Čipová proximity samolepka pre aktiváciu/deaktiváciu alarmu ABUS Terxon, AZ5502, 5ks

25.44

Popis

Vlastnosti a parametre výrobku

Vonkajšia výška0.5 mm
Vonkajšia šírka25 mm
Kategória výrobkuTranspondér

Skúsenosti a názory zákazníkov

  • Skúsenosti užívateľov nie sú k dispozícii.

Otázky užívateľov

  • Užívatelia k tomuto výrobku zatiaľ nemali žiadne otázky.

Overiť cenu

Dokumentácia

Podmienky používania dokumentácie

Č ipová proximitní samolepka pro aktivaci/deaktivaci poplachové centrály ABUS Terxon, AZ5502
Obj. č.: 71 33 59
Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup čipové proximitní samolepky pro aktivaci/deaktivaci alarmu ABUS Terxon, AZ5502 . Účel použití Samolepka se používá jako volitelné příslušenství poplachového systému Terxon a umožňuje bezkontaktní aktivaci/deaktivaci poplachové centrály Abus pomocí ovládací jednotky.
Za tímto účelem lze čipovou samolepka jednoduše spárovat s ovládacím panelem.
Způsob použití Samolepka by měla být umístěna na vhodném předmětu, který má uživatel denně při sobě.
Pro identifikaci uživatele není zapotřebí zadávat žádný PIN kód. K ověření oprávněného uživatele stačí k ovládacímu panelu Terxon přiložit předmět s nalepenou samolepkou. Čipový klíč samolepky se naprogramuje na ovládacím panelu, kde se také programuje oprávnění používání.
Napětí pro vysílání kódu dostává čip samolepky prostřednictvím bezdrátového pole přijímače, takže nevyžaduje baterie. Pro co nejdelší zachování funkčnosti čipových samolepek byste je neměli umisťovat na kovové, stíněné předměty a vystavovat vlhkosti a teplotám nad 50 °C. Samolepka nesmí být ohnutá nebo jinak deformovaná či nalepena v blízkosti magnetického pole.
Recyklace Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.
Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!
Záruka Na čipovou proximitní samolepku pro aktivaci/deaktivaci alarmu ABUS Terxon, AZ5502
poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.
Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.
Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!
© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. VAL/9/2016

Podmienky používania dokumentácie produktu