Ovládanie roliet Kaiser Nienhaus Tastor Mercado SD 320060

53.67

Popis

Vlastnosti a parametre výrobku

Prevádzkové napätie230 V/AC
Vonkajšia šírka80 mm
Vonkajšia výška80 mm
Rozmer, hĺbka60 mm
Kategória výrobkuVýstupný rozširujúci modul

Skúsenosti a názory zákazníkov

  • Parádně funguje.
  • Skvělé, doporučuji. Nemusíte u rolety stát, než se stáhne / vytáhne, to je nejlepší, má baterii, při výpadku proudu netřeba znovu nastavovat, pohledné, dají se měnit rámečky, což jsme ani nevyužili, neocenitelné v létě, nezapomínáme zatemnit a nemáme doma vedro.

    Mínusy
    Složitější programování; ovladač má jen dvě tlačítka (nahoru a dolu), kterými se provádí veškeré nastavování a programování a zapamatovat si logiku postupu, kdy zmáčknout nahoru, kdy zmáčknout dolu, kdy přidržet apod. není úplně jednoduché. Když např. děti při manuálním ovládání podrží tlačítko déle, než se má (asi 5 vteřin), má to funkci, že se aktuální čas uloží a nechtěně se naprogramuje vytažení / stažení. Cena, vyplatí se čekat na pravidelnou akci -12%, zapojení chce trochu šikovnosti a pečlivosti, má to pět vstupů a když kabely prochází k další roletě, je to už hodně drátů v malé krabičce.

Otázky užívateľov

  • Dobrý den, měl bych dotaz ohledně funkce tohoto výrobku. To je pouze časovač, ke kterému se musí ještě dokoupit nějaký motor, nebo mi tenhle přístroj rolety sám zatáhne/vytáhne?

    Díky za dotaz.

Overiť cenu

Dokumentácia

Podmienky používania dokumentácie

Ovládání rolet s denním časovačem Tastor Mercado SD 320060
Obj. č. 64 67 06
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup programovatelného ovladače rolet.
Tento návod k obsluze je nedílnou součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
Důležitá bezpečnostní opatření, instalace Instalaci zařízení přenechejte výhradně kvalifikovanému odborníkovi! Montáž ovladače se provádí do běžné elektroinstalační krabice. Dbejte na to, aby při instalaci nedošlo k vzájemnému rušení funkce v důsledku ostatních zařízení a jejich vodičů. Instalujte proto ovladač a jeho vodiče do dostatečné vzdálenosti od jiných zařízení. V případě viditelného poškození nebo poruchy ovladač vypněte a zamezte jeho dalšímu použití. Předtím jej však odpojte od síťového zdroje prostřednictvím pojistky nebo jističe u příslušného elektrického obvodu. Před dalším uvedení do provozu zařízení ponechejte překontrolovat odborníkem.
Programování ovladače (bez použití fotosenzoru S/D) 1. Vstup do režimu programování Stiskněte a přidržte obě tlačítka ▲ (nahoru) a▼ (dolů) po dobu 3. sekund 2. Nastavení aktuálního času Nastavení hodin 18:32 Hodinu nastavte tlačítkem ▲ (nahoru) Stiskněte tlačítko ▼ (dolů) Nastavení minut 18:32 Tlačítkem ▲ (nahoru) nastavte minuty Stiskněte tlačítko ▼ (dolů) Nastavení dne v týdnu ⃰ 18:32 0 Dny vyberete tlačítkem ▲ (nahoru) Každý den má poté automaticky nastavenou hodnotu 0.
Výběr dnů: 1=MO (pondělí), 2=DI (úterý), 3=MI (středa), 4=DO (čtvrtek), 5=FR (pátek), 6=SA (sobota), 7=SO (neděle) Stiskněte tlačítko ▼ (dolů) 3. Programování automatického otevření (vytažení) rolet dne 1⃰ Nastavení hodin 18:32 1 Hodiny nastavte tlačítkem ▲ (nahoru) Stiskněte tlačítko ▼ (dolů) Nastavení minut 18:32 1 Tlačítkem ▲ (nahoru) nastavte minuty Stiskněte tlačítko ▼ (dolů) 4. Programování automatického zavření (spuštění rolet) dne 1⃰ Nastavení hodin 18:32 1 Hodiny nastavte tlačítkem ▲ (nahoru) Stiskněte tlačítko ▼ (dolů) Nastavení minut 18:32 1 Tlačítkem ▲ (nahoru) nastavte minuty Stiskněte tlačítko ▼ (dolů) 5. Obdobným způsobem nastavte časy vytažení / spuštění rolet i pro zbývající dny v týdnu.
6. Výběr provozního režimu Pomocí tlačítka ▲ (nahoru) vyberte jeden z následujících provozních režimů: man = manuální ovládání auto = automatický provoz (použití programů) var = spouštění / vytažení rolet s použitím programů a časovým posunem ± 15 minut 7. Ukončení režimu programování Stiskněte tlačítko ▼ (dolů) * – Při výběru týdenního programu (Den = 0) dojde k automatickému spuštění / vytažení rolet každý den ve stejnou dobu. Použitím programů pro jednotlivé dny (Den 1 – 7) pak bude spuštění / vytažení rolet probíhat v naprogramovaných časech.

Pokyny pro nastavování hodnot Prostřednictvím tlačítka ▼ (dolů) přejdete k nastavení požadované hodnoty.
Vybraná hodnota přitom bude blikat. Samotné nastavení hodnoty provedete tlačítkem ▲ (nahoru).
Každý stisk tlačítka představuje navýšení nastavované hodnoty. Stisknutím a přidržením tlačítka pak dochází k rychlejšímu navyšování nastavovné hodnoty. Poté, co dosáhnete požadované hodnoty, potvrďte její nastavení stisknutím tlačítka ▼ (dolů). Systém potom automaticky přejde k nastavení další hodnoty.
Režim programování se automaticky ukončí v případě, že nedojde ke stisknutí tlačítka po dobu 30. sekund. Všechny předchozí nastavené hodnoty se však uloží do interní paměti ovladače.
Pakliže byl programovací proces předčasně ukončen (nedošlo k dokončení programování konkrétního dne), systém se automaticky přepne do režimu manuálního ovládání. Manuální ovládání Stisk tlačítka ▼ (dolů) po dobu < 1 s Natáčení rolet / STOP (v případě chodu motoru) Stisk tlačítka ▼ (dolů) po dobu > 1 s Spuštění rolet Stisk tlačítka ▼ (dolů) po dobu > 6 s Spouštění rolet + Uložení času pro spouštění rolet Stisk tlačítka ▲ (nahoru) po dobu < 1 s Natáčení rolet / STOP (v případě chodu motoru) Stisk tlačítka ▲ (nahoru) po dobu > 1 s Vytažení rolet Stisk tlačítka ▲ (nahoru) po dobu > 6 s Vytažení rolet + Uložení času pro vytažení rolet Současný stisk obou tlačítek ▲ + ▼ < 1 s Přepínání mezi provozními režimy Současný stisk obou tlačítek ▲ + ▼ 1 – 3 s Aktivace vybraného provozního režimu Současný stisk obou tlačítek ▲ + ▼ > 6 s Reset ovladače (Uvedení do továrního nastavení) Krátkým stiskem (do 1 s) můžete ovládat pozici / natočení lamel žaluzií.
Tím přitom nijak nedochází k narušení automatického režimu.
Bezpečnostní funkce systému Dojde-li během spuštěného procesu (vytažení / spouštění rolet) ke krátkému stisknutí ovládacího tlačítka, přejde systém automaticky do režimu manuálního ovládání. Automatický proces je tak možné v případě potřeby kdykoliv přerušit. Dalším současným stiskem tlačítek ▲ a ▼ pak dojde k opětovné aktivaci automatického režimu a použití naprogramovaných časů pro spouštění a vytažení rolet. Rychlé naprogramování / Paměťové funkce ovladače Stisknete-li a přidržíte vybrané ovládací tlačítko (▲ nebo ▼) po dobu 6 sekund, dojde k pohybu rolet příslušným směrem. V požadované, koncové pozici pak tlačítko uvolněte. Systém tak automaticky uloží přesnou pozici rolet a čas pro přemístění rolet do této pozice.
Provozní režimy man – režim manuálního ovládání (ovladač reaguje pouze na příkazy tlačítek) auto – automatické ovládání (použití naprogramovaných časů pro ovládání rolet) var – režim automatické ovládání + použití funkce časového posunu ± 15 minut Současným stiskem tlačítek ▲ a ▼ můžete přepnout do režimu manuálního ovládání.
Obdobně pak můžete přejít zpět do režimu automatického ovládání. V automatickém režimu dochází k vytažení / spouštění rolet v předem naprogramovaných časech.
Použití režimu var dojde k aplikaci naprogramovaných časů pro vytažení / spuštění rolet s časovým posunem ± 15 minut. Manuální ovládání je pak možné v kterémkoliv provozním režimu.
Použijte proto tlačítek ▲ nebo ▼.
Programování ovladače (s použitím fotosenzoru S/D) 1. Vstup do režimu programování Stiskněte a přidržte obě tlačítka ▲ (nahoru) a▼ (dolů) po dobu 3 sekund 2. Konfigurace senzoru pro denní světlo (východ slunce) (pro tuto funkci je zapotřebí použití S/D senzoru) Nastavení hodnot Pomocí tlačítka ▲ nastavte požadovanou hodnotu nebo proveďte kalibraci světelných podmínek pomocí hodnoty E
Stiskněte tlačítko ▼ (dolů) 3. Konfigurace senzoru za zhoršení světelných podmínek (soumrak) (prot tuto funkci je zapotřebí použití S/D senzoru) Nastavení hodnot Pomocí tlačítka ▲ nastavte požadovanou hodnotu nebo proveďte kalibraci světelných podmínek pomocí hodnoty E
Stiskněte tlačítko ▼ (dolů) Poznámka: Od kroku 2 můžete pokračovat v procesu programování i bez použití S/D senzoru.
Hodnoty pro S/D senzor Hodnota Senzor – denní světlo Senzor – soumrak 0 Deaktivace (Off) Deaktivace (Off) 1 Slabá viditelnost Stmívání 2 Střední viditelnost Šero 3 Běžná viditelnost Tma E Kalibrace senzoru Kalibrace senzoru Instalace S/D fotosenzoru (obj. č. senzoru 607.S000.01) Senzor připevněte pod displej ovladače. Po připojení přejde senzor do automatického režimu.
Poté co dojde k uvedení ovladače do provozu, systém během následujících 10. sekund automaticky rozpozná připojený S/D senzor.
Funkce detekce denního světla (Soumrakový senzor) Po připojení senzoru přejde systém do automatického režimu. Během toho se na displeji zobrazuje symbol slunce. Při dosažení přednastavených hodnot bude symbol slunce na displeji blikat.
Pakliže systém zaznamená naměřené hodnoty po dobu 10. minut, aktivuje se proces vytažení rolet.
K detekci světelných podmínek senzorem dochází každých 30 minut.
K detekci zhoršených světelných podmínek dochází pouze v automatickém režimu nebo režimu var.
Připojení senzoru je na displeji indikováno symbolem měsíce. Při dosažení předdefinovaných hodnot poté, co dojde ke zhoršení světelných podmínek bude symbol měsíce blikat.
Pakliže senzor zaznamená zhorušující se světelné podmínky alespoň po dobu 10 minut, dojde k aktivaci ovladače a spuštění rolet.

V blízkosti senzoru se nesmí nacházet jiné zdroje světla, neboť tím může dojít k negativnímu ovlivnění funkce celého systému.
Kalibrace senzoru V případě, že výchozí (tovární) hodnoty nevyhovují vašim požadavkům pro funkci systému, můžete provést vlastní kalibraci senzoru. Výběrem hodnoty „E“ v režimu programování můžete poté vybrat vlastní hodnoty a uložit je interní paměti systému. Tyto hodnoty jsou pak senzorem přijaty a informace předávány dále do ovladače. Doporučujeme provést kalibraci senzoru a výběr optimálních hodnot.
Připojení senzoru Opatrně odejměte přední část ovladače. Připojte senzor do příslušného konektoru (na obrázku je konektor označen v kolečku). Dbejte na to, aby nemohlo dojít k mechanickému poškození kabelu senzoru v důsledku hran rámečku.
Elektrické schéma Instalaci elektrických zařízení by měl provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!
Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do ovladače rolet.
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.
K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro výrobku. Recyklace Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.
Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!
Technické údaje Provozní napětí 230 V AC 50 Hz Spínací napětí 250 V AC
Spínací proud 3 A (cos ⱷ = 1) Podmínky provozu teplota +5 až +45 °C
Doba běhu motoru max. 2,5 minut Prodleva spuštění cca 0,5 sekundy Přesnost odchylka < 5 sekund / den Rezerva chodu cca 4 hodiny Ochrana IP 20 Třída ochrany II
Konformita CE
Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.
Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! © Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. REI/10/2016

Podmienky používania dokumentácie produktu