Ovládanie roliet s LCD, Kaiser Nienhaus Tastor Mercato

41.66

Popis

Vlastnosti a parametre výrobku

Prevádzkové napätie230 V
Spôsob montážePod omietku
FarbaČisto biela
Vonkajšia šírka80 mm
Vonkajšia výška80 mm
Rozmer, hĺbka60 mm
Kategória výrobkuVýstupný rozširujúci modul

Skúsenosti a názory zákazníkov

  • Skúsenosti užívateľov nie sú k dispozícii.

Otázky užívateľov

  • Užívatelia k tomuto výrobku zatiaľ nemali žiadne otázky.

Overiť cenu

Dokumentácia

Podmienky používania dokumentácie

Ovládání rolet s LCD a časovačem Tastor Mercato 320050
Obj. č. 64 66 93
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup ovládání rolet Kaiser Nienhaus.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
Elektrické připojení Programování ovladače 1. Spuštění programu Stiskněte a přidržte tlačítka ▲(nahoru) a ▼ (dolů) po dobu 3 vteřin 2. Nastavení reálného času Nastavení hodiny 18 : 32
Tlačítkem ▲ nastavte hodinu Potvrďte tlačítkem ▼ Nastavení minut 18 : 32
Tlačítkem ▲ nastavte minuty Potvrďte tlačítkem ▼ 3. Naprogramování automatického otevírání Nastavení hodiny 07 : 20
Tlačítkem ▲ nastavte hodinu Potvrďte tlačítkem ▼ Nastavení minut 07 : 20
Tlačítkem ▲ nastavte minuty Potvrďte tlačítkem ▼ 4. Naprogramování automatického zavírání Nastavení hodiny 21 : 45
Tlačítkem ▲ nastavte minuty Potvrďte tlačítkem ▼ Nastavení minut 21 : 45
Tlačítkem ▲ nastavte minuty Potvrďte tlačítkem ▼ 5. Výběr režimu Tlačítkem ▲ je možné vybrat z následující režim: man – manuální ovládání auto – režim nastavené doby pro otevření a zavření var – otevírání a zavírání v intervalu + / – 15 minut (předstíraná přítomnost osob v objektu) 6. Ukončení programování Stiskněte tlačítko ▼

Poznámka: Požadovaná hodnota je nastavována pomocí tlačítka ▼a přitom je signalizována problikáváním nastavované hodnoty. Požadovanou hodnotu potvrdíte stiskem tlačítka ▲.
Každý stisk tlačítka navyšuje hodnotu. Stisknutím a přidržením tlačítka dochází k rychlejšímu navyšování hodnoty. Po nastavení požadované hodnoty a potvrzení tlačítkem ▼ dojde k automatickému přesunu na nastavení další hodnoty.
Programovací režim se automaticky ukončí v případě, že po dobu 30 vteřin nedojde ke stisku tlačítka.
Nastavené hodnoty se automaticky uloží. V případě poruchy přejde zařízení automaticky do režimu manuálního ovládání. Provoz ovladače Stisknutí tlačítka ▼ < 1 vteřinu Spuštění dolů nebo zastavení Stisknutí tlačítka ▼ > 1 vteřinu Spustí rolety dolů Stisknutí tlačítka ▼ > 6 vteřin Spuštění rolety dolů + uložení času spuštění dolů Stisknutí tlačítka ▲ < 1 vteřinu Spuštění nahoru nebo zastavení Stisknutí tlačítka ▲ > 1 vteřinu Vytažení rolety nahoru Stisknutí tlačítka ▲ > 6 vteřin Vytažení rolety nahoru + uložení času vytažení Současný stisk tlačítek ▲ a ▼ < 1 vteřinu Přepnutí režimu Současný stisk tlačítek ▲ a ▼ > 3 vteřiny Aktivace zvoleného režimu Současný stisk tlačítek ▲ a ▼ > 6 vteřin Reset zařízení (uvedení zpět do továrního nastavení) Krátkým stiskem (do 1 vteřiny) tlačítek pro ovládání směru (▼ nebo ▲) dojde k natočení lamel žaluzií.
Automatický režim bude i nadále aktivní. Rychlé programování V případě, že stisknete tlačítka ▼ nebo ▲ déle než 6 vteřin v době kdy se rolety pohybují nahoru nebo dolů, dojde k uložení aktuálního času, coby času pro spuštění nebo vytažení rolet (funkce Memory). Provozní režimy Manuální ovládání man Automatický (denní program) auto Automatický + náhodný var Současným stiskem tlačítek ▼ nebo ▲ dojde k přepnutí na manuální ovládání.
Dalším stisknutím tlačítka, dojde k návratu do předchozího režimu.
Při výběru a aktivaci automatickém režimu je vhodné naprogramované spínací časy nastavit i s patřičnou časovou rezervou např. +/- 15 min.
Směr pohybu rolet lze pomocí tlačítek kdykoliv změnit.
Tovární nastavení Denní program vytažení v 07:00 hod, spuštění v 21:00 hod Reálný čas 00:00 hod Režim Man Recyklace Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!
Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do ovládání rolet.
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.
K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro ovladače.
Technické údaje Provozní napětí 230 V, 50 Hz Spínací napětí 250 V AC
Spínací proud 3 A cos φ 1
Provozní teplota + 5 °C až + 45 °C
Doba spuštění max. 2,5 minuty Zpoždění při sepnutí min. 0,5 vteřiny Přesnost < 5 vteřin/den Rezerva chodu cca 0,5 vteřiny Stupeň krytí IP 20
Třída ochrany II
Shoda CE Záruka Na ovládání rolet s LCD displem poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.
Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.
Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! © Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. REI/11/2014

Podmienky používania dokumentácie produktu