Elektronický strážny pes Sygonix DD01 s diaľk.ovládačom, 120 dB, biela

53.67

Popis

Vlastnosti a parametre výrobku

Max. dosah15 m
Druh mini alarmuElektronický strážny pes
Akustický tlak120 dB
Hmotnosť765 g
Vonkajšia výška160 mm
Bezdrôtová frekvencia433 Hz
Prevádzkové napätie12 V/DC
Vonkajšia šírka154 mm
NapájanieNa batérie
230 V
FarbaBiela
Rozmer, hĺbka110 mm
Kategória výrobkuMini alarm
Vlastnosti alarmuS diaľk.ovládačom

Skúsenosti a názory zákazníkov

  • Malý prostor na korekci/hlasitost, doba alarmu/.
  • Velmi užitečný produkt.

    Mínusy
    Nelze plynule ovládat hlasitost do úplného ztišení.

  • Plně funkční pro určené použití!

Otázky užívateľov

  • Dobrý den, měl bych dotaz jaký detektor pohybu lze použít ve venkovních prostorech a ten aby mě v domácnosti upozornil zvukovou signalizací na nějaký pohyb!? Samotné čidlo aby zvuk nevydávalo,ale doma přijímáč v domácnosti ano!! Dosah cca 60-120m!? Je něco takového!?

Overiť cenu

Dokumentácia

Podmienky používania dokumentácie

1
Elektronický hlídací pes s dálkovým ovladačem DD01
Obj. č.: 149 30 35
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup elektronického hlídacího psa s dálkovým ovládáním Sygonix..
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
¨ Účel použití Výrobek slouží jako alarm – varuje a odstrašuje. Přiblíží-li se nepovolaná osoba, spustí výrobek alarm.
Alarm může mít podobu sirény nebo psího štěkotu. Okamžitý alarm lze spustit pomocí dálkového ovládání.
Napájení základní jednotky zajišťuje síťový adaptér, který je součástí dodávky.
2
Rozsah dodávky · Elektronický hlídací pes · Dálkové ovládání · Knoflíková baterie typu CR 2032
· Síťový adaptér · Návod k obsluze Popis a ovládací prvky 1 Tlačítko „VOL+“ 2 Tlačítko „VOL–“ 3 Tlačítko „Select“ 4 Tlačítko „On/Off“ 5 Přihrádka na baterie 6 Připojovací zdířka 12 V/DC, 1 A
7 Radarový senzor 8 Reproduktor 9 Kontrolka „POWER“ 10 Kontrolka „ARM“ 11 Signalizační LED
12 Tlačítko „ON/OFF“ 13 Tlačítko „SELECT“ 14 Tlačítko „SOS“ 15 Očko s karabinkou 16 Přihrádka na baterie Funkce výstražného systému Radarový senzor (7), integrovaný ve výrobku, reaguje na pohyb v rámci monitorovaného prostoru s detekčním úhlem 360°. K tomu dochází, když do monitorovaného prostoru vstoupí například člověk nebo zvíře. Je-li zařízení aktivované, okamžitě se spustí alarm.
Detekce pohybu je možná i přes dřevěné, plastové a cihlové stěny do tloušťky cca 18 cm.
Také detekce přes sklo je možná. V závislosti na tloušťce stěny se rozsah detekce snižuje.
Vložení baterií Baterie vyměňte nejméně 1x za rok, abyste se vyhnuli výpadku zařízení.
a) Dálkové ovládání · Otevřete přihrádku na baterie (16) na dálkovém ovládání. Vložte do přihrádky na baterie knoflíkovou baterii typu CD 2032, která je součástí dodávky, tak, aby směřovala kladným pólem nahoru.
Přihrádku na baterie uzavřete.
· Baterie vyjměte, pokud zařízení delší dobu nepoužíváte.

3
b) Základní jednotka · Baterie slouží jako alternativní zdroj napětí pro případ přerušení, resp. výpadku napájení síťovým adaptérem.
Síťový adaptér odpojte z připojovací zdířky 12 V/DC, 1 A (6), chcete-li zařízení krátkodobě napájet z baterií.
Baterie nejsou hlavním zdrojem napájení zařízení. Základní jednotka musí být během provozu spojená s přiloženým síťovým adaptérem.
ivotnost baterií může dosáhnout až jednoho týdne, pokud zařízení nespouští alarm v pravidelných intervalech. Při neustálém spouštění alarmu mohou být baterie vybité již za jeden den nebo ještě dříve.
Vložte 8 kusů 1,5V baterií typu AA (nejsou součástí dodávky) do přihrádky na baterie (5).
Dbejte na správnou polaritu (+/–), vyznačenou v přihrádce na baterie. · Přihrádku na baterie uzavřete. Akumulátory nedoporučujeme, protože mají nižší napětí. · Poté, co jste základní jednotku připojili k napájení, rozsvítí se kontrolka „POWER“ (9) a kontrolka „ARM“ (10).
Zařízení je připravené k provozu a alarm je aktivovaný. · Proto hned po připojení k napájení stiskněte tlačítko „On/Off“ (4, 12) a aktivaci alarmu vypněte. Kontrolka „ARM“ zhasne. · Baterie vyměňte, pokud kontrolka „POWER“ zeslábne nebo zhasne. · Baterie vyjměte, pokud zařízení delší dobu nepoužíváte. Uvedení do provozu Přístroj je vybavený protiskluzovými gumovými nožkami. Gumové nožky mohou na choulostivých površích zanechávat stopy. Takové povrchy v případě potřeby chraňte vhodnou podložkou.
Tlačítko „Select“ (3, 13) a tlačítko „On/Off“ (4, 12) můžete stisknout jak na základní jednotce, tak i na dálkovém ovládání. Na dálkovém ovládání je navíc k dispozici ještě tlačítko „SOS“ (14) pro okamžité spuštění alarmu.
Po každém stisknutí tlačítka na dálkovém ovládání blikne signalizační LED (11). Dálkové ovládání je vybavené karabinkou (15), díky níž je můžete zavěsit například na svazek klíčů. Hlasitost lze nastavit pouze na základní jednotce. · Zapojte kolíkový konektor síťového adaptéru do připojovací zdířky 12 V/DC, 1 A (6). · Poté, co jste základní jednotku připojili k napájení, rozsvítí se kontrolka „POWER“ (9) a kontrolka „ARM“ (10).
Zařízení je připravené k provozu a alarm se aktivuje asi po 10 sekundách. Proto hned po připojení k napájení stiskněte tlačítko „On/Off“ (4, 12) a aktivaci alarmu vypněte. Kontrolka „ARM“ zhasne.
Základní jednotka musí být během provozu spojená s přiloženým síťovým adaptérem.
Při delším přerušení dodávky proudu ze sítě se může spustit falešný poplach, je-li výrobek napájený pouze z baterií. · Tlačítkem „Select“ na zařízení nebo na dálkovém ovládání vyberte požadovaný provozní režim.
K dispozici máte psí štěkot (Bark), tón alarmu (Alarm) nebo dveřní zvonek (Doorbell).
Hlasitost nastavte tlačítky „VOL+“ (1) a „VOL–“ (2). Hlasitost lze nastavit v 8 stupních.
Alarm se asi po 10 sekundách sám vypne. · Stiskněte tlačítko „On/Off“ pro aktivaci nastaveného provozního režimu. Během 10 sekund se musíte vzdálit z monitorované oblasti, jinak spustíte alarm. Psí štěkot a tón alarmu trvají při každé aktivaci cca 60 sekund.
Dveřní zvonek se po každé detekci rozezní jednou. · Stiskněte tlačítko „On/Off“ a alarm vypněte. Alarm okamžitě utichne, zařízení se nicméně nachází nadále v aktivovaném stavu. Znovu stiskněte tlačítko „On/Off“ a režim alarmu vypněte.
Kontrolka „ARM“ zhasne. Při opětovném zapnutí bude převzat naposledy zvolený provozní režim. · Chcete-li spustit okamžitý alarm, stiskněte tlačítko „SOS“. Zařízení se musí nacházet v aktivovaném stavu.
Stiskněte tlačítko „On/Off“ a alarm vypněte.
4
Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do elektronického zařízení.
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.
K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro výrobku. Manipulace s bateriemi a akumulátory Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky.
V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice!
Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze!
Nabíjet můžete pouze akumulátory.
Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!
K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! Šetřete životní prostředí!
Recyklace Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!
Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

5
Technické údaje a) Základní jednotka Výstupní napětí/proud 12 V/DC, 1 A prostřednictvím síťového adaptéru Napájení bateriemi 8× 1,5 V, typ AA Příkon ≤6 W
Odběr proudu v klidu ≤7 mA
Dynamický odběr proudu ≤500 mA
Hladina hluku 70–120 dB
Hladina hluku (dveřní zvonek) 90–113 dB
Hladina hluku (psí štěkot) 70–115 dB
Hladina hluku (tón alarmu) 100–120 dB Přenosová frekvence/výkon 5,8 GHz, 1 mW
Snímací úhel radaru 360° Snímací dosah radaru (na vol. prostr.) 0–15 m (vzadu), 0–3,5 m (vpředu), 0–7 m (bočně) Provozní podmínky 0 až +40 °C, 20–85 % rel. vlhkosti Podmínky skladování 0 až +40 °C, 20–50 % rel. vlhkosti Rozměry (Š × V × H) 154 × 160 × 110 mm Hmotnost cca 765 g b) Síťový adaptér Vstupní napětí/proud 100–240 V/AC, 50/60 Hz, 0,3 A
Výstupní napětí/proud 12 V/DC, 1 A
Délka kabelu 1,5 m c) Dálkové ovládání Napájení 1× 3V knoflíková baterie, typ CR2032
Dosah (na volném prostranství) cca 60 m Přenosová frekvence/výkon 433 MHz, 0,1 mW
Záruka Na elektronického hlídacího psa s dálkovým ovládáním DD01 poskytujeme záruku 24 měsíců.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.
Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.
Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!
© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. MIH/08/2017

Podmienky používania dokumentácie produktu