Lankový zámok Security Plus Z 69, (Ø x d) 12 mm x 1500 mm, sivá

11.54

Popis

Skúsenosti a názory zákazníkov

  • Skúsenosti užívateľov nie sú k dispozícii.

Otázky užívateľov

  • Užívatelia k tomuto výrobku zatiaľ nemali žiadne otázky.

Overiť cenu

Dokumentácia

Podmienky používania dokumentácie

Kódový zámek s lankem Z 69
Obj. č.: 84 14 26
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup kódového zámku s lankem.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! Účel použití Tento typ zámku je určen k mechanickému zabezpečení např. jízdních kol, motocyklů, kočárků a jiných předmětů proti odcizení Pomocí tohoto kódového zámku si můžete vybrat z kombinace 100 000 čísel. Nastavení číselného kódu Změnu nastavení číselného kódu provedete másledujícím způsobem: 1. V poloze 0-0-0-0-0- zámek rozpojíte. 2. Prsty uchopíte vroubkovanou matku a otočítejí o 90° doprava 3. Provedete nastavení nového kódu 4. Vroubkovanou matku vrátíte zpět do původní polohy Viz obrázkové znázornění na originálním návodu u výrobku. Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do výrobku.
Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.
Kódový zámek s lankem nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro zámku. Recyklace Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!
Technické údaje Průměr lanka 12 mm Délka lanka 150 cm Záruka Na kódový zámek s lankem poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.
Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.
Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! © Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. DO/3/2012

Podmienky používania dokumentácie produktu