Detektor úniku oxidu uhoľnatého (CO) Smartwares RM370 SW, na batérie

24.67

Popis

Vlastnosti a parametre výrobku

DetekovanéOxidu uhoľnatého (CO)
NapájanieNa batérie
Hmotnosť277 g
obsahuje1 ks
Kategória výrobkuDetektor úniku

Skúsenosti a názory zákazníkov

 • Dúfam keď mi príde, že bude ok.
 • Dobrá cena za indikaci oxidu uhelnatého a ochranu života. Instaloval jsem ho do obytného auta, kde může být nebezpečí úniku spalin u ledničky, topení, ohřevu vody a sporáku. V malém prostoru by byl účinek oxidu okamžitý! Život stojí za 659 Kč.
 • Rozsáhlý sortiment výrobků.

Otázky užívateľov

 • Dobrý den,

  13.12.2017 jsem si u Vás tento produkt objednával a bylo u něho uvedeno, že bude naskladněn 15.12. a vidím dneska datum 22.12., takže předpokládám, že do Vánoc to nebude? V případě, že ano, tak na koho se mám prosím obrátit o storno objednávky?

 • Dobrý den,

  vyhovuje detektor úniku oxidu uhelnatého (CO) Smartwares RM370 SW normě EN 50291 a má odpovídající certifikát? Je certifikát a český návod součástí dodávky?

  Předem

Overiť cenu

Dokumentácia

Podmienky používania dokumentácie

Detektor úniku oxidu uhelnatého RM370 SW
Obj. č.: 136 91 64
Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup detektoru úniku oxidu uhelnatého Smartwares RM370 SW.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Ponechte si návod pro pozdější použití, a pokud výrobek předáte jiným osobám, odevzdejte jim i tento návod.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
Vlastnosti · Elektrochemický senzor s dlouhou životností a automatickým testem · Snadná instalace · Tlačítko Test a Reset · Šrouby a hmoždinky jsou součástí dodávky · Výrobek nelze instalovat bez baterií Co je oxid uhelnatý Oxid uhelnatý (CO) je zákeřný otravný plyn, který se uvolňuje při hoření paliv. Plyn je bez zápachu, chutě a barvy, a proto je velmi složité ho detekovat lidskými smysly.
Oxid uhelnatý zabíjí každý rok stovky lidí a ještě mnohem víc lidí zraňuje. Váže se na hemoglobin v krvi a snižuje množství kyslíku, který cirkuluje v těle. Při vysoké koncentraci oxid uhelnatý zabíjí v několika minutách.
Oxid uhelnatý vzniká při nedokonalém spalování paliv, jako je dřevo, dřevěné uhlí, uhlí, topná nafta, benzín, přírodní plyn, propan, butan atd.
Obvyklé zdroje oxidu uhelnatého : · Běžící motor v garáži · Plynové a naftové kotle · Kamna na dřevo · Grily na dřevěné uhlí · Ohniště · Plynová zařízení · Přenosné generátory · Plynové nebo petrolejové ohřívače · Ucpané komíny Příznaky otravy oxidem uhelnatým Typické příznaky otravy při dané koncentraci CO: 35 ppm Maximální přípustný expoziční limit zdravých dospělých osob pod dobu 8 hodin 200 ppm Po 2 – 3 hodinách se začíná projevovat mírná bolest hlavy, zvedání žaludku, pocit únavy 400 ppm Po 1 – 2 hodinách se začíná projevovat silná bolest hlavy, závrať, zvedání žaludku, křeče 800 ppm Do 45 minut se objevuje závrať, křeče a nucení ke zvracení 1600 ppm Do 20 minut se objevuje silná bolest hlavy, závrať a nucení ke zvracení 6400 ppm Během 1 – 2 minut se objevuje silná bolest hlavy, závrať a zvracení Umístění hlásiče oxidu uhelnatého Hlásič oxidu uhelnatého RM370 je určen k detekci jedovatých výparů, které se uvolňují při nedokonalém spalování a unikají z různých zařízení, pecí, ohnišť a z výfuků automobilů.
V případě jednopodlažního domu by se měl pro zajištění minimální ochrany hlásič instalovat v každé ložnici nebo na přístupu k ložnicím. Umístěte ho co nejblíže ložnicím, aby se zajistilo, že ho osoby v ložnicích uslyší.
V případě vícepodlažních budov by se měl pro zajištění minimální ochrany instalovat alespoň jeden hlásič v každém patře. POZOR: Pro zajištění maximální ochrany by se měl hlásič instalovat pokud možno v každé místnosti, kde se vyskytuje nějaké spalovací zařízení (plynový hořák, centrální bojler, ohřívače, grily, krby, atd.).
Tento hlásič detekuje plyn oxidu uhelnatého pouze v blízkosti čidla.
Oxid uhelnatý se však může vyskytovat i v jiných prostorech.
Hlásič úniku oxidu uhelnatého neslouží jako náhrada k detekci kouře, ohně, nebo jiného plynu.

Poloha hlásiče Oxid uhelnatý má podobnou hustotu jako teplý vzduch, a pro zajištění co nejúčinnější detekce CO by se měl hlásič upevnit alespoň 1,5 m nad úrovní podlahy a 1,85 m od zařízení (1).
Místa instalace, kterým byste se měli vyhnout: · Místa, kde může teplota klesnout pod -10 ľC, nebo naopak stoupnout nad 40 ľC.
· Mokrá nebo vlhká místa.
· Jakákoliv místa s vysokou koncentrací prachu, špíny, nebo mastných výparů, které by mohly čidlo znečistit, nebo ucpat.
· Prostory, ve kterých by mohly záclony, nebo nábytek bránit proudění vzduchu k hlásiči.
· Vedle dveří a oken, nebo v cestě odvodu vzduchu z ohniště, ventilů klimatizace, nebo stropních ventilátorů.
· Na vnější straně budov.
· Přímo nad mycím dřezem, nebo nad sporákem.
UPOZORNĚNÍ Tento hlásič úniku oxidu uhelnatého je určen pouze pro použití uvnitř místností. Nevystavujte ho dešti, nebo vlhku. Pokud vytečou baterie, přístroj Vás nebude chránit proti riziku otravy oxidem uhelnatým.
Do výrobku nijak nezasahujte a neotvírejte ho. Mohlo by to způsobit poruchu přístroje.
Instalace hlásiče oxidu uhelnatého Hlásič úniku oxidu uhelnatého je napájen bateriemi a nevyžaduje žádné dodatečné připojení vodičů. Může buď volně stát, nebo jej můžete pomocí připevňovacího materiálu, který je součástí dodávky, upevnit na stěnu.
Montáž na stěnu · Když máte vybrané místo instalace, musíte se ujistit, že kolem prostoru plánované instalace nevedou žádné elektrické dráty, nebo nějaké trubky.
· Označte si na stěně 2 místa pro vyvrtání otvorů (2).
· Na označených místech vyvrtejte otvory.
· Do otvorů vložte hmoždinky.
· Namontujte montážní držák na místo instalace. ŠROUBY PŘÍLIŠ NEUTAUJTE (3).
· Do schránky pro baterie, která je na zadní straně detektoru (4), vložte pevně 3 alkalické baterie AA.
POZOR – Kvůli bezpečnosti koncových uživatelů nelze hlásič instalovat bez baterií.
· Namontujte hlásič do montážního držáku (5).
Vyzkoušejte, jestli detektor úniku oxidu uhelnatého pracuje správně. Stiskněte a asi 2 sekundy podržte přitom testovací tlačítko na přední straně a poté ho uvolněte. Hlásič vydá 4 pípnutí a současně bude blikat červená LED kontrolka.
Provoz hlásiče Běžný provoz Pokud čidlo nedetekuje přítomnost oxidu uhelnatého, zelená kontrolka bliká přibližně 1x za 45 sekund a signalizuje tím, že hlásič je v provozu a je plně funkční.
Podmínky poplachu Pokud hlásič detekuje nebezpečné úrovně oxidu uhelnatého, začne vydávat zvukovou signalizaci 4 pípnutí a současně bude blikat červená LED kontrolka. Tato signalizace bude trvat do té doby, než bude přetrvávat nebezpečná úroveň koncentrace CO. Když se úroveň CO vrátí k normálu, hlásič přestane vydávat zvukovou signalizaci a automaticky se vrátí do pohotovostního režimu.
Návrat k normálnímu provozu Pokud se oxid uhelnatý rozplyne a hlásič se resetuje, signalizace se ukončí.
Zelená LED kontrolka bude i dále blikat v intervalu přibližně dvakrát za minutu.
Signalizace slabé baterie Pokud bude potřebné baterie vyměnit, hlásič začne vydávat pípání a současně bude blikat zelená LED kontrolka (každých 45 sekund). Tato signalizace se bude objevovat po dobu 7 dní.
Pozor: Za normálních okolností je minimální životnost baterie jeden rok.
Pokud se však vyskytne nějaká závada baterií nebo signalizace poplachu trvá příliš dlouho, životnost baterií se může zkrátit.
Selhání přístroje V případě, že hlásič detekuje chybu, začne blikat žlutá LED kontrolka a současně se každých 10 sekund budou ozývat dvě pípnutí.
Test hlásiče Doporučuje se, abyste svůj hlásič úniku oxidu uhelnatého testovali alespoň 1x za měsíc a ubezpečili se, že pracuje správně.
– Zkoušku funkčnosti provedete tak, že stisknete a asi 2 sekundy podržíte tlačítko testovací tlačítko na přední straně přístroje. Přístroj vydá 4 pípnutí a současně bude blikat červená LED kontrolka.
Úroveň CO (PPM) Čas odezvy (Min.) 50 60 – 90 100 10 – 40 300 < 3

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do detektoru.
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.
K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro detektoru. Bezdrátové systémy můžou být rušeny mobilními telefony, mikrovlnnými troubami a jinými bezdrátovými zařízeními, která pracují v pásmu 2,4 GHz. Během instalace a provozu udržujte výrobek alespoň 3 m od takových zařízení. Za předpokladu správné údržby Vás bude hlásič upozorňovat na potencionálně nebezpečné koncentrace CO. Aby se hlásič udržoval v provozuschopném stavu, doporučujeme následující opatření: – Alespoň 1x za měsíc provádějte test přístroje.
– Pravidelně čistěte hlásič CO, aby se na něm neusazoval prach. Můžete k tomu 1x za měsíc požít vysavač s kartáčovým nástavcem. Jemně vyčistěte prostor kolem mřížky na čelní straně.
– Hlásič nikdy nenatírejte barvou. Pokud brousíte nebo demontujete dřevěnou podlahu, malujete nebo tapetujete, resp. při používání lepidel nebo aerosolu byste měli hlásič oxidu uhelnatého odmontovat a uschovat ho na bezpečném místě, aby se zabránilo poškození senzoru. Vysoké koncentrace níže uvedených látek můžou poškodit senzor a často vyvolat falešný poplach: Metan, propan, izopropyl butan, etylen, etanol, alkohol, izopropyl alkohol, benzín, toluen, etyl acetát, vodík, hydrogensíran a oxid siřičitý. Poškození můžou také způsobit spreje, výrobky s alkoholem, barvy, rozpouštědla, lepidla, sprej na vlasy, voda po holení, parfémy a některé čisticí prostředky. Výměna baterií Pokud hlásič oxidu uhelnatého vydá krátké pípnutí a současně bliká zelená LED kontrolka, životnost baterií je u konce a musí se okamžitě vyměnit. Toto upozornění na slabé baterie se bude opakovat po dobu minimálně 7 dní. ivotnost nových baterií je minimálně 1 rok. Baterie se musí vyměnit také v případě, že zelená LED kontrolka nebude blikat každou minutu. – Odstraňte staré baterie ze schránky.
– Stiskněte testovací tlačítko, aby se z hlásiče odstranilo zbytkové napětí.
– Vložte do schránky nové baterie (3 x alkalická baterie 1,5 V) a dejte pozor na jejich správnou polaritu.
– Asi 2 minuty nechte hlásič zahřát (pokud stisknete testovací tlačítko, zelená LED kontrolka by neměla rychle blikat každých 5 sekund).
– Otestujte hlásič stisknutím testovacího tlačítka (viz výše „Test hlásiče“).
– Namontujte znovu hlásič na montážní desku.
– Baterie vyměňte 1x za rok.
Pokud se tlačítko stiskne příliš brzy (tj. když stále ještě rychle bliká zelená LED kontrolka), může dojít k vyvolání falešného poplachu. V takovém případě vyjměte znovu baterie, počkejte asi 5 minut a celý postup zopakujte.
Recyklace Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!
Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.
Jak postupovat v případě poplachu – V případě, že hlásič oxidu uhelnatého začne vydávat signalizaci poplachu: – Okamžitě otevřete všechna okna a dveře, aby se prostor vyvětral a oxid uhelnatý vyprchal.
– Pokud je to možné, vypněte všechny potencionální zdroje nebezpečí, které můžou produkovat oxid uhelnatý.
– Opusťte budovu.
– Nevstupujte do zasaženého prostoru a nevzdalujte se od otevřených dveří a oken, dokud nedorazí záchranné složky, prostor se dobře nevyvětrá a hodnoty koncentrace oxidu uhelnatého neklesnou pod kritickou úroveň, kdy se poplašný signál přestane znovu spouštět.
– Přivolejte lékařskou pomoc pro osoby, které jeví příznaky bolení hlavy, zvracení, letargie, atd.
– Nepoužívejte znovu spotřebiče, dokud je nezkontroluje odborný technik a závadu nelokalizuje a neodstraní.
Manipulace s bateriemi a akumulátory Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky.
V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice!
Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze!
Nabíjet můžete pouze akumulátory.
Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!
K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! Šetřete životní prostředí!
Technické údaje Napájení: 3 x alkalická baterie AA 1,5 V
Typ senzoru: Elektrochemický Detekovaný plyn: Oxid uhelnatý ivotnost senzoru: 5 let Provozní teplota: 0 ľC až 45 ľC
Skladovací teplota: -20 ľC až 50 ľC, ± 2 ľC
Provozní relativní vlhkost: 0% – 90% Skladovací relativní vlhkost: 0% – 70% Hlasitost signálu: > 85 dB ve vzdálenosti 1 m ivotnost baterií: Min. 1 rok Hmotnost: 277 g Práh pro spouštění poplachu: Spuštění poplachu po: 50 ppm 60 – 90 minutách 100 ppm 10 – 40 minutách 300 ppm < 3 minuty Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.
Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!
© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. VAL/02/2017

Podmienky používania dokumentácie produktu