FM vysielač do auta dnt MusicFly PRO, otočný kĺb

22.36

Popis

Vlastnosti a parametre výrobku

Vlastnosti FM vysielačaOtočný kĺb
Rozhranie (Počítač/Multumédia)USB
FarbaStrieborná
Čierna
Vonkajšia šírka91 mm
Vonkajšia výška32 mm
Rozmer, hĺbka61 mm
Hmotnosť47 g
Kategória výrobkuFM vysielač

Skúsenosti a názory zákazníkov

 • FM vysielač, ktorý automaticky prenáša hudobné dáta (napr. ID3 Tag) cez RDS. Tak je Vaša obľúbená hudba z CD alebo
  MP3 prehrávača vždy k dispozícií bez zložitej inštalácie. Zo zariadení pripojených cez USB sa prenášajú a na displeji
  rádia ukazujú aj informácie ako titul a interpret piesne. Na reprodukciu DRM alebo I-Tune chránených dát slúži prídavný audio vstup, na ktorý jednoducho pripojíte zariadenie cez audiokábel dodávaný spolu s vysielačom.
 • Vybavenie

  • Bezdrôtový prenos hudby do autorádia
  • S funkciou USB napájania
  • Prenos hudobných informácii
  • Ovládanie priamo na FM- Transmitteri
 • Rozsah dodávky

  • vysielač
  • adaptér pre 2,5 mm zástrčku
  • audio kábel
  • návod na použitie

Otázky užívateľov

 • Dobrý den,

  přepínání písniček je možné i např. integrovaným ovladačem na volantu, nebo přímo na FM rádiu v autě? Jde mi o to, abych nemusel vždy sahat na FM transmitter…

 • dobrý den.

  sháním něco co přehraje hudbu ve formátu FLAC
 • Dobrý den, v autě poslouchám delší mp3 a proto mne zajímá, zda si tento přístroj po vypnutí motoru a tedy i přerušení dodávky el. proudu bude při dalším spuštění pamatovat kde ve skladbě skončil, nebo zda je nutné poslouchat vše znovu od začátku.
 • Je prosím zobrazení názvu skladby na přijímače závislé na typu přijímače. Mám přijímač s 12-místným alfanumerickým LED displejem a RDS. Jak se zobrazuje název, v mém případě, delší než 12 znaků. Zobrazuje se název původní, nebo i přejmenovaný?

  Díky!
 • Dobrý den, disponuje vysílač MusicFly Pro funkcí náhodného přehrávání?
 • Dobrý den, dá se v zařízení MusicFly Pro přehrávat hudba přímo z flash discu (USB)? Nebo je zapotřebí externí paměťový disc či CD přehrávač?
 • Dobry den, jaký je rozdíl mezi těmito FM-T, s ohledem na cenu.

Overiť cenu

Dokumentácia

Podmienky používania dokumentácie

NÁVOD K OBSLUZE
Obj. č.: 37 08 25
Konstrukce výrobku odpovídá evropským a národním normám a směrnicím. Výrobek je vybaven značkou CE a byla u něho doložena shoda s příslušnými normami. Odpovídající prohlášení a doklady jsou uloženy u výrobce.
Abyste oba přístroje uchovali v dobrém stavu a zajistili jejich bezpečný provoz, je třeba abyste tento návod k obsluze dodržovali!
Upozornění: Tento návod v českém jazyce má poněkud jiné uspořádání než originální návod k obsluze.
Některé nepodstatné věci byly vynechány (zkráceny), některé jsou naopak popsány podrobněji.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení stanice do provozu a k její obsluze. Jestliže výrobek předáte nebo prodáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
Funkce a použití výrobku … 2
Funkce zařízení… 2
Bezpečnostní předpisy … 2
Technické problémy … 3
Manipulace s bateriemi (akumulátory)… 3
Rozsah dodávky … 3
Popis zařízení… 4
Popis funkcí zařízení… 4
Nastavení frekvence… 4
Přehrávání… 4
Nastavení hlasitosti … 5
RDS displej… 5
RDS Interval … 5
Mód zobrazení údajů na displeji… 5
Funkce opakování … 5
Funkce ukládání frekvencí… 6
Jak začít, uvedení přístroje do provozu … 6
Charakteristické vlastnosti výrobku… 7
Charakteristika přehrávání definovaných adresářů… 7
Charakteristika podpůrné indexace souborů… 7
Tipy pro běžné používání MusicFly Pro … 7
Technické údaje… 8
Čištění a údržba… 8
Důležitá upozornění (ručení) … 8
2 Funkce a použití výrobku Umožňuje přehrávání hudby prostřednictvím bezdrátového signálu přenášeného do vašeho autorádia. Přístroj Vám dovolí, abyste si užívali hudbu z přenosných audio zařízení přes zvukový systém automobilu nebo přes domácí zvukové vybavení, aniž byste přitom potřebovali sluchátka.
Funkce zařízení – Možnost využití celého rozsahu kanálů (87.6~107.9 MHz) – Možnost předvolby šesti kanálů a automatického vypínání.
– Vyhledává, přehrává a zobrazuje uživatelem definované složky: v případě, že vytvoříte složku pojmenovanou Musicfly, zařízení přehrává pouze soubory, které se nachází v této složce Musicfly.
o Možnost stažení adresářů: pětiúrovňová struktura, Maximálně 50 adresářů o Možnost stažení souborů: na jeden pokus může být staženo až 999 souborů o Podporuje přesuny adresářů – Podporuje všechna paměťová média s USB portem až do kapacity 32 GB (USB flash-disky, přenosné harddisky, paměťové karty) – Podporuje indexaci souborů. Jakmile uvedete na začátku (v hlavičce) souboru čísla od 001 až do 500, tato čísla souborů se zobrazí na LCD displeji a tyto soubory budou přehrávány postupně podle přidělených čísel.
– Automatické přehrávání: Jestliže připojíte vyjímatelný USB disk, soubory typu MP3 a WMA budou automaticky přehrávány.
– Zobrazení zbývajícího času př ehrávaného souboru.
Bezpečnostní předpisy Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku!
Neodpovídáme za věcné škody, úrazy osob, které by byly způsobeny nedodržováním bezpečnostních předpisů nebo neodborným zacházením s oběma přístroji nebo. V těchto případech zaniká jakýkoliv nárok na záruku.
Prodejce nepřijímá zodpovědnost za poškození výrobku a následky, je-li zařízení používáno či reklamováno třetí stranou.
– Nikdy neumisťujte tento výrobek na nerovnou plochu. Jeho případný pád by mohl poškodit kolemjdoucí osoby.
– Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří tak do rukou malých dětí!
– Jestliže připojujete toto zařízení k jinému elektrickému zařízení, přečtěte si a prostudujte rovněž návod k tomuto výrobku.
– Jestliže máte jakékoli otázky a pochybnosti, co se týče provozu tohoto zařízení, jeho bezpečnosti a možnosti příslušných připojení dalších přístrojů, obraťte se, prosím, na náš technický servis nebo na jiné odborníky.
– Nenechávejte obalový materiál tohoto výrobku v dosahu dětí. Může pro ně být nebezpečný!
– Tento výrobek nesmí být používán k informování veřejnosti. Předpovědi počasí této stanice považujte pouze za orientační. Výrobce nezodpovídá za případné nesprávné zobrazení předpovědi počasí na displeji této stanice a za následky, které by z toho vyplynuly.
– Nenamáčejte přístroje nikdy do vody. Nevystavujte přístroje vibracím, otřesům nebo velkým výkyvů m teplot a teplotám nad 60°C. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření. Nebouchejte s výrobkem a netřeste jím.
– Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do vnitřního zapojení přístrojů.
– Údržba, opravy a odborné úkony na tomto výrobku může provádět pouze kompetentní specialista nebo autorizovaná opravna.
– Nepoužívejte zařízení ve vlhku nebo v dešti. Zařízení nepoužívejte v prašném prostředí. Chraňte je před prachem.

3 – Některé z částí výrobku nebo příslušenství mohou obsahovat tak zvané změkčovače. Tyto látky mohou poškodit povrch citlivého nábytku a plastových ploch. Výrobek by proto neměl přijít do kontaktu s těmito citlivými předměty.
Technické problémy V případě, že se do zařízení dostanou cizorodá tělesa nebo kapaliny, okamžitě ho vyjměte z napájecí zásuvky cigaretového autozapalovače. Dříve, než toto zařízení začnete opět používat, požádejte vašeho autorizovaného prodejce, aby výrobek pečlivě přezkoušel.
V případě potřeby neváhejte a kontaktujte naše servisní centrum.
POZOR: Tento výrobek může být napájen pouze 12 Voltovou zásuvkou pro cigaretový autozapalovač.
Manipulace s bateriemi (akumulátory) Nenechávejte baterie volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie nepatří do dětských rukou!
Vyteklé nebo jinak poškozené baterie (akumulátory) mohou způsobit poleptání pokožky. V
takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Vyteklý elektrolyt může navíc poškodit přístroje.
Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V
takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze!
Vybité baterie jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!
Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!
Totéž platí i o výrobku, který dosloužil. Zlikvidujte ho v souladu s platnými regionálními normativy a předpisy o recyklaci a likvidaci odpadu!!!
Rozsah dodávky MusicFly Pro Stereo kabel Náhradní pojistka Návod k použití 4
Popis zařízení Popis funkcí zařízení Nastavení frekvence – Stiskněte tlačítko MENU/RPT
– Pomocí tlačítek šipky dopředu a dozadu zvolte příslušnou frekvenci – Stiskněte opět tlačítko MENU/RPT
Přehrávání – Stiskněte tlačítko pro přehrávání . Pomocí tohoto tlačítka spustíte přehrávání nebo provedete jeho pausu.
– Jestliže hudba hraje, krátkým stiskem tlačítek šipek dopředu a dozadu se přesunete k předchozímu nebo k následujícímu titulu.
– Jestliže podržíte tlačítka šipek dopředu a dozadu zhruba po dobu 2 sekund, přesunete se do předchozího nebo do následujícího adresáře.
– Jestliže je spuštěno přehrávání, na displeji se podle příslušného zvoleného modu objeví zbývající čas, frekvence, nebo ekvalizér.

5
Nastavení hlasitosti Informace: Tato funkce je dostupná jenom tehdy, jestliže je k USB portu připojeno paměťové zařízení.
– Stiskněte dvakrát tlačítko MENU/RPT
– Na displeji se objeví sloupec (7 možných nastavitelných úrovní) – Pomocí tlačítek šipky dopředu a dozadu zvolte požadovanou hlasitost.
RDS displej Informace: Tato funkce je dostupná jenom tehdy, jestliže je k USB portu připojeno paměťové zařízení.
– Stiskněte třikrát tlačítko MENU/RPT
– Vyberte metodu zobrazení RDS na displeji pomocí tlačítek šipky vpřed a vzad .
– Jestliže se na displeji objeví hlášení NOR – V normálním modu je na displeji 8 znaků – Jestliže se na displeji objeví hlášení SCR – V modu rolování (scroll) displej roluje v intervalu 1 sekundy.
– Stiskněte opět tlačítko MENU/RPT
RDS Interval Informace: Tato funkce je dostupná jenom tehdy, jestliže je k USB portu připojeno paměťové zařízení.
– Stiskněte čtyřikrát tlačítko MENU/RPT
– Vyberte pro normální RDS mód pomocí tlačítek šipky vpřed a vzad požadovaný časový interval.
– Stiskněte opět tlačítko MENU/RPT
Mód zobrazení údajů na displeji Informace: Na displeji se zobrazuje zbývající čas přehrávané skladby jenom tehdy, jestliže je k USB
portu připojeno paměťové zařízení.
– Během přehrávání skladby stiskněte tlačítko a to po dobu asi 2 sekund.
– Displej se bude přepínat a budou se objevovat následující mody displeje.
Frekvence Ekvalizér Zbývající čas Funkce opakování Informace: Tato funkce je dostupná jenom tehdy, jestliže je k USB portu připojeno paměťové zařízení.
– Stiskněte tlačítko MENU/RPT a podržte ho po dobu 2 sekund během přehrávání skladby. Funkce opakování skladby je nyní aktivována.
– Displej se změní následujícím způsobem: Opakování 6
Normální režim Funkce ukládání frekvencí – Pomocí tlačítek šipky dopředu a dozadu navolte frekvenci.
– Stiskněte tlačítko MEM/POWER, dokud se na displeji neobjeví [-].
– Pomocí tlačítek šipky dopředu a dozadu vyberte číslo paměti a stiskněte opět tlačítko MEM/POWER.
Výběr uložených frekvencí – Stiskněte opakovaně tlačítko MEM/POWER-T, dokud nevyberete požadovanou frekvenci.
Jak začít, uvedení přístroje do provozu – Jestliže používáte MusicFly Pro s přenosným audio zařízením (MP3 přehrávač, CD přehrávač, přenosný DVD přehrávač nebo mobilní telefon a podobně), MusicFly Pro vám umožňuje poslouchat hudbu z tohoto přenosného přehrávače přes jakékoli rádio s FM vlnami.
– Přístroj se automaticky zapne, jakmile zasunete MusicFly Pro do napájecí zásuvky cigaretového autozapalovače. Přístroj můžete zapnout také stiskem tlačítka Power (po dobu asi 2 sekund). Jestliže pak po dobu 1 hodiny není detekovaný žádný audio signál, přístroj se automaticky vypne.
– Zapněte rádio a nastavte frekvenci, která není používána pro přenos rozhlasového signálu. Přizpůsobte pak frekvenci na MusicFly Pro podle rádia a to pomocí tlačítek up/down (nahoru/dolů). Vyberte takovou frekvenci, která zní čistě a má méně šumů a hluků v pozadí než ostatní rozhlasové frekvence.
– Připojte k MusicFly Pro pomocí stereokabelu přenosné audio zařízení (MP3 přehrávač, CD přehrávač, přenosný DVD přehrávač nebo mobilní telefon a podobně).
– Zapněte zvukové zařízení a stiskněte tlačítko Play (přehrávání).
– Nastavte hlasitost na rozumnou úroveň tak, abyste obdrželi nejlepší kvalitu signálu. Nastavte hlasitost audio zařízení na střední úroveň a jemné doladění hlasitosti proveďte pomocí nastavení hlasitosti rádia.
– Jestliže používáte MusicFly Pro s přenosným paměťovým zařízením (přenosný USB disk, paměťová karta nebo přenosný harddisk), můžete poslouchat hudební soubory, jako jsou například MP3, WMA, přes jakékoli FM rádio.
– Přístroj se automaticky zapne, jakmile zasunete MusicFly Pro do napájecí zásuvky cigaretového autozapalovače. Přístroj můžete zapnout také stiskem tlačítka Power (po dobu asi 2 sekund). Jestliže pak po dobu 1 hodiny není detekovaný žádný audio signál, přístroj se automaticky vypne.
– Zapněte rádio a nastavte frekvenci, která není používána pro přenos rozhlasového signálu. Přizpůsobte pak frekvenci na MusicFly Pro podle rádia a to pomocí tlačítek up/down (nahoru/dolů). Vyberte takovou frekvenci, která zní čistě a má méně šumů a hluků v pozadí než ostatní rozhlasové frekvence.
– Připojte USB paměťové zařízení k USB portu ve spodní části MusicFly Pro. Poté se budou automaticky přehrávat soubory uložené na tomto paměťovém médiu.
– Zařízení podporuje jenom soubory typu MP3 a WMA. Jiné typy souborů a soubory zablokované DRM
nebudou přehrány.
– Použití USB paměti. Zařízení rozpozná až 32 GB a 999 souborů. Podporuje strukturu adresářů až do 5
úrovní, maximálně 20 adresářů.
– Použití paměťové karty (SD, MMC, CF nebo Memory stick). V tomto případě potřebujete připojit zvláštní USB konvertor.
– Použití přenosného, externího harddisku. Jestliže používáte přenosný harddisk, musíte vytvořit disk o velikosti pod 32 GB a tento disk musí mít formát FAT32. MusicFly Pro rozeznává pouze první disk s velikostí nižší než 32 GB, proto všechny soubory, které chcete poslouchat, musíte uložit na tento první disk.
Informace: jestliže připojujete další externí pevný disk, musíte připojit zvláštní napájení a to pomocí kabelu propojujícího USB a zásuvku cigaretového zapalovače. V tomto případě se obraťte o pomoc

7
na svého prodejce nebo na náš technický servis. Nepřijímáme odpovědnost za jakékoli problémy, které vzniknou při provozu bez připojení tohoto zvláštního napájení.
Charakteristické vlastnosti výrobku Charakteristika přehrávání definovaných adresářů MusicFly Pro přehrává pouze hudební soubory, které se nacházejí v definovaných adresářích pojmenovaných MP3, Musicfly.
Nazvěte tyto složky (Adresáře) MP3, Soundfly a Musicfly a do těchto složek uložte vaše hudební soubory.
MusicFly Pro podporuje až 10 podadresářů na hlavní adresář a přehrává 50 hudebních souborů na podadresář, celkem tedy 500 souborů.
Tato vlastnost přístroje zrychluje rychlost stahování hudebních souborů při použití většího paměťového média a dovoluje vám si tyto hudební soubory uspořádat. Jestliže složky nedefinujete MusicFly Pro bude přehrávat všechny soubory MP3 a WMA popořadě.
Podporuje až 10 podadresářů Charakteristika podpůrné indexace souborů – MusicFly Pro podporuje indexaci souborů. Jakmile uvedete na začátku (v hlavičce) souboru čísla od 001
až do 500, tato čísla souborů se zobrazí na LCD displeji a tyto soubory budou přehrávány postupně podle přidělených čísel.
– Jestliže se v jediné složce vyskytnou soubory s přidělenými čísly a soubory bez čísel, MusicFly Pro přehrává nejprve soubory, které mají čísla, a teprve pak ostatní soubory.
Tipy pro běžné používání MusicFly Pro Jak snížit šum – Používejte MusicFly Pro tak, aby nebyl vystaven přímým (slunečním) paprskům. Přehřátí zařízení může vyvolávat šum zvukového signálu.
– Nepokládejte MusicFly Pro do blízkosti magnetického pole nebo do blízkosti zařízení, která mají silný elektrický výkon.
– Vyberte frekvenci, kterou nevyužívá rozhlasové vysílání.
8
Technické údaje Rozměry výrobku: 63 x 31 x 18 mm Hmotnost výrobku: 50 g Rozsah frekvencí: 87.6 ~ 107.9 MHz Vstupní napětí: 12 V Výstupní napětí: V souladu s FCC, CE, MIC Modulace: FM(F3E) Jmenovitý výstupní výkon USB 5 V 200 mA
Čištění a údržba – K čištění displeje a pouzder přístrojů používejte jen měkký, suchý hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo rozpouštědla, neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdra přístrojů.
– Opravy nechte provádět jen odborníkům. Přístroje přineste k prodejci a nechte je odborně přezkoušet.
Otevření pouzder přístrojů nebo neodborné zacházení s nimi vedou k zániku záruky.
– Přístroje nevystavujte extrémním výkyvům teplot, neboť toto vede k velmi rychlým změnám při zobrazování na displeji a může to ovlivnit přesnost naměřených hodnot.
Důležitá upozornění (ručení) – Technické údaje tohoto přístroje mohou být bez předchozího oznámení změněny.
– Tento přístroj není žádnou dětskou hračkou. Skladujte jej mimo dosah dětí.
– Tento návod (nebo jeho části) nelze bez předchozího souhlasu výrobce rozmnožovat.

Podmienky používania dokumentácie produktu