Inteligentný mini-alarm do domácnosti G-Homa EMW302WF-HS, s Wi-Fi, 80 dB

33.17

Popis

Vlastnosti a parametre výrobku

Max. dosah25 m
Hmotnosť244 g
Bezdrôtová frekvencia433 MHz
Vlastnosti alarmuS Wi-Fi
Spôsob montážeNa omietku
Vonkajšia šírka260 mm
Kategória výrobkuMini alarm
Akustický tlak80 dB
DisplejNie
Vonkajšia výška210 mm
Druh mini alarmuMini-alarm
NapájanieNa batérie
230 V

Skúsenosti a názory zákazníkov

  • Skúsenosti užívateľov nie sú k dispozícii.

Otázky užívateľov

  • Dobrý den. Je prosím čidlo z této sady možné umístit venku? Hledám nějaký podobný venkovní alarm – venkovní čidlo a sirénka.
  • Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli může tato sada fungovat pouze jako tichý alarm, tj. že posílá jen upozornění do telefonu? Jinak řečeno, jestli funguje aniž by byly aktivovány sirény?

Overiť cenu

Dokumentácia

Podmienky používania dokumentácie

Chytrý domovní mini-alarm EMW302WF-HS, s Wi-Fi, 80 dB Obj. č. 159 56 83
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup sady domovního mini-alarmu.
Tento návod k obsluze je nedílnou součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst.
Rozsah dodávky Centrální jednotka G-Homa (host) 2 dveřní / okenní kontakty Detektor pohybu (PIR) 6x baterie LR44
Návod k obsluze Funkce systému 1. Centrální jednotka G-Homa (host) se připojuje do vaší domácí sítě a zajišťuje ovládání všech připojených senzorů.
2. Pro využití všech funkcí systému si musíte stáhnout a nainstalovat bezplatnou aplikaci do svého smartphone, který pohání operační systém Android nebo iOS.
3. Centrální jednotku G-Homa zapnete nebo vypnete jednoduše po stisku tlačítka Power On/Off.
4. Do stávajícího systému můžete připojit i další komponenty G-Homa WiFi Smart Home.
Součásti systému 1 Dveřní / okenní kontakt 2 Pohybový senzor (PIR) 3 Centrální jednotka (host) a) Po aktivaci dojde systémem pohybového detektoru k odeslání bezdrátového (RF) signálu do centrální jednotky.
b) Dveřní / okenní kontakt můžete v menu nastavení „Einstellungen“ konfigurovat tak, aby spustil akustickou signalizaci (alarm). Centrální jednotka následně zpracuje přijaté informace a odešle do aplikace příslušné upozornění.

Pohybový senzor (PIR) LED indikace se aktivuje po spuštění alarmu.
Zároveň tento indikátor disponuje funkcí pro signalizaci slabých baterií.
Oblast pokrytí pohybovým senzorem: vzdálenost 8 – 10 m v úhlu 100 – 110° Tlačítko „Anlernen“ („Teach-in“) pro bezdrátové spárování senzoru s centrální jednotkou.
Bateriová přihrádka (pro 2 baterie velikosti AAA).
Dveřní / okenní kontakt LED indikace se aktivuje po spuštění alarmu.
Zároveň tento indikátor disponuje funkcí signalizace slabých baterií.
Reproduktor s akustickým výkonem 80 dB při vzdálenosti 0,3 m 1. Přepínač funkcí: „Aktiviert (RF) “ = aktivace funkce senzoru, „AUS“ = vypnutí senzoru „Aktiviert + Signalton“ = aktivace senzoru spolu s akustickým výstupem (alarm).
2. Bateriová přihrádka pro 3 knoflíkové baterie LR 44.
Instalace systému Pohybový detektor Úhel pokrytí: 100 – 110° Dosah: 8 – 10 m ve výšce 1 – 3 m. Pohybový detektor instalujte vždy na vhodném místě. Nejlepšího výkonu a výsledků dosáhnete po instalaci senzoru na takovém místě, kde senzor bude zaznamenávat pohyb osob procházejících kolmo ke středu oblasti jeho pokrytí (úhlu 50 – 55°).
Okenní / dveřní kontakt Upozornění! Vzdálenost mezi oběma částmi tohoto senzoru nesmí být větší, než 1 cm! Obě části senzoru připevněte k okennímu rámu / oknu resp. dveřím / zárubním pomocí dodávaných šroubů nebo oboustranné lepicí pásky.
Uvedení do provozu Stáhněte si na Google Play / App Store a nainstalujte do svého smartphone aplikaci G-Homa.
Při instalaci pak postupujte podle pokynů průvodce instalací. Aplikaci stejně tak můžete vyhledat a stáhnout poté, co neskenujete QR kód z originálního obalu. Pro úspěšné dokončení instalace si musíte vytvořit vlastní uživatelský účet, do kterého zadáte svou platnou e-mailovou adresu.
Pakliže již máte dříve vytvořený uživatelský profil, můžete přejít k následujícímu kroku. V aplikaci dbejte všech pokynů průvodce instalací pro připojení nového bezdrátového komponentu do systému. Poté, co zajistíte správnou instalaci nového komponentu do systému, budete jej moci ovládat přímo ze svého smartphone. K dispozici navíc máte možnost manuálně zapnout nebo vypnout centrální jednotku. Jednotlivé komponenty (pohybový detektor nebo dveřní / okenní kontakt) do systému přidáte výběrem funkce „Geräte hinzufügen“. Pro to, aby mohla nově přidaná zařízení v systému fungovat, musíte provést jejich aktivaci.

Dveřní / okenní kontakt: Přesuňte posuvný přepínač do polohy „RF“. Pohybový detektor: Stiskněte tlačítko „Teach-in“ nebo zajistěte pohyb v oblasti pokrytí tohoto detektoru. Na senzoru bude LED kontrolka blikat, v případě, že došlo k aktivaci tohoto senzoru. Pokud došlo ke spárování obou komponentů do systému, zobrazí se následně oba tyto komponenty v samotné aplikaci. V případě potřeby můžete spárované senzory libovolně přejmenovat.
Do celého systému můžete přidat maximálně 10 senzorů.
Konfigurace systému Naprogramování časů pro aktivaci systému / Zpětná vazba komponentů „Verknüpfung“ Jednotlivé komponenty systému aktivujte / deaktivujte jednoduše po zapnutí centrální jednotky.
Stejně tak je možné jejich aktivaci / deaktivaci provést prostřednictvím aplikace ve smartphone.
Komfortní ovládání celého systému přináší možnost použití časovacích programů. Systém však disponuje i další speciální funkcí, díky které můžete vytvořit „zpětnou vazbu“ s ostatními komponenty systému G-Homa Smart Home. Pro použití této funkce přejděte do menu „Verknüpfung“. Příklady použití funkce „Verknüpfung“: Systém zaznamená pohyb prostřednictvím pohybového PIR senzoru. Centrální jednotka poté odešle signál do spínací zásuvky G-Homa Smartsocket, která ihned zajistí zapnutí připojeného osvětlení. Systém spínací zásuvky G-Homa Smartsocket zaznamená vypršení přednastaveného časového intervalu „Countdown“ a odešle poté tuto informaci do centrální jednotky. Centrální jednotka bude tento stav indikovat akustickým výstupem a zároveň odešle „Push“ upozornění do aplikace.
Systémová LED indikace LED
Stav / Popis funkce Pomalu bliká (1x za sekundu) · Centrální jednotka (host) vyhledává bezdrátovou síť.
· Pro vstup do režimu spárování stiskněte a přidržte tlačítko, dokud LED nezačne problikávat (několikrát za sekundu).
· Pro připojení centrální jednotky (host) postupujte podle pokynů průvodce instalací v aplikaci a zadejte správné přístupové heslo (WiFi). Rychle bliká (několikrát za sekundu) · Systém centrální jednotky přešel do režimu spárování.
· Pro připojení centrální jednotky (host) postupujte podle pokynů průvodce instalací v aplikaci a zadejte WiFi heslo vaší sítě (SSID).
· Po úspěšném připojení se LED rozsvítí nebo naopak zhasne. Bliká v určitých intervalech (4x za sekundu) · Systém centrální jednotky (host) se nachází v režimu manuálního připojení.
· Stiskněte a přidržte tlačítko, dokud LED kontrolka neproblikne několikrát za sekundu.
· Pro manuální připojení centrální jednotky (host) postupujte podle pokynů průvodce instalací v aplikaci a zadejte přístupové WiFi heslo do vaší sítě (SSID). Po úspěšném připojení se LED
kontrolka rozsvítí nebo naopak zhasne.
Svítí / Zhasnutá · LED svítí = systém je aktivován.
· LED je zhasnutá = systém je deaktivován. Použití celého systému je přípustné pouze ve vnitřních a suchých prostorách vaší domácnosti nebo například kanceláře. V případě, že dojde k použití jiné WiFi sítě, bude zapotřebí znovu provést celý proces uvedení systému do provozu. Pakliže dojde k odpojení centrální jednotky (host) od zdroje napájení, vyčkejte před dalším připojením minimálně 10 sekund, než obnovíte napájení centrální jednotky. Nikdy nezakrývejte žádné součásti tohoto systému. Ponechejte v okolí jednotlivých komponentů dostatečně velký prostor proto, aby byla zajištěna možnost chlazení interních elektronických součástek volným prouděním vzduchu.
Správa systému Změna názvu jednotlivých senzorů Vyberte konkrétní senzor, u něhož hodláte provádět požadované změny.
Klepněte proto do příslušného pole s názvem senzoru.
Zadejte vlastní název pro senzor a potvrďte jej výběrem ikony senzoru.
Aktualizace firmware „Firmware Update“ Přejděte do menu nastavení „Einstellungen“ a v pravém horním rohu vyberte „Firmwareupdate“.
Na displeji se následně zobrazí verze aktuálně používaného software. Výběrem „Update“ zajistíte vyhledávání a stažení nejaktuálnější verze software pro ovládání systému G-Homa.
Změna uživatelského profilu / Uvedení do továrního nastavení 1. Pro ovládání systému a centrální jednotky (host) prostřednictvím jiného uživatelského profilu přejděte do nabídky „Geräteeinstellungen“ (v pravém horním rohu displeje) a následně vyberte menu „Geräte löschen“. Nyní můžete nastavit nový uživatelský profil pro ovládání systému.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko Ein / Auf (On / Off) na centrální jednotce stisknuté po dobu 20. sekund. Tímto procesem dojde k odstranění veškerého uživatelského nastavení a systémové konfigurace. Reset systému bude indikován rychle blikající LED kontrolkou.
V té chvíli musíte znovu spárovat jednotlivé komponenty (například WiFi Smart Socket) do systému.
Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do mini alarmu.
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.
K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro zařízení.
Manipulace s bateriemi a akumulátory Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky.
V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice!
Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze!
Nabíjet můžete pouze akumulátory.
Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!
K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! Šetřete životní prostředí!
Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Recyklace Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!
Technické údaje Centrální jednotka (host) Napájení Z elektrické sítě 230 V / 50 Hz Provozní frekvence 2,4 GHz WiFi standard IEEE 802.11/b/g/n Bezdrátový signál (RF) 433,92 MHz Akustický výkon 80 dB (ve vzdálenosti 1 m) Dosah bezdrátového přenosu max. 25 m ve volném prostranství Max. výkon RF přenosu 19 dB
Verze software (aplikace) 3.0.15 a novější Verze firmware 1.2.20 a novější Dosah bezdrátového přenosu může být výrazně omezen v důsledku silných zdí nebo různých překážek.
Pohybový senzor (PIR) Dosah senzoru 8 – 10 m Úhel pokrytí 100 – 110° Interval detekce každé 3 sekundy Provozní frekvence 433,92 MHz Napájení 2 baterie 1,5 V velikosti AAA
Bezdrátový dosah max. 25 m ve volném prostranství Max. výkon RF přenosu 10,5 dB
RF verze TR003_HT46R002_V05.OTP a novější Maximální dosah bezdrátového přenosu pohybového detektoru může být výrazně omezen v důsledku silných zdí nebo různých překážek.
Dveřní / okenní kontakt Akustický výkon 80 dB (při vzdálenosti 0,3 m) Provozní frekvence 433,92 MHz Napájení 3 knoflíkové baterie 1,5 V typu LR44
Bezdrátový dosah max. 25 m ve volném prostranství RF verze TR008_HT46R002_V05.OTP a novější Maximální dosah bezdrátového přenosu tohoto kontaktu může být výrazně omezen v důsledku silných zdí nebo jiných překážek.
Systémové požadavky WLAN router / WiFi Vysokorychlostní připojení k internetu Operační systém smartphone: Android verze 4.0 a vyšší / iOS verze 7.0 a novější Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! © Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. REI/11/2017

Podmienky používania dokumentácie produktu