Diaľkové ovládanie Homematic KeyMatic 130459 4-kanálová, Max. dosah 100 m

34.32

Popis

Vlastnosti a parametre výrobku

Séria (domáca technika)Homematic
Cloudová integrácia (Smart Home)Conrad Connect (CONRAD-CONNECT_SY_01)
Bezdrôtové zariadenie (Smart Home)Hersteller-Spezifisch
NapájanieNa batérie
Prevádzkové napätie1.5 V
Kanálov4
Max. dosah100 m
Vonkajšia šírka75 mm
Vonkajšia výška38 mm
Rozmer, hĺbka9 mm
Kategória výrobkuDiaľkové ovládanie

Skúsenosti a názory zákazníkov

  • Skúsenosti užívateľov nie sú k dispozícii.

Otázky užívateľov

  • Dobrý den,

    lze ovládat více zámků KeyMatic (případně kolik ? ) nezávisle jeden na druhém ?

  • Dobry den bude toto ovladani fungovat jako nahrada za starsi provedeni k bezdratovemu ovladani dvernich zamku

Overiť cenu

Dokumentácia

Podmienky používania dokumentácie

Dálkové ovládání HM-RC
Obj. č.: 80 90 40
Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup dálkového ovládání HomeMatic M-RC.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
Účel použití Bezdrátové dálkové ovládání se používá k pohodlnému ovládání přijímačů HomeMatic, s kterými bylo naučeno spolupracovat. K dispozici jsou tři různé verze dálkových ovladačů HomeMatic, takže si můžete vybrat typ, který bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám.
· Univerzální ovladač (HM-RC-4-2) Toto dálkové ovládání použijete k ovládání spínačů HomeMatic, například pro zapínání a vypínání světel.
· Ovladač s funkcí alarmu (HM-RC-Sec4-2) Toto dálkové ovládání se používá k ovládání funkcí alarmu v systému. Pomocí webového rozhraní ho lze připojit k jiným zařízením HomeMatic, jako např. k detektoru pohybu nebo k okennímu senzoru a naprogramovat jednotlivé funkce alarmu přes centrální řídící jednotku.
· Ovladač KeyMatic (HM-RC-Key4-2) Toto dálkové ovládání použijete k ovládání spínače bezdrátového zamykání dveří KeyMatic, který slouží k otevírání, zamykání a odemykání dveří a k zapínání a vypínání světel.
Popis a ovládací prvky Vrchní strana Spodní strana 1. LED kontrolka 4. Tlačítko párování 2. Ovládací tlačítka 5. Kroužek pro zavěšení 3. Kryt schránky baterie Různé typy dálkových ovladačů mají následující ovládací tlačítka: Univerzální ovladač (HM-RC-4-2): 1 – Tlačítko zapnutí (pár tlačítek 1) 2 – Tlačítko vypnutí (pár tlačítek 1) 3 – Tlačítko zapnutí (pár tlačítek 2) 4 – Tlačítko vypnutí (pár tlačítek 2) Ovladač s funkcí alarmu (HM-RC-Sec4-2) 1 – Tlačítko externí aktivace (pár tlačítek 1) 2 – Tlačítko interní aktivace (pár tlačítek 1) 3 – Tlačítko deaktivace (jedno tlačítko) 4 – Tlačítko osvětlení (jedno tlačítko „On/Off“) 1
1) Tímto tlačítkem se přepíná spárované zařízení.
Jedno stisknutí spínač zapíná a dalším stisknutím se spínač vypíná.
Ovladač KeyMatic (HM-RC-Key4-2) 1 – Tlačítko zamknutí (pár tlačítek 1) 2 – Tlačítko odemknutí (pár tlačítek 1) 3 – Tlačítko otevírání dveří (jedno tlačítko) 4 – Tlačítko osvětlení (jedno tlačítko „On/Off“)1
1) Tímto tlačítkem se přepíná spárované zařízení.
Jedno stisknutí spínač zapíná a dalším stisknutím se spínač vypíná.
Systémové informace k zařízením HomeMatic Zařízení je součástí domácího ovládacího systému HomeMatic a pracuje s obousměrným bezdrátovým protokolem BidCoS
®. Všechna zařízení systému jsou dodávána ve standardním nastavení. Funkce přístroje lze nastavit také pomocí programovacího zařízení nebo pomocí softwaru.
Více informací o výsledných a dalších funkcích systému HomeMatic v propojení na jiné komponenty najdete ve zvláštním návodu – „Pokyny ke konfiguraci“ a v návodu k systému HomeMatic. Veškerou aktuální technickou dokumentaci a aktualizace najdete na stránkách www.HomeMatic.com.

Informace k bezdrátovému provozu Bezdrátový přenos probíhá v otevřené přenosové dráze, což znamená, že se zde může objevit rušení.
Další zdroje rušení se můžou aktivovat činností přepínačů, elektrickými motory nebo vadnými elektrickými zařízeními.
Dosah přenosu uvnitř budov se může značně lišit od dosahu v otevřeném prostoru. Důležitou roli v dosažitelnosti hrají kromě síly přenosového signálu a přijímacích specifik přijímače, také vlivy okolního prostředí, jako je vlhkost prostředí a důležitou roli hraje taky konstrukce staveb.
Uvedení do provozu Vložení a výměna baterií Vložení baterie Při uvedení do provozu postupujte následujícím způsobem: · Zatlačte na kryt schránky baterie a vysuňte ho ze schránky.
Musí se přitom vyvinout určitý tlak. · Otevře se tím přihrádka baterie. Kryt zůstává připojen k pouzdru ovladače. · Vložte do přihrádky 1 baterii AAA při dodržení její správné polarity podle značek +/-. · Nasaďte znovu kryt schránky baterie a zatlačte ho směrem do středu pouzdra (s vynaložením určité síly), až zaklapne na místo.
Výměna baterie Pokud stisknete tlačítko na dálkovém ovladači a ovládané zařízení nereaguje, nebo pokud se rozbliká červená LED kontrolka signalizující prázdnou baterii (5 x), vyměňte podle výše uvedených pokynů starou baterii za novou baterii AAA. Dejte pozor na správnou polaritu baterie. Činnost po výměně baterie Po vložení baterie zahájí dálkový ovladač vlastní test a restart, který trvá asi 2 sekundy. LED kontrolka zabliká krátce červeně, oranžově a zeleně (test LED kontrolky). Poté následuje inicializace systému.
Tlačítka na ovladači se aktivují, i když je baterie slabá a za předpokladu, že to dovoluje napětí baterie, dálkový ovladač je připraven k činnosti. V závislosti na konkrétní zátěži je možné, že baterie se po krátké přestávce vzpamatuje a ovladač se může ještě opakovaně použít k přenosu signálu. Je možné, že pokud je baterie slabá a stisknete tlačítko, přístroj provede automaticky restartování. V takovém případě LED kontrolka zabliká krátce červeně, zeleně a oranžově, poté 5 x krátce červeně a signalizuje tím, že baterie je slabá.
Pokud je baterie příliš slabá a ovladač už nelze používat, LED kontrolka hned po stisknutí tlačítka zabliká pětkrát krátce červeně. V takovém případě se musí baterie vyměnit za novou.
Párování Přečtěte si prosím pozorně tuto část návodu ještě předtím, než začnete s párováním!
Aby se dálkový ovladač integroval do systému HomeMatic a mohl komunikovat s ostatními prvky HomeMatic, musí se s nimi nejdříve spárovat. Dálkový ovladač můžete párovat buď přímo s jinými zařízeními HomeMatic, nebo s centrální jednotkou systému.
Párování přímo se zařízeními HomeMatic Když chcete bezdrátový dálkový ovladač párovat přímo s jedním ze zařízení HomeMatic, musíte toto zařízení přepnout do režimu párování a zvolit na něm požadovaný kanál párování.
Při párování univerzálního bezdrátového dálkového ovládání se párují v páru tlačítka 1 a 2
a také tlačítka 3 a 4 (BP 1 a BP 2). Znamená to, že když se stiskne tlačítko 1 a 2, automaticky se spáruje funkce zapnutí („On“), respektive funkce vypnutí („Off“). To samé platí pro tlačítka 3 a 4.
Při párování ovladače alarmu a bezdrátových dálkových ovladačů KeyMatic se párují tlačítka 1 a 2 jako jeden pár (BP 1). Tlačítka 3 a 4 se párují individuálně jedno po druhém.
Při párování postupujte následujícím způsobem: · Tlačítko párování je umístěno na zadní straně bezdrátového dálkového ovladače. Stiskněte nějakým špičatým předmětem krátce tlačítko párování.
· Dálkový ovladač přejde do režimu nastavení. Signalizuje to blikající zelená LED kontrolka (pro ukončení režimu nastavení stiskněte znovu krátce tlačítko párování).
· Pro přechod do režimu párování stiskněte tlačítko, k němuž chcete spárovat danou funkci. Začne pomalu blikat oranžová LED kontrolka.
(Pokud zařízení, které chcete párovat, ještě není v režimu párování, můžete režim párování na dálkovém ovladači zrušit, když znovu krátce stisknete tlačítko párování. LED kontrolka se pak rozsvítí červeně.) · Nyní přepněte zařízení, s nímž chcete spárovat bezdrátový dálkový ovladač, do režimu párování – viz pokyny v návodu k obsluze příslušného zařízení.
· Když jsou obě zařízení v režimu párování, rychle bliká oranžová LED kontrolka.
Po úspěšném dokončení párování se na 1 sekundu rozsvítí zelená LED kontrolka.
Pokud se na 2 sekundy rozsvítí červená LED kontrolka, párování neproběhlo úspěšně a celý proces se musí zopakovat. Pokud se v režimu párování neprovede během asi 20 sekund žádná činnost, režim párování se automaticky ukončí.
Pokud je bezdrátový dálkový ovladač už spárován s centrální řídící jednotkou, a proto je zablokovaný pro přímé párování, stále ho lze výše uvedeným způsobem přepnout do režimu nastavení, ale když se stiskne ovládací tlačítko, rozsvítí se 2 sekundy červená LED kontrolka.
Přímé párování s jinými zařízeními už není možné.
Dejte pozor, aby byla obě zařízení v průběhu párování ve vzdálenosti alespoň 50 cm od sebe.
Párování s centrální jednotkou HomeMatic Vaše zařízení lze · Ovládat a nastavit, · Spárovat přímo s jinými zařízeními nebo · Pomocí nástrojů softwaru použít v programech centrální řídící jednotky.
K tomuto použití se dálkový ovladač musí nejdříve spárovat s centrální jednotkou systému HomeMatic. Nové zařízení se páruje s centrální jednotkou systému HomeMatic pomocí webového rozhraní „WebUI“. Pokud se jednou nějaký komponent spáruje s centrální řídící jednotkou, může se propojit s jinými zařízeními jen přes tuto jednotku.
Každý komponent se může párovat jen s jednou centrální řídící jednotkou.
Dejte pozor, aby vzdálenost mezi centrální řídící jednotkou a dálkovým ovladačem v průběhu párování byla alespoň 50 cm.

Při párování svého zařízení s centrální řídící jednotkou postupujte následujícím způsobem: · V internetovém prohlížeči otevřete webové rozhraní „WebUI“. Klikněte na tlačítko „Teach in devices“ na pravé straně obrazovky.
· Pro aktivaci režimu párování klikněte na „BidCoS-FR teaching mode“.
· Režim párování zůstane aktivní asi po dobu 60 sekund. Zbývající čas se zobrazuje v informačním poli na obrazovce.
· Když krátce stisknete nějakým špičatým předmětem tlačítko párování, můžete během doby párování přepnout bezdrátový dálkový ovladač HomeMatic do režimu nastavení.
· Bezdrátový dálkový ovladač je nyní v režimu nastavení a tento stav signalizuje blikající zelená LED kontrolka.
· Po chvilce se nově spárované zařízení objeví v příslušném poli (Inbox) softwarového rozhraní. „Inbox x“ (x ukazuje nová zařízení) udává, kolik nových zařízení bylo úspěšně spárováno.
· V případě potřeby můžete opakováním výše popsaných kroků párovat další zařízení.
· Nyní podle níže popsaného postupu (viz „Nastavení nově spárovaných zařízení“) nastavte zařízení, která se objevila v políčku Inbox.
Nastavení nově spárovaných zařízení Pokud jste své zařízení spárovali s centrální řídící jednotkou HomeMatic, objeví se v poli Inbox. Zde musíte zařízení a příslušné kanály nastavit, aby je bylo možné použít k provozním účelům a k dalšímu nastavení. Přidělte zařízení nějaký název a místnost a můžete rovněž upravit nastavení jednotlivých parametrů.
Ke kontrole zřízení, k jeho nastavení a pro připojení přímo k jiným zařízením nebo pro použití v programech centrální řídící jednotky použijte webové rozhraní „WebUI“. Podrobnější informace k postupu najdete v návodu k obsluze „WebUI“ (viz sekce „Downloads“ na webové stránce www.HomeMatic,com). Přehled signalizace LED kontrolky během párování Blikání LED kontrolky Význam Zelená LED 1 s Proces párování byl úspěšný. Červená LED 2 s Neúspěšné párování. Zopakujte celý proces. Pomalu bliká oranžová V režimu párování je jen bezdrátový dálkový ovladač.
Přepněte do režimu párování i zařízení, s nímž se má párovat. Rychle bliká oranžová a po ní svítí zelená (1 s) nebo červená (2 s) podle toho, zda byl proces úspěšný nebo nikoliv. Obě zařízení jsou v režimu párování a probíhá proces párování. Bezdrátové dálkové ovládání v režimu nastavení (pomalu bliká zelená) a když se stiskne tlačítko, svítí červená LED. Bezdrátový dálkový ovladač je už spárován s centrální řídící jednotkou, a proto je blokován proti dalšímu přímému párování (viz výše „Párování přímo se zařízeními HomeMatic“.
Provozní funkce Po spárování je dostupných několik funkcí použití: Univerzální ovladač (HM-RC-4-2): Když jste bezdrátový dálkový ovladač spárovali s jedním nebo s několika přijímači, můžete je jednoduše ovládat dvěma páry tlačítek (BP 1 a BP 2). Jednotlivé páry představují nezávislé ovladače zařízení, které chcete dálkově ovládat. Například můžete první pár tlačítek (BP 1) použít k zapínání a vypínaní světla a druhý pár tlačítek (BP
2) k ovládání žaluzií.
Ovladač s funkcí alarmu (HM-RC-Sec4-2): Když jste bezdrátový dálkový ovladač spárovali s centrální řídící jednotkou HomeMatic, můžete pomocí jednoho páru tlačítek (BP 1) a dvěma nezávislými tlačítky (B 3 a B 4) jednoduše ovládat funkce alarmu. Tlačítka v páru představují nezávislé ovladače zařízení, které chcete dálkově ovládat.
Pár tlačítek (BP 1) můžete použít k aktivaci funkcí alarmu, když jste doma (interně) nebo když jste mimo dům (externě). Jednotlivá tlačítka (B 3 a B 4) použijete k vypnutí funkcí alarmu a k zapnutí, resp. k vypnutí osvětlení.
Dálkový ovladače nelze použít v napojení na bezdrátovou řídící zabezpečovací centrálu HomeMatic (HM-Sec-Cen-B).
Ovladač KeyMatic (HM-RC-Key4-2) Když jste bezdrátový dálkový ovladač spárovali s bezdrátovým zamykáním HomeMatic KeyMatic, můžete pomocí jednoho páru tlačítek (BP 1) a dvěma nezávislými tlačítky (B 3 a B 4) jednoduše ovládat spínač zamykání. Tlačítka v páru představují nezávislé ovladače zařízení, které chcete dálkově ovládat. Pár tlačítek (BP 1) můžete použít k zamykání a odemykání dveří a jednotlivá tlačítka (B 3 a B 4) použijete k otevření dveří a k zapínání a vypínání světla.
Resetování na tovární nastavení Bezdrátové dálkové ovládání můžete resetovat na původní tovární nastavení.
V takovém případě se ztratí veškeré vaše osobní nastavení.
Při resetování bezdrátového dálkového ovládání postupujte následujícím způsobem: · Stiskněte a déle, než 5 sekund podržte tlačítko párování. LED
kontrolka dálkového ovladače začne pomalu červeně blikat.
Pokud chcete v tomto momentě resetování zrušit, stiskněte znovu krátce tlačítko párování, nebo počkejte 20 sekund.
V obou případech se blikání červené LED kontrolky a resetování zastaví.
· Pro resetování bezdrátového dálkového ovladače znovu stiskněte a dalších alespoň 5 sekund podržte tlačítko párování. Zatímco držíte stisknuté tlačítko, červená kontrolka začne blikat rychleji.
· Uvolněním tlačítka proces resetování dokončíte.
· Červená LED kontrolka přestane blikat a bezdrátový dálkový ovladač se resetuje.
· Po dokončení signalizace LED kontrolky (červené, zelené oranžové blikání – viz výše „Činnost po výměně baterie“) se bezdrátové dálkové ovládání resetuje a je připraveno k použití.
Možná chybová hlášení: Níže uvedený seznam chybových zpráv se objevuje jen v případě, že jste dálkové ovládání spárovali s centrální řídící jednotkou.
Pokud se stane, že podržíte 5 sekund stisknuté tlačítko, ale namísto toho aby LED kontrolka začala blikat, bude nepřetržitě svítit, znamená to, že dálkový ovladač nelze resetovat, protože je spárován s centrální řídící jednotkou. V takovém případě je manuální resetování bezdrátového dálkového ovládače blokováno. Pro resetování dálkového ovladače budete muset použít webové rozhraní „WebUI“.

Signalizace chyb a informací Chybové zprávy a blikání LED kontrolky Níže uvedené informace se vztahují k provozu s nebo bez centrální řídící jednotky.
Blikání LED kontrolky Význam Řešení 1 x červená, zelená a oranžová Zkouška LED Po dokončení testu můžete pokračovat. 5 x krátce červená Baterie je téměř vybitá Vyměňte baterii (viz výše). 1 x dlouze, 2 x krátce červená Závada na dálkovém ovladači Kontaktujte prodejce nebo odborný servis. 1 x dlouze a 1 x krátce č ervená Pracovní cyklus Viz níže „Překročení klíčovacího poměru“. Pomalu bliká zelená Režim nastavení (zařízení čeká na přenos) Počkejte, dokud se neodešlou konfigurační data. Pomalu bliká oranžová Režim párování (čeká na druhé zařízení) Přepněte zařízení, které chcete párovat na režim párování. Rychle bliká oranžová Režim nastavení, nebo párování (přenos dat) Počkejte, dokud se proces nedokončí. Pomalu bliká červená Stav před resetováním na tovární nastavení Zařízení čeká na stisknutí a přidržení tlačítka párování, aby mohlo dojít k resetování, nebo na krátké stisknutí tlačítka pro zrušení procesu. Bliká oranžová, když se tlačítko stiskne krátce nebo když se stiskne a podrží. Oranžová LED svítí během celého procesu bezdrátového přenosu.
Když se přenos úspěšně dokončí, LED
zasvítí 1
sekundu zeleně.
V případě neúspěšného přenosu se rozsvítí červená (2
s). V případě neúspěšného procesu postup opakujte. 1 s svítí zelená Všechny spínače potvrdily poslední obousměrný příkaz. Můžete pokračovat v činnosti. 2 s svítí červená Alespoň jeden ze spínačů nepotvrdil poslední obousměrný příkaz. Opakujte postup.
Nepotvrzený příkaz Pokud přijímač nepotvrdí příkaz (v případě že bylo spárováno víc přijímačů, tak alespoň jeden z nich), LED kontrolka po dokončení přenosu začne svítit červeně. Toto chování může být zapříčiněno některým z následujících důvodů: · Přijímač není dosažitelný · Přijímač nemůže příkaz provést (selhání z důvodu přetížení, mechanická překážka, atd.).
· Vadný přijímač Překročení klíčovacího poměru Klíčovací poměr je legislativně dané omezení přenosového času zařízení v pásmu 868 MHz.
Cílem této regulace je zabezpečení provozu všech zařízení, která pracují na daném kmitočtu.
V pásmu 868 MHz, které používá systém HomeMatic, je maximální přenosový čas každého zařízení 1% hodiny (tj. 36 sekund za hodinu). Zařízení musí opustit pásmo, když se naplní uvedený časový limit 1% až do konce doby časového omezení. Všechna zařízení HomeMatic splňují tento požadavek na 100%.
V průběhu běžného provozu se maximálního času přenosu obvykle nedosahuje. Nicméně opakované a na přenos náročné procesy párování můžou v ojedinělých případech při uvádění do provozu vést k dosažení stanoveného limitu. Překročení limitu je signalizováno jedním dlouhým a jedním krátkým bliknutím červené LED kontrolky a zařízení pak krátkodobě nefunguje správně. Normální provoz se obnoví max. po hodině.
Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do dálkového ovladače. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření.
Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí!
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.
Dálkový ovladač nevyžaduje kromě výměny baterie žádnou speciální údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro ovladače. Manipulace s bateriemi a akumulátory Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky.
V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice!
Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze!
Nabíjet můžete pouze akumulátory.
Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!
K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! Šetřete životní prostředí!
Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Recyklace Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.
Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!
Technické údaje Přenosový kmitočet: 868,3 MHz Obvyklý dosah v otevřeném prostoru: > 100 m Třída zařízení s krátkým dosahem: SRD Class 2
Napájecí zdroj: 1 x baterie AAA 1,5 V
ivotnost baterie: Déle než 5 let (při použití 10x denně) Stupeň krytí: IP 20
Barva pláště: Černý grafit Rozměry (Š x V x H): 38 x 75 x 14 mm Hmotnost: 26 g (bez baterie) Provozní teplota: -10 až +55
ľC
Klíčovací poměr: < 1% za hodinu Záruka Na dálkové ovládání HomeMatic HM-RC poskytujeme záruku 24 měsíců.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.
Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.
Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!
© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. VAL/1/2016

Podmienky používania dokumentácie produktu