Detektor úniku CO2 Schabus GX-CO2

285.33

Popis

Vlastnosti a parametre výrobku

DetekovanéOxidu uhličitého (CO2)
Vonkajšia šírka60 mm
Vonkajšia výška79 mm
Rozmer, hĺbka22 mm
Hmotnosť160 g
obsahuje1 ks
Kategória výrobkuPlynový senzor

Skúsenosti a názory zákazníkov

  • Skúsenosti užívateľov nie sú k dispozícii.

Otázky užívateľov

  • Tento senzor sa napája zo siete alebo na baterku? Príp. je nejaký CO2 senzor na baterku?
  • Dobrý den, marně hledám detektor CO2 s kontaktem, který by mohl smyčkou sepnout cokoli. Napájení nejlépe externí 12V=, ale přežiji i autonomní. Je něco podobného v nabídce?
  • Ty obrázky ip kamery sem asi nepatří, viďte? 🙂

Overiť cenu

Dokumentácia

Podmienky používania dokumentácie

Senzor úniku plynu GX-CO
2
Obj. č. 75 21 72
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup senzoru pro detekci oxidu uhličitého (CO
2).
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
Rozsah dodávky Senzor úniku CO
2
Návod k obsluze Montážní materiál (2 šroubky s hmoždinkami) Účel použití Senzor plynu GX- CO
2 je senzorem pro detekci oxidu uhličitého (CO
2) a používá se jako příslušenství k detektorům (modulů) řady GX. Senzor nesmí být používán v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Pokyny pro montáž Senzor instalujte pouze v suchých a vnitřních prostorách. Správné umístění senzoru je nutné zvolit v závislosti na druhu detekovaného plynu. V opačném případě nemusí celé zařízení správně fungovat.
Pro připojení senzoru k modulu řady GX postupujte podle pokynů uvedených v příslušném návodu!
Vodiče senzorů jsou obvykle dlouhé 2,5 m. V případě prodloužení kabelů k senzoru, použijte kabely se standartním počtem vodičů (se 3 vodiči) a s minimálním standartním průřezem v závislosti na celkové délce kabelu. Maximální délka kabelu s vodiči o průřezu 1,5 mm 2 = 10 m.
Zvýšenou pozornost věnujte předepsané montážní výšce senzoru! Důležité upozornění: Kabel senzoru vždy instalujte coby pevný vodič (pevné uložení kabelu).
Umístění senzorů pro detekci oxidu uhličitého (CO
2) Externí senzor instalujte do výšky 15 – 30 cm od dokončené podlahy a do vzdálenosti kratší, než 4 m od detektoru. Unikající oxid uhličitý je těžší, než vzduch a proto klesá směrem k podlaze.
Senzor nesmí být instalován do následujících prostor: · Místa, kde by mohlo dojít k omezení úniku plynu (například za závěsy nebo do nábytku) · Přímo nad plynovým sporákem / hořáky a nad umyvadlem · V blízkosti dveří, oken, ventilačních otvorů, větráků a klimatizace · V prašném a silně znečištěném prostředí. V opačném případě může dojít k výraznému omezení funkce senzoru nebo k jeho úplné disfunkci · V prostředí s nebezpečím výbuchu Uvedení do provozu Po připojení senzoru ke zdroji trvá přibližně 2 hodiny, než se senzor dostatečně zahřeje do provozní teploty a uvede se tak do provozního režimu. Během této doby bliká zelený LED indikátor. Pakliže senzor dosáhne požadované, provozní teploty, zelený LED indikátor bude svítit nepřetržitě. V případě přerušení dodávky energie (výpadek napájení) se celý spouštění proces bude provádět znovu.
Provozní LED indikátory Svítí-li zelený LED indikátor, znamená to, že je senzor v provozním režimu. Pakliže bude blikat žlutý LED indikátor, má senzor určitou poruchu. Ověřte proto všechny funkce modulu detektoru GX.
V případě, že svítí červený LED indikátor, došlo k detekci oxidu uhličitého připojeným senzorem.
Pokud jsou zaznamenány vyšší hodnoty koncentrace CO
2, spustí se po uplynutí cca 20 sekund varovná signalizace.
Varovná signalizace / Alarm V případě, že nedojde k deaktivaci signalizace, okamžitě otevřete všechna okna a dveře a vyvětrejte místnosti v celém domě, informujte o tomto stavu všechny osoby v objektu.
Každý pak musí neprodleně opustit objekt! Zjistěte, zda se v objektu nenachází zdroj požáru.
Oxid uhličitý se uvolňuje při hoření (kouř z plamene). Důležité je v případě vypuknutí požáru a přímého ohrožení života okamžitě opustit objekt! Pokud je to možné, eliminujte příčiny úniku plynu.
V případě pochybností se obraťte na kvalifikovaného odborníka a zároveň i na dodavatele elektrické energie a plynu. Pokud dochází k častému spouštění alarmu, ponechejte kvalifikovanou osobou zkontrolovat plynová zařízení, která jsou instalována v objektu. Při hrozícím nebezpečí vždy kontaktujte hasiče!
Planý poplach Zařízení je vybaveno funkcí, která brání spuštění planého poplachu v případě, že senzor zaznamená jen velmi nízké hodnoty plynu. Pakliže jsou však naměřené hodnoty zaznamenávány po delší dobu, než 30 sekund, spustí se varovná signalizace (Alarm).

Test funkce Vlastní a velmi jednoduchý test správné funkce senzoru můžete provést s lahví, kterou do poloviny naplníte vodou. Následně lahev uzavřete a protřepejte. Lahev poté otevřete a hrdlo lahve držte v těsné blízkosti senzoru. Unikající kysličník uhličitý bude následně senzorem zaznamenán.
V té chvíli dojde k aktivaci varovné signalizace a rozsvícení červené LED. Další informace pro testování celého systému naleznete v návodu k detektoru plynu modelové řady GX.
Pro správnou funkci a bezpečný provoz proveďte pravidelnou výměnu senzoru nejpozději každých 5 let.
Provádějte zároveň pravidelné čistění senzoru. Zbavujte jej prachu a nečistot.
Důležitá bezpečnostní opatření Před uvedením výrobku do provozu si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze.
Instalaci přenechejte výhradně kvalifikovanému odborníkovi! Nikdy neponechávejte volně ležet obalový materiál. Může se stát nebezpečnou hračkou pro děti!
Výrobek není hračka a nepatří tak do rukou malých dětí! Zařízení neobsahuje žádné uživatelsky opravitelné části. Nikdy jej proto nerozebírejte ani nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte servisu.
Aplikace výrobku je upravena v normách pro použití v bytových, obchodních objektech a v průmyslovém prostředí. Jedná se zejména o obývané místnosti, prodejní a obchodní prostory, sklady, servisní střediska a ostatní místa, která jsou charakterizována jako objekty napájené v síti nízkého napětí. Čištění a údržba Senzor nikdy nevystavujte přílišné vlhkosti, stříkající vodě, silnému znečištění a prachu.
Senzor nikdy neinstalujte na místa dopadu přímých slunečních paprsků. Povrch senzoru čistěte pouze pomocí jemného hadříku. V případě silného znečištění můžete použít mírně navlhčený hadřík popřípadě jemný čisticí prostředek na bázi mýdla. Nepoužívejte žádná rozpouštědla a chemikálie ani prostředky pro drhnutí.
Pokud si nebudete vědět rady, jak tento senzor používat a v tomto návodu k obsluze nenaleznete potřebné informace, obraťte se na naši technickou podporu, nebo požádejte o radu zkušenějšího odborníka.
Recyklace Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných předpisů. Šetřete životní prostředí! Přispějte tak k jeho ochraně!
Technické údaje Provozní napětí senzoru 5 V
Podmínky provozu teplota 0 až +40 °C, relativní vlhkost 5 – 90 % Ochrana IP 20
Délka kabelu 2,0 m Průměr kabelu 3,5 mm Rozměry 79 x 60 x 41 mm Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! © Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. REI/5/2016

Podmienky používania dokumentácie produktu