FM vysielač do autorádia so vstupom na karty na SD/MMC, AIV 64C287 64C287

38.19

Popis

Vlastnosti a parametre výrobku

Vlastnosti FM vysielačaS diaľk. ovládačom
#####mit Kartenslot
Rozhranie (Počítač/Multumédia)USB
SD
Jack
FarbaČierna
Kategória výrobkuFM vysielač

Skúsenosti a názory zákazníkov

 • FM vysielač FMT 893 RDS je optimálne riešenie pre prehrávanie hudby vo vašom vozidle. Prístroj je vhodný aj pre prenajaté alebo firemné vozidlá, pretože pre prevádzku je potrebná iba autozásuvka. S FM vysielačom môžete prehrávať hudbu z vášho USB disku, SD karty alebo z každého prehrávača s výstupom pre slúchadlá. Možno prehrávať priamo súbory MP3 alebo WMA z Vášho pamäťového média. Je možné použiť aj diaľkové ovládanie. Prístroj je určený pre všetky vozidlá s napätím 12 – 24 voltov, dosah je približne 5 metrov. Frekvencia je nastaviteľná v krokoch 0,5 MHz v rozsahu od 87,5 MHz do 108,0 MHz. Názvy skladieb sa pri prehrávaní z pamäťového média zobrazí cez RDS na displeji Vášho autorádia. Pre optimálny zvuk má FMT 893 RDS ekvalizér so 7 prednastavenými hudobnými štýlmi.
 • Doručili mi nefunkčný výrobok, ihneď reklamované, čakám na vyjadrenie predajcu.
 • věe ok
 • O.K
 • Vybavenie

  • Bezdrôtový prenos hudby do autorádia
  • Slot na SD / MMC karty
  • Pripojenie cez USB
 • Vlastnosti

  • Pripojenie cez USB
  • Napájanie cez zdierku zapaľovača cigariet
  • Konektor jack 3,5 mm
  • Audio prenos cez pásmo FM
  • MP3 prehrávač bez vlastnej flash pamäte

Otázky užívateľov

 • Užívatelia k tomuto výrobku zatiaľ nemali žiadne otázky.

Overiť cenu

Dokumentácia

Podmienky používania dokumentácie

FM vysílač FMT 893 RDS
Obj. č.: 48 76 15
Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup FM vysílače FMT 93 RDS.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
Uvedení do provozu 1. Vložte FM vysílač do autozásuvky ve vozidle.
2. Nalaďte na rádiu požadovanou FM frekvenci a poté nalaďte pomocí tlačítek na vysílači, nebo na dálkovém ovládání stejnou frekvenci i na FM vysílači.
3. Do slotu pro SD kartu na FM vysílači zasuňte kompatibilní SD kartu (max. 32 GB, není součástí dodávky), nebo k FM vysílači připojte USB flash disk (max. 32 GB, není součástí dodávky).
4. Pro připojení jiných kompatibilních hudebních přehrávačů, nebo přehrávačů MP3/MP4
použijte přiložený audio kabel a propojte jejich výstup “Line Out” se vstupem “Line In”
na FM vysílači.
5. Při používání externích zařízení se všechny funkce ovládají na externím zařízení a ne na vysílači ani na jeho dálkovém ovladači.
Pokud používáte tuto funkci, zastavte přehrávání hudby z SD karty, nebo z USB stisknutím tlačítka “Play/Pause”.
Rychlý průvodce 1. Jak spustit a zastavit přehrávání FM vysílač : Pro přehrávání stisknete tlačítko “PLAY”.
Opětovným stisknutím “PLAY” přehrávání zastavíte.
Dálkové ovládání: Stisknete tlačítko “PLAY/PAUSE”.
2. Jak nastavit hlasitost FM vysílač : Přidržením stisknutého tlačítka hlasitost zvyšujete.
Přidržením stisknutého tlačítka hlasitost snižujete.
Dálkové ovládání : Pro zvýšení hlasitosti stiskněte “+”. Pro snížení hlasitosti stiskněte “-“.
3. Jak změnit frekvenci FM vysílač : V režimu přehrávání podržte alespoň 2 sekundy stisknuté “CH” a poté stiskněte pro zvýšení frekvence, nebo pro snížení frekvence.
Pro uložení frekvence: Tlačítkem “PLAY/PAUSE” nastavte přehrávač na režim pauzy a poté stiskněte znovu některé z tlačítek , , nebo “PLAY/PAUSE” pro uložení nastavené frekvence.
FM vysílač ukládá při každé nové skladbě nastavení automaticky.
Dálkové ovládání: Stisknutím tlačítka “CH+” zvyšujete frekvenci o 0,1 MHz a stisknutím “CH-“
se frekvence o 0,1 MHz snižuje. Požadovanou frekvenci můžete také zadat čísly a pro potvrzení stiskněte tlačítko “CH+”.
4. Jak vybrat hudbu FM vysílač : Stisknutím tlačítka se začne přehrávat další skladba.
Stisknutím tlačítka se přehrává předchozí skladba.
Dálkové ovládání : Stisknutím tlačítka se začne přehrávat další skladba.
Po stisknutí tlačítka se přehrává předchozí skladba. Nebo stiskněte přímo číslo stopy.
5. Jak nastavit EQ
FM vysílač : Ekvalizér nelze ovládat FM vysílačem, ale pouze jen dálkovým ovládáním.
Dálkové ovládání : Stisknutím tlačítka “EQ” si vyberte oblíbený hudební styl.
6. Jak změnit režim opakovaného přehrávání FM vysílač : Funkci nelze ovládat FM vysílačem, ale pouze dálkovým ovládáním.
Dálkové ovládání : Stiskněte tlačítko .
7. Jak změnit jazyk FM vysílač : V režimu přehrávání podržte stisknuté tlačítko “CH” a tlačítky a vyberte možnost “Language”. Výběr “Language” potvrďte stisknutím tlačítka “CH” a následně si tlačítky a vyberte požadovaný jazyk. Výběr opět potvrďte stisknutím “CH”.
Dálkové ovládání : Jazyk nelze nastavit na dálkovém ovládání.
8. Jak změnit kontrast FM vysílač : V režimu přehrávání podržte stisknuté tlačítko “CH” a tlačítky a vyberte možnost “Contrast”. Výběr “Contrast” potvrďte stisknutím tlačítka “CH” a následně si tlačítky a zvolte požadovanou úroveň kontrastu. Výběr opět potvrďte stisknutím “CH”.
Dálkové ovládání : Kontrast nelze nastavit na dálkovém ovládání.
9. Jak procházet složky FM vysílač : V režimu pauzy podržte stisknuté tlačítko “CH”. Zvolte “USB-disk dir”, nebo “card folder” a pro potvrzení stiskněte “CH”. Vyberte si požadovanou složku a pro potvrzení stiskněte znovu “CH”.
Dálkové ovládání : Stiskněte “folder +”, nebo “folder -“.
10. Obnovení přehrávání (obnovení přehrávání od stejného místa, např. po přerušení napájení) FM vysílač : U vozidel a automatickou funkcí start/stop stiskněte před každým nastartováním motoru “PLAY/PAUSE”.
Dálkové ovládání : Před opuštěním vozidla stiskněte “PLAY/PAUSE”. : U vozidel a automatickou funkcí start/stop stiskněte před každým nastartováním motoru “PLAY/PAUSE”.

V případě poruchy Pokud FM vysílač nelze spustit, zkontrolujte pojistku přístroje.
Otočte vrchní částí zástrčky proti směru hodinových ručiček, až budete moci vyjmout pojistku.
Pokud je pojistka přepálena, musí se vyměnit za rovnocennou novou pojistku. Pokud není možné FM vysílač znovu zapnout, zkontrolujte funkčnost autozásuvky. Pokud vznikne problém během provozu, FM vysílač nejdříve vypněte a poté jej znovu zapněte.
Nelze-li tímto způsobem problém vyřešit, kontaktujte odborný servis.
Recyklace Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!
Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do FM vysílače.
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.
FM vysílač nevyžaduje žádnou speciální údržbu údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro FM vysílače.
Technické údaje Napájení: 12 – 24 V DC Připojení na vstupech: 3,5 mm stereo konektor SD karta, max. 32 GB
USB 2.0, max. 32 GB
Formát hudebních souborů: MP3, WMA
Frekvenční rozsah: 87,6 MHz – 107,9 MHz Dosah přenosu: cca 5 m Rozměry: 51 x 45 x 80 mm Hmotnost: 37 g Certifikát: CE 1177 Záruka Na FM vysílač FMT 893 RDS poskytujeme záruku 24 měsíců.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.
Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.
Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! © Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. VAL/3/2014

Podmienky používania dokumentácie produktu