Spínač RS485 na DIN lištu Homematic HMW-LC-Sw2-DR 76801 2-kanálová

69.11

Popis

Skúsenosti a názory zákazníkov

  • Skúsenosti užívateľov nie sú k dispozícii.

Otázky užívateľov

  • Užívatelia k tomuto výrobku zatiaľ nemali žiadne otázky.

Overiť cenu

Dokumentácia

Podmienky používania dokumentácie

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Szerelési és használati útmutató Kapcsoló-/fényszabályzó-, redõny-mûködtetõ, vezetékbusz, kalapsínes felszerelés HMW-LC-Sw2-DR HMW-LC-Bl1-DR HMW-LC-Dim1L-DR 1 Megjegyzések ehhez az útmutatóhoz Olvassa el gondosan az útmutatót, mielõtt a HomeMatic egységet üzembe helyezné. Õrizze meg az útmutatót késõbbi betekintés céljára! Ha a készüléket más személyeknek használatra átengedi, adja át a jelen használati útmutatót is. Az alkalmazott szimbólumok: Figyelem! Itt veszélyhelyzetre mutatunk rá. Megjegyzés: Ez a szakasz további fontos információkat tartalmaz. 2 Figyelmeztetés veszélyekre Az ismertetett mûködtetõ készülékek az épület felszerelésének a részei. Az elektromos berendezések tervezésekor és kiépítésekor be kell tartani az építés színhelyéül szolgáló ország vonatkozó szabványeit és irányelveit. A készülék táplálására kizárólag a 230 V/50 Hz váltóáramú hálózatot szabad felhasználni. A 230 V-os hálózaton kizárólag képzett elektromos szakember dolgozhat (a VDE 0100 szerint). A szereléskor figyelembe kell venni az érvényes balesetmegelõzési rendszabályokat is. Az elektromos áramütés megelõzése érdekében a készüléken végzett munkák idejére ki kell kapcsolni a hálózati betáplálását (le kell kapcsolni a hozzátartozó kismegszakítót). A szerelési utastások be nem tartásának tûz vagy más veszélyhelyzet lehet a következménye. A terméket csak belsõ térben mûködtesse. Ne tegye ki nedvességnek, pornak, valamint közvetlen nap- vagy más hõsugárzásnak. A készüléket csak a megadott teljesítményhatárig terhelje. A túlterhelés tönkreteheti a készüléket, tüzet vagy balesetet okozhat. A készülékek nem szigetelhetõk el. Ne nyissa fel a készüléket, mert az nem tartalmaz olyan alkatrészt, amelyet a felhasználó megjavíthatna. A készülék felnyitása áramütés veszélyét rejti magában. A készülékkapcsok csatlakoztatásakor vegye figyelembe az erre megengedett vezetékeket és vezeték-keresztmetszeteket. ! Kapcsoló-mûködtetõ: Egy fogyasztó csatlakoztatásakor feltétlenül vegye figyelembe a mûszaki adatokat, különösen a jelfogó megengedett maximális kapcsolási teljesítményét, és a csatlakoztatandó fogyasztó fajtáját. Az összes terhelési adat ohmos terhelésre vonatkozik. Redõnymûködtetõ: A mûködtetõ kizárólag 230 V-os váltóáramú (egyfázisú) villanymotorokhoz alkalmas. Ne csatlakoztasson rá háromfázisú vagy egyenáramú motort. Ha a mûködtetõ kimenetére párhuzamosan kell motorokat csatlakoztatni, feltétlenül vegye figyelembe a motor gyártójának az elõírásait. Különben tönkremehetnek a motorok. Csak (mechanikus vagy elektronikus) végálláskapcsolóval rendelkezõ zsalukat vagy redõnyöket alkalmazzon. Ellenõrizze a csatlakoztatott motorok végálláskapcsolóinak a finombeállítását a redõnymûködtetõ üzembeállítása elõtt. 3 Mûködés A mûködtetõk a rájuk csatlakoztatott fogyasztókat a vett rádióparancsoknak megfelelõen vezérlik. A parancsokat nyomógombok mûködtetése, távvezérlõk vagy szoftverfelületek adják ki. Lehetséges még a mûködtetõk vezérlése betanított érzékelõk által is. Az érzékelõk (mint egy nyomógomb) egy parancsot küldenek el egy esemény bekövetkezésekor. Részletesebben errõl az adott érzékelõ leírásában olvashat. Fényszabályzó-mûködtetõ: Feltétlenül figyeljen a csatlakoztatott terhelésre! A fényszabályzó csak izzólámpákhoz és hagyományos transzformátort alkalmazó kisfeszültségû halogénlámpákhoz alkalmas. A készülékek nem szigetelhetõk el. A A terhelés nincs galvanikusan elválasztva a hálózattól. Hagyományos transzformátor használata esetén minden egyes transzformátort a gyártó adatainak megfelelõen a priméroldalon le kell biztosítani. Csak a DIN EN 61558-2-6 (VDE 0570, 2-6 rész) szabványnak megfelelõ biztonsági transzformátorokat szabad alkalmazni. Vegye figyelembe az elosztórendszerekben végzett szerelésekre vonatkozó szerelési elõírásokat. 3 Mûködés – 2 Nyomógomb-csatlakozások – A nyomógomb-csatlakozások szabadon konfigurálhatók, és tetszõleges mûködtetõ-csatornához (más modulokéhoz is) hozzárendelhetõk. – Egy nyomógomb-bemenetre tetszõleges számú potenciálmentes nyomógomb csatlakoztatható párhuzamosan. – Nem felejtõ tároló a konfigurációs adatok számára. – Galvanikusan elválasztott vezeték- és buszrész. HMW-LC-Sw2-DR – Két külön konfigurálható kapcsolócsatorna. – Csatornánkénti terhelés a 230 V-os hálózaton max. 16 A 4 Általános tudnivalók a HomeMatic rendszerrõl A készülék a HomeMatic házvezérlõ rendszer része, és a bidirekcionális (kétirányú) BidCoS® rádiójeles protokollal mûködik. Minden készüléket egy standard konfigurációval szállítunk. Ezen kívül a készülék mûködése egy programozó készülékkel, és szoftverrel konfigurálható. Azt, hogy milyen további funkciókra ad lehetõséget, és milyen kiegészítõ funkciók állnak rendelkezésre a HomeMatic rendszerben a további komponensekkel való együttmûködésben, a különálló konfigurációs útmutatóból, vagy a HomeMatic kézikönyvbõl lehet megtudni. Minden mûszaki dokumentáció és aktuális adat megtalálható a következõ weblapon: www.HomeMatic.com.
(A) 1. kapcsolókimenet kapcsa (B) 2. kapcsolókimenet kapcsa (C) A busz (D) B busz (E) busz tápfeszültsége

(F) nyomógomb-bemenetek kapcsa (G) 1. csatorna programozógombja (H) 1. csatorna-LED (I) 2. csatorna programozógombja (J) 2. csatorna-LED HMW-LC-Bl1-DR – Csatornánkénti terhelés a 230 V-os hálózaton max. 4 A (800 W-os motor terhelése).
(A) külsõ vezetõ csatlakoztatása (B) „nyitás“ és „zárás“ kapcsolókimenetek kapcsai (C) A busz (D) B busz (E) busz tápfeszültsége (F) nyomógomb-bemenetek kapcsa (G) „zárás“ programozógombja (H) „zárás“ csatorna-LED (I) „nyitás“ programozógombja (J) „nyitás“ csatorna-LED HMW-LC-Dim1L-DR – Fázismetszési technika az ohmos és az induktív terhelésekre. – Max. 200 VA-ig terhelhetõ.
(A) L/N kapcsok (B) N/leszabályzott fázis kapcsai (C) A busz (D) B busz (E) busz tápfeszültsége (F) nyomógomb-bemenetek kapcsa (G) programozógomb (H) csatorna-LED (I) készülékbiztosíték 4 Általános tudnivalók a HomeMatic rendszerrõl Ez a készülék a HomeMatic házvezérlõ rendszer része. Minden készüléket egy standard konfigurációval szállítunk. Ezen kívül a készülék mûködése egy programozó készülékkel, és szoftverrel konfigurálható. Azt, hogy milyen további funkciókra ad lehetõséget, és milyen kiegészítõ funkciók állnak rendelkezésre a HomeMatic rendszerben a további komponensekkel való együttmûködésben, a különálló konfigurációs útmutatóból, vagy a HomeMatic kézikönyvbõl lehet megtudni. Minden mûszaki dokumentáció és aktuális adat megtalálható a következõ weblapon: www.HomeMatic.com. 5 Általános tudnivalók a rádiójel-vezérlésrõl 5.1 Általános tudnivalók a tervezéssel kapcsolatban Alapvetõen két csoportra osztható a HMW-egységek csatlakoztatása. A terhelési oldalra és a vezérlési oldalra (24 V tápfeszültség, nyomógomb-bemenetek, RS485-busz). Terhelési oldal Mivel a terhelési oldalon tipikusan 230 V-os hálózati fogyasztók kapcsolása folyik, szabványos (pl. VDE) szerelõvezetékek használata követelmény. A vezetékkeresztmetszet a VDE-elõírások szerint a mûködtetõk névleges terhelési tartományában 1,5 mm2. Vezérlési oldal A vezérlési oldalon ellenben csak veszélytelen biztonsági kisfeszültség kerül alkalmazásra. Mivel az egységeken belül a terhelési és a vezérlési oldal galvanikusan el van választva egymástól, nem kell itt hálózati feszültségnek ellenálló vezetékeket alkalmazni. Ajánlott itt távközlési vezetékek vagy ahhoz hasonló vezérlõvezetékek használata. Figyelni kell azonban arra, hogy a terhelõ- és vezérlõvezetékeket a szabványok elõírásainak megfelelõen egymástól elválasztva vezesse az alelosztókon belül. A kétfajta vezetékek között legalább 8 mm távolságot kell tartani. Az RS485-busz csatlakoztatásakor az egységek A-kapcsát (1.3), B-kapcsát (1.7), 24 V-os tápbekötését és a testcsatlakozását egy alelosztón belül (max. 127 egységé) kell egymással összekötni. A busz-rendszert tartalmazó kábelezési rajz a rendszer kézikönyvében található. Több modul alkalmazása esetén buszcsatlakozásra van szükség. A csatlakoztatásra vonatkozó információkat az adott egység használati útmutatója tartalmazza. 5.2 A buszrendszer topológiája Az áttekinthetõség érdekében a HMW-egységeket mindig csoportosan kell beszerelni az alelosztókba. Az, hogy hány alelosztót célszerû alkalmazni, a megvalósítandó projekt fajájától és méretétõl függ, és alkalmanként kell meghatározni. Mindenesetre ajánlható, hogy emeletenként legalább egy alelosztó legyen telepítve. Nagyobb épületeknél ésszerû lehet emeletenként több alelosztó (pl. folyosónként külön egy-egy) telepítése. Ennek megfelelõen az összes terhelõ- és vezérlõvezetéket csillagalakban vezesse a megfelelõ alelosztókhoz. A tápáramellátást a HMW-Sys-PS7-DR típusú tápegység szolgáltatja, vagy más hasonló, az összes meglévõ egység számának és együttes áramfelvételének megfelelõen méretezett, az adott alelosztóban elhelyezett 24 V-os hálózati tápegység. Ha a HomeMatic központ által központilag programozott és vezérelt üzemre van szükség, az egyes alelosztók HMW-buszvezetékeit, továbbá a vezérlõ-számítógéprõl, illetve egy központról jövõ vezetékeket helyi szempontok alapján kedvezõ pontra kell összegyûjteni, hogy az egyes buszszakaszokat el lehessen választani, és adott esetben egyszerûbb legyen a hibakeresés. Általában ez az a helyiség, amelyben a HomeMatic rendszer központja is el van helyezve. 6 Felszerelés A süllyesztett szerelésû mûködtetõk alkalmasak szerelõdobozokban történõ láthatatlan felszerelésre. Vegye figyelembe az elosztórendszerekben végzett szerelésekre vonatkozó szerelési elõírásokat. Rakja fel a modult a kalapsínre, és rögzítse rá. Figyeljen közben arra., hogy a rögzítõrugók teljesen bepattanjanak, és a készülék feszesen beüljön a sínbe. Csupaszítsa le 8 mm hosszban a hálózati bekötõvezeték, a terhelés vezetéke, a nyomógombok vezetékei, a tápfeszültség- és a busz-vezetékek végét úgy, hogy ne sérüljenek meg közben maguk a vezetékerek. Vegye figyelembe a megengedett vezeték-keresztmetszeteket. Kösse be a a hálózati bekötõvezetéket és a terhelés vezetékeit a 230 V- os hálózati csatlakozásra az alábbi bekötési rajzoknak megfelelõen. Gyõzõdjön meg róla, hogy minden csatlakozást szilárdan és biztosan rögzített-e a bekötõkapcsokban. Kösse össze a kalapsínes egységeket a hálózati tápegységgel a busz-tápvezetékeken (1.4 és 1.8 kapocs) keresztül. Nagyon figyeljen a kapcsok csatlakoztatásakor a helyes polaritásra! A nyomógomb-bemenetek bekötésekor vigyázzon arra, hogy tényleg nyomógombok (záró) legyenek, és nem billenõ- vagy bennmaradó kapcsolók. A nyomógombokat mindenkor a föld (GND; 1.8 kapocs) és az adott nyomógomb-bemenet (2.4 ill.

2.8 kapocs) közé kösse be. A nyomógomb és az egység közötti maximális vezetékhossz az alkalmazott vezetéktõl függõen különbözõ lehet. Azonban nem szabad túllépni az 50 méter hosszúságot. A mûködtetõk csatlakoztatásához megengedett vezeték-keresztmetszetek. merev vezeték [mm2] flexibilis vezeték érvégi hüvellyel [mm2] 0,14 – 2,50 0,14 – 1,5 HMW-LC-Sw2-DR
kapocs funkció 1.1 1. csatorna külsõ vezetõ csatlakoztatása 1.5 1. csatorna kapcsolt fázis 2.1 2. csatorna külsõ vezetõ csatlakoztatása 2.5 2. csatorna kapcsolt fázis 1.3 RS485-busz (busz A) 1.7 RS485-busz (busz B) 1.4 24 V= tápfeszültség 1.8 tápfeszültség testcsatlakozás 2.4 S1 nyomógomb-bemenet 2.8 S2 nyomógomb-bemenet A kapcsolócsatornák potenciálmentes jelfogóérintkezõkkel bírnak. Mindkét csatornára különbözõ külsõ vezetéket lehet alkalmaznia. Ha különbözõ külsõ vezetékeket alkalmaz, a teljes csatlakozási terhelés nem haladhatja meg együtt a 25 A-t. HMW-LC-Bl1-DR
kapocs funkció 1.1 külsõ vezetõ csatlakoztatása 1.5 külsõ vezetõ csatlakoztatása 2.1 „nyitás“ kapcsolt fázis 2.5 „zárás“ kapcsolt fázis 1.3 RS485-busz (busz A) 1.7 RS485-busz (busz B) 1.4 24 V= tápfeszültség 1.8 tápfeszültség testcsatlakozás 2.4 S1 nyomógomb-bemenet 2.8 S2 nyomógomb-bemenet MW-LC-Dim1L-DR
kapocs funkció 1.1 külsõ vezetõ csatlakoztatása 1.5 semleges vezeték (nulla) 2.1 semleges vezeték (nulla) 2.5 leszabályzott fázis 1.3 RS485-busz (busz A) 1.7 RS485-busz (busz B) 1.4 24 V= tápfeszültség 1.8 tápfeszültség testcsatlakozás 2.4 S1 nyomógomb-bemenet 2.8 S2 nyomógomb-bemenet 7 Nyomógomb-bemenetek és mûködtetõcsatornák hozzárendelése 7.1 Nyomógomb-bemenetek betanítása mûködtetõcsatornákra Kérjük, olvassa el ezt a szakaszt teljesen, mielõtt a betanítást megkezdi. Leszállításkor a nyomógomb-bemenetek nincsenek hozzárendelve egy mûködtetõcsatornához sem (még annak a készüléknek a mûködtetõcsatornájához sem, amelyen rajta vannak). Nyomógomb-bemenetek hozzárendelése mûködtetõcsatornákhoz – Addig tartsa nyomva a hozzárendelendõ mûködtetõ(csatorná)nak a programozógombját, amíg lassan el nem kezd villogni a csatorn-LED-je (kb. 3 másodpercig). A modul most betanítási üzemmódba került.

– Nyomja meg most az egyik gombot a nyomógomb-bementen (ugyanazon, vagy a buszra csatlakozó egyik másik modulon), amelyikhez hozzá akarja rendelni a mûködtetõ(csatorná)t. – A mûködtetõ(csatorna) most hozzá van rendelve ehhez a kapcsolóbemenethez, és a csatorna-LED kialszik. – Tesztelje le a hozzárendelést a hozzárendelt nyomógomb megnyomása által. A mûködtetõ(csatorna) reagálásának meg kell felelnie a nyomógomb-bemenet konfigurációjának. – Ha a mûködtetõ(csatorná)t egy további nyomógomb-bemenethez akarja hozzárendelni, ismételje meg a fenti mûveleteket. A mûködtetõtõl függõen a nyomógomb-bemeneteket különbözõ módon kell betanítani: Mûködtetõ Nyomógombok viselkedése Kapcsolómûködtetõ, fényszabályzó-mûködtetõ A betanított nyomógombok billenõkapcsolóként mûködnek. Redõnymûködtetõ Attól függõen, hogy a mûködtetõ betanítása a ▲J vagy a ▼Jgombbal lett indítva, a betanítandó nyomógomb „nyitó“J vagy „záró“ nyomógombként mûködik, és nem billen?kapcsol?k?nt. Ha egy működtetőre már betanított nyomógombot újra ugyanarra a működtetőre tanítjuk be, akkor a régi hozzárendelés felülíródik. 7.2 A nyomógomb-bemeneteknek a mûködtetõcsatornákra történt hozzárendelésének a törlése A nyomógomb-bemenet és a mûködtetõ(csatorna) összerendelésének a törlése – Addig tartsa nyomva azon mûködtetõ(csatorna) programozógombját, amelynek törölni akarja a hozzárendelését, amíg a csatorna-LED-je a lassú villogásról át nem vált a gyors villogásra (kb. 6 másodpercig). – Engedje fel a gombot. A kapcsolómodul most programozási üzemmódban van. – Nyomjon meg most egy gombot annak a modulnak a nyomógomb-bemenetén, amelynek törölni akarja a hozzárendelését. A mûködtetõn lévõ csatorna-LED kialszik, és a hozzárendelés törlõdik, a mûködtetõ(csatorna) már nem fog kapcsolni errõl a kapcsolóbemenetrõl. – Vizsgálja felül a beállítást a törölt nyomógomb-bemenet egyik nyomógombjának a megnyomása által, a mûködtetõ(csatorna) már nem reagálhat erre. Az összes betanítási mûveletet megszakíthatja a programozógomb rövid megnyomása által. 8 Kezelés 8.1 Kezelés a készüléken Betanítás nélkül is lehet a mûködtetõket a készüléken kezelni a programozógombokkal. Az alábbi táblázat mutatja a viselkedésüket. Mûködtetõ A programozógombok viselkedése Kapcsolómûködtetõ, fényszabályzó-mûködtetõ A csatornagombok billenõkapcsolóként mûködnek: BE/KI Redõnymûködtetõ A csatornagombok ▲J ill. ▼Jgombként („nyitás“ / “zárás“) viselkednek. 8.2 Kezelés a betanított nyomógombok által A betanítás után egyszerû kezelési funkciók álllnak rendelkezésre a betanított kezelõszerveken keresztül. A mûködtetõtõl függõen a nyomógomb-bemenetek különbözõ módon viselkednek: Mûködtetõ Nyomógombok viselkedése Kapcsolómûködtetõ, fényszabályzó-mûködtetõ A betanított nyomógombok billenõkapcsolóként mûködnek. Redõnymûködtetõ Attól függõen, hogy a mûködtetõ betanítása a ▲J vagy a ▼Jgombbal lett ind?tva, a betan?íandó nyomógomb „nyitó“J vagy „záró“ nyomógombként mûködik, és nem billen?kapcsol?k?nt. 9 Visszaállítás A mûködtetõnek a gyári állapotra történõ visszaállításához az alábbiakat kell tennie: – Nyomja meg a programozógombot kb. 6 másodpercig. A csatorna-LED gyors villogása jelzi a törlési üzemmódot. – Engedje fel a gombot. – Nyomja meg újból a programozógombot kb. 3 másodpercig, amíg a csatorna-LED át nem vált nagyon lassú villogásra. – Engedje fel a gombot. – A csatorna-LED rövid idõ múlva kialszik, és a készülék visszaáll a gyári beállításokra.
10. Karbantartás és tisztítás. A készülék nem igényel karbantartást. A javítást bízza szakemberre. HMW-LC-Dim1L-DR: A készülék belsõ készülékbiztosítékkal van ellátva a triakok védelmére a nagy áramterhelés ellen. Ha a készülék túlterhelõdött, és a biztosíték kiégett, ki lehet cserélni. A készülék kiszerelése elõtt feltétlenül kapcsolja le róla a hálózati feszültséget (kapcsolja le a hozzátartozó kismegszakítót)! A 230 V-os hálózaton kizárólag képzett elektromos szakember dolgozhat (a VDE 0100 szerint). A biztosítékot csak azonos típusú (finombiztosíték, 5 x 20 mm, 1 A, lomha) biztosítékkal cserélje ki. 11 Mûszaki adatok Kommunikáció: RS485-busz A ház méretei: szabvány 2 TE szélességû kalapsínes ház 87 x 35 x 64 mm (h x sz x m) HMW-LC-Sw2-DR Kimenetek: 2 független, potenciálmentes jelfogós kapcsolókimenet Kapcsolási képesség: 230 V / 50 Hz / 16 A (jelfogónként), mindkét csatorna zümmögõ max. 25 A Tápfeszültség: 24 V Áramfogyasztás: 70 mA (max.) Vezérlõbemenetek: 2 független nyomógomb-bemenet (biztonsági kisfeszültség) HMW-LC-Bl1-DR Kimenetek: 2 független, potenciálmentes jelfogós kapcsolókimenet Kapcsolási képesség: 230 V / 50 Hz / 4 A jelfogónként (800 W motorterhelés) Tápfeszültség: 24 V Áramfogyasztás: 70 mA (max.) Vezérlõbemenetek: 2 független nyomógomb-bemenet (biztonsági kisfeszültség) HMW-LC-Dim1L-DR Kimenet: leszabályzott fázismetszési jel Maximális terhelés: 200 VA (ohmos és induktív terhelések) Tápfeszültség: 24 V Áramfelvétel: 40 mA (max.) Vezérlõbemenetek: 2 független nyomógomb-bemenet (biztonsági kisfeszültség) Eltávolítás A készüléket tilos a háztartási szemétbe dobni! Az elektronikai készülékeket a használt elektromos és elektronikai készülékekrõl szóló irányelvnek megfelelõen a lakóhelye közelében mûködõ gyûjtõhelyen kell leadni. A CE jelölés szabadforgalmi jel, amely kizárólag a hatóságok felé irányul, és nem tartalmaz a jellemzõkre vonatkozó jótállást.

Podmienky používania dokumentácie produktu