Magnetický kontakt Sygonix NO/NC 18734W1

10.00

Popis

Vlastnosti a parametre výrobku

Vonkajšia šírka15 mm
Vonkajšia výška55 mm
Rozmer, hĺbka13 mm
Hmotnosť17 g
Kategória výrobkuMagnetický kontakt

Skúsenosti a názory zákazníkov

  • Skúsenosti užívateľov nie sú k dispozícii.

Otázky užívateľov

  • Užívatelia k tomuto výrobku zatiaľ nemali žiadne otázky.

Overiť cenu

Dokumentácia

Podmienky používania dokumentácie

SLO – NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 14 60 574 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO
Magnetski kontakt Sygonix 18734W1 NO/NC
Kataloška št.: 14 60 574

2
KAZALO
TEHNIČNI PODATKI … 3
VSEBINA PAKETA … 3
VARNOSTNI NAPOTKI … 3
GARANCIJSKI LIST …4

3
TEHNIČNI PODATKI
Reed stikalo Nazivna napetost: 12 V/DC
Preklopni tok: največ 250 mA
Kontaktni upor: 200 mΩ Izolacijska upornost: 100 mΩ Aktivacijska razdalja: 10 mm Dimenzije (Š x V x D): 15 x 55 x 13 mm VSEBINA PAKETA
Magnetski kontakt Magnet VARNOSTNI NAPOTKI
– Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
– Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
– Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

4
GARANCIJSKI LIST
Izdelek: Magnetski kontakt Sygonix 18734W1 NO/NC
Kat. št.: 14 60 574
Garancijska izjava: Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45
dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom.
Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3
leta po preteku garancije.
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC
SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.
Prodajalec: ___________________________________________________________ Datum izročitve blaga in žig prodajalca: ________________ Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.
Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290
Grosuplje Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Podmienky používania dokumentácie produktu