Stojanček Homematic IP HMIP-DS55,

34.32

Popis

Skúsenosti a názory zákazníkov

  • Skúsenosti užívateľov nie sú k dispozícii.

Otázky užívateľov

  • Užívatelia k tomuto výrobku zatiaľ nemali žiadne otázky.

Overiť cenu

Dokumentácia

Podmienky používania dokumentácie

Stojánek Smart Home IP HMIP-DS55
Obj. č. 140 65 58
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup stojánku Smart Home Homematic.
Tento návod k obsluze je nedílnou součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
Účel použití Zařízení slouží jako stojánek pro určité komponenty systému Homematic IP a je vhodný pro univerzální použití komponentů napájených bateriemi a s rozměry 55 x 55 mm (například nástěnný termostat Homematic IP nebo nástěnný dálkový ovladač Homematic IP).
Uvedené komponenty můžete snadno vložit do stojánku bez použití jakéhokoli nářadí.
Vzhledem k protiskluzové základně je možné umístění stojánku na libovolném avšak stabilním a suchém povrchu.
Do stojánku a jeho spodní části se vkládají 2 baterie (AA).
Dochází tak ke zdvojnásobení provozní doby použitého komponentu. Popis a ovládací prvky A Napájecí šachty a úchyty B Protiskluzová základna C Přihrádka pro baterie Uvedení do provozu · Otevřete přihrádku pro baterie, která je umístěna ve spodní části základny stojánku.
· Do přihrádky vložte 2 baterie 1,5 V typu AA. Dbejte přitom vložení baterií do správné polohy a polarity. Všimněte si proto příslušných symbolů na bateriích a také v bateriovém prostoru.
· Do stojánku vložte kompatibilní zařízení s rozměry 55 x 55 m (například nástěnný termostat).
· Ujistěte se, že nápis „TOP“ a šipky na zadní straně vkládaného zařízení směřují nahoru a že komponent správně dolehnul do úchytů ve stojánku.
Při použití příslušného komponentu systému Homematic IP
postupujte podle návodu použitého zařízení! Údržba a čištění Stojánek nevyžaduje vyjma výměny baterií žádnou zvláštní údržbu. Veškeré pak opravy svěřte výhradně autorizovanému servisu. Povrch stojánku můžete čistit pouze pomocí suchého a čistého hadříku s jemným vláknem. V případě silnějšího znečištění můžete hadřík pouze mírně navlhčit.
Nikdy pro čištění nepoužívejte žádná rozpouštědla, chemikálie ani prostředky pro drhnutí. Manipulace s bateriemi a akumulátory Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky.
V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice!
Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze!
Nabíjet můžete pouze akumulátory.
Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!
K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! Šetřete životní prostředí!
Recyklace Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!
Technické údaje Označení modelu HMIP-DS55
Přihrádka pro baterie možnost vložení 2 ks baterií 1,5 V typ AA
Ochrana IP 20
Podmínky provozu teplota 0 až +50 °C
Rozměry 90 x 79 x 67 mm Hmotnost 145 g (včetně vložených baterií) Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! © Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. REI/8/2016

Podmienky používania dokumentácie produktu