Detektor pohybu PIR Homematic IP HmIP SMI Max. dosah 280 m

57.53

Popis

Vlastnosti a parametre výrobku

Séria (domáca technika)Homematic IP
Cloudová integrácia (Smart Home)Conrad Connect (je potrebná samostatná základná stanica)
Bezdrôtové zariadenie (Smart Home)Hersteller-Spezifisch
Miesto použitiaDo interiéru
Spôsob ochranyIP20
NapájanieNa batérie
Prevádzkové napätie3 V
Frekvencia868 MHz
Max. dosah280 m
Spôsob montážeNa omietku
FarbaBiela
Vonkajšia šírka52 mm
Vonkajšia výška65 mm
Rozmer, hĺbka34 mm
Hmotnosť85 g
Kategória výrobkuDetektor pohybu PIR
Tok signálu (konektor A na B)Obojsmerný (bi)

Skúsenosti a názory zákazníkov

  • Skúsenosti užívateľov nie sú k dispozícii.

Otázky užívateľov

  • Dobrý den, jak si mů zobrazit záznam/log pohybu čidla?

Overiť cenu

Dokumentácia

Podmienky používania dokumentácie

Bezdrátový detektor pohybu Smart Home IP HmIP-SMI Obj. č. 142 83 29
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátového detektoru pohybu.
Tento návod k obsluze je nedílnou součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst. Rozsah dodávky Detektor pohybu ‚IP
Držák na stěnu Stojan Montážní materiál 2x baterie AA Systém Smart Home ádná moderní domácnost se v dnešní době neobejde bez inteligentního systému, který umožňuje automatické opakování různých procesů, regulaci a monitoring prostřednictvím dálkového ovládání ze smartphone / tabletu. Systém Smart Home takové řešení nabízí a pokrývá tak široké spektrum v oblasti domácích systémů a automatizace. Díky instalaci systému můžete například regulovat teplotu vytápění v objektu, ovládat osvětlení nebo přístup k různým spotřebičům popřípadě zabezpečit objekt pomocí poplašného zařízení (funkce Alarm). V tomto návodu získáte kompletní informace k instalaci tohoto moderního systému. Dozvíte se tak zároveň i více o bezdrátové technologii, která umožňuje jednoduché ovládání a provoz různých zařízení v celé domácnosti.
Systém Homematic IP je výrobek další generace, která je na trhu k dispozici od roku 2015 a přináší zcela nový internetový protokol IPv6, který podporuje každý komponent systému a jehož standardů využívá i samotný internet. Díky této nové technologii dosáhla společnost Homematic zcela nové úrovně. Systém tak nabízí komplexní řešení pro domácnost za využití nejmodernějších poznatků.
Ovládání prostřednictvím smartphone a bezplatné aplikace pro Android a iOS je pohodlné a velmi intuitivní a umožňuje pohodlnou konfiguraci systému podle vlastních požadavků.
Účel použití Snímač spolehlivě rozpozná pohyb a okolní jas díky integrovanému stmívacímu senzoru.
Má kompaktní kryt, který je ideální pro použití v interiéru. Snímaný rozsah cca 105 °.
Flexibilní možnosti montáže, např. na zeď, strop nebo s dodaným stojánkem.
Ve spojení s aplikací Homematic IP je čidlo ideální pro alarmové funkce.
Dále aplikace zobrazí varovnou zprávu o demontáži či manipulaci se systémem díky sabotážnímu kontaktu. Vlastnosti Varování aplikace Homematic IP při demontáži nebo manipulaci díky sabotážnímu kontaktu Výměna baterie Poté, co se v aplikaci Homematic IP zobrazí symbol slabé baterie, proveďte bezodkladnou výměnu starých baterií za nové. Při vkládání baterií věnujte pozornost jejímu vložení do správné polohy a polarity. Otevřete přihrádku bateriového prostoru a opatrně vyjměte staré baterie.
Vložte 2 nové baterie typu AA se jmenovitým napětím 1,5 V.
Uzavřete přihrádku bateriového prostoru.
Řešení problémů ivotnost baterií závisí na samotném využívání celého systému. Výrobní technologie moderních baterií však zaručuje dlouhodobý výkon a provoz čidla I za výrazně nižší kapacity.
Bezdrátový přenos nevyžaduje žádné zvláštní nároky na stav a kapacitu baterií a může tak probíhat i za relativně velmi slabé baterie. Pakliže však systém zaznamená kritickou úroveň kapacity baterie v ovladači, zobrazí se v aplikaci Homematic IP příslušný symbol.
Nepotvrzený příkaz Pakliže úspěšně neproběhla komunikace mezi řídící jednotkou a příslušným zařízením (čidlem), jedná se pravděpodobně o chybu při bezdrátového přenosu, způsobenou během přenosu radiového signálu. Přenosový proces tak nemohl být z důvodů rušení signálu dokončen. Selhání bezdrátového přenosu může představovat například rušení jiným bezdrátovým zařízením v blízkosti řídící jednotky (Access Point) nebo ovládaného komponentu (dálkový ovladač). Mimo to může nastat situace, kdy signál není zaznamenán přijímačem z důvodů příliš velké vzdálenosti od vysílače, případně sepnutí ovládaného spotřebiče brání jiná, mechanická zábrana (například mechanický vypínač / stykač) nebo došlo k jiné poruše na přijímači.
Duty cycle Bezdrátový signál všech zařízení v systému Homematic IP probíhá na přenosové frekvenci 868 MHz. Tím je zaručen dostatečně bezpečný a vysoce spolehlivý provoz celého systému, který funguje na společné frekvenci. Maximální přenosový čas všech zařízení v systému je pak 1 % / hod (například tedy 36 sekund za hodinu). Zařízení integrované do systému pak vždy ukončí přenos po dosažení tohoto mezního limitu. Všechny komponenty systému Homematic IP
jsou však navrženy tak, aby vždy optimálně využívaly přenosového procesu. V běžném provozu však zpravidla nikdy nedochází k dosažení maximálního limitu „Duty cycle“. Přesto se však může stát, že zejména během úvodního iniciačního procesu a procesu „Teach-in“ může dojít k určitým potížím při přenosu radiového signálu. Pakliže systém zaznamená dosažení přenosového limitu, provozní LED indikátor 3x krátce problikne. Znamená to, že v té chvíli došlo k chybovému procesu a selhání během přenosu radiového signálu. Zařízení pak spustí běžný přenos po uplynutí relativně krátké doby, nejpozději však do 1 hodiny.

Chybová hlášení a LED indikace LED indikace / Symbol Význam Řešení Problikává oranžová Probíhající přenos dat Vyčkejte na dokončení přenosu Rozsvícení zelené LED Potvrzení přenosu dat Pokračujte v další konfiguraci systému Červená LED Selhání při přenosu dat Zopakujte celý konfigurační proces Blikající oranžová (10 s) Proces Teach-in Zadejte sériové číslo výrobku / Skenujte QR Rozsvícení červené LED Dosažení „Duty cycle“ Chvíli vyčkejte a zopakujte celý proces 6x blikne červená LED Závada spínací zásuvky Kontaktujte zákaznický servis 1x oranžová, 1x zelená Test segmentů displeje Po dokončení testu je zařízení připraveno Uvedení do továrního nastavení Touto funkcí dojde k uvedení čidla do stavu jako při jeho dodání.
Uvedením do továrního nastavení zároveň dojde k odstranění veškerého uživatelského nastavení ovladače.
· Otevřete přihrádku bateriového prostoru a vyjměte baterii.
· Při vkládání baterie stiskněte a přidržte systémové tlačítko po dobu 4 sekund.
Oranžová LED kontrolka v té chvíli začne rychle blikat.
· Uvolněte systémové tlačítko.
· Znovu stiskněte a přidržte systémové tlačítko po dobu dalších 4 sekund a poté jej uvolněte.
Během toho se rozsvítí zelená LED kontrolka.
Čidlo poté provede automatický restart systému.
Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do bezdrátového čidla. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření.
Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí!
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.
K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro čidla.
Informace o bezdrátovém přenosu Bezdrátový (rádiový) přenos probíhá na nevyhrazeném a veřejném kanále v daném frekvenčním pásmu. Díky tomu může během provozu dojít k určitým poruchám během přenosu radiového signálu.
Rušení však mohou způsobit především jiná elektronická zařízení (například elektromotory nebo mobilní telefony) v blízkosti některých komponentů systému. Bezdrátový přenos mohou navíc výrazně omezit silné stěny a železo-betonové konstrukce v objektu a jiné překážky.
Maximálně spolehlivý a bezproblémový provoz celého systému je tak zaručen ve volném prostranství, kde signál není nijak rušen. Dalšími faktory, které výrazně ovlivňují kvalitu a dosah přenosu mohou být i vysoká vlhkost vzduchu a konkrétní charakteristika jednotlivého přijímače.
Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.
Manipulace s bateriemi a akumulátory Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky.
V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice!
Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze!
Nabíjet můžete pouze akumulátory.
Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!
K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! Šetřete životní prostředí!
Recyklace Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.
Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!
Technické údaje Napájení 2x baterie 1,5 V AA
ivotnost baterie až 2 roky (v závislosti na použitém typu) Ochrana IP 20
Rozměry 65 x 52 x 34 mm Hmotnost 85 g Přenosová frekvence 868,3 MHz / 869,525 MHz Bezdrátový dosah až 280 (ve volném prostranství) Duty cycle < 1 % za hod / < 10 % za hod Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! © Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. DO/8/2016

Podmienky používania dokumentácie produktu