Ovládanie pre rolety a markízy s LCD, Kaiser Nienhaus Tastor Konsum SD

61.39

Popis

Vlastnosti a parametre výrobku

Prevádzkové napätie230 V/AC
Spôsob montážePod omietku
Vonkajšia šírka80 mm
Vonkajšia výška80 mm
Rozmer, hĺbka60 mm
Kategória výrobkuVýstupný rozširujúci modul

Skúsenosti a názory zákazníkov

  • Skúsenosti užívateľov nie sú k dispozícii.

Otázky užívateľov

  • Užívatelia k tomuto výrobku zatiaľ nemali žiadne otázky.

Overiť cenu

Dokumentácia

Podmienky používania dokumentácie

Ovládání rolet s LCD
a týdenním časovačem Konsum SD 320500
Obj. č. 64 66 67
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup programovatelného ovladače rolet.
Tento návod k obsluze je nedílnou součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst.
Účel použití Tento ovladač rolet slouží výhradně k ovládání pohonu rolet nebo žaluzií. Hlavním předpokladem pro spolehlivý a bezpečný provoz tohoto zařízení je správné nastavení koncové polohy samotného pohonu rolet. Tento systém je vhodný téměř pro všechny roletové a žaluziové programy ve standardních rámech. Požadovaný rám pro konkrétní použití však můžete jednoduše objednat.
Popis a ovládací prvky Obsluha Stisk tlačítka Popis funkce Tlačítko ▲ UP Příkaz pro vytažení rolet (2,5 min.) nebo STOP během chodu motoru. Tlačítko ▼ DOWN Příkaz pro spuštění rolet (2,5 min.) nebo STOP během chodu motoru. Tlačítko MODE < 2 s Přechod do jiného provozního režimu (Auto / Manual / Random). Tlačítko MODE > 2 s Aktivace programu nebo STOP během chodu motoru / přerušení programu.
RESET 2 s Reset systému ovladače, uvedení všech parametrů do továrních hodnot: (Čas ▲ 7:00 hod, ▼ 21:00 hod, aktuální čas 12:00 hod). Provozní režimy ovladače Stiskem tlačítka MODE můžete přepínat mezi jednotlivými provozními režimy.
Na výběr jsou následující režimy: AUTO – automatický režim (denní, týdenní program), provoz ovladače s aplikací vybraného programu.
MANUAL – manuální ovládání rolet (ovládání probíhá pouze při manuálním zásahu obsluhy).
Na displeji je tento režim indikován symbolem ruky.
RANDOM – automatický režim + použití náhodným časů pro ovládání rolet v rozmezí 1 – 31 minut.
V tomto režimu se na displeji zobrazuje symbol hrací kostky.
V provozním režimu AUTO bude ovladač pracovat automaticky s předem naprogramovanými časy pro spouštění nebo vytažení rolet. V každém provozním režimu dojde k okamžitému zastavení pohonu (STOP) po stisku tlačítka ▲ nebo ▼. V provozním režimu MANUAL jsou veškeré funkce slunečního a soumrakového senzoru deaktivovány. V provozním režimu RANDOM dochází k aplikaci různých spínacích časů v rozmezí 1 – 31 minut.

Funkce s použitím slunečního / soumrakového senzoru (SD senzor) (tato funkce je k dispozici pouze po instalaci slunečního / soumrakového senzoru). V případě, že systém ovladače zaznamená, pomocí instalovaného SD senzoru, přednastavené hodnoty intenzity slunečního světla, spustí se funkce časovače (výchozí doba odpočtu je 1,5 minuty).
Po uplynutí přednastavené doby časovače pak dojde ke spuštění rolet / žaluzií. Rolety se spustí až do úrovně senzoru a poté se znovu vysunou o kousek zpět. Vlastní nastavení hodnot pro detekci určité intenzity slunečního světla můžete konfigurovat celkem v 9. úrovních. Použití této funkce pak můžete v případě potřeby i deaktivovat (OFF). Pakliže dojde k tomu, že intenzita slunečního svitu nedosahuje přednastavených hodnot během dalších 15. minut, systém ovladače zajistí opětovné vytažení rolet.
Použití funkce soumrakového senzoru (SD senzor) (tato funkce je k dispozici pouze po instalaci slunečního senzoru / soumrakového spínače). Pokud dojde k zaznamenání intenzity venkovního světla přednastavených hodnot po dobu alespoň 15. minut, dojde ke spuštění rolet. Tyto hodnoty můžete individuálně nastavit v celkem 9 úrovních, popřípadě tuto funkci zcela vypnout (OFF). Proto, aby nedocházelo k příliš časnému spouštění rolet, je tato funkce do 16:00 hod zakázána. Poznámka: Pakliže jste naprogramovali spuštění rolet v době před samotným soumrakem, bude tento program použitý a rolety se spustí dříve, než dojde k zaznamenání soumraku připojeným SD
senzorem. Aby nedošlo k překrývání doby pro automatické spouštění rolet a spouštění rolet po zaznamenání předdefinovaných hodnot intenzity okolního osvětlení, doporučujeme nastavit čas pro spuštění rolet na 23:00 hod. Použitím tohoto času bude vždy zaručeno použití funkce spuštění rolet prostřednictvím soumrakového senzoru.
Odezva systému při zaznamenání určitých hodnot intenzity okolního osvětlení Po zaznamenání soumraku = 15 minut (spuštění rolet) Po zaznamenání slunečního záření = 1,5 minut (spuštění rolet) Po zaznamenání nižší intenzity osvětlení (oblačná nebo zatažená obloha) = 15 minut (vytažení rolet).
Konfigurace a programování Stisk / Funkce tlačítka Indikace / Symbol na displeji / Popis funkce MODE po dobu 2. sekund – Blikající symbol.
Pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ vyberte požadovanou funkci. 1.
= Nastavení aktuálního času.
2. = Nastavení hodnot pro detekci intenzity okolního osvětlení (tato funkce je dostupná pouze po připojení slunečního senzoru / soumrakového senzoru a v provozním režimu AUTO nebo režimu RANDOM).
3. P = Programování časů pro spouštění a vytažení rolet.
Stiskem tlačítka MODE
dojde k potvrzení výběru. Potvrzení a uložení výběru. Po stisku tohoto tlačítka přejde systém do vybrané nabídky (nastavení aktuálního času, hodnot pro detekci intenzity okolního osvětlení nebo do režimu programování).
1. Nastavení aktuálního času Na displeji bude blikat den v týdnu (při prvním uvedení do provozu nebo provedení resetu ovladače den 1 = pondělí). Pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ nastavte den v týdnu. Vybraný den bude blikat: 1 = pondělí, 2 = úterý, 3 = středa atd. Stisk tlačítka MODE. Na displeji začne blikat čas (při prvním uvedení do provozu nebo provedení resetu ovladače je to čas 12:00 hod). Pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ nastavte aktuální čas. Delším přidržením tlačítka ▲ nebo ▼ dojde k rychlejšímu nastavení požadovaných hodnot. Pro přepnutí mezi nastavením hodin a minut použijte tlačítko MODE. Stisk tlačítka MODE. Potvrzení nastavení aktuálního času a opuštění aktuální nabídky.
2. Nastavení hodnot pro detekci intenzity okolního osvětlení Na displeji se zobrazí symbol slunce a zároveň přitom bude blikat přednastavená hodnota (při prvním uvedení do provozu nebo provedení resetu ovladače je to hodnota 4 = Medium). Pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ nastavte hodnoty pro detekci určité intenzity slunečního světla. Možnosti nastavení: Hodnoty v rozsahu 1 – 9 nebo OF
F.
1 = Odezva systému již při slabém záření slunce.
9 = Odezva systému při silném slunečním záření.
OFF = funkce pro detekci intenzity světla je deaktivována. Krátký stisk tlačítka MODE. Na displeji se zobrazí symbol měsíce a zároveň přitom bude blikat přednastavená hodnota (při prvním uvedení do provozu nebo provedení resetu ovladače je to hodnota 4 = Medium). Pomocí tlačítek ▲ n ebo ▼ nastavte hodnoty pro detekci soumraku. Možnosti nastavení: Hodnoty v rozsahu 1 – 9 nebo OF
F.
1 = Odezva systému až za úplného setmění.
9 = Odezva systému již za nepatrného setmění.
OFF = funkce pro detekci intenzity světla je deaktivována. Stisk tlačítka MODE. Potvrzení nastavených hodnot a opuštění aktuální nabídky.
3. Programování časů pro spouštění a vytažení rolet Možnosti programování : Program na každý / Spínací bloky / Programování jednotlivých dnů.
Na displeji ovladače se zobrazí indikátor „P“ a číselné označení jednotlivých dnů (1 – 7). Pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ vyberte požadovaný programový režim.
1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7
= Každodenní program (naprogramované časy jsou aplikovány pro všechny dny v týdnu).
1, 2, 3, 4, 5 a 6, 7 = Spínací blok (v první části naprogramujte spínací časy pro pracovní dny od pondělí do pátku a poté další spínací časy zvlášť pro sobotu a neděli).
1 a 2, 3, 4, 5, 6 , 7 = Programování individuálních spínacích časů pro jednotlivé dny (počínaje pondělím).
Stisk tlačítka MODE. Potvrzení a uložení nastavených programů.
3.1. Možnosti programování časů pro spouštění a vytažení rolet 3. 1. 1. Každodenní program (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) Na displeji se zobrazí aktuálně nastavený čas pro spouštění rolet. Zároveň přitom se bude na displeji zobrazovat indikátor „P“ (programování), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a symbol šipky dolů. Pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ nastavte čas pro spuštění rolet. Delším přidržením tlačítka ▲ nebo ▼ dojde k rychlejšímu nastavení času. Stiskem tlačítka MODE přepnete mezi nastavením hodin a minut. Stisk tlačítka MODE. Na displeji se zobrazí aktuálně nastavený program pro vytažení rolet. Zároveň přitom se bude na displeji zobrazovat indikátor „P“ (programování), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a symbol šipky nahoru. Pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ nastavte čas pro vytažení rolet. Delším přidržením tlačítka ▲ nebo ▼ dojde k rychlejšímu nastavení času. Stiskem tlačítka MODE přepnete mezi nastavením hodin a minut. Krátký stisk tlačítka MODE. Potvrzení a uložení programu a režimu programování.
Na displeji se zobrazí aktuální čas a vybraný provozní režim.
3. 1. 2. Spínací blok (1, 2, 3, 4, 5 a 6, 7) Na displeji se zobrazí aktuálně nastavený čas pro spouštění rolet. Zároveň přitom se bude na displeji zobrazovat indikátor „P“ (programování) číslice 1, 2, 3, 4, 5 a symbol šipky dolů. Pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ nastavte čas pro spuštění rolet pro dny po – pá.
Delším přidržením tlačítka ▲ nebo ▼ dojde k rychlejšímu nastavení času. Stiskem tlačítka MODE přepnete mezi nastavením hodin a minut.
Krátký stisk tlačítka MODE. Na displeji se zobrazí aktuální čas pro vytažení rolet, indikátor „ P“, symbol šipky nahoru a dny 1, 2, 3, 4, 5.
Pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ nastavte čas pro vytažení rolet pro dny po – pá. Delším přidržením tlačítka ▲ nebo ▼ dojde k rychlejšímu nastavení času. Stiskem tlačítka MODE přepnete mezi nastavením hodin a minut. Krátký stisk tlačítka MODE. Na displeji se zobrazí aktuální čas pro spuštění rolet, indikátor „ P“, symbol šipky dolů a dny 6, 7.

Pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ nastavte čas pro spuštění rolet pro dny so – ne. Delším přidržením tlačítka ▲ nebo ▼ dojde k rychlejšímu nastavení času. Stiskem tlačítka MODE přepnete mezi nastavením hodin a minut. Krátký stisk tlačítka MODE. Na displeji se zobrazí aktuální čas pro vytažení rolet, indikátor „ P“, symbol šipky nahoru a dny 6, 7.
Pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ nastavte čas pro vytažení rolet pro dny so – ne. Delším přidržením tlačítka ▲ nebo ▼ dojde k rychlejšímu nastavení času. Stiskem tlačítka MODE přepnete mezi nastavením hodin a minut. Krátký stisk tlačítka MODE. Uložení programové konfigurace a opuštění aktuální nabídky.
Na displeji ovladače se zobrazí aktuálně používaný provozní režim a aktuální čas.
3. 1. 3. Programování spínacích časů pro jednotlivé dny v týdnu (1 a 2, 3, 4, 5, 6 , 7) Na displeji se zobrazí aktuálně nastavený čas pro spouštění rolet. Zároveň přitom se bude na displeji zobrazovat indikátor „P“ (programování) číslice 1 a symbol šipky dolů. Pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ nastavte čas pro spuštění rolet pro den pondělí (Mo). Delším přidržením tlačítka ▲ nebo ▼ dojde k rychlejšímu nastavení času. Stiskem tlačítka MODE přepnete mezi nastavením hodin a minut. Krátký stisk tlačítka MODE. Na displeji se zobrazí aktuální čas pro vytažení rolet, indikátor „ P“, symbol šipky nahoru a den 1 (pondělí).
Pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ nastavte čas pro vytažení rolet pro dne pondělí (Mo). Delším přidržením tlačítka ▲ nebo ▼ dojde k rychlejšímu nastavení času. Stiskem tlačítka MODE přepnete mezi nastavením hodin a minut. Krátký stisk tlačítka MODE. Na displeji se zobrazí aktuální čas pro spuštění rolet, indikátor „ P“, symbol šipky dolů a den 2 (úterý).
Obdobně naprogramujte časy pro spuštění a vytažení rolet i pro ostatních dny v týdnu (1 – 7). Krátký stisk tlačítka MODE. Uložení programové konfigurace a opuštění aktuální nabídky.
Na displeji ovladače se zobrazí aktuálně používaný provozní režim a aktuální čas. Poznámka: V případě, že během programování stisknete a déle přidržíte tlačítko MODE (> 2), systém tím opustí programovací proces.
Sluneční / soumrakový senzor (SD) s přísavkou na okno s délkou kabelu 1,5 až 5 m. Připojení slunečního / soumrakového senzoru (SD senzor) Do pravé svorky v zadní části ovladače rolet, připojte speciálně označený vodič.
Speciální funkce ovladače V případě, že nehodláte používat časy pro spuštění nebo vytažení rolet, nastavte v režimu programování čas „–:–“. Deaktivace funkce ovladače je použita v čase mezi 23 a 00 hod.
Schéma elektrického zapojení Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do ovladače rolet.
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.
K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro ovladače. Recyklace Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!
Technické údaje Zdroj napájení ovladače 230 V AC, 50 Hz ± 10 % Spotřeba / Výkon přibližně 2 W
Vstup (▲,▼) 230 V AC, 50 Hz (bezpotenciálový) Spínací výkon 230 V, 50 Hz, 5 A, cos φ = 1
Doba chodu 2,5 minuty Ochrana IP 20 Třída II (dvojitá nebo zesílená izolace) Podmínky provozu vnitřní a suché prostory domácnosti Teplota –5 až +45 °C
Prodleva před sepnutím min. 0,5 s Rezerva chodu min. 18 s Rozměry 85 x 85 x 60 mm REI/2/2018
Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Podmienky používania dokumentácie produktu