CB rádiostanica/vysielačka Albrecht AE6491 12648

173.36

Popis

Vlastnosti a parametre výrobku

prenosAnalógový
Frekvencia27 MHz
Kanály (bezdrôtové)80 FM/12 AM
40 FM/40 AM
Vysielací výkonFM: 4 W
AM: 4 W
AM: 1 W
Vonkajšia šírka188 mm
Vonkajšia výška57 mm
Rozmer, hĺbka131 mm
Kategória výrobkuCB rádiostanica/vysielačka

Skúsenosti a názory zákazníkov

 • perfektni
 • Se síbíčkem jsem spokojen, jen jsem očekával ten csan rychlejší, jako třeba u PMR Motoroly, nebo Baofengu, které projede za vteřinu i tři kanály i s otevřeným squelchem.

  Plusy
  12/24V, na LCD je vidět skoro i zezadu, repro je součástí CB a spousta dalšího, jinak bych to nekupoval.

  Mínusy
  Pomalé skenování, několik vteřin na "kanál", naštěstí lze podržet šipku na majkovi a sledovat z metr na LCD.

Otázky užívateľov

 • Užívatelia k tomuto výrobku zatiaľ nemali žiadne otázky.

Overiť cenu

Dokumentácia

Podmienky používania dokumentácie

CB radiostanice Obj. č.: 93 30 35
AE6490
Obj. č.: 93 30 36
AE6491
Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup radiostanice CB Albrecht.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
Vlastnosti * Integrovaný obvod syntezátoru řízený mikroprocesorem * Velký multifunkční LCD displej s vysokým pozorovacím úhlem (technologie STN) * Možnost výběru jedné ze dvou barev podsvícení displeje (zelená a červená) * Vyhledávání v plném rozsahu všech kanálů nebo paměti * Možnost uložení až 5 kanálů do paměti * Systém automatického nastavení citlivosti příjmu (ASQ) * Systém zámku tlačítek (jen radiostanice bez volitelné možnosti CTCSS) * Okamžitý přístup ke kanálu 9 nebo 19
* Možnost výběru AM/FM
* Jeden společný otočný ovladač kanálů, hlasitosti a funkce squelch * Konektor pro připojení externího reproduktoru (mono – 3,5 mm) a zdířka pro připojení antény (typ SO-239) * Celokovový kryt s ideální velikostí pro snadnou instalaci do palubní desky.
* Jednoduchá indikace příjmu a vysílání pomocí dvoubarevné LED kontrolky * Podpora evropských standardů včetně připravenosti na 40 CH AM 4 W
* Verze AE 6190 podporuje napájení z elektrické sítě vozidla s napětím 12 V a verze AE 6491
umožňuje automatické napájení 12 V a 24 V bez přepínání.
Rozsah dodávky 1 x CB radiostanice AE 6490, nebo AE 6491
1 x ruční mikrofon 1 x standardní montážní držák se šrouby 1 x držák mikrofonu 1 x montážní sada DIN (1 montážní rám DIN a 2 klíče pro vyjmutí radiostanice) 1 x návod k obsluze Popis a ovládací prvky Přední panel 1. Ovladač PWR: Zapnutí / vypnutí a nastavení hlasitosti 2. LCD displej 3. Ovladač Squelch 4. Krátkým stiskem ovladače se vybírá funkce 5. Konektor mikrofonu 6. Tlačítko AM/FM (Menu) 7. Tlačítko SCAN, MSCAN (Memory Scan) 8. EMG (nouzový kanál 9), SHIFT pro naladění druhého nouzového kanálu (CH 19) 9. MEM (naladění předvolby uložené v paměti), MSAVE (ukládání do paměti) 10. ASQ (automatické nastavení citlivosti příjmu), LO (zámek tlačítek) nebo CT (použití kódů CTCSS) 11. Otočný ovladač kanálů Zadní panel 1. Připojení koaxiálního konektoru antény PL 259
2. Zdířka pro připojení externího reproduktoru (mono, 3,5 mm) 3. Zdířka pro připojení napájecího kabelu 12 V nebo 24 V (podle typu modelu)

Mikrofon 1. Tlačítko PTT
2. Tlačítko UP (nahoru) 3. Tlačítko DOWN (dolů) 4. Zapnutí a vypnutí funkce ASQ
Instalace V průběhu instalace radiostanice do vozidla dávejte pozor, abyste nepoškodili vodiče nebo jiné komponenty vozidla, které se můžou skrývat pod povrchem. Pokud si nejste jisti správným způsobem instalace, poraďte se s odborníkem nebo s výrobcem automobilu.
Instalace antény Aby se dosáhlo co nejlepšího výkonu radiostanice, je důležité nainstalovat kvalitní anténu.
* Měli byste si zakoupit vhodnou mobilní anténu pro pásmo 27 MHz.
* Připojte anténu pomocí koaxiálního konektoru PL259 do zdířky na zadní straně radiostanice.
V případě potřeby konektor přiletujte k vnitřnímu konektoru koaxiálního kabelu a dejte pozor, abyste nezpůsobili zkrat některého z měděných drátů na vnějším stínění koaxiálu.
* Aby se dosáhlo co nejlepšího výkonu radiostanice, namontujte anténu do vhodné polohy, kde nebude pod rušivým vlivem kovových částí vozidla.
* Standardní mobilní antény vyžadují dobré připojení k uzemnění na konstrukci vozidla a bez tohoto připojení nefungují!
* Většina CB antén (s výjimkou modelů „Gamma“) vyžaduje pro dosažení co nejlepší hodnoty činitele (poměru) stojatých vln (SWR) jemné ladění.
* Pro karavany nebo nákladní vozidla jsou k dostání speciální antény pro případ, že není možné uzemnění. Tyto antény umožňují připevnění na plast nebo na sklo, ale pro změnu nefungují na kovovém povrchu.
* Nepoužívejte přenosové funkce radiostanice (např. PTT) dříve, než nainstalujete anténu.
Poměr stojatých vln Aby nedocházelo k velkým ztrátám energie vlivem chybného přizpůsobení antény, vyžaduje rádiová komunikace, aby měla anténa co nejnižší poměr stojatých vln.
Dobrá anténa má tento poměr SWR (Standing Wave Ratio) na úrovni 1,5 nebo i nižší.
Znamená to, že většina přenosové energie se směruje z vysílače přes kabel do antény a že odrážená energie je malá. Je vhodné zakoupit si měřič SWR, který vám poslouží jako indikátor dobré instalace antény a neměl by chybět ve výbavě žádného odborníka na instalaci antén. Vysoké hodnoty SWR
(vyšší než 3,0) vedou nejen k poškození radiostanice, ale také k problémům s rušením jiných elektronických zařízení.
Připojení k napájení 12 V / 24 V Zatímco standardní verze radiostanice AE 6490 je určena k napájení napětím 12 V (s povolenou odchylkou v rozsahu mezi 10,8 a 15,6 V) při standardní instalaci ve vozidle (se záporným uzemněním), model AE 6491 se může napájet jak 12 V, tak 24 V (s odchylkou až do 28 V).
Tuto verzi tak lze používat i na člunech nebo v nákladních vozech, které mají jen 24 V zdroj proudu.
Napětí 12 V nebo 24 V se detekuje automaticky a není nutné ho přepínat.
Připojení kabelu stejnosměrného proudu * Připojte záporný vodič (černý) k podvozku nebo přímo k zápornému pólu autobaterie.
* Kladný (červený) vodič připojte přes pojistku k vhodnému bodu v skříňce pojistek nebo přímo ke kladnému pólu autobaterie.
* Radiostanici je možné připojit také k spínací sekci DC obvodu a umožnit tak její automatické zapínání a vypínání při startu a vypnutí zapalování. V paměti radiostanice se ukládá naposled použité nastavení.
* V určitých méně obvyklých případech může být potřeba použít filtr proti hluku alternátoru.
Závisí to na poloze místa v elektrickém obvodu vozidla, ke kterému se připojí kladný a záporný vodič radiostanice. V případě problémů doporučujeme vyzkoušet i jiné způsoby instalace ve vozidle.
Montáž DIN rámu V případě, že nevíte, jak instalovat CB radiostanici ve vozidle pomocí DIN rámu, obraťte se na výrobce automobilu, autoservis, nebo jiného kvalifikovaného odborníka. Před instalací se přesvědčte, že tato radiostanice se hodí na místo instalace a že máte všechno potřebné vybavení pro dokončení instalace. Instalace * Odstraňte držák, pokud jste ho dříve nainstalovali.
* Do otvoru v přístrojové desce nasaďte DIN rám manžetou směrem ven.
* Zatlačte na horní a dolní zoubek, aby rám pevně seděl na místě.
* Před vložením radiostanice do rámu připojte kabel antény.
* Připojte vodiče. Červený se připojuje ke kladnému pólu (+) v skřínce pojistek a černý kvůli uzemnění ke konstrukci (-).
* Dejte pozor, aby se kabely nedotýkaly ostrých hran a jiných kovových částí, o které by se mohly poškodit.
* Pomalu zasuňte radiostanici do rámu, až zaklapne na místo.
* Pryžový prstenec slouží jako těsnění DIN rámu. Na levé a na pravé straně prstence jsou místa pro vytažení levé a pravé strany, které slouží vytažení radiostanice z DIN rámu.
Vysvětlivky: HOLE IN DASH – Otvor v palubní desce DIN Sleeve – DIN rám Your Radio – Radiostanice

Odstranění radiostanice z DIN rámu K vyjmutí radiostanice použijte 2 klíče, které jsou součástí dodávky: * Oba klíče zastrčte celé do otvorů na levé a na pravé straně pryžového těsnění na okrajích čelního panelu radiostanice.
* Radiostanici nelze vyjmout, pokud se použije jen jeden z klíčů.
* Zatlačte klíče úplně dovnitř, aby se radiostanice uvolnila a bylo ji možné vytáhnout z rámu.
* Oba klíče se uložte na bezpečné místo pro příští použití.
Obsluha Zapnutí a vypnutí Otočením otočného ovladače hlasitosti ve směru hodinových ručiček zapněte radiostanici a nastavte si požadovanou úroveň hlasitosti.
Nastavení kódu podle země použití Obě verze radiostanice jsou připravené k použití podle současných i připravovaných evropských kódovacích standardů. Nové evropské standardy vstoupí v platnost v r. 2011. V Polsku (Po), Španělsku a v Italii (nastavení E) bylo možné nastavit AM se 4 W dříve než v jiných zemích, kde se při nastavení dE a EU používal stále ještě standard AM 1 W.
Pro přepnutí na standard AM 4 W je potřeba otevřít spodní stranu radiostanice a přepnout propojku 4 W
do polohy „Close“. Používejte jen povolené národní kódování. Například v Rakousku je v čase vydání tohoto návodu k obsluze (listopad 2010) zakázané používat radiostanice s přepínačem národních kódů, a proto se pro Rakousko dodává na vyžádání pevně nastavená FM verze radiostanice.
Pokud byste měli pochybnosti ohledně správného nastavení, vyberte nastavení EC a používejte jen FM.
* Stiskněte tlačítko požadovaného národního nastavení a současně zapněte radiostanici.
* Poté tlačítko znovu uvolněte.
Tlačítko Zapnutí Zobrazení Standard Poslední řádek výše uvedené tabulky popisuje resetování radiostanice a obnovení výchozího nastavení z výroby. Tato funkce může být užitečná, když se radiostanice přestane chovat normálně a vznikne potřeba obnovit normální funkčnost CPU.
Ovladač SQ (Funkce Squelch) * Tento ovladač se používá k omezení šumu na pozadí, když přijímač nemá signál.
* Otočením ovladače ve směru hodinových ručiček se přijímač ztlumí, když nemá signál a umožní se tak tichý pohotovostní režim.
* Tato funkce pracuje jen v režimu příjmu a nemá vliv na hlasitost přijímače, když přijímá signál.
* Pro úpravu nastavení, když přijímač nemá signál, otáčejte ovladač ve směru hodinových ručiček, až dokud se šum neztlumí.
* Příchozí signály funkci automaticky uvolní. Nastavení funkce se musí provést velmi opatrně, protože pokud se dá ovladač příliš doprava, nemusí být dostupný příjem slabých signálů.
* Jemné nastavení je důležité také, když používáte funkce vyhledávání signálů. Skenování pásma se spustí, jen když je funkce Squelch zavřena a zastaví se, když radiostanice přijme dostatečně silný signál.

Funkce Squelch této radiostanice se řídí sílou pole. Znamená to, že otáčením knoflíku určujete, při jaké hodnotě síly pole (hodnota měřiče S) se funkce otevře. Pokud je potenciometr Squelch úplně zavřený, potlačí signály až na vstupní úroveň několika stovek mikrovoltů. Je-li ovladač v té nejcitlivější poloze, otevře se při signálu slabším než 1 mikrovolt. Můžete používat také automatické nastavení Squelch (ASQ), které pracuje na zcela jiném principu. Nereaguje totiž na sílu signálu, ale nastavuje šum v pozadí na nízkou úroveň, která umožňuje srozumitelnost příchozího signálu.
Výběr funkce (FC) Důležitá funkce se aktivuje také stisknutím ovladače Squelch.
* Pokud se knoflík krátce stiskne, můžete aktivovat sekundární funkce, které jsou vyznačeny nad každým tlačítkem.
Přepínání AM/FM
Stiskem tlačítka AM/FM můžete přepínat pásmo AM nebo FM. V německém systému 80 CH
je dovoleno poslouchat AM na všech 80 kanálech, ale vysílat je možné jen na kanálech AM 1 – 40. V
režimu příjmu se znázorňuje síla přijímaného signálu ve formě grafického sloupce. V průběhu vysílání sloupec ukazuje na výstupní výkon. Při nastavení dE a EU závisí výkon AM na nastavení propojky na dolní desce plošných spojů (viz výše „Nastavení kódů podle země použití“).
SCAN
Radiostanice AE 6490 a AE 6491 jsou vybaveny funkcí vyhledávání signálu na všech 40 (80) kanálech, a pokud je zachycen signál, vyhledávání se zastaví. Několik sekund po ukončení konverzace na daném kanálu bude vyhledávání signálu znovu pokračovat.
* Pro zahájení vyhledávání signálu zapněte nejdříve radiostanici a poté nastavte funkci Squelch.
* Stiskněte tlačítko SCAN a spustí se vyhledávání. Na displeji se zobrazí SC.
* Chcete-li prohledávání pásma zastavit, stiskněte znovu tlačítka SCAN, nebo PTT.
Tlačítkem PTT se funkce vypne a zahájí se přenos na aktuálním kanálu.
Výběr nouzového kanálu (EMG) Tlačítko EMG (Emergency) slouží k okamžitému přístupu ke kanálu mezinárodního volání pro případ nouze, který monitorují všichni řidiči kamionů a mnoho uživatelů CB radiostanic, nebo i organizace, které se starají o bezpečnost na cestách. Pokud potřebujete pomoc, můžete volat na tomto kanálu 9. Řidiči kamionů jsou obvykle dosažitelní v režimu AM.
Nouzový kanál se na německých dálnicích používá také v rámci systému varování v případě vážných nehod, uzavírek nebo dlouhých kolon, hrozících možností kolize. Když minete speciální hlásič a před vámi je nějaká nebezpečná situace, ozve se na kanálu 9 výstražná signalizace a uslyšíte hlasové oznámení.
Tlačítkem EMG můžete přepínat kanál 9 a dříve používaný kanál. Dalším často používaným kanálem nouzového volání je kanál 19. Když chcete používat kanál 19, použijte tlačítko pro výběr funkce FC
a tlačítko pro použití druhé funkce SHIFT (viz níže).
Kanály uložené do paměti (MEM) Pro přístup ke kanálům uloženým v paměti stiskněte jednoduše tlačítko „MEM“ a stiskem některého z tlačítek AM/FM až ASQ vyberte požadované místo v pamětí M1 až M5.
Funkce ASQ
Jak už bylo uvedeno výše, funkce ASQ umožňuje příjem příchozích signálů, které jsou silnější než šum v pozadí. Tato automatická funkce se nemusí nijak nastavovat a pracuje plně automaticky.
Umožňuje příjem každého signálu, který je dostatečně silný, aby byl srozumitelný.
Citlivost systému ASQ je velmi dobrá. Dokáže dokonce zachytit i signály, jejichž síla je pod nominální max. použitelnou úrovní citlivosti. Jediným kritériem je redukce šumu přijímaného kanálu.
Použití funkce ASQ se však omezuje jen podmínky normálního příjmu v pásmu CB. V případě silných rušivých vlivů, při silné sluneční aktivitě apod. se může funkce z času na čas otevřít, aniž byste uslyšeli nějaký hlasový signál. V takových případech je lépe použít namísto automatické funkce ASQ
standardní squelch. Tlačítko ASQ je také na mikrofonu.
Použití sekundárních funkcí MENU
Tlačítko MENU se používá při práci se 4 podnabídkami.
Nezapomínejte, že funkce MENU je podobně jako všechny další funkce v této části návodu, sekundární funkcí.
* Nejdříve musíte stisknout tlačítko pro výběr funkce (Squelch – FC).
* Na displeji se zobrazí FC.
* Nyní stiskněte tlačítko MENU (AM/FM).
V podnabídce můžete nastavit následující funkce: 1) Zapnout a vypnout ozvučení tlačítek 2) Zapnout a vypnout volací znak Roger 3) Vybrat barvu podsvícení LCD
4) Nastavit úroveň jasu podsvícení Nastavení se provádí tlačítky UP a DOWN na mikrofonu, nebo otáčením přepínače kanálů.
* Pro výběr funkce, potvrzení nastavení a přechod na další funkci stiskněte tlačítko MENU.
1) Zapnutí a vypnutí ozvučení tlačítek

2) Zapnutí a vypnutí volacího znaku Roger – Jedná se o krátký zvukový signál, který se přidává na konec každého přenosu, když volací stanice uvolní tlačítko PTT na mikrofonu.
3) Výběr barvy podsvícení LCD (zelená / červená) 4) Nastavení úrovně jasu podsvícení (od ztlumení po jasné podsvícení) Funkce MSCAN Tato funkce umožňuje automatické procházení 5 kanálů uložených na předvolbách M1 – M5.
* Pro otevření funkce stiskněte FC a MSCAN.
* Na LCD se zobrazí M-SC.
Radiostanice bude nyní procházet jen kanály uložené v paměti a zastaví se, když na některém kanálu detekuje přenos.
Poznámka: Aby bylo možné funkci používat, musí se do paměti uložit některé kanály podle vaší volby (viz níže „MSAVE“).
Funkce SHIFT Tlačítko funkce SHIFT slouží k okamžitému přístupu k nouzovému kanálu 9 nebo k volání na kanálu 19. Pomocí tlačítek SC + SHIFT můžete přepínat mezi kanálem 9 a dříve používaným kanálem. MSAVE Tlačítko MSAVE se používá k uložení libovolného kanálu na některou z předvoleb M1 až M5.
Pro uložení kanálu: * Otočným ovladačem, nebo tlačítky UP a DOWN vyberte požadovaný kanál.
* Stiskněte FC + MSAVE / MEM
* Stisknutím některého z tlačítek MENU (M1) až LO / CT
(M5) vyberte požadované místo v paměti.
Funkce LO / CT
Funkce zámku tlačítek vám umožňuje uzamknout všechny tlačítka na radiostanici, takže je není možné nechtěně aktivovat.
* Stiskněte „FC“ a poté „LO / CT“.
Pro odemknutí tlačítek použijte později stejnou kombinaci tlačítek.
Poznámka: Pokud je vaše radiostanice vybavena volitelným modulem kódů CTCSS, nelze zámek tlačítek používat.
CT – Volitelná funkce / jiné verze radiostanic Tato funkce se aktivuje po instalaci modulu CTCSS. Pokud zakoupíte radiostanici s tímto volitelným modulem, můžete používat 38 kódů CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System).
Verze radiostanice s kódy CTCSS umožňuje vytvoření uzavřených uživatelských skupin v rámci pásma CB. Navzájem pak můžou komunikovat jen stanice, které mají nastavený správný kód CTCSS.
Řešení problémů V případě problému zkontrolujte nejdříve napájecí zdroj a pojistku. Pokud se po zapnutí nerozsvítí displej, může být problém způsoben právě napájecím zdrojem. Pokud stanice nepracuje normálně, odpojte ji od zdroje napájení (odpojte napájecí kabel, nebo vyjměte pojistku z držáku), počkejte alespoň 10 sekund a poté napájecí zdroj znovu připojte.
Další metodou je resetování radiostanice na tovární nastavení. Resetováním se může přenastavit také používaný národní standard a naposled používaný kanál. Nastavení radiostanice bude po resetování stejné jako před prvním použitím.
* Vypněte radiostanici * Stiskněte a podržte tlačítka AM/FM a MEM a současně zapněte radiostanici.
* Po zapnutí uvolněte tlačítka.
* Na displeji se objeví rS a po chvilce se radiostanice restartuje. Ve většině případů by se mělo po resetování obnovit normální fungování všech funkcí.
* Zkontrolujte mikrofon a konektor antény.
Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do CB radiostanice.
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.
K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro radiostanice.
Recyklace Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!
Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Technické údaje Základní data Vysílač: Syntezátor s fázovým zámkem kanálů (Channel Phase-Locked Loop – PLL) Přijímač: Superheterodynní přijímač s dvojitým převodem Vstupní napětí: AE 6490: 12 V DC; AE 6491: 24 V DC Rozsah provozní teploty: -10 °C až +55 °C Krokování kanálů: 10 kHz Rozměry (Š x V x H): 188 x 57 x 158 mm Hmotnost: 1,9 kg (se standardním příslušenstvím) Externí konektor SPK (3,5 mm): Typ MONO Konektor antény UHF: SO 239 (zdířka pro konektory PL 259: 50 Ohm) Kondenzátorový mikrofon a 6 pinový konektor: Odpovídá 6 pinovému standardu Albrecht & GDCH
(kromě PIN 4 Přijímač Citlivost přijímače: Režim FM: 0,5 µV, 20 dB SINAD
Režim AM: 0,5
µV, 2
0 dB SINAD
Zavření SQUELCH Až do 1000 µV Automatický SQUELCH: 0,5 µV Odstup signálu od šumu: 40 dB
Zkreslení zvuku: 3% Citlivost S/měřiče S9: 100 µV Výstupní zvukový výkon při 10% THD: Min. 4
W při odporu 8
Ω Vysílač: Výstupní výkon: FM 4 W / AM 1 nebo 4 WATT Frekvenční rozsah: 26,965 až 27,405 MHz Frekvenční odchylka: +/- 100 Hz Citlivost modulace: 2,5 mV (Vstup 1250 Hz) Schopnost modulace: AM 85% / FM 2,0 kHz Testovací podmínky Zdroj proudu: 12 V (AE6490) nebo 24 V (AE 6491) Impedance antény: 50 Ω Impedance zvukové zátěže: 8 Ω (4 Ω) Technické údaje přenosu dat Připojení mikrofonu Kapesné a jiné radiostanice Pin 1 Audio Mic Pin 1 Přenos audia Pin 2 PTT-RX (na uzemnění pro příjem) Pin 2 Příjem audia Pin 3 PTT-TX (na uzemnění pro vysílání) Pin 3 Tlačítko PTT Pin 4 Tlačítka UP, DOWN a ASQ Pin 4 Nepřipojuje se! Pin 5 Uzemnění Pin 5 Uzemnění Pin 6 V případě potřeby napětí + mikrofonu Pin 6 Nepřipojuje se!
Radiostanici lze používat k hlasovému a datovému přenosu a také k provozu s internetovou bránou.
Připojení je možné jen pomocí konektoru mikrofonu. Při přenosu dat používejte jen k tomu určené datové kanály, které se můžou být v různých zemích lišit.
V blízkosti švýcarských hranic doporučujeme nepoužívat k datové komunikaci kanál CH 40, protože ve Švýcarsku se používá k hlasovému volání.
Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.
Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!
© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. VAL/02/2017

Podmienky používania dokumentácie produktu

All search results
Scroll to Top a@pcsecurity.sk