Tester palubného LED osvetlenia Berger & Schröter 20003

33.94

Popis

Skúsenosti a názory zákazníkov

  • Skúsenosti užívateľov nie sú k dispozícii.

Otázky užívateľov

  • Je tento tester na 12 i na 24 v.

Overiť cenu

Dokumentácia

Podmienky používania dokumentácie

Tester osvětlení závěsného zařízení / přívěsu – zásuvka / zástrčka Obj. č. 85 21 10
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup testeru osvětlení závěsného zařízení.
Tento návod k obsluze je nedílnou součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst.
Účel použití Tento 7-pólový tester slouží pro kontrolu osvětlení přívěsů a motorových vozidel se závěsným zařízením. Tester má jednu stranu vybavenou zástrčkou a na opačné straně zásuvkou pro připojení k testovanému světelnému obvodu vozidla. Prostřednictvím příslušného adaptéru pak můžete testovat i 13-pólové zástrčky a zásuvky. Jako zdroj napájení testeru použijte baterii 9 V. Tato baterie však není součástí dodávky. Strana testeru určená pro připojení do zásuvky motorového vozidla je označena „Car Check Side“. Část pro připojení k přívěsu / návěsu je označena „Trailer Check Side“.
Upozornění! V žádném případě neprovádějte současnou kontrolu prostřednictvím obou částí testeru!
Popis a ovládací prvky I
lustrač ní foto Test osvětlení přívěsů · Připojte tester k přívěsu. Část označenou „Trailer Check Side“ připojte do zásuvky přívěsu.
· Stiskněte žluté tlačítko. Tlačítko je umístěte na pravém boku testeru.
· V případě, že se rozsvítí všechny kontrolky na testeru, znamená to, že všechny vodiče (7-pólů) přívěsu jsou v pořádku a žádný obvod není nikde přerušen. Celý elektrický (světelný) obvod přívěsu je tak plně funkční.
Pakliže se nerozsvítí některé kontrolky na testeru, přejděte k samotnému řešení závady v následujícím doporučovaném pořadí: Na testeru se nerozsvítila žádná kontrolka · Odstraňte korozi na kontaktech zástrčky přívěsu. Použijte proto speciální sprej a kontakty očistěte pomocí vhodného kovového kartáče. V případě potřeby odstraňte i korozi, která ulpěla na kontaktech testeru.
· Ověřte, zda baterie v testeru není vybitá a v případě potřeby ji vyměňte za novou.
· Došlo k přerušení negativního pólu (uzemnění) u přívěsu a zástrčky. Rozeberte zástrčku přívěsu a přesvědčte se o tom, zda nedošlo k odpojení uzemňovacího vodiče připojeného ke kostře karoserie. Kontakt mezi vodičem v zástrčce a karoserií přívěsu navíc ověřte pomocí multimetru.
· Pakliže se vám nepodařilo nalézt a odstranit závadu, kontaktujte specializovaný servis.
Nesvítí určitá LED kontrolka · Zkontrolujte popřípadě vyměňte žárovku u konkrétního osvětlení.
· Nefunkční osvětlení má uvolněný nebo zkorodovaný vodič v zásuvce nebo na jiném místě obvodu (například na kontaktech žárovky). Očistěte zkorodované místo pomocí spreje nebo vhodného kartáče.
· V případě přerušeného vodiče ověřte znovu příslušný obvod pomocí multimetru.
Pokud sami nedokážete vyhledat místo, kde došlo k přerušení obvodu, obraťte se na servis.
Upozornění! Uvědomte si, že světlo do mlhy nemusí být u všech vozidel k dispozici.
Jedná se především o přívěsy vyrobené před rokem 1991 (platí zejména pro Německo).
Tyto starší přívěsy již z výroby nejsou opatřeny světlem do mlhy výroby. Pakliže je však testovaný přívěs již tímto světlem vybaven, postupujte při kontrole a odstranění potíží podle shora uvedených pokynů.

Test zásuvek motorových vozidel · Připojte tester do zásuvky na vozidle. Použijte proto testovací část „Trailer Check Side“.
· Nastartujte motor vozidla!
· Stiskněte žluté tlačítko. Toto tlačítko je umístěte na pravém boku testeru.
· V případě, že se rozsvítí všechny kontrolky na testeru, znamená to, že všechny vodiče (7-pólů) v zásuvce závěsného zařízení vozidla jsou v pořádku a žádný obvod není nikde přerušen.
Celý elektrický (světelný) obvod vozidla je tak plně funkční.
Na testeru se nerozsvítila žádná kontrolka · Odstraňte korozi na kontaktech zásuvky vozidla. Použijte proto speciální sprej a kontakty očistěte pomocí vhodného kovového kartáče. V případě potřeby odstraňte i korozi, která ulpěla na kontaktech testeru.
· Ověřte, zda baterie v testeru není vybitá a v případě potřeby ji vyměňte za novou.
· Došlo k přerušení negativního pólu (uzemnění) zásuvky a kostry vozidla.
Rozeberte zásuvku závěsného zařízení vozidla a přesvědčte se o tom, zda nedošlo k odpojení vodiče připojeného ke kostře (karoserii) vozidla. Kontakt mezi vodiči v zástrčce a karoserií přívěsu navíc ověřte pomocí multimetru.
· Pakliže se vám nepodařilo nalézt a odstranit závadu, kontaktujte specializovaný servis.
Nesvítí některá LED kontrolka · Nastartujte motor.
· Zapněte obvod nefunkčního osvětlení (například pravý blinkr).
· Zkontrolujte a popřípadě vyměňte žárovku u nefunkčního osvětlení.
· Nefunkční osvětlení má uvolněný nebo zkorodovaný vodič v zásuvce nebo na jiném místě obvodu (například na kontaktech žárovky). Očistěte zkorodovaný kontakt pomocí spreje nebo vhodného kartáče.
· Rozeberte zásuvku závěsného zařízení na vozidle a zkontrolujte, zda nedošlo k uvolnění příslušného vodiče v zásuvce nebo v kabelovém svazku u světlometu.
· V případě přerušeného vodiče ověřte znovu příslušný obvod pomocí multimetru. Pokud sami nedokážete vyhledat přesné místo, kde došlo k přerušení obvodu, obraťte se na specializovaný servis.
Upozornění! Uvědomte si, že světla do mlhy nemusí být u všech motorových vozidel k dispozici.
Jedná se především o motorová vozidla vyrobená před rokem 1991 (platí zejména pro Německo).
Tato starší vozidla proto nejsou již z výroby vybavena osvětlením do mlhy. Pakliže je však testované vozidlo již těmito světly vybaveno, postupujte podle shora uvedených pokynů pro odstranění závady.
Poznámka: U vozidel, která jsou vybavena reléovým spínačem pro zapínání mlhovek můžete tento obvod otestovat zátěží (například žárovkou s výkonem 21 W).
Přiřazení a indikace jednotlivých LED (celkem 6) je uvedeno vpravo od každé kontrolky.
Kontrolky odpovídají jednotlivým druhům osvětlení v následujícím pořadí.
V závorce je navíc uvedeno standardní barevné označení používané pro tyto vodiče.
1 – levý blinkr (žlutá) 2 – mlhovka (modrá) 3 – pravý blinkr (zelená) 4 – zadní obrysové světlo, vpravo (hnědá) 5 – brzdová světla (červená) 6 – zadní obrysové světlo, vlevo (černá) Masse = uzemnění – kostra (karoserie) vozidla (bílá) Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! © Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.
DO/01/2017
Použití testeru s adaptérem pro 13-pólové zásuvky / zástrčky · 13-pólovými zásuvkami / zástrčkami je vybavena většina vozidel vyrobených v druhé polovině roku 1980. Tímto 7-pólovým testerem můžete prostřednictvím příslušného adaptéru testovat starší vozidla s 13-pólovými zásuvkami a zástrčkami.
Poznámka: Výjimku však přitom tvoří možnost testování zadního obrysového osvětlení a světla zpátečky. · S rozvojem technologie Data Bus System a jejím zavedením do automobilových systémů se stává, že je tento systém neustále připojen k ovládanému zařízení ve vozidle.
Proto pak může při testování takového vozidla problikávat některá LED kontrolka na testeru.
Nejedná se tak v žádném případě o závadu testeru. Ujistěte se však vždy o tom, že testovaná zásuvka je testována s nastartovaným motorem! Blikající LED kontrolka po uplynutí několika sekund pak přestane blikat. Stiskněte proto žluté tlačítko na testeru a přidržte jej stisknuté po dobu 15. sekund. Po té již budou všechny LED kontrolky testeru indikovat aktuální stav elektroinstalace příslušných světelných obvodů.
V rámci zjišťování závady nefunkčního osvětlení vždy zkontrolujte pojistku příslušného světelného obvodu u motorového vozidla!
Pokud si nebudete vědět rady, jak tento tester osvětlení vozidel a přívěsů správně a bezpečně používat a v tomto návodu k obsluze nenaleznete všechny potřebné informace, obraťte se na naši technickou podporu, nebo požádejte o radu odborníka. Manipulace s bateriemi a akumulátory Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky.
V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice!
Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze!
Nabíjet můžete pouze akumulátory.
Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!
K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! Šetřete životní prostředí!
Recyklace Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných předpisů. Šetřete životní prostředí! Přispějte tak k jeho ochraně!
Technické údaje Napájení Baterie 9 V DC
Rozsah použití Určeno pro vozidla 12 V DC
7-pólové zásuvky a zástrčky Materiál krytu Velmi odolný plast ABS

Podmienky používania dokumentácie produktu