Ovládanie roliet s LCD, Kaiser Nienhaus Tastor Konsum SD-Astro

69.11

Popis

Vlastnosti a parametre výrobku

Prevádzkové napätie230 V/AC
Spôsob montážePod omietku
Vonkajšia šírka80 mm
Vonkajšia výška80 mm
Rozmer, hĺbka60 mm
Kategória výrobkuVýstupný rozširujúci modul

Skúsenosti a názory zákazníkov

  • Skúsenosti užívateľov nie sú k dispozícii.

Otázky užívateľov

  • Dobrý den

    toužím si předělat 2 mačkací spínače rolet na tento digitální. Současný mám ale v dvojrámečku (vodorovném, druhý vypínač je na venkovní světlo). Nahoře u rolety je ještě zabudované relé.

    Co vše potřebuji k úspěšné předělávce? Současné jsou Legrand, to mi do toho asi nepůjde, koupil bych i nový vedlejší vypínač světla i s 2rámečkem pokud to bude nutné, ale nikde to nevidím.

Overiť cenu

Dokumentácia

Podmienky používania dokumentácie

Ovládání rolet s LCD a časovačem Tastor Konsum SD-Astro 320600
Obj. č. 64 66 80
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup ovladače rolet / žaluzií.
Tento návod k obsluze je nedílnou součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst.
Účel použití Toto zařízení slouží jako ovladač pro pohon rolet nebo žaluzií. K jeho napájení použijte výhradně elektrickou síť s napětím 230 V, 50 Hz. Připojený pohon (motor) pak díky tomuto systému zajišťuje dosažení požadované nebo koncové polohy rolet. Rolety a jejich ovládání navíc můžete naprogramovat prostřednictvím časových spínacích programů nebo využít astronomického času pro aktivaci systému. K ovladači můžete použít vybraný rámeček.
Popis a ovládací prvky Tlačítko RESET se nachází pod předním krytem ovladače. Navigační tlačítka ▲ a ▼ slouží pro výběr provozního režimu a stejně tak pro úpravu nastavovaných hodnot.
Bezpečnostní opatření · Ovladač připojte pouze do sítě s napětím 230 V AC, 50 Hz.
Jeho instalaci však svěřte výhradně kvalifikovanému odborníkovi.
· Při samotné instalaci ovladače a rolet / žaluzií vždy odpojte příslušný elektrický okruh od zdroje.
· Ovladač používejte pouze k uvedeným účelům. Jakékoliv jiné, než zde uvedené použití může vést k jeho poškození nebo nevratnému zničení. Zároveň přitom hrozí riziko zkratu, požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
· Z bezpečnostních a licenčních důvodů (CE) zařízení nikdy nerozebírejte ani neprovádějte žádné jeho modifikace. Jakékoliv zásahy do výrobku představují riziko vzniku rozsáhlých škod.
V tomto případě dochází k zániku záruky a odpovědnosti výrobce za způsobené škody.
· Po obdržení výrobku překontrolujte úplnost dodávky a zároveň to, zda zařízení nevykazuje žádná viditelná poškození. Pakliže zaznamenáte poškození výrobku, obraťte se na svého dopravce.
Poškozený výrobek v žádném případě neuvádějte do provozu!
· Pakliže již není možné zaručit správný a bezpečný provoz zařízení, odpojte jej od zdroje napájení a zabezpečte jej proti dalšímu uvedení do provozu.
Obsluha Navigační tlačítko ▲ (nahoru) Vytažení rolet (2,5 min.) nebo STOP (zastavení) mot oru během jeho chodu. Navigační tlačítko ▼ (dolů) Spuštění rolet (2,5 min.) nebo STOP (zastavení) motoru během jeho chodu. Tlačítko MODE (stisk kratší, než 2 s) Přechod na jiný provozní režim (Auto / Manual / Random) nebo STOP (zastavení) během chodu motoru. Tlačítko MODE (stisk kratší, než 2 s) Vstup do režimu programování nebo STOP (zastavení) motoru během jeho chodu. Tlačítko RESET (po dobu 2 s) Uvedení ovladače do továrního nastavení (vytažení rolet v 07:00 h, spuštění rolet ASTRO, aktuální čas 12:00 h).

Schéma elektrického zapojení Provozní režimy Pomocí tlačítka MODE můžete přepínat mezi těmito následujícími provozními režimy: AUTO = automatický režim (denní spínací program) MANUAL = manuální ovládání rolet (symbol ruky) RANDOM = režim náhodného provozu (symbol hrací kostky) = automatický + nahodilý čas v rozsahu od 1 do 31 minut V automatickém režimu „AUTO“ dojde ke spuštění nebo vytažení rolet v předem naprogramovaných časech. V každém provozním režimu však můžete rolety přímo ovládat manuálně pomocí navigačních tlačítek ▲ nebo ▼. V režimu ručního ovládání „MANUAL“ je ovládání prostřednictvím soumrakového / slunečního senzoru zcela deaktivováno. Pomocí navigačních tlačítek ▲ nebo ▼ můžete navíc aktuální pohyb rolet okamžitě zastavit. V režimu náhodného ovládání „RANDOM“ dochází ke spuštění nebo naopak vytažení rolet v rozsahu od 1 do 31 minut po dosažení naprogramovaného času.
Funkce detekce slunečních paprsků Tato funkce je k dispozici pouze při instalaci slunečního / soumrakového senzoru.
V případě jeho instalace dojde k aktivaci funkce (s prodlevou 1,5 minuty) a spuštění rolet po dosažení přednastavených hodnot pro intenzitu okolního osvětlení. Konkrétní hodnoty pro tento senzor můžete konfigurovat v celkem 9 krocích prostřednictvím hlavní systémové nabídky. Funkci slunečního senzoru však můžete i zcela deaktivovat (OFF). Pakliže intenzita okolního osvětlení dosáhne přednastavených hodnot a tyto hodnoty budou navíc konstantní po dobu 15. minut, ovladač zajistí další spuštění rolet.
Funkce detekce západu slunce (soumraku) Pro tuto funkci nejprve musíte instalovat sluneční / soumrakový senzor. Rolety se automaticky spustí po dosažení určité hodnoty okolního osvětlení, jež dopadá na tento senzor po dobu alespoň 15. minut.
Senzor můžete konfigurovat a přizpůsobit jej tak vlastním požadavkům v celkem 9 jednotlivých úrovních. Toto nastavení provedete v hlavní systémové nabídce ovladače. Funkci senzoru však můžete i zcela deaktivovat (nastavení OFF). Aby nedocházelo k nežádoucí aktivaci funkce soumrakového senzoru můžete systém konfigurovat tak, aby ke spuštění žaluzií nemohlo dojít dříve než v 16:00 hod.
Poznámka: Pakliže je použit naprogramovaný čas / astronomický čas pro spuštění rolet ještě před samotným soumrakem, nedojde k použití těchto časů. Aby nedošlo k překrývání naprogramovaných časů a času spuštění prostřednictvím senzoru během celého roku, doporučujeme nastavit čas spuštění rolet až na 23:00 hodin. Tím bude dostatečně zajištěno spuštění rolet až za skutečného šera.
Odezva a reset systému Doba odezvy pro soumrakový senzor = 15 minut Doba odezvy pro detekci slunečních paprsků = 1,5 minuty Reset zpoždění slunečního senzoru = 15 minut Programování Tlačítko MODE
(stisk delší, než 2 sekundy) Blikající symbol Výběr pomocí navigačních tlačítek ▼ nebo ▲ · Nastavení aktuálního času .
· Konfigurace slunečního / soumrakového senzoru (tento výběr a funkce je k dispozici pouze po připojení kompatibilního senzoru a v provozním režimu AUTO a RANDOM).
· Programování času pro ovládání rolet P.
Krátký stisk tlačítka MODE
Potvrzení a vstup do vybraného nastavení.
Nastavení aktuálního času Zobrazení: YE 10, bliká pozice pro rok (při prvním uvedení ovladače do provozu nebo po uvedení ovladače do továrního nastavení je hodnota 10 = 2010). Aktuální rok nastav íte pomocí tlačítek ▼ nebo ▲ Nastavovaný rok přitom bude blikat: 10 = 2010, 11 = 2011, 12 = 2012 atd. Potvrďte stiskem tlačítka MODE Zobrazení: Mo 12, bliká pozice pro měsíc (při prvním uvedení ovladače do provozu nebo po uvedení ovladače do továrního nastavení je hodnota 12. měsíc = December / Prosinec).
Potvrďte stiskem tlačítka MODE a zadejte měsíc 01 = Januar (Leden), 02 = Februar (Únor), 03 = Marc h (Březen) atd. Potvrďte stiskem tlačítka MODE Zobrazení: dA 31, bliká pozice pro nastavení dne (při prvním uvedení ovladače do provozu nebo po uvedení ovladače do továrního nastavení je hodnota 31 = 31. den v měsíci).
Potvrďte stiskem tlačítka MODE a nastavte den 01 = 1. den v měsíci, 02 = 2. druhý den v měsíci atd. Potvrďte stiskem tlačítka MODE Bude blikat aktuální čas (při prvním uvedení ovladače do provozu nebo po uvedení ovladače do továrního nastavení je tato hodnota 12:00 hod).
Potvrďte stiskem tlačítka MODE a nastavte čas Pomocí navigačních tlačítek ▼ nebo ▲ nastavte požadované hodnoty. Stiskem tlačítka MODE přepínáte mezi nastavením hodin a minut.
Krátký stisk tlačítka MODE
Ukončení režimu nastavení a opuštěn aktuální nabídky.
Konfigurace slunečního / soumrakového senzoru Na displeji se zobrazí symbol slunce a zároveň přitom budou blikat nastavované hodnoty (při prvním uvedení ovladače do provozu nebo uvedení do továrního nastavení bude blikat hodnota 4 = středová úroveň). Tlačítky ▼ nebo ▲ nastavte požadované hodnoty slunečního senzoru Konfigurace senzoru v úrovních 1 až 9 nebo OFF.
1 = reakce systému již za velmi slabého slunce 2 = reakce systému až za silného slunce OFF = funkce senzoru je deaktivována Krátký stisk tlačítka MODE
Na displeji se zobrazí symbol měsíce a přitom budou zároveň blikat nastavované hodnoty (při prvním uvedení ovladače do provozu nebo uvedení do továrního nastavení bude blikat hodnota 4 = středová úroveň).

Tlačítky ▼ nebo ▲ nastavte požadované hodnoty soumrakového senzoru Konfigurace senzoru v úrovni 1 až 9 nebo OFF
1 = reakce systému za úplného šera 2 = reakce systému již za mírného šera OFF = funkce senzoru je deaktivována Krátký stisk tlačítka MODE
Ukončení režimu nastavení a opuštěn aktuální nabídky.
Programování času pro ovládání rolet „P“ Na výběr máte z následujících režimů pro spínání: Týdenní program, spínací bloky a programování jednotlivých dnů. Na displeji se zobrazí indikátor P a Pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ vyberte požadovaný spínací program / blok · 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 = Týdenní program (naprogramované časy jsou shodné pro všechny dny v týdnu).
· 1, 2, 3, 4, 5 u. 6, 7 = Spínací bloky (rozdílné časy pro spínání ve dnech od pondělí do pátku a stejně tak i jiné časy pro spínání v sobotu a v neděli).
· 1 u. 2, 3, 4, 5, 6, 7 = Programování jednotlivých dnů. Na každý den můžete nastavit konkrétní spínací program. Programování začíná prvním dnem v týdnu.
Stisk tlačítka MODE
Potvrzením vybraného režimu přejdete k jeho naprogramování.
= Týdenní program Na displeji se zobrazí ▲ nebo ▲ a Pomocí tlačítek ▼ nebo ▲ zvolte program nebo astronomický čas pro vytažení rolet ▲ – naprogramování času pro vytažení rolet. ▲ – astronomický čas pro vytažení rolet.
Potvrďte stiskem tlačítka MODE Na displeji bude blikat naprogramovaný čas nebo astronomický čas. Úpravu nebo výběr času provedete navigačními tlačítky.
Nastavení potvrďte stiskem tlačítka MODE. Na displeji se zobrazí ▼ nebo ▼ a Pomocí tlačítek ▼ n ebo ▲ zvolte program nebo astronomický čas pro spuštění rolet ▼ – naprogramování času pro spuštění rolet. ▼ – astronomický čas pro spuštění rolet.
Potvrďte stiskem tlačítka MODE Na displeji bude blikat naprogramovaný nebo astrono mický čas. Úpravu nebo výběr času provedete navigačními tlačítky.
Nastavení potvrďte stiskem tlačítka MODE. Krátkým stiskem tlačítka MODE potvrďte nastavení Ukončení režimu programování. Aktuální čas a vybraný provozní režim se zobrazí na displeji ovladače.
Spínací bloky (Pondělí – Pátek / Sobota a Neděle) Na displeji se zobrazí ▲ nebo ▲ a Pomocí tlačítek ▼ nebo ▲ zvolte program nebo astronomický čas pro vytažení rolet ▲ – naprogramování času pro vytažení rolet (Po – Pá) ▲ – astronomický čas pro vytažení rolet (Po – Pá) Potvrďte stiskem tlačítka MODE Na displeji bude blikat naprogramovaný čas nebo astronomický čas pro vytažení rolet. Nastavení nebo úpravu času provedete navigačními tlačítky. Nastavení potvrďte stiskem tlačítka MODE. Na displeji se zobrazí ▼ nebo ▼ a Pomocí tl ačítek ▼ nebo ▲ zvolte program nebo astronomický čas pro spuštění rolet ▼ – naprogramování času pro spuštění rolet (Po – Pá) ▼ – astronomický čas pro spuštění rolet (Po – Pá) Potvrďte stiskem tlačítka MODE Na displeji bude blikat naprogramovaný čas nebo astronomický čas. Nastavení nebo úpravu času provedete navigačními tlačítky. Nastavení potvrďte stiskem tlačítka MODE. Obdobně naprogramujte časy i pro dny sobota a neděle (Sa, So) Krátkým stiskem tlačítka MODE potvrďte nastavení Ukončení režimu programování. Aktuální čas a vybraný provozní režim se zobrazí na displeji ovladače.
Programování jednotlivých dnů Na displeji se zobrazí ▲ nebo ▲ a Pomocí tlačítek ▼ nebo ▲ zvolte program nebo astronomický čas pro vytažení rolet ▲ – naprogramování času pro vytažení rolet. ▲ – astronomický čas pro vytažení rolet.
Potvrďte stiskem tlačítka MODE Na displeji bude blikat naprogramovaný čas nebo astronomický čas pro vytažení rolet. Nastavení nebo úpravu času provedete navigačními tlačítky. Nastavení potvrďte tlačítkem MODE. Na displeji se zobrazí ▼ nebo ▼ a Pomocí tlačítek ▼ nebo ▲ zvolte program nebo astronomický čas pro spuštění rolet ▼ – naprogramování času pro spuštění rolet ▼ – astronomický čas pro spuštění rolet Potvrďte stiskem tlačítka MODE Na displeji bude blikat naprogramovaný čas nebo astronomický čas pro spuštění rolet. Nastavení nebo úpravu času provedete navigačními tlačítky. Nastavení potvrďte tlačítkem MODE. Krátkým stiskem tlačítka MODE potvrďte nastavení Ukončení režimu programování. Aktuální čas a vybraný provozní režim se zobrazí na displeji ovladače. Astronomická funkce systému · Pro ovládání rolet (naprogramovanými časy, spínacími bloky nebo naprogramováním jednotlivých dnů) můžete použít astronomický čas.
· Referenční bod pro astronomický čas je oblast Frankfurtu.
· Pro každý aktivovaný astronomický čas můžete navíc použít přednastavenou hodnotu pro korekci času.
· Hodnota pro korekci astronomického času je ± 2 hodiny.
· Jednoduchou kontrolu naprogramovaných astronomických časů můžete provést následujícím způsobem: – Stiskněte a přidržte tlačítko MODE (> 2 s). Systém tím vstoupí do další nabídky.
– Pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte naprogramované časy „P“ a potvrďte tlačítkem MODE.
– Opakovaně stiskněte tlačítko MODE, dokud nepřejdete k požadovanému času pro ovládání rolet.
– Stiskněte a přidržte tlačítko MODE (> 2 s), popřípadě tlačítko MODE stiskněte opakovaně.
Systém následně přejde zpět do výchozího provozního zobrazení.
Připojení slunečního / soumrakového senzoru Vždy dbejte na správné připojení vodičů senzoru.
Všimněte si proto barevného označení jeho vodičů!
Instalaci senzoru však svěřte výhradně kvalifikovanému odborníkovi! V případě, že nehodláte používat žádné naprogramované časy pro ovládání rolet, deaktivujte tuto funkci v nastavení systému. Deaktivace času pro ovládání rolet představuje zobrazení „ – – : – -“ na displeji.
Deaktivace senzoru je v době od 23:00 do 00:00 hod.

Technické údaje Provozní napětí 230 V AC, 50 Hz ± 10 % Spotřeba 2 W
Výstup (▲ / ▼) 230 V 50 Hz (není bezpotenciálový) Spínací výkon 250 V, 50 Hz, 5 A, cos φ = 1
Spínací čas 2,5 min.
Ochrana IP 20 Třída krytí II
Podmínky provozu pouze vnitřní a suché prostory teplota –5 až +45 °C
Prodleva před sepnutím cca 0,5 s Rezerva chodu min. 18 hodin Bezpečnostní předpisy CE, RoHS
Pokud si nebudete vědět rady, jak tento ovladač rolet správně a bezpečně používat a v tomto návodu k obsluze nenaleznete všechny potřebné informace, obraťte se na naši technickou podporu, nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.
Recyklace Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných předpisů. Šetřete životní prostředí! Přispějte tak k jeho ochraně!
Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! © Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. REI/05/2017

Podmienky používania dokumentácie produktu