Spínač pohonu pod omietku Homematic HM-LC-SW2-FM 76794 2-kanálová, Max. dosah 100 m, 1150 W

69.11

Popis

Vlastnosti a parametre výrobku

Séria (domáca technika)Homematic
Cloudová integrácia (Smart Home)Conrad Connect (CONRAD-CONNECT_SY_01)
Bezdrôtové zariadenie (Smart Home)Hersteller-Spezifisch
spínací výkon (max.)1150 W
Miesto použitiaDo interiéru
Spôsob ochranyIP20
Napájanie230 V
Prevádzkové napätie230 V
Kanálov2
Frekvencia868 MHz
Max. dosah100 m
Spôsob montážePod omietku
Vonkajšia šírka53 mm
Vonkajšia výška53 mm
Rozmer, hĺbka30 mm
Hmotnosť48 g
Kategória výrobkuSpínač pohonu

Skúsenosti a názory zákazníkov

 • Dvojkanálový spínač, neviditeľne inštalovateľný v spínacích skriniach, s prípojkami pre bežné vypínače.
 • Vlastnosti

  • integrácia do existujúcej domácej automatizácie
  • signálny LED na zariadení
  • spotreba prúdu: 10 mA
  • StandBy spotreba: 0,5 W
  • max.výstupný prúd: 5 A
  • spôsob ochrany: IP20
 • Rozsah dodávky

  • rádiový spínač
  • návod na použitie

Otázky užívateľov

 • Dobrý deň je možné u tohoto bezdrátového spínača možné aj lokálne ovládanie napr. Tlačidlami? Napr. v prípade zlyhania DO.
 • Dobrý deň,

  chcel by som Vás požiadať o radu.

  V izbe mam umiestnené dva samostatné okruhy svietidiel ktoré sa ovládajú z dvoch miest (jeden dvojpačkovy vypínač + jeden samostatný vypínač pre každý okruh) problém však je že vypínače ktoré sú samostatne nieje možné priznať ani osadiť kvôli obkladu ktorý na stenu pôjde. Snažím sa nájsť náhradné riešenie v podobe prepínača s diaľkovým ovládaním ktorý by mi umožnil nepriznať vypínač. Vedeli by ste mi prosím odporúčit možné riešenie ?

 • Je to spínač na dálkové ovládání?

  Jaké dalkové ovládání se k němu hodí?

Overiť cenu

Dokumentácia

Podmienky používania dokumentácie

Bezdrátový spínač pod omítku a spínač žaluzií HM-LC-Sw1-FM
HM-LC-Sw2-FM
HM-LC-Bl1-FM
Obj. č.: 64 63 76
Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátového spínače pod omítku HomeMatic.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
Účel použití Spínacími ovladači se na základě přijatých bezdrátových příkazů ovládají připojené spotřebiče.
Příkazy se vysílají po stisku tlačítek nebo dálkových ovladačů, nebo přes softwarové rozhraní.
Spínače lze ovládat také prostřednictvím spárovaných senzorů. V případě akce vyšle senzor příkaz (stejně jako tlačítko). Podrobnější informace najdete v návodu k příslušnému senzoru.
Popis a ovládací prvky HM
-LC
-Sw1
-FM
HM
-LC
-Sw2
-FM
HM
-LC
-BI1
-FM
A. LED kontrolka B. Připojovací svorky A. LED kontrolka B. Připojovací svorky A. LED kontrolka B. Připojovací svorky Základní informace k systému HomeMatic Toto zařízení je součástí domácího řídicího systému HomeMatic a pracuje s obousměrným bezdrátovým protokolem BidCoS
®. Všechna zařízení systému jsou dodávána ve standardním nastavení. Funkce přístroje lze nastavit také pomocí programovacího zařízení nebo pomocí softwaru.
Další funkce výrobku, které lze tímto způsobem použít a rozšířené funkce, které poskytuje systém HomeMatic v napojení na další komponenty systému, najdete v pokynech k nastavení a návodu k systému HomeMatic. Veškerou aktuální technickou dokumentaci a aktualizace najdete na stránkách www.HomeMatic.com.
Základní informace k bezdrátovému provozu Bezdrátový přenos probíhá v otevřené vysílací dráze a to znamená, že se zde vytváří možnost rušení.
Další zdroje rušení může představovat činnost spínačů, elektrické motory nebo vadná elektrická zařízení.
Dosah vysílání uvnitř budov se může značně lišit od dosahu v otevřeném prostoru.
Důležitou roli v dosažitelnosti hrají kromě síly vysílacího signálu a přijímacích specifik přijímače, také vlivy okolního prostředí, jako je vlhkost v prostředí, kde se systém nachází a důležitou roli hraje také konstrukce staveb.
Instalace Spínače s instalací pod omítku jsou vhodné k neviditelné instalaci v rozvodných krabicích.
Pokud instalujete spínače pod omítku do instalačních krabic, které jsou nad sebou nebo jedna vedle druhé (s přímým připojením nebo bez něj), celkový spínací proud nesmí být větší než 16 A!
Instalaci popisovaných spínačů popisují níže uvedená připojovací schémata. Připojují se k napájení na L a N vodič. Na vstupu tlačítka jsou kanály pro tlačítka. Obvod kanálu se přivede k spotřebiči.
Na spínačích nejsou žádné provozní prvky, a proto pro spárování s centrálou HomeMatic bude potřeba (aspoň dočasně) připojit tlačítka!
Ovládací vstupy se připojují k síti. Používejte jen tlačítka a kabeláž, která je vhodná k síťovému připojení! Ke vstupům připojujte jen tlačítka a ne spínače! Vedlo by to k narušení funkčnosti zařízení (režim párování).

HM-LC-Sw1-FM
L Připojení externího vodiče 1 Spínací kanál N Připojení nulového vodiče S1 Vstup tlačítka (kanál) HM-LC-Sw2-FM
L Připojení externího vodiče 2 Spínací kanál 2 1 Spínací kanál 1 N Připojení nulového vodiče S2 Vstup tlačítka (kanál 2) S1 Vstup tlačítka (kanál 1) HM-LC-BL1-FM
L Připojení externího vodiče 2 Spínací kanál „DOLŮ“ 1 Spínací kanál „NAHORU“ N Připojení nulového vodiče S2 Vstup tlačítka (kanál) „DOLŮ“ S1 Vstup tlačítka (kanál) „NAHORU“ Přípustné průřezy kabelů používaných k připojení spínače: Tuhý kabel [mm 2] Pružný kabel bez ochranné koncovky [mm 2] Pružný kabel s ochrannou koncovkou [mm 2] 0,20 – 1,50 0,20 – 1,50 0,25 – 0,75
Uvedení do provozu Jednoduché provozní funkce připojeného tlačítka Spínač můžete používat pomocí tlačítka, které se k němu přímo připojí (není potřena párování.
Zkontrolujte, zda je elektrická instalace provedena správně. K ovládání stačí jen krátký stisk tlačítka.
Po delším stisku tlačítka (když ho podržíte déle než 4 sekundy) se aktivuje režim párování.
Párování Přečtěte si prosím pozorně tuto část návodu ještě předtím, než začnete s párováním!
Aby jednotlivé bezdrátové komponenty systému mohly mezi sebou komunikovat, musí se mezi sebou nejdříve navzájem spárovat. Oba komponenty, které se mají propojit, musí být během procesu párování v režimu párování.
Tyto spínače, které se montují pod omítku nemají žádné speciální párovací tlačítko. Proto se k nim na vstupy tlačítek za účelem párování připojí tlačítko vhodné pro připojení k síti (viz výše pokyny k instalaci). Párování na určitém kanálu spínače vyžaduje, abyste stiskli a cca 4sekundy podrželi tlačítko příslušného kanálu (v případě spínače žaluzií jedno ze dvou tlačítek nebo ).
Aktivní režim párování je indikován nepřetržitě blikající LED kontrolkou na zařízení.
Pokud se v režimu párování neprovede během asi 20 sekund žádná činnost, režim párování se automaticky ukončí. Pokud je druhé zařízení v režimu párování, dojde k jeho propojení se spínačem.
Provozní funkce Po dokončení párování jsou pomocí spárovaných prvků dostupné základní provozní funkce.
Spínací akční prvky V závislosti na ovládacích prvcích, které jste spárovali, můžete spínací akční prvek ovládat v režimu dvou tlačítek ZAP. a VYP. (ON/OFF), nebo v režimu přepínače (NAHORU – STOP – DOLŮ).
Spínač žaluzií V závislosti na ovládacích prvcích, které jste spárovali, můžete spínač žaluzií v režimu dvou tlačítek NAHORU a DOLŮ, nebo v režimu přepínače.
Resetování na výchozí nastavení Chcete-li akční prvek resetovat na tovární nastavení, přepněte ho tlačítkem (prvního) kanálu na režim párování (tlačítko stiskněte a alespoň 4 sekundy podržte).
Když je spínač v režimu párování, stiskněte a alespoň 4 sekundy podržte tlačítko (prvního) kanálu.
Resetování spínače je indikováno rychlým blikáním LED kontrolky.
Signalizace LED kontrolky Význam blikání Blikání LED kontrolky signalizuje různé stavy spínače: Činnost Stav Pomalé blikání Režim párování Rychlé blikání Resetování Jedno dlouhé a x krátkých bliknutí (v závislosti na chybě) Závada na spínači Na dvoukanálovém bezdrátovém spínači je jen jedna LED kontrolka pro oba kanály.
Příslušná signalizace LED kontrolky se objeví, když se kanál dostane do patřičného stavu.
Zobrazení provozního stavu Jakmile se relé spínače sepne, LED kontrolka na spínači se trvale rozsvítí.
Pokud je spínač nastaven přes centrální řídící jednotku nebo programovacím nástrojem, LED kontrolka signalizuje navíc i stav jiných zařízení. Bližší informace najdete v pokynech k instalaci příslušných zařízení a v návodu k systému.

Reakce přístroje na obnovení napájení Pokud se přístroj připojí k napájení (po přerušení a obnovení napájení), spínač začne kontrolovat své součásti. Pokud se během této kontroly objeví nějaká chyba, začne blikat LED kontrolka.
Opakuje se to nepřetržitě a přístroj přitom nevykonává své funkce. Pokud zkouška proběhne bez chyb, přístroj vyšle krátký signál, který obsahuje informaci o jeho aktuálním stavu. Aby se zabránilo tomu, že při obnovení napájení (např. po výpadku proudu, nebo po odpojení přístroje od proudu) budou všechna signální zařízení v systému vysílat zprávu o stavu ve stejný čas, uplatňuje se před začátkem vysílání jeho nahodilé zpoždění. Během této doby LED kontrolka bliká (jako v režimu párování). Pokud je zpoždění velmi krátké, nemusí být toto blikání diody vůbec postřehnutelné.
Čištění a údržba Tento výrobek nevyžaduje žádnou údržbu. Servis a opravy přístroje smí vykonávat jen specializovaný servis. Výrobky HM-LC-Sw2 a HM-LC-Bl1-FM mají interní pojistku! Tato pojistka chrání spínač proti většímu zátěžovému proudu. Pokud by došlo k přetížení spínače a pojistka se spálí, vyměnit ji smí jen elektrotechnik! Před vyjmutím se musí spínač odpojit od proudu (vypněte jistič obvodu)! S proudem 230 V, 50Hz smí pracovat jen kvalifikovaný elektrikář (podle VDE 0100).
Pojistku vyměňte za novou pojistku stejného typu (pojistka se zpožděním, 5 A).
Recyklace Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.
Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!
Technické údaje Přenosový kmitočet: 868,3 MHz Obvyklý dosah v otevřeném prostoru: 100 m Zdroj napájení: 230 V, 50 Hz Odběr proudu: 10 mA
Spotřeba v pohotovostním režimu: 0,5 W
Ochrana: IP20
Ochranná třída: II
Tělo výrobku: ABS
Barva: Světle šedá Rozměry (V x Š x H): 53 x 53 x 30 mm HM-LC-Sw1-FM
Relé: Normálně otevřený kontakt Spínací kapacita: 16 A (odporová zátěž) HM-LC-Sw2-FM
Relé: 2 x normálně otevřený kontakt Spínací kapacita: 5 A (součet na obou kanálech; odporová zátěž) HM
-LC-Bl1
-FM
Relé: 1 x normálně otevřený kontakt a 1x obousměrný Spínací kapacita: 250 W (motorová zátěž) Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.
Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!
© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. VAL/12/2018

Podmienky používania dokumentácie produktu