte minutu a poté stiskněte znovu SET, aby se nastavení uložilo.
Poznámka: Pro rychlejší změnu hodnoty nastavení podržte příslušné tlačítko o něco déle.
Nastavení časového formátu V režimu zobrazení času stiskněte pro změnu časového formátu 12, resp. 24 hodin tlačítko UP.
Nastavení buzení Pokud jste nastavili čas, stiskněte v režimu budíku 1 tlačítko SET. Nejdříve nastavte hodinu buzení.
Poté stiskněte znovu SET tlačítky UP a DOWN nastavte minuty. Pro potvrzení nastavení stiskněte znovu SET. Na displeji se zobrazí A.L ON, nebo A.L OF (viz níže uvedené obrázky).
Po dokončení nastavení budíku 1 stiskněte SET a přejděte k nastavení budíku 2 nebo budíku 3.
Nastavte časy buzení stejným způsobem jako v případě budíku 1.
Pozor: Pokud se během 20 sekund nestiskne žádné tlačítko, displej se vrátí k zobrazení času.
Budík 1
Budík 2
Budík 3
Nastavení hodiny buzení Nastavení minut buzení Zapnutý budík Vypnutý budík * Chcete-li zkontrolovat nastavení buzení, stiskněte v režimu zobrazení času tlačítko DOWN.
Obsluha Otevřete zadní kryt, vložte dovnitř paměťovou kartu MicroSD a zapněte přístroj.
Při napájení akumulátory stiskněte dlouze tlačítko (nebo dlouze tlačítko A na dálkovém ovladači).
Rozsvítí se modrá (BLUE) a červená (RED) LED. Po inicializaci systému zůstane modrá LED trvale svítit.
Poznámka: V případě, že v hodinách není vložena paměťová MicroSD karta, začne blikat červená LED a blikání se po několika sekundách zastaví.
Popis tlačítek a LED kontrolek 1. Pořizování fotografií: V pohotovostním režimu (svítí modrá LED) stiskněte tlačítko (nebo tlačítko A na dálkovém ovladači), aby se aktivoval režim automatického pořizování fotografií (modrá LED pomalu bliká). V tomto režimu se bude pořizovat 1 fotografie každých 10 sekund.
Pro návrat zpět do pohotovostního režimu stiskněte znovu krátce tlačítko (nebo tlačítko A na dálkovém ovladači).
2. Záznam videa: V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko KEY1 (nebo tlačítko B na dálkovém ovladači). Modrá LED zhasne a rozsvítí se červená LED. Stiskněte znovu tlačítko KEY1
(nebo tlačítko B na dálkovém ovladači). Červená LED třikrát zabliká a zhasne. Nyní jste v režimu nahrávání videa. Pozor: Maximální délka záznamu jednoho souboru je 10 minut a poté se začne záznam ukládat do nového souboru.
Uložení videozáznamu: Stiskněte krátce tlačítko KEY1 (nebo tlačítko B na dálkovém ovladači) a současně se rozsvítí červená a modrá LED. Červená LED poté zůstane svítit a modrá LED
zhasne. Pro přechod do pohotovostního režimu stiskněte znovu tlačítko KEY1 (nebo tlačítko B na dálkovém ovladači).
3. Detekce pohybu: V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko KEY2 (nebo tlačítko C na dálkovém ovladači) a červená a modrá LED 1x krátce bliknou. Pro přechod k režimu detekce pohybu stiskněte znovu tlačítko KEY2 (nebo tlačítko C na dálkovém ovladači) a červená a modrá LED
začnou trvale blikat. Pokud dojde k detekci pohybu, červená a modrá LED se vypnou.
Pro ukončení režimu detekce pohybu a přechod k pohotovostnímu režimu stiskněte opět tlačítko KEY2.
Pozor: Minimální délka videozáznamu je 30 sekund a maximální délka záznamu jednoho souboru je 10 minut. Poté se začne záznam ukládat do nového souboru.
4. Infračervený režim: V libovolném režimu po zapnutí stiskněte dlouze KEY2, nebo krátce tlačítko D na dálkovém ovladači. 2x zabliká červená LED kontrolka = aktivuje se noční vidění.
1x blikne červená LED = noční vidění se deaktivuje.
5. Nahrávání v průběhu nabíjení: Přepínač zanítí a vypnutí musí být alespoň 10 sekund v poloze vypnuto (OFF). Důležité: Nezapínejte okamžitě přístroj tlačítkem , nebo dlouhým stiskem tlačítka A! Nejdříve stiskněte krátce tlačítko A, aby se povolil a změnil režim. Máte-li připojený nabíjecí Micro USB kabel, můžete během nabíjení aktivovat režim pořizování fotografií, nahrávání videa a detekci pohybu. Stejně tak můžete zapnout nebo vypnout noční vidění (IR LED).
6. Režim USB: Propojte pomocí Micro USB kabelu hodiny s počítačem. V režimu nabíjení akumulátorů bliká modrá LED kontrolka. Pokud jsou akumulátory úplně nabité, modrá LED
zůstane trvale svítit. Pokud při zapnutí není v přístroji vložena MicroSD karta, červená LED bude 10 sekund blikat a poté se vypne. Pokud jsou slabé akumulátory, červená LED kontrolka se na 10 sekund rozbliká také během provozu a poté se přístroj vypne. Pro přepínání provozních režimů stiskněte příslušné tlačítko (viz níže uvedená tabulka), dokud nezačne blikat odpovídající LED
kontrolka. Pro vypnutí stiskněte dlouze tlačítko (nebo dlouze tlačítko A na dálkovém ovladači).
Modrá a červená LED kontrolka se současně na 2 sekundy rozsvítí a poté zhasnou.
Přístroj je nyní v pohotovostním režimu.
Svítí modrá LED Pořízení fotografie v pohotovostním režimu Zapněte režim tlačítkem , nebo stiskem tlačítka A
na dálkovém ovladači. Pomalu bliká modrá LED
Automatické pořizování fotografií každých 10 sekund Svítí červená LED
Záznam videa v pohotovostním režimu Zapněte režim tlačítkem KEY 1
, nebo stiskem tlačítka B
na dálkovém ovladači.
3 x blikne červená LED
a poté se vypne. Nahrávání videa (max. délka 1 souboru je 10 min.) Svítí modrá a červená LED
Detekce pohybu v pohotovostním režimu Zapněte režim krátkým stiskem tlačítka KEY 2, nebo tlačítkem C na dálkovém ovladači.
Modrá a červená LED
blikají, když není detekován pohyb. Detekce pohybu připravena k záznamu videa Vypnutá modrá i červená LED Nahrávání videa po detekci pohybu (max. délka 1 souboru je 10 min.) Č ervená LED 2 x zabliká Aktivní režim nočního vidění Zapněte režim dlouhým stiskem tlačítka KEY 2, nebo tlačítkem D na dálkovém ovladači. Červená LED 1 x zabliká Vypnutý režim nočního vidění

Nastavení a použití časového razítka Datum a čas se při pořizování fotografií a záznamu videa automaticky upravuje.
Nejdříve vytvořte „časový dokument“. Pozor: nestačí jenom změnit dokument na MicroSD
kartě. Musí se změnit přes připojený počítač.
1. Připojte k hodinám a k počítači USB kabel.
2. Otevřete , nebo Počítač, nebo Průzkumníka.
3. Počítač detekuje kameru, resp. hodiny zařízení s vyměnitelným uložištěm.
4. Klikněte 2x levým tlačítkem na ikonu tohoto vyměnitelného uložiště a ukáže se složka Photo & Video. NEOTVÍREJTE JI!
5. Klikněte 2x na textový dokument „time.txt“ a editujte ho.
6. Vyplňte aktuální rok, měsíc a den a hodiny, minuty a sekundy ve formátu [např. 2018.06.04.
07:30:29].
7. Klikněte na Soubor > Uložit a zavřete soubor.
8. Vypněte hodiny a restartujte je. Přístroj bude nyní při nahrávání upravovat datum a čas.
Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do stolních hodin.
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.
K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro výrobku.
Manipulace s bateriemi a akumulátory Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky.
V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice!
Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze!
Nabíjet můžete pouze akumulátory.
Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!
K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! Šetřete životní prostředí!
Recyklace Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!
Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.
Technické údaje Rozlišení videa 1920 x 1080, formát AVI, 30 fps Rozlišení fotografií 2560 x 1440, formát JPEG
Obrazový senzor CMOS, 1280 x 720, 2 MP, pozorovací úhel 60° Úložné médium Podporuje MicroSD karty s kapacitou do 32 GB
(až do třídy 6) Přehrávací software VLC a Media player Napájení 2 x vyměnitelný akumulátor Li-Ion (2 x 600 mAh) typ 14500, 3,7 V, nebo napájecí adaptér 5 V, 1 A DC (není součástí návodu) Čas nabíjení a nepřetržitého záznamu 5 hod. / 7 hodin Pohotovostní režim Funkce video a foto až 6 hod. / jen s použitím funkce hodin až 11 dní Odběr proudu 160 mA / 3,7 V (jen video); 150 mA / 3,7 V (jen IR); 30 mA / 3,7 V (jen hodiny) Operační systémy Win 7, 8, 8,1 a 10
Rozměry (D x Š x V) 10,4 x 4,4 x 4,9 cm Hmotnost 136 g (včetně akumulátorů); 100 g (bez akumulátorů) Záruka Na stolní hodiny Technaxx ® s vestavěnou Full HD kamerou TX-76 poskytujeme záruku 24 měsíců.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.
Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.
Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!
© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. VAL/2/2018

Podmienky používania dokumentácie produktu