Detektor pohybu PIR Renkforce RS2W, 1270202, Max. dosah 150 m

13.09

Popis

Vlastnosti a parametre výrobku

Séria (domáca technika)RS2W
Bezdrôtové zariadenie (Smart Home)Hersteller-Spezifisch
Miesto použitiaDo interiéru
NapájanieNa batérie
Prevádzkové napätie3 V
Kanálov1
Frekvencia868 MHz
Max. dosah150 m
Spôsob montážeNa omietku
FarbaBiela
Vonkajšia šírka80 mm
Vonkajšia výška80 mm
Rozmer, hĺbka28 mm
Hmotnosť57 g
Tok signálu (konektor A na B)Obojsmerný (bi)
Kategória výrobkuDetektor pohybu PIR

Skúsenosti a názory zákazníkov

  • Skúsenosti užívateľov nie sú k dispozícii.

Otázky užívateľov

  • Užívatelia k tomuto výrobku zatiaľ nemali žiadne otázky.

Overiť cenu

Dokumentácia

Podmienky používania dokumentácie

Bezdrátový detektor pohybu RS2W
Obj. č.: 127 02 02
Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátového detektoru pohybu RS2W.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
Účel použití Bezdrátovým detektorem pohybu se na dálku zapíná a vypíná vhodný přijímač bezdrátového systému RS2W (resp. připojený spotřebič). Provoz bezdrátového detektoru pohybu vyžaduje 2 baterie typu AAA. Bezdrátový detektor pohybu je vybaven speciální LED kontrolkou, která vám signalizuje, zda naprogramované přijímače (max. 5) v rámci bezdrátového systému RS2W přijaly jeho signál, nebo ne.
Rozsah dodávky * Bezdrátový detektor pohybu * Plastový kryt difuzního disku PIR senzoru * 2 baterie AAA
* Návod k obsluze Princip fungování detektoru pohybu PIR senzor, který je zakomponovaný v bezdrátovém detektoru pohybu, reaguje na změny teploty v rámci svého dosahu (např., když do prostoru vejde nějaká osoba nebo zvíře, jehož teplota se liší od teploty sledovaného prostředí).
Dosah detekce závisí na několika faktorech: * Výška instalace bezdrátového detektoru pohybu (doporučovaná výška se pohybuje kolem 1 – 1,5 m).
* Rozdíl teploty mezi pohybujícím se objektem a prostředím.
* Velikost pohybujícího se objektu.
* Vzdálenost objektu od bezdrátového detektoru pohybu.
* Směr a rychlost pohybu objektu.
* Teplota prostředí.
Dosah detekce můžete snížit připevněním nějakého neprůsvitného krytu na difuzní disk PIR senzoru (např. plastového krytu, který je součástí dodávky; viz obrázek).
Světelnost prostředí, na kterou reaguje PIR senzor, můžete nastavit v 4 krocích pomocí posuvného přepínače a zvolit tak, při jaké intenzitě světla se má PIR senzor aktivovat a detekovat teplotní rozdíly v rámci svého dosahu a aktivovat spárované bezdrátové přijímače.
Druhý posuvný přepínač se používá k nastavení času zapnutí spárovaného bezdrátového přijímače (možnost nastavení na 6 sekund, 15 sekund, 1 minutu, nebo na 5 minut).
Popis a ovládací prvky Pomocí vhodného plochého šroubováku, který se vloží mezi rám a kryt, opatrně vypačte kryt PIR okna směrem nahoru a odstraňte ho.
Dejte pozor na polohu krytu.
1. Posuvný přepínač nastavení doby zapnutí (6 sekund, 15 sekund, 1 minuta a 5 minut).
2. LED
3. Ovládací tlačítko 4. Posuvný přepínač nastavení intenzity světla v prostředí 5. Schránka baterie 1
6. Schránka baterie 2
7. PIR senzor (nedotýkejte se ho!) 8. Šipka, která označuje správnou polohu instalace (šipka musí směrovat nahoru) Vložení a výměna baterií * Nejdříve odstraňte kryt, jak popisujeme výše v části „Ovládací prvky“.
* Vložte do každé schránky jednu baterii typu AAA a dejte přitom pozor na jejich správnou polaritu (sledujte znaménka +/- vedle schránky baterie). Předtím než kryt vrátíte na místo, věnujte pozornost následujícím částem návodu („Instalace“ a „Obsluha“).
* Nasaďte kryt nazpět a věnujte pozornost jeho správné poloze.
* Baterie se musí vyměnit v případě, že se výrazně zkrátí dosah bezdrátového detektoru pohybu, nebo když se přestane zapínat připojený bezdrátový přijímač.

Instalace Předtím než bezdrátový detektor pohybu pevně nainstalujete, vyzkoušejte funkčnost propojení detektoru a připojeného bezdrátového přijímače.
Aby se zajistila správná instalace bezdrátového detektoru pohybu, věnujte pozornost symbolu šipky uvnitř detektoru. Tato šipka musí směrovat nahoru.
Bezdrátový detektor pohybu by se měl nainstalovat ve výšce 1 až 1,5 m nad zemí. Aby byla zajištěna optimální detekce pohybu, musí se bezdrátový detektor pohybu umístit tak, aby se objekt, který se má detekovat, nepřibližoval k detektoru v přímém směru, ale procházel před ním zleva doprava nebo zprava doleva.
* Připevnění lepicí páskou Chcete-li bezdrátový detektor pohybu přilepit na vhodný povrch, použijte oboustrannou lepicí pásku.
Povrch, na který detektor přilepíte, musí být hladký a bez prachu a mastných ploch.
* Připevnění šroubem Pomocí vhodného plochého šroubováku, který se vloží mezi rám a kryt, opatrně vypačte kryt PIR okna směrem nahoru a odstraňte ho. Pamatujte si polohu krytu (viz výše „Vložení a výměna baterií“).
Uvolněte postranní úchyty a odstraňte z rámu střední část (s elektronikou).
Rám můžete nyní připevnit pomocí 2 – 4 vhodných šroubů, a pokud to je potřeba i hmoždinek. Při vrtání a šroubování do stěny dávejte pozor, abyste nepoškodili žádné dráty a trubky, které můžou být pod povrchem.
Bezdrátový detektor pohybu znovu smontujte v obráceném pořadí.
Obsluha Mezi bezdrátovým detektorem pohybu a používaným přijímačem udržujte minimální vzdálenost asi 20 až 30 cm.
a) Resetování dálkového ovladače Při uvedení do provozu byste měli každý používaný přijímač (přijímače) nejdříve resetovat.
Resetováním (např. když chcete na bezdrátovém detektoru pohybu obnovit výchozí nastavení z výroby) se vymažou všechny bezdrátové přijímače, které jste už naprogramovali (uložili).
Při resetování kanálu postupujte následujícím způsobem: * Stiskněte a asi 3 sekundy podržte ovládací tlačítko (3) na bezdrátovém detektoru pohybu, dokud nezačne blikat LED kontrolka (2). Poté tlačítko uvolněte a LED kontrolka (2) bude stále blikat.
* Znovu stiskněte a asi 6 sekund podržte ovládací tlačítko (3). LED kontrolka (2) přitom zhasne, poté zase zabliká a zhasne. Nyní můžete tlačítko uvolnit.
b) Párování bezdrátového přijímače s detektorem pohybu S každým bezdrátovým vysílačem systému RS2W lze spárovat až 5 různých bezdrátových přijímačů (např. bezdrátových spínacích zásuvek). Nicméně nepárujte dohromady bezdrátový detektor pohybu se stmívačem.
* Ovládacím tlačítkem vypněte bezdrátový přijímač systému RS2W, který chcete párovat (viz návod k obsluze příslušného bezdrátového přijímače).
* Stiskněte a asi 3 sekundy podržte ovládací tlačítko (3) na bezdrátovém detektoru pohybu, dokud nezačne blikat LED kontrolka (2). Poté tlačítko uvolněte.
* Stiskněte a podržte ovládací tlačítko na bezdrátovém přijímači, dokud se proces párování na bezdrátovém detektoru pohybu nedokončí. LED kontrolka na detektoru pohybu (2) po dokončení párování zhasne.
* Bezdrátový přijímač se zapne a indikuje dokončení procesu párování.
c) Vymazání spárovaného bezdrátového přijímače z detektoru pohybu Postupujte podle pokynů uvedených výše v části, která se týká párování.
d) Test funkčnosti (manuální zapnutí a vypnutí) Pro zapnutí a vypnutí spárovaného bezdrátového přijímače stiskněte krátce ovládací tlačítko (3).
Tímto způsobem se můžete přesvědčit o jeho funkčnosti (viz popis funkcí LED kontrolky v části g).
e) Nastavení mezní hodnoty intenzity světla v prostředí pro sepnutí detektoru Pomocí posuvného přepínače (4) můžete nastavit v 4 krocích intenzitu světla v prostředí, při které se aktivuje PIR senzor v bezdrátovém detektoru pohybu a začne detekovat teplotní rozdíly v rámci svého dosahu. Čím víc se přepínač posune směrem k symbolu měsíce, tím větší tma musí být v prostředí, aby se PIR senzor aktivoval. V této krajní pozici se pak připojený bezdrátový přijímač aktivuje jen v noci. Pokud se posuvný přepínač přepne na opačnou stranu k symbolu slunce, bezdrátový detektor pohybu pracuje také přes den.
f) Nastavení času zapnutí Posuvným přepínačem (1) můžete nastavit dobu, po kterou zůstane spárovaný bezdrátový přijímač zapnutý (čtyři možnosti nastavení na 6 sekund, 15 sekund, 1 minutu a 5 minut).
g) Funkce Pokud PIR senzor detekuje změnu teploty v sledované oblasti, spínač v detektoru pohybu aktivuje spárovaný bezdrátový přijímač, který se zapne na předem nastavenou dobu (v závislosti na nastavené intenzitě světla prostředí – viz výše). Když nastavený čas uplyne, bezdrátový přijímač se znovu vypne.
Pokud je k bezdrátovému detektoru pohybu připojen víc než 1 bezdrátový přijímač (celkem k němu můžete připojit až 5 přijímačů), zapnou se všechny přijímače.
Pokud bezdrátový přijímač detekuje signál k sepnutí, odešle na detektor pohybu potvrzení o příjmu signálu. V důsledku toho zabliká jedenkrát krátce LED kontrolka na detektoru pohybu.
Pokud detektor pohybu nepřijme potvrzující signál, LED kontrolka zabliká několikrát.
Tímto způsobem vždy vidíte, zda bezdrátový přijímač (např. bezdrátová spínací zásuvka) realizoval příkaz k sepnutí, nebo ne.
Pokud je k bezdrátovému detektoru pohybu připojen víc než jeden bezdrátový přijímač (celkem k němu můžete připojit až 5 přijímačů), LED kontrolka zabliká 1x, když všechny připojené přijímače přijaly příkazový signál a bezdrátový detektor pohybu přijal potvrzující signál.
h) Vymazání vadného (ztraceného) bezdrátového přijímače Je samozřejmé, že v případě, závady nebo ztráty bezdrátového přijímače, nebude možné ho vymazat standardním postupem (viz výše část c).
V takovém případě proveďte resetování bezdrátového detektoru pohybu (viz výše část a).
Na detektoru pohybu však přitom dojde k vymazání všech dříve spárovaných bezdrátových přijímačů a budou se muset znovu spárovat.

Dosah signálu Dosah přenosu bezdrátového signálu mezi bezdrátovým detektorem pohybu a bezdrátovým přijímačem systému RS2W může být za optimálních podmínek až 150 m.
Tato hodnota nicméně představuje dosah v tzv. přímé viditelnosti (mezi vysílačem a přijímačem nejsou žádné překážky a oba přístroje jsou navzájem viditelné).
V běžném provozu se však mezi vysílačem a přijímačem nacházejí stěny, stropy místností apod., které odpovídajícím způsobem dosah zkracují.
Vzhledem k různým vlivům, které působí na přenos signálů, nelze zaručit žádný konkrétní dosah.
Ve standardním rodinném domě je však obvykle možný bezproblémový provoz.
Dosah přenosu signálů můžou někdy negativně ovlivňovat: · Stěny, železobetonové stropy, sádrokartonové stěny s kovovými sloupy a železné konstrukce · Speciální izolační skla potažená kovem · Blízkost kovových a vodivých předmětů (např. radiátorů) · Blízkost osob · Rušivé působení jiných přístrojů na stejném kmitočtu, např. mobilní telefony, bezdrátová sluchátka nebo reproduktory · Blízkost elektrických motorů, transformátorů, počítačů a jiných elektrických zařízení Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do bezdrátového detektoru pohybu. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření.
Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí!
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.
K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku. Manipulace s bateriemi a akumulátory Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky.
V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice!
Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze!
Nabíjet můžete pouze akumulátory.
Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!
K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! Šetřete životní prostředí!
Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.
Recyklace Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.
Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!
Technické údaje Napájení: 2 x baterie AAA, 1,5 V Přenosový kmitočet: 868,3 MHz Dosah: Až 150 m (viz výše „Dosah signálu“) Max. počet přijímačů: 5
Dosah PIR senzoru: Až 8 m (viz výše „Princip fungování detektoru pohybu“) Pozorovací úhel PIR: 140ľ vodorovně; 90ľ svisle Doba aktivace: Nastavitelná na 6 s, 15 s, 1 min. a 5 min.
Mezní hodnota intenzity světla v prostředí: Nastavitelná v 4 krocích Provozní podmínky: Teplota: 0 ľC až 45 ľC; relativní vlhkost: 0% až 90%, nekondenzující Rozměry (Š x V x H): 80 x 80 x 27,5 mm Hmotnost: cca 57 g (bez baterií) Záruka Na bezdrátový detektor pohybu Renkforce RS2W poskytujeme záruku 24 měsíců.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, běžného opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.
Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.
Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!
© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. VAL/3/2018

Podmienky používania dokumentácie produktu