Mezizásuvka s detekciou pri úniku vody Schabus SHT 217, zapnutie

57.53

Popis

Vlastnosti a parametre výrobku

Vlastnosti hlásičaS externým senzorom
Spôsob montážePrepojovací konektor
Napájanie230 V
Vonkajšia šírka57 mm
Vonkajšia výška121 mm
Rozmer, hĺbka38 mm
Hmotnosť275 g
Kategória výrobkuDetektor úniku vody

Skúsenosti a názory zákazníkov

 • Rýchla reakcia pri zaplavení a dobrá dľžka kábla čidla. Odporúčam.

Otázky užívateľov

 • Dobry den,

  Existuje aj podobne zariadenie s opacnou logikou, zasuvka sa vypne po dosianuti hladiny (zaplaveni cidla)?

  Dakujem Dano

 • Potřebuji aby při poklesu hladiny označené čidlem, zásuvka vypnula čerpadlo. Detektor SHT 217 tak funguje. Jen při potopeném čidle bliká červeně a vydává akustický signál. Při poklesu hladiny pak vypne zásuvku a svítí zelená dioda. Je to tak správně?
 • dobrý den, jaká je délka kabelu k senzoru? je ji možno případně zvýšit prodloužením kabelu čidla?
 • OPravdu to sepne jen v rozsahu 0-100 sekund? Vice neni mozne? Potreboval bych tak 0,5h.
 • 1. V názvu je "zapnutí", v popisu je napsáno, že to vypíná.

  2. Dá se vypnout akustický alarm a použít to jen jako spínač?

Overiť cenu

Dokumentácia

Podmienky používania dokumentácie

Zásuvka s detektorem hladiny vody Schabus SHT 217, 300217 s externím senzorem, > 95 dB
Obj. č. 75 40 00
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup detektoru vodní hladiny.
Tento návod k obsluze je nedílnou součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst.
Rozsah dodávky Zásuvka SHT 217 detektoru vodní hladiny se senzorem Návod k obsluze Montážní materiál (šrouby, hmoždinky) Účel použití Tento výrobek je detektor vodní hladiny SHT 217, který slouží pro detekci a sledování hladiny vody ve vodních nádržích k odčerpávání resp. přečerpávání vody. Jakmile se dostane senzor do kontaktu s vodou, vygeneruje systém akustickou nebo vizuální signalizaci a zároveň přitom dojde k zapnutí čerpadla, které je připojené do zásuvky detektoru SHT 217. Prostřednictvím integrovaného potenciometru můžete nastavit dobu pro doběh čerpadla v intervalu od 0 do 100 sekund.
Instalace systému Upozornění! Nikdy tento výrobek nepoužívejte ve venkovním prostředí! Montáž senzoru Senzor reaguje na kontakt s vodou prostřednictvím dvou metalických kontaktů.
Montážní poloha senzoru určuje úroveň hladiny vody, při které dojde řídící jednotkou detektoru k sepnutí připojeného čerpadla.
Funkce detektoru hladiny vody v nádrži.
Potenciometr pro nastavení času pro doběh čerpadla.
Nastavitelný rozsah: 0 – 100 s. Uvedení do provozu Detektor SHT 217 jednoduše připojte do běžné elektrické zásuvky. Použijte však proto pouze řádně instalovanou a uzemněnou, zásuvku elektrické sítě 230 V AC, 50-60 Hz. Do zásuvky detektoru SHT
217 připojte zástrčku, která je na konci kabelu u použitého čerpadla.

Po připojení detektoru do elektrické zásuvky se rozsvítí provozní LED kontrolka zelené barvy.
S použitím potenciometru, který je umístěný v zadní části detektoru nastavte čas pro doběh čerpadla v rozsahu 0 – 100 sekund.
Jakmile detektor vygeneruje akustický signál, aktivuje se přednastavený interval pro doběh čerpadla poté, co klesne hladina vody pod úroveň senzoru vodní hladiny.
Při konfiguraci času pro doběh čerpadla se ujistěte, že čerpadlo po odčerpání vody neběží naprázdno.
V opačném případě může dojít k tepelnému přetížení čerpadla. Přitom hrozí jeho nevratné poškození!
Akustická a optická signalizace Poté, co zaznamená hladinový senzor kontakt s vodou, vygeneruje systém detektoru varovný tón.
Současně přitom se aktivuje optická LED indikace (červené barvy) a zároveň dojde i k sepnutí připojeného čerpadla. Jakmile pak klesne hladina vody pod úroveň senzoru aktivuje se nastavený interval pro doběh čerpadla. Červená LED kontrolka bude během doběhu chodu čerpadla blikat.
Po dosažení konce nastaveného intervalu dojde k automatickému vypnutí připojeného čerpadla a k rozsvícení provozní LED kontrolky zelené barvy.
Test správné funkce systému Poté, co dojde k naplnění vody ve vaší vodní nádrži (například po přečerpání vody z jiné nádoby) musí dojít k sepnutí připojeného čerpadla a odčerpávání vody z nádrže.
Z bezpečnostních důvodů doporučujeme test funkce provádět jednou za měsíc!
Oblast použití Normy, určené pro posuzování okolních vlivů pro provozu výrobku předpokládají použití tohoto výrobku v následujícím prostředí: · Obytné budovy, domky, byty a pokoje a podobně, dále prodejní místa jako jsou obchody a hypermarkety.
· Menší podniky jako jsou dílny, sklady a servisní střediska.
· Všechny výše uvedené prostory mají společný charakter ve zdroji napájení (distribuční elektrická síť nízkého napětí 230 V).
Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do detektoru.
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.
K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku. Recyklace Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!
Technické údaje Zdroj napájení 230 V AC (± 10 %) / 50-60 Hz Spotřeba 3 W / cca 0,5 W v pohotovostním režimu (StandBy) Max. spínaná zátěž 3500 W / 16 A Čas pro doběh čerpadla nastavitelný v rozsahu 0 – 100 s Podmínky provozu teplota -15 až +40 °C
Ochrana IP 20
Akustická signalizace 80 dB (ve vzdálenosti 10 cm) Délka kabelu senzoru 6 m (volitelně je možné jeho prodloužení) Rozměry 121 x 57 x 38 mm Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.
Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! © Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. REI/8/2018

Podmienky používania dokumentácie produktu