Alkohol tester ACE DA-7100

80.69

Popis

Vlastnosti a parametre výrobku

Hmotnosť93 g
obsahuje1 ks
merný rozsah alkoholu (max.)5 ‰
Vonkajšia šírka48 mm
Vonkajšia výška20 mm
Vonkajšia dĺžka120 mm
Napájanie (prúdom)Batéria AAA (2x), súčasťou dodávky
NapájanieNa batérie
Kategória výrobkuAlkohol tester

Skúsenosti a názory zákazníkov

 • kvalitní výrobek za rozumnou cenu

  Mínusy
  nic

Otázky užívateľov

 • Dobrý den,

  kdo zajišťuje záruční a pozáruční servis ?
 • bohužel jsme se setkali s cenou kalibrace přesahující pořizovací cenu. jak je to v tomto případě.
 • Dobrý den,

  je u tohoto přístroje rovněž nutná pravidelná kalibrace, aby přístroj bylo možné používat (podobně jako u přístroje Alkoholtester Dräger Alcotest 3000)?

  Pokud ano, je možné tuto funkci vyřadit, tedy lze používat alkoholtester v režimu bez nutné kalibrace (tedy jako nekalibrovaný, necertifikovaný) "nekonečně" dlouho?

  Jak velké jsou náhradní náustky do tohoto přístroje – délka x průměr – předpokládám, že se bude jednat o náústky Obj.č. 841006.

Overiť cenu

Dokumentácia

Podmienky používania dokumentácie

Alkoholtester DA-7100
Obj. č.: 84 19 29
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup alkoholtesteru DA-7100.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
Rozsah dodávky Detektor alkoholu DA 7100
Pouzdro 6 náustků 2x baterie AAA
Popis a ovládací prvky Detekce alkoholu 1. Stiskněte tlačítko „START“. Na displeji se zobrazí počet provedených měření. 2. Detektor začne na displeji odpočítávat číslice až po 000. Během této doby se zahřívá senzor v detektoru a celý přístroj se připravuje k měření. Tento proces trvá cca 18 sekund. 3. Jakmile uslyšíte pípnutí a na displeji se zobrazí „0“, foukejte rovnoměrně do náustku dokud uslyšíte zvukové znamení (cca 4 – 5 sekund). Po dvojím pípnutí přestaňte foukat do náustku. 4. Asi za 4 sekundy se na displeji zobrazí výsledek testu. Údaje jsou udávány v promile.
Ukázka měření Řešení problémů Zobrazení na displeji Příčina – řešení Nefoukali jste správně, detektor nemá dostatečné množství odebraného vzorku.
Stiskněte „START“ a měření opakujte.
Měření je nutné provést do 15 sekund od doby, kdy je detektor připraven k měření, jinak se na displeji zobrazí „Out“. Měření opakujte.
Detektor je používán v nevhodných teplotních podmínkách, které jsou pro správné použití v rozmezí 0 až 40°C.
Baterie jsou slabé, vyměňte je za nové (alkalické).

Kalibrace Kalibrace je postup, při kterém se alkoholtester nastavuje tak, aby jím naměřené hodnoty koncentrace alkoholu přesně odpovídaly koncentracím alkoholu v laboratorním kalibračním etalonu.
Pro správnou činnost přístroje se doporučuje jej kalibrovat minimálně každých 6 měsíců.
Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do alkoholtesteru.
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.
Alkoholtester nevyžaduje kromě výměny baterií žádnou speciální údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro alkoholtesteru. Recyklace Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!
Důležitá upozornění 1. Počkejte nejméně 30 minut po konzumaci alkoholu před používáním alkoholtesteru.
Budete mít jistotu, že vzorek alkoholu je odebrán pouze z vašich plic a ne ze zbytků alkoholu ve vašich ústech, což může mít za následek vyšší naměřené hodnoty. 2. Čidlo v v přístroji je velmi citlivé, nepoužívejte alkoholtester bezprostředně po kouření nebo pití alkoholu. Počkejte alespoň 2 minuty. Kouř nebo alkohol může zničit čidlo detektoru.
Nepoužívejte detektor v silném větru nebo v místnosti se silně znečištěným vzduchem (kouř, alkohol). Optimální teplota pro použití detektoru je 20 – 25°C. 3. Nepoužívejte alkoholtester v příliš hlučném prostředí. Postup testu může selhat, v tomto případě proveďte dechovou zkoušku znovu a v tišším prostředí. 4. Pokud jste alkoholtester delší dobu nepoužili, mohou být první 3 měření nepřesná. 5. Kalibrace se doporučuje při běžném používání po 6 měsících nebo po 500 měření (podle toho co nastane dříve).
Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.
Manipulace s bateriemi a akumulátory Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice!
Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze!
Nabíjet můžete pouze akumulátory.
Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!
K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! Šetřete životní prostředí!
Technické údaje Napájení 2x baterie AAA
Rozsah měření 0,00 – 5,00 promile Přesnost ± 5% Provozní teplota 0 až +40°C
Typ senzoru Fuel Cell Sensor Čas přípravy k měření 18 sekund Čas reakce 10 sekund Jednotky měření promile, % BAC, mg/l ivotnost baterie 1500 měření Rozměry 48 x 115 x 18 mm Hmotnost 93 g včetně baterií Záruka Na digitální alkoholtester poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! © Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. DO/6/2013

Podmienky používania dokumentácie produktu