Mini-alarm Cordes Haussicherheit CC-400, s diaľk.ovládačom, 85 dB

7.30

Popis

Vlastnosti a parametre výrobku

Max. dosah10 m
Druh mini alarmuMini-alarm
Spôsob montážeMontáž na stenu
Kategória výrobkuMini alarm
Vlastnosti alarmuS diaľk.ovládačom
Akustický tlak85 dB
Vonkajšia výška96 mm
Bezdrôtová frekvencia433 MHz
Prevádzkové napätie3 V/DC
Vonkajšia šírka64 mm
Rozmer, hĺbka47 mm
Hmotnosť130 g
NapájanieNa batérie

Skúsenosti a názory zákazníkov

 • Spolehlivý senzor, ale dodávat minimálně dva ovladače.
 • Je to skvělé. Pohodlné zakodování i odkodování, český návod. Nejlepší produkt

  (mohu doporučit i ostatním).
 • Perfketní, plně splňuje očekávání. Rádiový ovladač funguje na delší vzdálenost. SUPER!

Otázky užívateľov

 • Dobrý den, nebyl u toho český mávod,tak nevím co je to za tlačítko z boku,je to vypínač ? Když to bude v kůlně nebude to reagovat na pohyb krz dřevěné dveře z palubek ?
 • Potřebuji něco takového do kůlny kde mám sekací traktůrek,ale aby to nehoukalo dlouho, když zapne aby vypnul třeba za 5 minut a pak zapnul při další detekci pohybu,je takové ho něco u Vás koupit ? Mám chalupu v Krkonoších a jsem od Prahy.
 • Mate take podobnej produkt na venkovni pouziti – hlidani prutu u rybnika. ??
 • Dobrý den,

  jaký je prosím rozsah provozních teplot? Zařízení bych chtěl využít v nevytápěné garáži kde může klesnout teplota pod – 10°C.

  Obsahuje zařízení indikátor stavu napájecího zdroje?

 • Dobrý den, na jakém principu funguje DO? Jedná se o nějaké radiofrekvenční (tedy i přes zeď) a nebo o infračervené (tzn. pouze v přímé viditelnosti ovladače s přijímačem, jako DO u televize)? Rád bych ovládal vypnutí a zapnutí alarmu, který bude instalován v přízemí domu třeba z horního patra – je to možné? A poznám na DO, jestli je alarm zrovna vypnutý nebo zapnutý?
 • Dá se nastavit prodleva po zaznamenání pohybu, nebo reaguje ihned?
 • Dobrý den,

  je možné dokoupit i další dálkové ovládání k tomuto modelu, aby mělo možnost více lidí vypínat alarm?
 • Dobrý den

  Je možné tento alarm umístit do venkovního prostoru?
 • Jde u tohoto, nebo i nějakého jiného minialarmu snížit hlasitost sirény?

Overiť cenu

Dokumentácia

Podmienky používania dokumentácie

Detektor pohybu s bezdrátovým dálkovým ovladačem Model CC-400
Obj. č.: 75 40 10
1. Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za Vaše rozhodnutí zakoupit výrobek naší firmy.
Jsme přesvědčeni, že tento pasivní infračervený detektor pohybu (PIR) s dálkovým bezdrátovým ovládáním jeho zapínání a vypínání, který dokáže zaregistrovat pohyby osob (případně zvířat) až do vzdálenosti 7 až 10 metrů, splní Vaše očekávání a bude Vám k užitku.
2. Princip funkce detektoru pohybu a jeho umístění Pasivní infračervený detektor pohybu (PIR) reaguje na infračervené záření (tepelné vyzařování), které vyzařují pohybující se osoby nebo větší zvířata, jestliže se dostanou do prostoru, který hlídá senzor detektoru pohybu. Detektor pohybu neregistruje pohyby neživých předmětů (například padajícího listí ze stromů a z okrasných keřů atd.). Senzor detektoru pohybu musí být zaměřen do hlídaného prostoru. Tepelné infračervené záření se šíří přímočaře, bývá však pohlcováno například sklem nebo jinými pevnými materiály. Z tohoto důvodu dejte prosím pozor na to, aby nebyl hlídaný prostor zastíněn (zacloněn) podobnými rušivými vlivy (předměty).
2
3. Součásti soupravy detektoru pohybu Přední strana detektoru pohybu Zadní strana detektoru pohybu Bezdrátový dálkový ovladač Otočný nástěnný držák A Senzor snímající infračervené tepelné záření.
B Tlačítko k provedení synchronizace bezdrátového (rádiového) přenosu signálů (ovládacích povelů) z dálkové ovladače do detektoru pohybu.
C Siréna (akustická signalizace pohybu).
D Kontrolka LED), která signalizuje stav nabití do de tektoru pohybu vložených baterií.
E Kryt prostoru k vložení baterií do detektoru pohybu.
F Kontrolka (LED), která signalizuje stav nabití do o vladače vložené baterie.
G Tlačítko „ON“: Zapnutí (aktivace) detektoru pohybu.
H Tlačítko „OFF“: Vypnutí (deaktivace) detektoru pohybu.

3
4. Uvedení detektoru pohybu a dálkového ovladače do provozu Vložení baterií do detektoru pohybu (výměna baterií) 1.
Otevřete na zadní straně detektoru pohybu kryt bateriového pouzdra [E].
2. Vložte do otevřeného prostoru 2 alkalické baterie 1,5 V velikosti AA správnou polaritou plus (+) a minus (–) jejich kontaktů. Tyto baterie nejsou součástí dodávky detektorů pohybu.
3. Po vložení druhé baterie se z detektoru pohybu ozve krátký akustický signál (krátké pípnutí).
Toto znamená, že jste vložili baterie do přístroje správným způsobem (správnou polaritou) a že mají tyto baterie dostatečné napětí.
4. Uzavřete opět kryt bateriového pouzdra na zadní straně přístroje.
Signalizace vybitých baterií v detektoru pohybu Jakmile se na detektoru pohybu rozsvítí červená kontrolka (svítivá dioda) [D], proveďte v detektoru pohybu výměnu obou baterií.
Napájení dálkového ovladače (výměna, vložení baterie) K napájení bezdrátového dálkového ovladače slouží jedna speciální alkalická baterie s jmenovitým napětím 12 V typu (velikosti) „A27 / GP27A“. Tato baterie je součástí dodávky detektoru pohybu. Jakmile se na dálkovém ovladači rozsvítí červená kontrolka (LED) [F], proveďte v něm výměnu této baterie. Tuto baterii si můžete objednat u firmy Conrada pod objednacím číslem „65 06 39“.
Synchronizace bezdrátového (rádiového) přenosu signálů (ovládacích povelů) z dálkové ovladače do detektoru pohybu Po vložení baterií do detektoru pohybu a do bezdrátového dálkového ovladače stiskněte na detektoru pohybu jeho pravé tlačítko [B], neuvolňujte stisknutí tohoto tlačítka a stiskněte dále na dálkovém ovladači tlačítko „ON“ [G]. Po této akci se z detektoru pohybu ozvou 2 krátké akustické signály (dvojí pípnutí). Toto znamená, že došlo ke sladění frekvenčního rádiového pásma přenosu ovládacích povelů z dálkového ovladače do detektoru pohybu (tato frekvence se uloží do vnitřní paměti dálkového ovladače). Nyní můžete stisknutí obou tlačítek uvolnit.
Důležité upozornění: Tuto akci (synchronizaci) musíte provést po každé výměně baterií v detektoru pohybu nebo po každé výměně baterie v dálkovém ovladači.
4
5. Umístění (montáž) detektoru pohybu Přečtěte si nejprve kapitolu „2. Princip funkce detektoru pohybu a jeho umístění“.
Vyhledejte vhodné místo (například na stěně) k provedení montáže detektoru pohybu. Označte si na stěně (například tužkou) otvory v nástěnném držáku k vyvrtání otvorů do stěny. Vyvrtejte v označených místech dostatečně hluboké otvory vhodným vrtákem.
Dejte přitom pozor na to, abyste ve stěně nenavrtali žádné elektrické kabely nebo plynové či vodovodní trubky.
Do vyvrtaných otvorů zastrčte hmoždinky a přišroubujte nástěnný držák ke stěně pomocí přiložených šroubků (vrutů).
Zasuňte do otočného nástěnného držáku detektor pohybu a nasměrujte jej do hlídaného prostoru.
Poznámka: Detektor pohybu můžete také volně položit na rovnou plochu.
Tento detektor pohybu má dosah asi 7 metrů v detekčním svislém úhlu 60 ° a v detekčním vodorovném úhlu 110 °. 6. Hlídání prostoru detektorem pohybu Aktivace funkce detektoru pohybu (alarmu) Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko „ON“ [G]. Toto proveďte v maximální vzdálenosti 10 metrů od detektoru pohybu. Z detektoru pohybu se ozve krátký akustický signál (krátké pípnutí). Nyní musíte hlídaný prostor opustit během 30 sekund. Po uplynutí této doby dojde k aktivaci detektoru pohybu. Jakmile nyní po uplynutí 4 sekund zaregistruje detektor pohybu nějaký pohyb, ozve se z něho velmi hlasitý akustický signál (siréna s hlasitostí 85 dB). Deaktivace funkce detektoru pohybu (alarmu) Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko „OFF“ [H]. Toto musíte opět provést v maximální vzdálenosti 10 metrů od detektoru pohybu. Z detektoru pohybu se ozve jako potvrzení deaktivace spuštění alarmu krátký akustický signál (krátké pípnutí).
Toto musíte provést během 4 sekund, neboť po uplynutí této doby dojde ostrému spuštění alarmu (viz předchozí, odstavec „Aktivace funkce detektoru pohybu (alarmu)“). 7. Bezpečnostní předpisy Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku!
Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly.
Neodpovídáme za věcné škody, úrazy osob, které byly způsobeny neodborným zacházením s tímto detektorem pohybu a s jeho dálkovým ovladačem nebo nedodržováním následujících bezpečnostních předpisů. V těchto případech zanikají jakékoliv nároky, které by jinak vyplývaly ze záruky výrobku.
· Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) je zakázáno oba přístroje upravovat a/nebo pozměňovat (provádět změny v jejich vnitřním zapojení). Veškeré opravy tohoto výrobku mohou provádět pouze odborníci v autorizovaných servisech.
· Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí.
· Nevystavujte detektor pohybu přímému působení slunečního záření, příliš vysokým nebo příliš nízkým teplotám vzduchu, vlhkosti nebo mokru. Nezatěžujte tento výrobek silnými vibracemi, nevystavujte jej otřesům či nárazům a nepoužívejte jej v příliš prašném prostředí.

5
8. Údržba a čištění detektoru pohybu a jeho dálkového ovladače Tento detektor pohybu a jeho dálkový ovladač čistěte suchým lněným hadříkem. Při silnějším znečištění navlhčete čistící hadřík vlažnou vodou. Při čistění obou přístrojů dejte ale pozor na to, aby se do jejich vnitřku nedostala voda nebo jiná kapalina.
K čištění povrchu přístrojů nepoužívejte žádné uhličitanové čistící prostředky (sodu), benzín, alkohol nebo podobné látky (chemická rozpouštědla nebo ředidla barev a laků). Mohli byste tak porušit povrch přístrojů. K čištění přístrojů též nepoužívejte nástroje s ostrými hranami, šroubováky nebo drátěné kartáče a pod.
Důležité upozornění: Pokud nebudete detektor pohybu déle používat, vyndejte z něho baterie.
Tyto by mohly vytéci a způsobit poškození detektoru pohybu.
9. Technické údaje Napájení detektoru: 2 alkalické baterie 1,5 V velikosti AA Napájení dálkového ovladače: 1 alkalická baterie 12 V (A27) Hlasitost sirény: 85 dB (A) / 3 m Relativní vlhkost vzduchu: 10 % až 90 % Rozměry: 64 x 96 x 47 mm Hmotnost: 130 g Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! ¨ Změny vyhrazeny! © Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. KU/12/2012

Podmienky používania dokumentácie produktu