Rukavice a blinkrami Blinker Handschuh 0500, XL/XXL, 1 pár

20.81

Popis

Vlastnosti a parametre výrobku

Kategória výrobkuRukavice
FarbaČierna

Skúsenosti a názory zákazníkov

  • Skúsenosti užívateľov nie sú k dispozícii.

Otázky užívateľov

  • Užívatelia k tomuto výrobku zatiaľ nemali žiadne otázky.

Overiť cenu

Dokumentácia

Podmienky používania dokumentácie

1
Cyklistické rukavice s LED blinkry Obj. č.: 160 72 60
Velikost XS/S Obj. č.: 160 72 59
Velikost M/L Obj. č.: 160 72 57
Velikost XL/XXL
Vážení zákazníci děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup cyklistických rukavic s LED blinkry.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
Účel použití Především ve velkých městech je při setmění nebo na podzim a v zimě důležité, aby byl cyklista dobře vidět, a to hlavně při odbočování. Blinkry lze jednoduše aktivovat tak, že palcem stisknete zapínací tlačítko na ukazováčku. Oboustranně umístěné LED diody na špičce ukazováčku začnou ihned blikat. Vaše jízda tak bude opravdu bezpečná. Toto řešení je vhodné také pro jezdce na kolečkových bruslích, in-line bruslích, skateboardech, koloběžkách, elektrokolech nebo invalidních vozících.
Rozsah dodávky · 1 pár rukavic s LED blinkry · 2x knoflíková baterie typu CR2032 3 V (vložené do rukavic) · Návod k obsluze 2
Obsluha Rukavice s blinkry si natáhnete na ruce stejně jako normální rukavice. Utažení proveďte pomocí suchého zipu. Chcete-li zapnout blinkr, stiskněte palcem tlačítko na ukazováčku. Blinkr pak bude pracovat 15 sekund a po uplynutí této doby se automaticky vypne. Vložení/výměna baterií 1. Otevřete suchý zip na zadní straně každé z rukavic a povytáhněte ven přihrádku s baterií.
2. Přihrádku s baterií otevřete a vytlačte ven vybitou baterii.
3. Vložte novou baterii. Dodržujte správnou polaritu. Kladný pól musí směřovat nahoru.
4. Opětovně přihrádku s baterií uzavřete, zasuňte ji zpět do rukavice a uzavřete suchý zip.
Ujistěte se, že správně sedí na svém místě.
Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do rukavic.
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál.
Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.
K čištění používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit materiál a funkčnost výrobku Manipulace s bateriemi a akumulátory Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.
Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky.
V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice!
Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze!
Nabíjet můžete pouze akumulátory.
Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!
K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! Šetřete životní prostředí!

3
Recyklace Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.
Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!
Technické údaje Napájení (baterie) 2x 3 V knoflíkové baterie typu CR2032
Barva černá Materiál vnitřní 55 % nylon, 45 % polyuretan Materiál vnější 94 % polyester, 6 % elastan Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! © Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. REI/2/2018

Podmienky používania dokumentácie produktu