Káblový domovej telefón m-e modern-electronics Vistus AD 4010 Vistus AD 4010, strieborná, biela

107.72

Popis

Vlastnosti a parametre výrobku

Komponenty domového systémuKompletný set
Počet jednotiek1
prenosKáblový
Vedenie hlasového/zvončekového systému3 (+ 2 otvárače dverí)
Druh montáže (vonkajšia)Na omietku
Materiál (vonkajšia jednotka)Plast
FarbaStrieborná
Biela
Výber melódií9
Kategória výrobkuDomovej telefón

Skúsenosti a názory zákazníkov

  • Skúsenosti užívateľov nie sú k dispozícii.

Otázky užívateľov

  • Užívatelia k tomuto výrobku zatiaľ nemali žiadne otázky.

Overiť cenu

Dokumentácia

Podmienky používania dokumentácie

Kabelové dveřní komunikační zařízení VISTUS AD 4010, 4020, 4030, 400
Obj. č.: 51 59 75
Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup kabelového dveřního komunikačního zařízení.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
Rozsah dodávky VISTUS AD-4010: 1 x Venkovní stanice s jedním tlačítkem zvonku 1 x Vnitřní stanice 1 x Napájecí zdroj ST-1000
1 x Montážní materiál VISTUS AD-4030: 1 x Venkovní stanice se třemi tlačítky zvonku 3 x Vnitřní stanice 1 x Napájecí zdroj ST-1000
1 x Montážní materiál VISTUS AD-4020: 1 x Venkovní stanice se dvěma tlačítky zvonku 2 x Vnitřní stanice 1 x Napájecí zdroj ST-1000
1 x Montážní materiál VISTUS AD-400: 1 x Vnitřní stanice 1 x Montážní materiál Popis zařízení Venkovní stanice A2 = Reproduktor A5 = Šrouby krytu A3 = Jmenovka, tlačítko zvonku A6 = Světelné čidlo A4 = Mikrofon Vnitřní stanice B3 = Ztlumení zvuku B12 = Zvýšení hlasitosti B4 = Tlačítko otevírání dveří B13 = Snížení hlasitosti B5 = Mikrofon B14 = Zadní kryt B6 = Tlačítko hovoru B15 = Stiskací západka B7 = Interkom C1 = Šrouby desky plošných spojů B11 = Melodie

Příprava instalace Jedna bytová jednotka: 3 vodiče z venkovní jednotky na vnitřní jednotku a 2 vodiče z venkovní jednotky na otvírání dveří.
Dvě a tři bytové jednotky: Jsou potřebné 3 vodiče na každé tlačítko zvonku z venkovní jednotky na vnitřní stanici každé bytové jednotky a 2 vodiče z venkovní jednotky na otvírání dveří.
Schéma připojení je v příloze k návodu.
V rámci každé bytové jednotky lze paralelně připojit až 4 vnitřní jednotky.
Připojení lze udělat jako: 1. Sériová připojení (z venkovní stanice na vnitřní stanici), nebo jako 2. Radiální (paralelní) připojení z jednoho centrálního bodu (rozvodné skříně) Připojovací schéma v příloze je založeno na radiálním připojení, které je využíváno častěji.
Vedení by se mělo pokládat tak, aby vycházelo ze zdi přímo za příslušnou venkovní, resp.
vnitřní jednotkou.
Montáž venkovní stanice Jednotka venkovní části komunikačního zařízení je určena pro instalaci na povrch. Příprava Při odstraňování předního krytu dávejte pozor, aby nevypadnula jmenovka a nepoškodila se.
Dávejte pozor rovněž na kabel v reproduktoru, který je připojen k přední části krytu.
1. Odstraňte šrouby, abyste mohli otevřít kryt venkovní stanice. Kryt je opatřen zářezy a výstupky, které spojují horní a spodní část krytu. K jejich oddělení bude potřebné vynaložit určitou sílu.
2. Vrtací šablonu venkovní stanice položte vodorovně na povrch, kam chcete stanici namontovat (může být přitom užitečná vodováha) a přilepte ji lepicí páskou.
3. Použijte vrtací šablonu a 6 mm vrtákem vyvrtejte do zdi montážní otvory.
Do každého z 6 mm otvorů zasuňte hmoždinku.
4. Nyní odstraňte vrtací šablonu.
5. Prostrčte vodiče přes velký otvor ve venkovní stanici a zabezpečte je čtyřmi šrouby.
6. Propojte vodiče podle připojovacího schématu.
Úprava jmenovky Jmenovka se skládá ze dvou plastových částí, které jsou spojeny 2 nebo 4 malými šroubky.
1. Odstraňte ze jmenovky všechny šroubky a části jmenovky od sebe oddělte. Mezi oběma částmi jmenovky je fólie pro napsání jména.
2. Fixem, který se nerozmaže, napište na fólii jméno, nebo si jmenovku* vytiskněte na tiskárně přes PC.
3. Fólii se jménem vložte mezi dvě plastové části a znovu je sešroubujte dohromady.
Velikost jmenovky: VISTUS AD-4010: 71 mm x 50 mm VISTUS AD-4020: 71 mm x 25 mm VISTUS AD-4030: 71 mm x 15 mm 4. Jmenovku vložte zpět na čelní kryt a poté znovu připevněte přední kryt k venkovní stanici.
Okamžitě po namontování odstraňte z krytu lepicí pásku, aby nedošlo k poškození čelního krytu!
5. Pomocí 2 šroubů přišroubujte přední kryt. Dejte pozor, aby šrouby nebyly nakloněny, protože by se mohl poškodit závit ve spodní části krytu.
Montáž vnitřní stanice Výšku instalace domovní stanice si zvolte libovolně podle vlastních potřeb.
1. Kryt venkovní stanice drží pohromadě prohlubinky a výstupky.
Pro oddělení spodní části od přední části zatlačte na stiskací západku (B15) na spodní straně.
2. Spodní část krytu použijte jako pomůcku a označte si místa pro vrtání.
Dejte pozor, abyste přitom drželi spodní část ve vodorovné poloze.
Spodní část krytu vnitřní stanice lze upevnit na elektroinstalační krabici v duté stěně.
Příslušné připojovací otvory jsou umístěny kolem otvoru pro prostrčení kabelu.
Pokud vám tyto otvory pro upevnění nepostačují, vyvrtejte další otvory a použijte je k přišroubování vnitřní stanice na místo.

3. 6 mm vrtákem vyvrtejte díry a do každé vložte hmoždinku.
4. Přes příslušný otvor ve spodní části krytu prostrčte vodiče a přišroubujte ho.
5. Podle schématu připojení připojte vodiče a přední část krytu dejte zpátky na spodní část.
Dejte pozor, aby správně zaklapla na místo.
Připojení Přesný popis míst kde jsou umístěna jednotlivá připojení a svorky, je na obrázcích.
Doporučený způsob připojení najdete v příloze na schématu příslušného připojení vodičů.
Připojte vodiče ke svorkám audio, +15V a k zemnění (GND) na venkovní stanici.
Tyto svorky jsou také na vnitřní stanici a musí se zapojit navzájem 1:1.
Poznámka k verzi pro dvě bytové jednotky: Na každé domácí jednotce je 1 čtyřpólová připojovací svorka. Připojovací svorky jsou očíslovány. Připojovací svorka 1 je určena pro spodní a svorka 2 pro horní tlačítko zvonku. Poznámka k verzi pro tři bytové jednotky: : Na každé domácí jednotce je 1 čtyřpólová připojovací svorka. Připojovací svorky jsou očíslovány. Připojovací svorka 1 je určena pro spodní, svorka 2 pro prostřední a připojovací svorka 3 pro horní tlačítko zvonku.
Připojení otvírání dveří Otvírání dveří se připojuje dvěma vodiči přímo k venkovní stanici (obr. A, “Door opener”).
K ovládání otvírání dveří není potřebný žádný další zdroj napájení. Otvírač musí být určen pro napětí 12 V a nesmí vyžadovat proud vyšší než 0,9 A. V případě, že je potřebné přesně dodržet polaritu otvírače, musí být připojovací svorky označeny “lock +” a “lock -“.
Aby se zabránilo otevření dveří manipulací s venkovní stanicí, doporučujeme použít bezpečnostní modul otvírání SDO-010, který je k dostání jako samostatné příslušenství a montuje se do domovní připojovací skříně. SDO-010 je vhodný i pro motorové zámkové systémy a nabízí několik nastavitelných časů otvírání dveří a funkci automatického otvírání.
Připojení napájení Zdroj napájení lze připojit buď k vnitřní, nebo k venkovní stanici. K připojení slouží samostatné pružinové úchytky.
Napájení lze připojit také přímo k signálnímu vodiči, např. z pojistkové skříňky do venkovní, nebo vnitřní jednotky. Napájecí jednotka musí být propojena s uzemněním (GND) a se svorkou +15V.
Napájecí jednotkou lze napájet až 8 stanic. Připojení tlačítka podlaží Tlačítko podlaží (normálně zavřený kontakt) je připojeno paralelně ke svorkám “audio” a “GND”.
V případě dvoubytových a tříbytových verzí dávejte pozor, abyste použili správný audio vodič (Audio 1 a GND pro bytovou jednotku 1, Audio 2 a GND pro bytovou jednotku 2
a Audio 3 a GND pro bytovou jednotku 3.
Pokud je připojeno tlačítko podlaží, tak se při jeho aktivaci ozývá zvuk zvonění, který nelze měnit. Typ zvonění je pevně stanoven a není součástí běžných zvuků a melodií, aby ho bylo možné snadno odlišit.
Připojení bezdrátového rozšiřujícího modelu VTX-BELL VTX-BELL lze používat pro bezdrátový přenos signálů zvonku na některý z přijímačů modelové řady BELL (V současnosti BELL 200 RX, BELL 210 USB a BELL 220 RX). Bezdrátový model se připojí k 3 pólovému konektoru ve vnitřní stanici (obrázek C). Bližší informace najdete v dokumentaci k VTX-BELL.
Konektor pro připojení VTX-BELL vysílače je umístěn v přední části desky plošných spojů (DPS).
Před instalací vysílače odšroubujte šrouby z DPS z krytu (obr. C, č. 1). Poté DPS vyjměte a překlopte ji. V horní části DPS je umístěn 3 pinový konektor, který nese označení Signal, GND a VCC.
Připojovací kabel spojte s konektorem tak, aby byl žlutý vodič připojen k Signal, černý ke GND
a červený k VCC. DPS překlopte nazpět a veďte kabel zadní stranou DPS, jak ukazuje obrázek 2 B.
Dejte pozor, aby se kabel neskřípnul. DPS přišroubujte 8 šrouby zpět na místo.
Nyní připojte vysílač ke kabelu a upevněte jej lepicí páskou.
VTX-BELL můžete eventuálně také připojit přímo ke konektoru, ale v tomto případě nebude tlačítko pro výběr zvuku zvonku snadno dostupné.
Možnosti nastavení venkovní stanice Na venkovní stanici jsou dostupná následující nastavení, pomocí nichž si můžete přizpůsobit systém podle vlastních potřeb.
Hlasitost venkovní stanice K nastavení hlasitosti hovoru na venkovní stanici slouží potenciometr (obr. A – Volume / Laustärke).
Pro dosažení maximální hlasitosti opatrně otáčejte potenciometrem až na doraz ve směru hodinových ručiček a poté jej vraťte trochu nazpět. Otáčením potenciometru proti směru hodinových ručiček se hlasitost snižuje. ID kód Když se používá několik paralelně zapojených venkovních stanic (např. na bráně a u vchodových dveří), nastavujete ID kód přepínačem DIP (obrázek A, “ID-CODE”).
ID1 = Přepínač 1 “on”, Přepínač 2 “on”
ID2 = Přepínač 1 “on”, Přepínač 2 “off”
ID3 = Přepínač 1 “off”, Přepínač 2 “on”
Čas otevíraní dveří Přepínačem DIP (obrázek A, “Door opener time”) nastavujete, na jak dlouho se má aktivovat otevírání dveří. Možná nastavení jsou 1 sekunda, nebo 5 sekund. Výchozí nastavení je 5 sekund a funguje u většiny standardních otvíračů dveří.
Poloha přepínače “off” odpovídá času otevření na 1 sekundu.
Poloha přepínače “on” odpovídá času otevření na 5 sekund.
Možnosti nastavení vnitřní stanice Na vnitřní stanici jsou dostupná následující nastavení, pomocí nichž si můžete přizpůsobit systém podle vlastních potřeb.
Hlasitost zvonění K nastavení hlasitosti zvonění vnitřní stanice slouží potenciometr (obr. C “Bell Volume”). Otočením potenciometru až na doraz ve směru hodinových ručiček nastavíte maximální hlasitost. Otáčením potenciometru proti směru hodinových ručiček se hlasitost snižuje.

Vypnutí zvonění (melodie (např. v noci) Pokud nechcete být např. v noci rušeni, můžete zvonění (melodii) vypnout. Stiskněte jedenkrát krátce tlačítko MUTE na vnitřní stanici a pod tlačítkem se rozsvítí červená LED kontrolka, která vás upozorňuje, že zvonění (melodie) je vypnuto. Pro opětovnou aktivaci zvonění stiskněte znovu krátce tlačítko MUTE. LED kontrolka zhasne a zvonění je zapnuto.
Optická signalizace (prostorové světlo na tlačítku hovoru a otevírání dveří) zůstává aktivní i při vypnutém zvonění (melodii). Když během vypnutého zvuku někdo zvoní, červená LED kontrolka bliká.
Pokud používáte VTX-BELL modul, tak se v tichém režimu vypne i tento modul, tj. připojené přijímače nedostanou signál.
Při úpravě níže uvedených nastavení musí být vnitřní stanice aktivována (např. stisknutím tlačítka hovoru). V opačném případě nelze nastavit hovor/hlasitost a melodii.
Hlasitost hovoru Pro nastavení hlasitosti hovoru se používají dvě tlačítka (B 12 a 13). Tlačítko 12 slouží pro zvýšení hlasitosti a tlačítko 13 pro snížení hlasitosti.
Výběr melodie Po každém stisknutí tlačítka (B/C 11)se přehraje další melodie v pořadí. Naposled přehrávaná melodie se automaticky uloží.
Obsluha přístroje (jako dveřního komunikačního systému) 1. Stiskněte tlačítko zvonku.
2. Na příslušné vnitřní stanici (stanicích) se ozve uložená vyzváněcí melodie.
3. Krátkým stisknutím tlačítka hovoru na vnitřní stanici ( ) přijměte konverzaci.
4. Pokud je připojeno otevírání dveří, můžete jej aktivovat krátkým stisknutím tlačítka pro otevření dveří ( ). Během doby, kdy jsou dveře otevřeny, bude tlačítko zvonku svítit zeleně.
5. Stiskněte krátce tlačítko hovoru ( ), aby se systém vrátil do pohotovostního režimu.
Poznámka: Pokud je připojeno tlačítko podlaží, přehrává se při jeho aktivaci zvuk zvonění, který nelze měnit. Typ zvonění je pevně stanoven a není součástí běžných zvuků a melodií, aby ho bylo možné snadno odlišit.
Obsluha přístroje (jako vnitřního komunikačního systému) Všechny vnitřní stanice, které jsou připojeny ke stejnému tlačítku zvonku, lze rovněž použít jako vnitřní komunikační systém.
1. Stiskněte tlačítko interního komunikačního systému (B7) na vnitřní stanici, z které se chcete spojit s jinou bytovou stanicí. Zvonění se ozve na všech připojených bytových stanicích.
2. Pro přijetí konverzace na některé z připojených bytových stanic musíte na ní krátce stisknout tlačítko hovoru (B6).
3. Pro ukončení konverzace se musí krátce stisknout tlačítko hovoru na jedné ze dvou stanic, které spolu mluví.
Pro interní a externí hovory nelze nastavit různé vyzváněcí tóny.
Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do komunikačního zařízení. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření.
Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí!
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.
K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro zařízení. Recyklace Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.
Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!
Technické údaje Venkovní stanice Napájení: 15 V/DC
Spotřeba v pohotovostním režimu:

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! © Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. DO/5/2010

Podmienky používania dokumentácie produktu