Analógový elektronická detská opatrovateľka Albrecht 29870 Bambini, 446 MHz