Alkohol tester ACE AFM-5, zobrazenie na smartphone, biela

96.14

Popis

Vlastnosti a parametre výrobku

FarbaBiela
Hmotnosť43 g
obsahuje1 ks
merný rozsah alkoholu (max.)4 ‰
Vonkajšia šírka41.5 mm
Vonkajšia výška68 mm
Rozmer, hĺbka16.9 mm
Napájanie (prúdom)Batéria AAA (1x)
NapájanieNa batérie
Kategória výrobkuAlkohol tester

Skúsenosti a názory zákazníkov

  • V česku nikdo neprovádí kalibraci tohoto výrobku!

Otázky užívateľov

  • Užívatelia k tomuto výrobku zatiaľ nemali žiadne otázky.

Overiť cenu

Dokumentácia

Podmienky používania dokumentácie

1
Alkoholtester AFM-5
Obj. č.: 149 27 02
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup alkoholtesteru AFM-5.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
Rozsah dodávky · 1 elektrochemický přístroj na testování alkoholu v dechu ACE Instruments AFM-5
· 1 kus baterií typu AAA (1,5 V) · 6 náústků · 1 měkké pouzdro · Návod k obsluze 2
Účel použití Tento přístroj poskytuje výsledky testování v třídě přesnosti ACE I. To znamená toleranci měření ±0,05 š (promile) při referenční hodnotě 1,0 promile. Přístroj smí být používán pouze v souladu s pokyny v průvodních dokumentech.
š (promile) = jednotka měření EU, s níž pracuje aplikace Alcofind. Lze přepnout na měření v % BAC (USA) nebo v mg/l (UK). Vlastnosti Alkoholtester je snadno ovladatelný, má elektrochemický senzor a používá se v kombinaci se smartphony s operačním systémem Android nebo iOS (nelze použít s tablety). Před provedením testu je nutné stáhnout, resp. nainstalovat do smartphonu aplikaci Alcofind z App Store (iOS) nebo Google Play (Android).
Alkoholtester měří koncentraci alkoholu ve vydechovaném vzduchu a z ní vypočte koncentraci alkoholu v krvi.
Výsledky měření v promile se při používání alkoholtesteru v kombinaci s aplikací na smartphonu zobrazí jako třímístná číselná hodnota se dvěma desetinnými místy a lze ji interpretovat v poměru 1:1 (např. na displeji se zobrazuje hodnota 0,36 = 0,36 promile). Všechny naměřené hodnoty, zjištěné alkoholtesterem, slouží vždy pouze jako hodnoty orientační a nejsou právně závazné. Testování by se mělo provádět za použití nasazovacích náústků (na každý test je třeba použít nový náústek). Popis a ovládací prvky Takto získáte co nejpřesnější výsledek a) Po posledním doušku alkoholu vyčkejte před testováním alespoň 15 minut.
Během této doby nejezte, nepijte a nekuřte.
b) Plášť přístroje neotevírejte.
c) Přístroj ACE Instruments AFM-5 neuchovávejte na chladných, horkých nebo vlhkých místech nebo na místech špatně větraných.
d) Přístroj ACE Instruments AFM-5 ukládejte mimo dosah dětí.
e) Pokud jste přístroj delší dobu nepoužívali, proveďte před vlastním testem na alkohol tři „zahřívací testy“.
f) Dejte pozor, aby alkoholtester ACE Instruments AFM-5 neupadl na zem.
g) Vyměňte baterie, jakmile jejich výkon zeslábne. Snížená kapacita baterie vede k nesprávným výsledkům testování.
h) Neprovádějte testování na hlučných místech (zvukové vlny ruší senzor), v průvanu nebo na špatně větraných místech.
i) Po výsledku měření 1,00 promile nebo vyšším potřebuje senzor delší dobu k regeneraci.
V takovém případě vyčkejte před dalším testem alespoň tři minuty.
j) Neprovádějte testování ve velmi studeném, velmi horkém nebo nevětraném, zakouřeném prostředí.
k) Přístroj ACE Instruments AFM-5 ukládejte tak, aby do něho nemohl vniknout prach a tekutiny.
l) Do přístroje nefoukejte příliš silně, mohli byste poškodit senzor (zejména, pokud by se do něho při foukání dostalo příliš mnoho slin).

3
Příprava k testování a provádění testu za použití aplikace ve smartphonu (režim aplikace) Vložte 1 kus baterií typu AAA do přihrádky na baterie. Víčko přihrádky na baterie na zadní straně přístroje vysuňte nahoru (až budete víčko přihrádky na baterie znovu zavírat, lehce je přitlačte k přístroji).
Vložte 1 baterii typu AAA (alkalická, 1,5 V). Dbejte při tom na správnou polaritu baterií (+/–).
Nasaďte náústek na boční otvor určený pro náústky. Ujistěte se, že náústek pevně sedí.
Pro každou testovanou osobu používejte vždy nový náústek.
Stáhněte z App Store (iOS) nebo z Google Play (Android) aplikaci Alcofind. Váš smartphone by měl používat alespoň operační systém iOS7 (Apple) nebo vyšší, resp. OS 4.3 (Android) nebo vyšší.
Po stažení musíte aplikaci na svém smartphonu otevřít a vybrat požadovaný jazyk a také měrnou jednotku.
Pak stiskněte OK. Nastavení můžete v aplikaci kdykoliv později změnit.
Před prováděním testu na alkohol se ujistěte, že máte na svém smartphonu aktivovaný Bluetooth.
Následně na svém smartphonu otevřete aplikaci Alcofind.
Zapněte alkoholtester ACE Instruments AFM-5 tím, že tlačítko Start podržíte 1 sekundu stisknuté.
Objeví se modrá, zelená a červená LED kontrolka a alkoholtester zahájí proces zahřívání.
UPOZORNĚNÍ: Pokud jste si aplikaci neotevřeli a nemáte Bluetooth spojení mezi alkoholtesterem a smartphonem, přepne se alkoholtester ACE Instruments AFM-5 během fáze zahřívání automaticky do režimu, v němž ho můžete používat bez aplikace.
Používáte-li alkoholtester (s aktivovaným spojením Bluetooth) společně se svým smartphonem, bliká po stisknutí tlačítka Start modrá kontrolka. To znamená, že se alkoholtester připojuje k Vašemu smartphonu prostřednictvím Bluetooth. Při prvním pokusu o spojení budete dotázáni na PIN kód, který zní „000000“ (zadejte ho do aplikace).
Jestliže spojení proběhlo úspěšně, modrá kontrolka zhasne, zelená a červená kontrolka se rozsvítí a na displeji Vašeho smartphone se objeví nápis „START TEST“. Můžete zahájit test tím, že v aplikaci poklepete na „START
TEST“ nebo na alkoholtesteru krátce stisknete tlačítko Start. UPOZORNĚNÍ: Jestliže aplikace alkoholtester ACE
Instruments AFM-5 nerozpozná, objeví se dotaz, zda si přejete připojit jiný alkoholtester nebo spustit nový pokus o připojení (v tom případě poklepejte na „Cancel“).
Zvolte uživatele. Každý výsledek testování se ukládá pro každého jednotlivého uživatele samostatně (buď pro Vás, nebo pro někoho jiného). Výsledky testování se následně zobrazí v podobě grafu, který si můžete vyvolat prostřednictvím ikony na spodním okraji menu.
V aplikaci můžete vidět, jak postupuje fáze zahřívání, a to ve formě kruhového zobrazení.
Jakmile je dosaženo čísla 95, začněte zhluboka dýchat a připravte se k provedení testu na alkohol.
Jakmile se v aplikaci objeví nápis „Puste“ (Dýchej), vdechujte po dobu 5 sekund konstantně a bez přerušování do náústku nasazeného na alkoholtesteru ACE Instruments AFM-5. Jakmile se na displeji aplikace objeví číslo 100 a v alkoholtesteru se ozve kliknutí, je test ukončený. UPOZORNĚNÍ: Máte-li na smartphonu aktivovanou funkci fotoaparátu, pak na konci testu fotoaparát automaticky pořídí foto testované osoby.
Pokud byl vzorek dechu dostatečný, objeví se na displeji aplikace nápis „Analyse läuft“ (Analýza probíhá).
UPOZORNĚNÍ 1: Pokud vzorek dechu nebyl dostatečný, objeví se na displeji aplikace chybové hlášení.
Stiskněte v aplikaci OK a spusťte nový test. UPOZORNĚNÍ 2: Testy, které byly provedeny bez použití aplikace, jsou v grafickém znázornění označeny písmenem „D“.
Po provedení analýzy se testem zjištěná hladina alkoholu objeví na displeji aplikace. K tomuto výsledku testu si můžete uložit poznámku, která se později zobrazí v grafickém přehledu, a kromě toho si ho můžete přeposlat v podobě textové zprávy nebo ho můžete zveřejnit na Facebooku nebo Twitteru.
Poklepejte v aplikaci na „Neuer Test“ (Nový test) nebo „Ergebnis“ (Výsledek) nebo na alkoholtesteru stiskněte tlačítko Start, chcete-li provést další test (bez toho, abyste museli vybírat uživatele).
Chcete-li provést úplně nový test (s výběrem jiného uživatele), stiskněte v aplikaci tlačítko „Home“ na spodním okraji displeje.
4
Jestliže žádný další test provádět nechcete a chcete přístroj vypnout, podržte na 2 sekundy tlačítko Start na alkoholtesteru – ten se následně vypne.
UPOZORNĚNÍ: Alkoholtester se automaticky vypne, pokud ho 2 minuty nepoužíváte. Když aplikaci zavřete, zatímco je smartphone ještě spojený s alkoholtesterem, bliká současně modrá, zelená a červená kontrolka.
Stiskněte tlačítko Start na alkoholtester, abyste ho znovu zapnuli. Provádění testu bez použití aplikace (režim Stand-alone) UPOZORNĚNÍ: Chcete-li aktivovat režim Stand-alone, musíte nejprve vyvolat aplikaci na svém smartphonu a zapnout smartphone. Poté prostřednictvím aplikace propojte alkoholtester se smartphonem a určete (po úspěšném propojení) v aplikaci mezní hodnotu pro měření. Jakmile jste stanovili mezní hodnotu, stiskněte v aplikaci tlačítko „Home“. Tím se mezní hodnota uloží a přenese do alkoholtesteru. Vysvětlení k mezní hodnotě: Tímto způsobem určujete, od jaké hodnoty se má na alkoholtesteru rozsvítit červená kontrolka a do jaké hodnoty má svítit zelená kontrolka. Příklad: Mezní hodnota byla stanovena na 0,5 promile, takže bude u všech výsledků měření do 0,49 promile na alkoholtesteru svítit zelená kontrolka a počínaje 0,5 promile červená kontrolka.
UPOZORNĚNÍ: Je-li baterie slabá nebo okolní teplota příliš nízká či vysoká, bliká modrá, červená a zelená kontrolka současně.
Baterii vyměňte nebo přejděte na místo, kde se okolní teplota pohybuje mezi 5 a 40 °C.
a) Zapněte alkoholtester ACE Instruments AFM-5 tím, že tlačítko Start podržíte 1 sekundu stisknuté.
Na alkoholtesteru (u vstupu náústku) začne blikat modrá, zelená a červená LED kontrolka.
Pokud alkoholtester není spojený s aplikací nainstalovanou na smartphonu, automaticky se přepne do režimu Stand-alone. Senzor zahájí fázi zahřívání a modrá kontrolka bliká, dokud není tato fáze dokončená.
Během fáze zahřívání nasaďte na alkoholtester náústek (z hygienických důvodů a abyste získali věrohodné hodnoty, použijte pro každý test nový náústek). UPOZORNĚNÍ: Pokud jste na alkoholtesteru dosud nestanovili mezní hodnotu, bliká po fázi zahřívání současně modrá, červená a zelená LED kontrolka. V takovém případě musíte alkoholtester připojit k smartphonu. Otevřete tedy aplikaci na svém smartphonu a v nastavení určete mezní hodnotu.
UPOZORNĚNÍ: Jestliže používáte alkoholtester v režimu Stand-alone a v jeho blízkosti otevřete aplikaci na svém smartphonu, přejde alkoholtester automaticky do režimu aplikace. Pokud se nacházíte v režimu Stand-alone a aplikaci otevřete během odevzdávání vzorku dechu (foukání), přejde alkoholtester do režimu aplikace na konci testování.
b) Pokud modrá kontrolka přestane blikat a namísto ní začne současně blikat zelená a červená kontrolka na boku alkoholtesteru, můžete zahájit testování Vašeho dechu (budete-li čekat příliš dlouho, začne současně blikat modrá, červená a zelená kontrolka a alkoholtester se automaticky vypne). Zhluboka se nadechněte a poté foukejte 5 sekund konstantně a bez přerušení do náústku, nasazeného v alkoholtesteru.
Během testu bliká již jen modrá kontrolka, a to jen do té doby, než je odevzdán dostatečný vzorek dechu.
Testování dechu trvá několik málo sekund a na konci modrá kontrolka zhasne.
c) Pokud byl vzorek dechu dostatečný, bliká na boku alkoholtesteru střídavě červená a zelená kontrolka a krátce nato se výsledek měření zobrazí v podobě rozsvícené zelené nebo červené kontrolky (k tomu se použije výše zmíněná mezní hodnota). UPOZORNĚNÍ: Když současně bliká modrá, zelená a červená kontrolka, znamená to, že vzorek dechu nebyl dostatečný.
d) Stiskněte jednou tlačítko Start, abyste mohli testování dechu provést znovu (takto spustíte nové testování i po úspěšně provedeném testování).
e) Chcete-li alkoholtester úplně vypnout, podržte tlačítko Start stisknuté 2 sekundy. UPOZORNĚNÍ: Alkoholtester se automaticky vypne, pokud ho 2 minuty nepoužíváte. UPOZORNĚNÍ k červené, resp. zelené kontrolce: Existuje celkem 6 úrovní. 3 úrovně, které po provedení testu zobrazují zelenou kontrolku, a 3 úrovně, které zobrazují červenou kontrolku. Zobrazení závisí na stanovené mezní hodnotě (viz grafické zobrazení níže a v něm červená linie „set value“).

5
Vysvětlivky k zobrazení výsledku měření Příklad: Pokud jste si v aplikaci jako mezní hodnotu nastavili 0,5 promile a Váš aktuální vzorek dechu obsahuje 0,3 promile, bude blikat zelená LED kontrolka v intervalu 1 sekunda.
Obsah alkoholu Varovná kontrolka na přístroji více než +0,2 š NEBEZPEČNÝ (vysoký) Červená LED kontrolka bliká v intervalu (0,3 s) +0,2 š NEBEZPEČNÝ (středně vysoký) Červená LED kontrolka bliká v intervalu (1 s) +0,1 š NEBEZPEČNÝ (nízký) Červená LED kontrolka svítí trvale HRANICE MĚŘ.* NÍZKÝ (nízký) Zelená LED kontrolka bliká v intervalu (0,3 s) –0,1 š NÍZKÝ (středně vysoký) Zelená LED kontrolka bliká v intervalu (1 s) –0,2 š NÍZKÝ (vysoký) Zelená LED kontrolka svítí trvale více než –0,2 š * např. 0,5 š, promile je jednotka nastavená při expedici. Pokyny týkající se výsledku měření Pokud byla mezní hodnota stanovena na 0,2 promile, budou se zobrazovat dvě úrovně, a sice vysoká a střední.
Obě tyto úrovně znamenají, že se nejedná o obsah alkoholu, který by byl jakkoliv nebezpečný.
Pokud byla mezní hodnota stanovena na 0,1 promile, bude se zobrazovat pouze jedna úroveň, a sice vysoká, a to znamená, že je obsah alkoholu mírně nebezpečný. Pokyny týkající se ukládání výsledků měření Alkoholtester ACE Instruments AFM-5 ukládá až 30 výsledků měření, přičemž se při 31. testu automaticky vymaže nejstarší výsledek měření. Pokud je alkoholtester ACE Instruments AFM-5 spojený se smartphonem prostřednictvím Bluetooth, výsledky měření uložené v alkoholtesteru se automaticky odešlou do aplikace a současně se vymažou všechny výsledky měření uložené v alkoholtesteru. Výsledky měření přenesené do aplikace lze vyvolat v menu aplikace pomocí tlačítka „Daten“ (Data) a prohlížet v grafickém zobrazení aplikace.
Výsledky měření převzaté z alkoholtesteru jsou v grafickém zobrazení aplikace označeny písmenem „D“. Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do alkoholtesteru.
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál.
Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.
K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro přístroje.
Jestliže jste něco jedli, pili alkohol nebo kouřili cigaretu, počkejte před měřením alespoň 20 minut.
Alkoholtester ACE Instruments AFM-5 je velmi kvalitní a odolný měřicí přístroj. Abyste zachovali přesnost měření elektrochemického senzoru, měli byste přístroj používat pravidelně. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, může senzor vyschnout. Doporučujeme Vám, abyste alkoholtester použili k testování alespoň 2x za měsíc (i když jste nepili). Při výsledcích měření pod 0,050 š (NEBO 0,005 % BAC NEBO 0,025 mg/l – v závislosti na nastavení) se zobrazuje výsledek testování jako 0,000 š. Je tomu tak proto, že při velmi nízké hladině alkoholu mohou být ve vydechovaném vzduchu přítomné také další látky, které mohou ovlivnit výsledek měření.
Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.
6
Výměna baterie Při výměně baterie vysuňte víčko přihrádky na baterie směrem nahoru a vybitou baterii vyměňte za novou.
Při vkládání baterie dbejte na správnou polaritu. Záporný pól baterie má kontakt s pružinami v přihrádce na baterie.
Poté položte víčko přihrádky na baterie na zadní stranu přístroje a jemně je stlačte, až se zajistí. Manipulace s bateriemi a akumulátory Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky.
V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice!
Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze!
Nabíjet můžete pouze akumulátory.
Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!
K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! Šetřete životní prostředí!
Kalibrace Provádění kalibrace senzoru integrovaného v přístroji je výrobcem doporučena cca 1x za 12 měsíců, resp. po 500 provedených testech.
Kalibrace nemusí být prováděna nutně, ovšem přesnost senzoru integrovaného v přístroji bez kalibrace trvale klesá. Technické údaje Senzor Elektrochemický senzor Přesnost ±0,050 š při 1,000 š a 25 °C (Promile = měrná jednotka v EU) NEBO
±0,005 % BAC při 0,1 % BAC a 25 °C (% BAC = měrná jednotka USA) NEBO ±0,025 mg/l při 0,50 mg/l a 25 °C (mg/l = měrná jednotka v UK) Zobrazení obsahu alkoholu 0,000–4,000 š NEBO 0,000–0,400 % BAC NEBO 0,000–2,000 mg/l, promile = jednotka měření EU, s níž pracuje aplikace Alcofind.
Lze přepnout na měření v % BAC (USA) nebo v mg/l (UK).
Doba zahřívání 15 sekund (při 0,5 promile, čím vyšší je zjištěná hodnota v promile, tím delší dobu potřebuje senzor pro odpaření alkoholu obsaženého ve vydechovaném vzduchu).
Konektivita Bluetooth 4.0 LE
Rozměry přístroje 68 mm × 41,5 mm × 16,9 mm (V × Š × H) Hmotnost 43 g (včetně baterie) Napájení 1 kus 1,5 V alkalické baterie typu AAA
Provozní teplota 5 °C až 40 °C
Teplota skladování 0 °C až 40 °C
Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.
Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!
© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. REI/12/2016

Podmienky používania dokumentácie produktu