Hlásič priechodu m-e modern-electronics BELL-221, 90 dB

69.11

Popis

Vlastnosti a parametre výrobku

Max. dosah100 m
Prevádzkové napätie3 V/DC
230 V/AC
NapájanieNa batérie
230 V
Druh mini alarmuHlásič priechodu
Kategória výrobkuMini alarm
Akustický tlak90 dB

Skúsenosti a názory zákazníkov

  • Skúsenosti užívateľov nie sú k dispozícii.

Otázky užívateľov

  • Dobrý den,

    je možné místo čidla (senzoru) sehnat dveřní magnetický kontakt?

  • DOBRÝ DEN. JE PROSÍM NĚCO TAKOVÉHO ,ALE ČIDLO POHYBU POTĚBUJU VENKU.

Overiť cenu

Dokumentácia

Podmienky používania dokumentácie

Bezdrátový hlásič průchodu BELL
-220.2 RX/RX
-AS
Obj. č.: 136 92 47
Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátového hlásiče průchodu 220.2 RX/RX-AS.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
Přijímač BELL-220 RX
Dosah přenosu Provozní dosah výrobku je v závislosti na modelu až 100 m (za vhodných podmínek a v přímé viditelnosti), takže teoreticky můžete přijímač umístit kdekoliv v domě, dílně, v kanceláři nebo na zahradě.
Dosah signálu se nicméně v praxi snižuje, pokud signál prochází přes větší počet zdí, nebo stropů.
Provozní dosah snižují také kovové a plastové rámy dveří.
Napájení 1. Přijímač je napájen akupackem, který se skládá z 3 x 1,2 V akumulátorů typu AAA a je integrován v přijímači.
2. Před prvním použitím otevřete zástrčku a přijímač plně nabijte. Úspěšné nabití akupacku signalizuje LED kontrolka (15), která změní barvu z červené na zelenou. Proces nabíjení akupacku může trvat až 48 hodin.
Po výměně baterií ve vysílači se musí na všech přijímačích znovu nastavit kód.
Instalace Přijímač lze používat jako přenosné zařízení a nevyžaduje pevnou instalaci.
Uvedení do provozu Bezdrátový přijímač je vybaven automatickým digitálním kódováním signálu párování a nevyžaduje žádná další nastavení. Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte tento návod k obsluze, abyste se nedopustili žádné chyby.

Propojení přijímače a vysílačem Vysílač Po zapnutí vysílač automaticky reaguje na jeden z 256 možných kódů.
S jedním přijímačem lze párovat maximálně 4 vysílače.
Přijímač 1. Po úspěšném nabití akumulátorů v přijímači stiskněte resetovací tlačítko (13), až uslyšíte 2 pípnutí.
2. Aktivujte vysílač, na který má přijímač reagovat.
3. Přijímač přehraje nastavenou melodii (pro výběr melodie viz níže „Obsluha přijímače“).
V zřídkavých případech se může stát, že po úplném nabití akumulátorů nebude přijímač reagovat na vysílač očekávaným způsobem. V takovém případě stiskněte a asi 10 sekund podržte tlačítko „RESTART“ (21) na boční straně přijímače. Poté lze přístroj znovu používat běžným způsobem.
Další vysílače (celkem až 4) lze s přijímačem propojit následujícím způsobem: 4. Stiskněte tlačítko párování (19) na přijímači, dokud neuslyšíte jedno pípnutí.
5. Nyní se musí během 10 sekund aktivovat příslušný vysílač. Pokud se vysílač do 10 sekund neaktivuje, přijímač automaticky ukončí režim párování a ozvou se tři pípnutí.
6. Pro párování dalších vysílačů opakujte kroky 4 a 5.
Pokud se přijímač propojí se 4 vysílači, paměť se zaplní a ozvou se 4 pípnutí.
Resetování továrního nastavení Chcete-li na vysílači obnovit původní nastavení z výroby, nebo vymazat všechny spárované vysílače, zopakujte krok 1. Obsluha přijímače Výběr melodie Pro každý vysílač můžete nastavit samostatnou vyzváněcí melodii. Můžete také nastavit různé melodie pro přední a zadní vchod.
Stiskněte tlačítko „S“, aby se přehrála další melodie. Celkem si můžete vybrat z 8 různých dostupných melodií. Podívejte se do návodu k obsluze vysílače, abyste zjistili, kde najdete tlačítko „S“.
Nastavení hlasitosti přehrávané melodie Hlasitost přehrávané melodie můžete nastavit otočným ovladačem „Volume“ (9) v rozsahu od 70 dB/0,3 m do 80 dB/0,3 m. Pro zvýšení hlasitosti použijte plochý šroubovák a otáčejte ovladačem ve směru hodinových ručiček. Chcete-li hlasitost snížit, otáčejte ovladačem proti směru hodinových ručiček.
Zapnutí a vypnutí přehrávané melodie Přehrávaní melodie můžete vypnout posuvným přepínačem (8) na boční straně přijímače, aby vás hlásič nerušil během odpočinku nebo spánku.
Indikátor slabých akumulátorů Pokud začne blikat červená LED kontrolka (7), která je umístěna pod třemi modrými LED, akupack v přijímači se musí nabít.
Nabíjení akumulátorů v přijímači Zatlačte mechanizmus uzávěru směrem dolů, aby se zástrčka otevřela a zastrčte přijímač do zásuvky elektrického proudu. V průběhu nabíjení trvale svítí červená LED kontrolka (15). Po nabití začne LED
kontrolka svítit zeleně.
Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do hlásiče průchodu. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření.
Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí!
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.
K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro výrobku. Manipulace s bateriemi a akumulátory Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky.
V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice!
Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze!
Nabíjet můžete pouze akumulátory.
Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!
K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! Šetřete životní prostředí!
Recyklace Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.
Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!
Technické údaje Provozní napětí: 230 V 50 Hz / 3 x akumulátor NiMH 1,2 V, typ AAA, 500 mAh Odběr proudu: 100 mA (v zapnutém stavu) a 0,3 mA (v pohotovostním režimu) Provozní dosah: Až 100 m – za vhodných podmínek a v přímé viditelnosti Provozní teplota: 0 ľC až +40 ľC
Počet typů zvonění: 8 volitelných typů melodie Počet digitálních kanálů: Celkem 256 digitálních kó dů S přijímačem lze propojit až 4 vysílače.
VAL/05/2018
Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Podmienky používania dokumentácie produktu