Páka na volant Elefant

26.60

Popis

Vlastnosti a parametre výrobku

Hmotnosť1.58 kg
Kategória výrobkuPáka na volant

Skúsenosti a názory zákazníkov

  • Skúsenosti užívateľov nie sú k dispozícii.

Otázky užívateľov

  • Užívatelia k tomuto výrobku zatiaľ nemali žiadne otázky.

Overiť cenu

Dokumentácia

Podmienky používania dokumentácie

SLO – NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 84 18 22 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO
Ključavnica za volan Elefant Kataloška št.: 84 18 22

2
KAZALO
NAVODILA ZA NAMESTITEV … 3
ZAKLEPANJE … 3
ODKLEPANJE … 3
GARANCIJSKI LIST …5

3
NAVODILA ZA NAMESTITEV
ZAKLEPANJE
1. Ključavnico Elefant držite v desni roki. Dvojni kav elj previdno namestite na notranjo stran volanskega obroča, za večjo varnost naj objema en krak volana.
2.
Z levo roko povlecite palico s končnim dvojnim kavljem in jo previdno namestite okoli volanskega obroča, če je mogoče okoli samega volana, ki je tako zaklenjen.
ODKLEPANJE
3. Izdolbljeno stran križnega ključa poravnajte z rdečo piko na ključavnici.
4.
Ključ obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca in ga držite v tem položaju, medtem ko ključavnico potisnete skupaj za lažje shranjevanje.

4

5
GARANCIJSKI LIST
Izdelek: Ključavnica za volan Elefant Kat. št.: 84 18 22
Garancijska izjava: Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, KlausConrad-Strasse 1, Nemčija.
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.
Prodajalec: ___________________________________________________________ Datum izročitve blaga in žig prodajalca: ________________ Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.
Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Podmienky používania dokumentácie produktu