Siréna s blikajúcim červeným svetlom ABUS SG1681

17.34

Popis

Vlastnosti a parametre výrobku

Prevádzkové napätie12 V/DC
Spôsob ochranyIP54
Miesto použitiaDo interiéru
Vonkajšia
Vonkajšia šírka73 mm
Vonkajšia výška122 mm
Rozmer, hĺbka43 mm
Kategória výrobkuAlarmová siréna sa stroboskopom

Skúsenosti a názory zákazníkov

 • Vzhľadom na odolné prevedenie konštrukcie a malé rozmery môžete použiť sirénu so svetlom v uzavretých priestoroch ako aj v zastrešených exteriéroch. Siréna vydáva zvuk intenzívnejší ako 100 dB. Ovládanie sirény a svetla je možné aj na diaľku.
 • Technické špecifikácie

  • červená
 • Vybavenie

  • Tlak 100 dB/1 m
  • kompaktné prevedenie
 • Vlastnosti

  • Konštrukcia z polykarbonátu. V bielom prevedení

Otázky užívateľov

 • má siréna kontaktní vstup, tzn.lze ji spustit sepnutím kontaktu a vypne se rozepnutím kontaktu?
 • dobry den.

  s ktorým dialkovým ovladacom sa ovlada tato syrena
 • Dobrý den, nějak jsem ve specifikaci nenašel princip- na co jaksi alarm reaguje? Otevření dveří, pohyb či co??

Overiť cenu

Dokumentácia

Podmienky používania dokumentácie

1
Siréna s blikajícím červeným světlem SG1681
Obj. č.: 75 09 95
SG1682
Obj. č.: 75 09 94
SG1681
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup této sirény s blikajícím červeným světlem.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
2
Účel použití Výrobek slouží k optické a akustické ochraně Vašeho majetku a za normálních okolností je připojen k Vašemu elektronickému zabezpečovacímu systému.
Toto zařízení bylo navrženo pouze pro provoz v rámci zabezpečovacího systému.
Před montáží si přečtěte dokumentaci k Vašemu zabezpečovacímu systému.
Před elektrickým připojením se přesvědčte, zdali jsou napájecí kabely bez napětí.
Montáž Tento výrobek lze instalovat uvnitř nebo venku.
Jestliže budete sirénu instalovat ven, zajistěte, aby nebyla vystavena přímým povětrnostním vlivům, nainstalujte ji např. pod střešní krov.
Pomocí šroubů a hmoždinek připevněte pouzdro sirény ke vhodnému podkladu (viz Obr. 1).
Elektrické zapojení Podívejte se do technického popisu tohoto zařízení, Obr. 2 znázorňuje elektrické zapojení výrobku: (1) Bílý: 9-12V DC, Blikající světlo (2) Červený: 9-12V DC, Blikající světlo + siréna (3) Hnědý: Uzemnění Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do součástí sirény.
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.
Siréna nevyžaduje kromě občasné kontroly na poškození a funkčnosti žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, suchý hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch.
Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

3
Recyklace Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.
Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!
Technické údaje Záruka Na sirému s blikajícím světlem poskytujeme záruku 24 měsíců.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.
Napájení: 9-12 V DC Spotřeba: cca 200 mA Hlasitost: cca 100 dB/1m Výrobní čísla: Č ervená: SG1681
lutá: SG1682
Modrá: SG1683
Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! © Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. KOV/04/2015

Podmienky používania dokumentácie produktu