Homematic IP HMIP-PSM, Max. dosah 150 m, DE

53.67

Popis

Vlastnosti a parametre výrobku

Séria (domáca technika)Homematic IP
Cloudová integrácia (Smart Home)Alexa (je potrebná samostatná základná stanica)
Google Home (je potrebná samostatná základná stanica)
Conrad Connect (je potrebná samostatná základná stanica)
Bezdrôtové zariadenie (Smart Home)Hersteller-Spezifisch
spínací výkon (max.)3680 W
Miesto použitiaDo interiéru
Spôsob ochranyIP20
Napájanie230 V
Prevádzkové napätie230 V
Frekvencia868 MHz
Max. dosah150 m
Spôsob montážePrepojovací konektor
FarbaBiela
Vonkajšia šírka70 mm
Vonkajšia výška70 mm
Rozmer, hĺbka39 mm
Hmotnosť154 g
Tok signálu (konektor A na B)Obojsmerný (bi)
Vlastnosti domácej automatizácieS funkciou merania

Skúsenosti a názory zákazníkov

  • Skúsenosti užívateľov nie sú k dispozícii.

Otázky užívateľov

  • Je již v nabídce také HMIP-PSM-PE,odpovídající CZ normě?
  • Proč nabízíte variantu tohoto produktu která neodpovídá CZ normě, když výrobce vyrábí i variantu se zemnícím kolíkem označenou HMIP-PSM-PE?

Overiť cenu

Dokumentácia

Podmienky používania dokumentácie

Bezdrátová spínací a měř icí zásuvka Smart Home IP HMIP-PSM
Obj. č. 140 65 57
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové spínací a měřicí zásuvky.
Tento návod k obsluze je nedílnou součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst.
Systém Smart Home ádná moderní domácnost se v dnešní době neobejde bez inteligentního systému, který umožňuje automatické opakování různých procesů, regulaci a monitoring prostřednictvím dálkového ovládání ze smartphone / tabletu. Systém Smart Home takové řešení nabízí a pokrývá tak široké spektrum v oblasti domácích systémů a automatizace. Díky instalaci systému můžete například regulovat teplotu vytápění, ovládat osvětlení nebo přístup k různým spotřebičům popřípadě zabezpečit objekt pomocí poplašného zařízení (funkce Alarm). V tomto návodu získáte kompletní informace k instalaci tohoto moderního systému. Dozvíte se tak zároveň i více o bezdrátové technologii, která umožňuje jednoduché ovládání a provoz různých zařízení v celé domácnosti.
Systém Homematic IP je výrobek další generace, která je na trhu k dispozici od roku 2015
a přináší zcela nový internetový protokol IPv6, který podporuje každý komponent systému a jehož standardů využívá i samotný internet. Díky této nové technologii dosáhla společnost Homematic zcela nové úrovně. Systém tak nabízí komplexní řešení pro domácnost za využití nejmodernějších poznatků. Ovládání prostřednictvím smartphone a bezplatné aplikace pro Android a iOS je velmi pohodlné a intuitivní a umožňuje pohodlnou konfiguraci systému podle vlastních požadavků. Popis a ovládací prvky Spínací a měřící zásuvka umožňuje velmi pohodlné spínání a vypínání různých spotřebičů na dálku prostřednictvím aplikace Homematic IP ve vašem smartphone. Zásuvka navíc dokáže měřit spotřebu (výkon) energie připojeného spotřebiče. Spotřebovaná energie pak zobrazuje náklady / kWh v aplikaci Homematic IP ve smartphone. Díky této spínací zásuvce tak můžete například ovládat teplotu v místnosti vytápěné elektrickým radiátorem (přímotopem). Současně můžete použít nástěnný termostat Homematic IP pro import dat o aktuální teplotě v místnosti. Spínací zásuvka nevyžaduje žádnou složitou instalaci. Jednoduše ji připojíte do běžné elektrické zásuvky v domácnosti. Spínací zásuvka pak nijak nenaruší funkci ostatních zásuvek příslušného zásuvkového obvodu. A – systémové a spínací tlačítko / Teach-in / provozní LED indikátor

Uvedení do provozu Spuštění procesu Teach-in Pro tento proces je nezbytná instalace centrální, řídící jednotky Homematic IP Access Point a instalace aplikace Homematic IP do mobilního zařízení (smartphone). Postup pro instalaci řídící jednotky naleznete v příslušném návodu tohoto systémového komponentu.
Spínací zásuvku je zapotřebí pomocí tohoto „samoučícího“ procesu naučit komunikovat s ostatními komponenty systému a zejména s řídící jednotkou Access Point.
· Ve smartphone spusťte aplikaci Homematic IP.
· V aplikaci přejděte do nabídky „Teach-in device“.
· Připojte spínací zásuvku do běžné elektrické zásuvky.
· V té chvíli dojde k aktivaci režimu Teach-in. Režim pak bude aktivní během následujících 3 minut.
Poznámka: Režim Teach-in můžete kdykoliv jindy spustit manuálně na dobu dalších 3 minut po stisknutí systémového tlačítka (A).
· Spínací zásuvka se poté automaticky zobrazí v seznamu vyhledaných zařízení aplikace Homematic IP.
· Pro potvrzení celého procesu zadejte poslední 4 číslice sériového čísla nebo neskenujte QR kód ze zadní části spínací zásuvky.
· Vyčkejte na úspěšné dokončení procesu Teach-in.
· V případě úspěšného dokončení celého procesu se na spínací zásuvce rozsvítí zelený LED indikátor.
· Pakliže se rozsvítí červená LED, zopakujte celý proces znovu.
· Vyberte vhodnou aplikaci a použití pro spínací zásuvku.
· V aplikaci Homematic IP můžete spínací zásuvce přidat vlastní název a přiřadit jí do konkrétní (virtuální) místnosti.
Po tomto procesu je následně možné dálkově ovládat různé spotřebiče připojené do spínací zásuvky Homematic IP. Spotřebič pak můžete dálkově vypnout nebo zapnout.
Obsluha Spínací zásuvku můžete navíc ovládat manuálně prostřednictvím stisku systémového tlačítka (A), kterým připojený spotřebič zapnete nebo vypnete. Při nesprávném použití nebo použití poruchového obvodu a elektrické zásuvky může dojít k přehřátí spínací zásuvky. Zvýšení teploty interních komponentů spínací zásuvky má za následek automatické vypnutí připojených spotřebičů.
Spínací zásuvka je tak chráněna proti tepelnému přetížení a její provoz je tak vysoce bezpečný.
Po té co citlivá elektronika zásuvky zaznamená snížení teploty interních komponentů, je možné spínací zásuvku a tím i připojený spotřebič znovu zapnout (aktivovat). Dbejte maximální provozní teploty spínací zásuvky (více v části „Technické údaje“). V případě potřeby doporučujeme ponechat používanou elektrickou instalaci překontrolovat kvalifikovaným elektrikářem.
Poté co spínací zásuvku připojíte do elektrické sítě, provede zásuvka automatický auto-test systému (trvá cca 2 sekundy). Během tohoto procesu bliká oranžový LED indikátor a zároveň problikne i zelená LED (více v části „Chybová hlášení a LED indikace“). V případě úspěšného dokončení testu systému může spínací zásuvka vyslat statusový signál do řídící jednotky. Zařízení je tak připraveno k provozu.
Řešení problémů Nepotvrzený příkaz Pakliže úspěšně neproběhla komunikace mezi řídící jednotkou a příslušným zařízením (spínací zásuvkou), jedná se pravděpodobně o chybu během bezdrátového přenosu, způsobenou rušením radiového signálu. Přenosový proces tak nemohl být z důvodů rušení signálu dokončen. Selhání bezdrátového přenosu může představovat například rušení jiným bezdrátovým zařízením v blízkosti řídící jednotky (Access Point) nebo ovládaného komponentu (spínací zásuvka). Mimo to může nastat situace, kdy signál není zaznamenán přijímačem z důvodů příliš velké vzdálenosti od vysílače, případně sepnutí ovládaného spotřebiče brání jiná, mechanická zábrana (například mechanický vypínač / stykač) nebo došlo k jiné poruše na přijímači.
Střída signálu / Duty cycle Bezdrátový signál všech zařízení v systému Homematic IP probíhá na přenosové frekvenci 868 MHz. Tím je zaručen dostatečně bezpečný a vysoce spolehlivý provoz celého systému, který funguje na společné frekvenci. Maximální přenosový čas všech zařízení v systému je pak 1 % / hod (například tedy 36 sekund za hodinu). Zařízení integrované do systému pak vždy ukončí přenos po dosažení tohoto mezního limitu. Všechny komponenty systému Homematic IP
jsou však navrženy tak, aby vždy optimálně využívaly přenosového procesu. V běžném provozu však zpravidla nikdy nedochází k dosažení maximálního limitu „Duty cycle“. Přesto se však může stát, že zejména během úvodního iniciačního procesu a procesu „Teach-in“ může dojít k určitým potížím při přenosu radiového signálu. Pakliže systém zaznamená dosažení přenosového limitu, provozní LED indikátor 3x krátce problikne. Znamená to, že v té chvíli došlo k chybovému procesu a selhání přenosu radiového signálu. Zařízení pak spustí běžný přenos po uplynutí relativně krátké doby, nejpozději však do 1 hodiny.
Chybová hlášení a LED indikace LED indikace / Symbol Význam Řešení Problikává oranžová Probíhající přenos dat Vyčkejte na dokončení přenosu Rozsvícení zele né LED
Potvrzení přenosu dat Pokračujte v další konfiguraci systému Červená LED Selhání při přenosu dat Zopakujte celý konfigurační proces Blikající oranžová (10 s) Proces Teach-in Zadejte sériové číslo výrobku / Skenujte QR Rozsvícení červené LED
Dosa žení „Duty cycle“ Chvíli vyčkejte a zopakujte celý proces 6x blikne červená LED Závada spínací zásuvky Kontaktujte zákaznický servis 1x oranžová, 1x zelená Test segmentů displeje Po dokončení testu je zařízení připraveno

Uvedení do továrního nastavení Touto funkcí dojde k uvedení spínací zásuvky do stavu jako při jejím dodání.
Uvedením do továrního nastavení zároveň dojde k odstranění veškerého uživatelského nastavení spínací zásuvky. · Odpojte spínací zásuvky z elektrické zásuvky.
· Při opětovném připojení spínací zásuvky do elektrické zásuvky stiskněte a přidržte systémové tlačítko (A) po dobu 4 sekund. Oranžová LED kontrolka v té chvíli začne rychle blikat.
· Uvolněte systémové tlačítko.
· Znovu stiskněte a přidržte systémové tlačítko (A) po dobu 4 sekund, dokud se nerozsvítí zelená LED kontrolka.
· Uvolněte systémové tlačítko.
Spínací zásuvka poté automaticky provede restart systému.
Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do bezdrátové zásuvky. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření.
Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí!
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.
K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro zásuvky.
Informace o bezdrátovém přenosu Bezdrátový (rádiový) přenos probíhá na nevyhrazeném kanále daného frekvenčního pásma.
Díky tomu však může během provozu dojít k určitým poruchám při přenosu signálu.
Rušení signálu však mohou způsobit především jiná elektronická zařízení (například elektromotory nebo mobilní telefony) v blízkosti některých komponentů systému. Bezdrátový přenos mohou navíc výrazně omezit silné stěny a železo-betonové konstrukce v objektu nebo jiné překážky. Maximálně bezproblémový provoz celého systému je tak zaručen ve volném prostranství, kde signál není nijak rušen. Dalšími faktory, které výrazně ovlivňují kvalitu a dosah přenosu mohou být i vysoká vlhkost vzduchu a konkrétní charakteristika jednotlivého přijímače.
Při použití spínací zásuvky dbejte maximální přípustné zátěže (více v části „Technické údaje“).
Veškeré uváděné údaje se vztahují pouze k odporové (ohmické) zátěži! Spínací zásuvku připojte pouze do řádně instalované a uzemněné elektrické zásuvky. Po celou dobu provozu musí být spínací zásuvka i připojený spotřebič vždy dobře přístupné. Tuto spínací zásuvku nikdy nepřipojujte do různých prodlužovacích přívodů nebo rozbočovačů a flexibilních zásuvkových lišt.
Do spínací zásuvky nikdy nepřipojujte žádné spotřebiče, které jsou provozovány s různými kapalinami (například různé difuzéry a osvěžovače).
Elektronické spotřebiče (například TV, PC nebo světelné High-power LED zdroje) nepatří mezi odporovou zátěž s lineární charakteristikou. Takové spotřebiče pak mohou během provozu a zejména při jejich spínání, generovat velmi vysoké proudy (až 100 A).
Spínání spotřebičů s jinou, než odporovou zátěží tak může způsobit výrazně rychlejší opotřebení relé a mechanismu uvnitř spínací zásuvky.
Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.
Recyklace Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.
Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!
Technické údaje Označení modelu HMIP-PSM
Zdroj napájení síť 230 V AC / 50 Hz Maximální proud 16 A
Spotřeba v režimu standby max. 0,3 W
Max. spínaná zátěž 3680 W odporové zátěže, cosφ ≥ 0,95
Počet spínacích cyklů / ivotnost relé 40000 cyklů (při odporové zátěži / 16 A) Typ relé kontakt NO, 1-pólové, µ kontakt Typ spínání nezávislý spínač Operační režim S1
Odolnost proti průrazu testováno pro napětí až 2500 V
Třída ochrany I
Metoda provozu Typ 1
Stupeň krytí IP 20
Podmínky provozu -10 až +35 ľC
Stupeň znečištění 2
Rozměry 70 x 70 x 39 mm (samotná spínací zásuvka) Hmotnost 154 g Přenosová frekvence 868,3 MHz / 869,525 MHz Přijímač SRD, kategorie 2
Bezdrátový dosah až 400 (ve volném prostranství) Duty cycle < 1 % za hod / < 10 % za hod Veličina Měřící rozsah Rozlišení Přesnost Výkon 0 – 3680 W 0,01 W 1 % ± 0,03 W* Proud 0 – 16 A 1 mA 1 % ± 1 mA* Napětí 200 – 255 V 0,1 V 0,5 % ±0,1 V Frekvence 40 – 60 Hz 0,01 Hz 0,1 % * - Frekvenční rozsah: 2 Hz – 2 kHz Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! © Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. REI/8/2016

Podmienky používania dokumentácie produktu