Káblový domové videotelefón m-e modern-electronics pre 2 domácnosti, strieborná, biela, kompletný set

432.05

Popis

Vlastnosti a parametre výrobku

Komponenty domového systémuKompletný set
Počet jednotiek2
prenosKáblový
Vedenie hlasového/zvončekového systému4 (+ 2 otvárače dverí)
Druh montáže (vonkajšia)Na omietku
Materiál (vonkajšia jednotka)Plast
FarbaStrieborná
Biela
Typ dispejaFarebný-TFT/LCD
Uhlopriečka displeja (v cm)8.6 cm
Uhlopriečka displeja (v palcoch)3.5 palca
Horizontálny zorný uhol120 °
Pozorovací uhol vertikálny90 °
Výber melódií9
Kategória výrobkuDomové videotelefón

Skúsenosti a názory zákazníkov

  • Skúsenosti užívateľov nie sú k dispozícii.

Otázky užívateľov

  • Užívatelia k tomuto výrobku zatiaľ nemali žiadne otázky.

Overiť cenu

Dokumentácia

Podmienky používania dokumentácie

Domácí videotelefon VISTUS
Obj. č.: 51 59 83
VISTUS VD 6710
Obj. č.: 51 59 84
VISTUS VD 6720 Obj. č.: 51 59 80
VISTUS VD 6310 Obj. č.: 51 59 81
VISTUS VD 6320
Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup domácího videotelefonu m-e VISTUS.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
Rozsah dodávky VISTUS VD 6310
: 1 x Venkovní stanice s jedním tlačítkem zvonku 1 x Vnitřní stanice s displejem 3,5″ 1 x Napájecí zdroj ST-1000
1 x Montážní materiál VISTUS
VD 6710
: 1 x Venkovní stanice s jedním tlačítkem zvonku 1 x Vnitřní stanice s displejem 7″ 1 x Napájecí zdroj ST-1000
1 x Montážní materiál VIST
US
VD 6320
: 1 x Venkovní stanice se dvěma tlačítky zvonku 2 x Vnitřní stanice s displejem 3,5″ 1 x Napájecí zdroj ST-1000
1 x Montážní materiál VISTUS V
D 6720
: 1 x Venkovní stanice se dvěma tlačítky zvonku 2 x Vnitřní stanice s displejem 7″ 1 x Napájecí zdroj ST-1000
1 x Montážní materiál Součást dodávky VISTUS VD
-603
1 x Monitor vnitřní stanice (3,5″) 1 x Montážní materiál Součást dodávky VISTUS VD
-607
1 x Monitor vnitřní stanice (7″) 1 x Montážní materiál Popis a ovládací prvky Venkovní stanice A1 = Kamera A4 = Mikrofon A2 = Reproduktor A5 = Šrouby krytu A3 = Jmenovka, tlačítko zvonku A6 = Světelné čidlo

Vnitřní stanice s obrazovkou 3,5
″ (VISTUS VD-6310 a VISTUS VD-6320) B 1 = Obrazovka B 9 = Kontrast B 2 = Tlačítko obrazovky B10 = Nastavení sytosti barev B 3 = Ztlumení zvuku B11 = Melodie B 4 = Tlačítko otevírání dveří B12 = Zvýšení hlasitosti B 5 = Mikrofon B13 = Snížení hlasitosti B 6 = Tlačítko hovoru B14 = Zadní kryt B 7 = Interkom B15 = Stiskací západka B 8 = Jas Vnitřní stanice s obrazovkou 7
″ (VISTUS VD-6710 a VISTUS VD-6720) C 1 = Obrazovka C 9 = OSD – zvýšení hodnoty + C 2 = Tlačítko obrazovky C10 = OSD – snížení hodnotyC 3 = Ztlumení zvuku C11 = Melodie C 4 = Tlačítko otevírání dveří C12 = Zvýšení hlasitosti C 5 = Mikrofon C13 = Snížení hlasitosti C 6 = Tlačítko hovoru C14 = Zadní kryt C 7 = Interkom C15 = Šrouby krytu C 8 = Tlačítko Menu M
Příprava instalace K instalaci budete potřebovat následující vodiče: Jedna bytová jednotka: 4 vodiče z venkovní jednotky na vnitřní jednotku a 2 vodiče z venkovní jednotky na otvírání dveří.
2 bytové jednotky: Jsou potřebné 4 vodiče na každé tlačítko zvonku z venkovní jednotky na vnitřní stanici každé bytové jednotky (celkem 8) a 2 vodiče z venkovní jednotky na otvírání dveří.
Poznámky: 1. Schéma připojení je v příloze k návodu.
2. Se systémem VISTUS můžete kombinovat také video a audio komponenty.
V rámci každé bytové jednotky lze paralelně připojit až 4 vnitřní jednotky.
Připojení lze udělat jako: 1. Sériová připojení (z venkovní stanice na vnitřní stanici), nebo jako 2. Radiální (paralelní) připojení z jednoho centrálního bodu (rozvodné skříně) Schéma připojení, které je v příloze k návodu , zobrazuje paralelní připojení, které je využíváno častěji.
Vedení by se mělo pokládat tak, aby vycházelo ze zdi přímo za příslušnou venkovní, resp. vnitřní jednotkou.
Montáž venkovní stanice Jednotka venkovní části komunikačního zařízení je určena pro instalaci na povrch.
Příprava Při odstraňování předního krytu dávejte pozor, aby jmenovka nevypadla a nepoškodila se.
Dávejte také pozor na kabel v reproduktoru, který je připojen k přední části krytu.
Kamera by se měla namontovat do výšky přibližně 1,5 až 1,6 m nad zemí (měřeno od středu kamery, viz obr. A). Před montáží domácího videotelefonu byste si měli ověřit, zda kamera zachycuje návštěvníka požadovaným způsobem.
1. Odstraňte šrouby, abyste mohli otevřít kryt venkovní stanice. Kryt je opatřen zářezy a výstupky, které spojují horní a spodní část krytu. K jejich oddělení bude potřebné vynaložit určitou sílu.
2. Vrtací šablonu venkovní stanice položte vodorovně na povrch, kam chcete stanici namontovat (může být přitom užitečná vodováha) a přilepte ji lepicí páskou.
3. Použijte vrtací šablonu a 6 mm vrtákem vyvrtejte do zdi montážní otvory. Do každého z 6 mm otvorů zasuňte hmoždinku.
4. Nyní odstraňte vrtací šablonu.
5. Prostrčte vodiče přes velký otvor ve venkovní stanici a zabezpečte je čtyřmi šrouby.
6. Propojte vodiče podle připojovacího schématu.

Úprava jmenovky Jmenovka se skládá ze dvou plastových částí, které jsou navzájem spojeny 2 nebo 4 malými šroubky.
1. Odstraňte ze jmenovky všechny šroubky a části jmenovky od sebe oddělte. Mezi oběma částmi jmenovky je fólie pro napsání jména.
2. Fixem, který se snadno nerozmaže, napište na fólii jméno, nebo si jmenovku* vytiskněte na tiskárně přes PC.
3. Fólii se jménem vložte mezi 2 plastové části a znovu je sešroubujte dohromady.
Velikost jmenovky: VISTUS VD 6X10: 71 mm x 50 mm VISTUS VD 6X20: 71 mm x 25 mm 4. Jmenovku vložte zpět na čelní kryt a poté znovu připevněte přední kryt k venkovní stanici. Přes jmenovku a kryt můžete nalepit kousek lepicí pásky, aby jmenovka během montáže nevypadla.
Okamžitě po namontování odstraňte z krytu lepicí pásku, aby nedošlo k poškození čelního krytu!
5. Pomocí obou šroubů přišroubujte přední kryt. Dejte pozor, aby šrouby nebyly při vrtání v šikmé poloze, protože by se mohl poškodit závit ve spodní části krytu.
Montáž vnitřní stanice (3,5″a 7″) Výšku instalace vnitřní domovní stanice si zvolte libovolně podle vlastních potřeb.
1. Kryt vnitřní stanice 3,5
″ drží pohromadě prohlubinky a výstupky. Pokud chcete oddělit spodní části od přední části, zatlačte na stiskací západku (B15) na spodní straně. Kryt vnitřní stanice s displejem 7
″ drží pohromadě 2 šrouby (C. 15).
2. Spodní část krytu použijte jako pomůcku a označte si místa pro vrtání.
Dejte pozor, abyste přitom drželi spodní část ve vodorovné poloze.
Poznámka.: Spodní část krytu vnitřní stanice lze upevnit na elektroinstalační krabici v stěně.
Příslušné připojovací otvory jsou umístěny kolem otvoru pro prostrčení kabelu. Pokud vám tyto otvory pro upevnění nepostačují, vyvrtejte další otvory a použijte je k přišroubování vnitřní stanice na místo.
3. 6 mm vrtákem vyvrtejte díry a do každé vložte hmoždinku.
4. Přes příslušný otvor ve spodní části krytu prostrčte vodiče a přišroubujte ho.
5. Podle schématu připojení připojte vodiče a přední část krytu dejte zpátky na spodní část.
Dejte pozor, aby správně zaklapla na místo.
Připojení Přesný popis míst kde jsou umístěna jednotlivá připojení a svorky, je na obrázcích.
Doporučený způsob připojení najdete v příloze v schématu příslušného připojení vodičů.
Připojte vodiče ke svorkám audio, +15V, k zemnění (GND) a video na venkovní stanici. Tyto svorky jsou také na vnitřní stanici a musí se zapojit navzájem 1:1.
Poznámka k verzi pro dvě bytové jednotky: Na každé domácí jednotce je 1 čtyřpólová připojovací svorka. Připojovací svorky jsou očíslovány. Připojovací svorka 1 je určena pro spodní a svorka 2 pro horní tlačítko zvonku.
Připojení otvírání dveří Otvírání dveří se připojuje dvěma vodiči přímo k venkovní stanici (obr. A, “Door opener”).
K ovládání otvírání dveří nepotřebujete žádný další zdroj napájení. Otvírač musí být určen pro napětí 12 V a nesmí vyžadovat proud vyšší než 1 A. V případě, že je potřebné přesně dodržet polaritu otvíraní, musí být připojovací svorky označeny “lock +” a “lock -“.
Poznámka: Aby se zabránilo otevření dveří manipulací s venkovní stanicí, doporučujeme použít bezpečnostní modul otvírání SDO-010, který je k dostání jako samostatné příslušenství a montuje se do domovní připojovací skříně. SDO-010 je vhodný i pro motorové zámkové systémy a nabízí několik nastavitelných časů otvírání dveří a funkci automatického otvírání.
Připojení napájení Zdroj napájení lze připojit jak k vnitřní, tak k venkovní stanici. K připojení slouží samostatné pružinové úchytky.
Napájení lze připojit také přímo k signálnímu vodiči, např. z pojistkové skříňky do venkovní, nebo vnitřní jednotky. Napájecí jednotka musí být propojena s uzemněním (GND) a se svorkou +15 V.
Napájecí jednotkou lze napájet až 8 stanic.
Připojení externí kamery Externí kameru lze připojit k pružinovým úchytům (obr. A, „ext. Cam“), aby bylo například možné pozorovat jiný prostor, který nepokrývá hlavní kamera. Lze připojit všechny kamery, které jsou napájeny proudem s napětím 12 V/DC a poskytují video signál FBAS.
Toto video se připojuje ke svorce V2 a zemnící vodič je připojen ke svorce GND.
Proud k napájení kamery se bere ze svorek „VCC2“ (kladný pól) a „GND“ (záporný pól).
Externí kamera automaticky přijímá kód ID 4 (viz níže část pojednávající o ID kódu).
Pokud je aktivní externí kamera, nelze přenášet zvuk. V případě VDV 500 XCam se nevyžaduje X-modul.
Připojení tlačítka podlaží Tlačítko podlaží (normálně zavřený kontakt) se připojuje ke svorkám podlaží „floor button“ na vnitřní jednotce. Jako alternativní řešení jej můžete připojit i paralelně k vodičům „audio“ a „GND“.
V případě dvoubytové verze dávejte pozor, abyste použili správný audio vodič (Audio 1 a GND
pro bytovou jednotku 1, Audio 2 a GND pro bytovou jednotku 2).
Poznámka: Pokud je připojeno tlačítko podlaží, tak se při jeho aktivaci ozývá zvuk zvonění, který nelze měnit. Typ zvonění je pevně stanoveno a není součástí běžných zvuků a melodií, aby ho bylo možné snadno odlišit.
Připojení bezdrátového rozšiřujícího modelu VTX-BELL
VTX-BELL lze používat pro bezdrátový přenos signálů zvonku na některý z přijímačů modelové řady BELL (V současnosti BELL 200 RX, BELL 210 USB a BELL 220 RX). Bezdrátový model se připojí k 3 pólovému konektoru ve vnitřní stanici (obrázky B + C). Bližší informace najdete v dokumentaci k VTX-BELL.
Možnosti nastavení venkovní stanice Na venkovní stanici jsou dostupná následující nastavení, pomocí nichž si můžete přizpůsobit systém podle vlastních potřeb.
Hlasitost na venkovní stanici K nastavení hlasitosti hovoru na venkovní stanici slouží potenciometr (obr. A – Volume / Laustärke).
Pro dosažení maximální hlasitosti opatrně otáčejte potenciometrem až na doraz ve směru hodinových ručiček a poté jej vraťte trochu nazpět. Otáčením potenciometru proti směru hodinových ručiček se hlasitost snižuje.
ID kód Když se používá několik paralelně zapojených venkovních stanic (např. na bráně a u vchodových dveří), nastavujete ID kód přepínačem DIP (obrázek A, “ID-CODE”). Lze tak postupně aktivovat jednotlivé venkovní stanice, abyste mohli sledovat prostor, který příslušné venkovní stanice snímají.
Přepínač se aktivuje na vnitřní stanici tlačítkem „Monitor“.
ID1 = Přepínač 1 “on”, Přepínač 2 “on”
ID2 = Přepínač 1 “on”, Přepínač 2 “off”
ID3 = Přepínač 1 “off”, Přepínač 2 “on”

Poznámka: ID 4 není určen pro venkovní stanici, ale je rezervován pro venkovní kameru.
Pokud se paralelně používá několik venkovních stanic, pak lze k externí kameře připojit jen jednu z nich.
Doba otevíraní dveří Přepínačem DIP (obrázek A, “Door opener time”) se nastavujete, na jak dlouho se má aktivovat otevírání dveří. Možná nastavení jsou 1 sekunda, nebo 5 sekund. Výchozí nastavení je 5 sekund a funguje u většiny standardních otvíračů dveří.
Poloha přepínače “off” odpovídá času otevření na 1 sekundu.
Poloha přepínače “on” odpovídá času otevření na 5 sekund.
Možnosti nastavení vnitřní stanice Na vnitřní stanici jsou dostupná následující nastavení, pomocí nichž si můžete přizpůsobit systém podle vlastních potřeb.
Hlasitost zvonění (3,5″a 7″ monitor) K nastavení hlasitosti zvonění vnitřní stanice slouží potenciometr (obr. C “Bell Volume”).
Otočením potenciometru až na doraz ve směru hodinových ručiček nastavíte maximální hlasitost.
Otáčením potenciometru proti směru hodinových ručiček se hlasitost snižuje.
Vypnutí zvonění, resp. melodie (např. v noci) Když nechcete být např. v noci rušeni, můžete zvonění (melodii) vypnout. Stiskněte jedenkrát krátce tlačítko MUTE na vnitřní stanici a pod tlačítkem se rozsvítí červená LED kontrolka, která vás upozorňuje, že zvonění (melodie) je vypnuto. Pro opětovnou aktivaci zvonění stiskněte znovu krátce tlačítko MUTE. LED kontrolka zhasne a zvonění je zapnuto.
Optická signalizace (prostorové světlo na tlačítku hovoru a otevírání dveří) zůstává aktivní i při vypnutém zvonění (melodii). Když během vypnutého zvuku někdo zvoní, červená LED kontrolka bliká.
Poznámka: Pokud používáte VTX-BELL modul, tak se v tichém režimu vypne i tento modul, tj. ani připojené přijímače nedostanou signál.
Důležité: Při úpravě níže uvedených nastavení musí být vnitřní stanice aktivována (např. stisknutím tlačítka obrazovky). V opačném případě nelze nastavit hovor/hlasitost, jas, kontrast, barvu ani melodii.
Hlasitost hovoru (3,5
″a 7
″ monitor) Pro nastavení hlasitosti hovoru v několika krocích se používají dvě postranní tlačítka (B 12 a 13).
Tlačítko 12 slouží pro zvýšení hlasitosti a tlačítko 13 pro snížení hlasitosti.
Nastavení jasu (3,5
″ monitor) K nastavení jasu monitoru se používá tlačítko . Pro zvýšení jasu stiskněte tlačítko několikrát po sobě. Když se dosáhne úrovně maximálního jasu, dalším zmáčknutím tlačítka se jas přepne na nejnižší úroveň.
Nastavení kontrastu (3,5
″ monitor) Tlačítko (B. 9) se používá k nastavení kontrastu monitoru. Pro zvýšení kontrastu stiskněte tlačítko několikrát po sobě. Pokud se dosáhne úrovně maximálního kontrastu, dalším zmáčknutím tlačítka se kontrast přepne na nejnižší úroveň.
Nastavení sytosti barev (3,5
″ monitor) K nastavení sytosti barev na monitoru se používá tlačítko . Pro zvýšení sytosti barev stiskněte tlačítko několikrát po sobě. Když se dosáhne maximální úrovně sytosti barev, dalším zmáčknutím tlačítka se sytost přepne na nejnižší úroveň.
Nastavení jasu (M
), (7
″ monitor) Stiskněte 1x tlačítko M (C. 8) na vnitřní stanici a na displeji se objeví „Bright“.
Nyní můžete jas buď zvýšit tlačítkem (C. 9), nebo snížit tlačítkem (C. 10).
Nastavení kontrastu (7
″ monitor) Stiskněte 2x tlačítko M (C. 8) na vnitřní stanici a na displeji se objeví „Contrast“.
Nyní můžete kontrast buď zvýšit tlačítkem (C. 9), nebo snížit tlačítkem (C. 10).
Nastavení sytosti barev (7
″ monitor) Stiskněte 3x tlačítko M (C. 8) na vnitřní stanici a na displeji se objeví „Colour“.
Nyní můžete sytost barev buď zvýšit tlačítkem (C. 9), nebo snížit tlačítkem (C. 10).
Výběr melodie (3,5
″a 7
″ monitor) Po každém stisknutí tlačítka (B/C 11) se přehraje další melodie v pořadí.
Naposled přehrávaná melodie se automaticky uloží.
Obsluha přístroje (jako dveřního komunikačního systému) 1. Stiskněte tlačítko zvonku.
2. Na příslušné vnitřní stanici (stanicích) se ozve uložená vyzváněcí melodie a na obrazovce se ukáže obraz z venkovní stanice.
3. Krátkým stisknutím tlačítka hovoru na vnitřní stanici ( ) přijměte konverzaci.
4. Pokud je k venkovní stanici připojena externí kamera, můžete se na ní přepnout, když krátce stisknete tlačítko monitoru ( ). Dalším zmáčknutím tlačítka monitoru přepnete obraz zpět na interní kameru.
5. Pokud je připojeno otevírání dveří, můžete jej aktivovat krátkým stisknutím tlačítka pro otevření dveří ( ). Během doby, kdy jsou dveře otevřeny, bude tlačítko zvonku svítit zeleně.
6. Stiskněte krátce tlačítko hovoru ( ), aby se systém vrátil do pohotovostního režimu.
Poznámka: Pokud je připojeno tlačítko podlaží, přehrává se při jeho aktivaci zvuk zvonění, který nelze měnit. Typ zvonění je pevně stanoven a není součástí běžných zvuků a melodií, aby ho bylo možné snadno odlišit.
Obsluha přístroje (jako vnitřního komunikačního systému) Všechny vnitřní stanice, které jsou připojeny ke stejnému tlačítku zvonku, lze rovněž použít jako vnitřní komunikační systém.
1. Stiskněte tlačítko interního komunikačního systému (B/C 7) na vnitřní stanici, z které se chcete spojit s jinou bytovou stanicí. Zvonění se ozve na všech připojených bytových stanicích, přičemž se nezobrazuje žádný obrázek.
2. Pro přijetí konverzace na některé z připojených bytových stanic musíte na ní krátce stisknout tlačítko hovoru (B/C 6).
3. Pro ukončení konverzace se musí krátce stisknout tlačítko hovoru na jedné ze dvou stanic, které spolu mluví.
Poznámka: Pro interní a externí hovory nelze nastavit různé vyzváněcí tóny.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do videotelefonu.
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.
K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro videotelefonu.
Recyklace Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.
Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!
Technické údaje Venkovní stanice Provozní napětí: 15 V/DC
Spotřeba v pohotovostním režimu:

VISTUS VD – Schéma připojení (2 bytové jednotky) Napájecí adaptér do zásuvky model „ST 1500“ nebo adaptér v DIN liště model „DT 2000“ Záruka Na domovní videotelefon VISTUS poskytujeme záruku 24 měsíců.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, běžného opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.
Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republik a, s. r. o.
Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!
© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. VAL/4/2015

Podmienky používania dokumentácie produktu